ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กันยายน 23, 2021
อ.พาน ส่ กข.คจ - กย64-.rar
Download3
60.3 Kb
23.09.2021 11:51

อ.พาน ส่ง กข.คจ.กันยายน 64

เศรษฐกิจฐานราก001.pdf
Download1
2.03 Mb
23.09.2021 10:09

สพอ.ป่าแดดขอส่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

กันยายน 22, 2021
ขุนตาล รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 20 กันยายน 2564.rar
Download0
125.42 Kb
22.09.2021 17:12

ขุนตาล รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 20 กันยายน 2564

กันยายน 21, 2021
1-05ทุกวันที่ 20 ขอเดือน รายานผ้าไทย ก.ย..rar
Download1
4.35 Mb
21.09.2021 09:33

อ.พาน รายงาน ผ้าไทย ก.ย.

12.รายานผลานเด่น ก.ย.rar
Download0
245.3 Kb
21.09.2021 09:32

อ.พานรายงานผลงานเด่ิน ก.ย.

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ก.ย..rar
Download0
197.23 Kb
21.09.2021 09:32

อ.พาน รายงาน SE อำเภอ

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป.บร.1.2 ก.ย..rar
Download0
161.52 Kb
21.09.2021 09:31

อ.พาน รายงาน คสป.

กันยายน 20, 2021
9-ก.ย. 64.rar
Download2
228.5 Kb
20.09.2021 15:17

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ From : สพอ.เวียงแก่น ผู้ส่ง : นายขจรกิตติ์ ปัญญา (นวก.พช.ปฏิบัติการ)

อ.แม่สาย ส่ประเมินผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ จัดตั้และพัฒนาก
Download0
461.44 Kb
20.09.2021 15:00

อ.แม่สาย ส่งประเมินผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ (จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ)

อ.พาน รายานผล ร.ร.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 64.rar
Download0
128.01 Kb
20.09.2021 14:56

อ.พาน รายงานการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ อ.พาน ก.ย.64.rar
Download0
136.68 Kb
20.09.2021 14:47

อ.พาน ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ

เศรษฐกิจฐานราก อ.แม่สรวย.pdf
Download1
1.74 Mb
20.09.2021 14:17

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

Download1
1.57 Mb
20.09.2021 13:54

อำเภอแม่จันส่งรายงานผ้าไทย กย.2564

กันยายน 19, 2021
อ.เชียแสน รายานคณะขับเคลื่อนฯ พลัประชารัฐ กย.64.rar
Download0
75.22 Kb
19.09.2021 12:04

สพอ.เชียงแสน รายงาน ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ 20 กย.64

รายาน OTOP Mobile กย.64 อ.เชียแสน.pdf
Download0
74.22 Kb
19.09.2021 11:46

สพอ.เชียงแสน รายงาน OTOP โมบาย

อ.เชียแสน รายานผ้าไทย กย.64.rar
Download1
1.52 Mb
19.09.2021 11:41

สพอ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย กย.64

กันยายน 17, 2021
รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ ก.ย.๖๔.rar
Download1
92.85 Kb
17.09.2021 16:08

ชข.ส่งรายงานการดำเนินงานกองทุนแม่เดือน ก.ย. ๖๔

รายานผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๗ ก.ย. ๖๔.rar
Download1
35.1 Kb
17.09.2021 16:07

ชข.รายงานผลการปฏิบัติป้องกันแก้ไขยาเสพติด ก.ย. ๖๔

รายานสร้าภูมิคุ้มกันในเยาวชนนอกสถานศึกษา ๑จ ก.ย.๖๔.rar
Download1
59.07 Kb
17.09.2021 16:06

ชข.รายงานการเสริมสร้างภูิมคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.ย.๖๔

รายานการสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ๑๗ ก.ย. ๖๔.rar
Download1
49.34 Kb
17.09.2021 16:05

ชข.ส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแมฯ ก.ย.๖๔

อ.ป่าแดด รายานผ้าไทยกันยายน2564.rar
Download1
1.55 Mb
17.09.2021 15:50

อ.ป่าแดด รายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ คสป. กย. 64.rar
Download0
54.68 Kb
17.09.2021 14:49

อ.แม่สาย รายงานคณะทำงานฯคสป. กย.64

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 กย.64.rar
Download0
54.38 Kb
17.09.2021 14:48

อ.แม่สาย รายงาน บร.2

อ.แม่สาย รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก กย.64.rar
Download1
3.59 Mb
17.09.2021 14:48

อ.แม่สาย ส่งรายงานผ้าไทยใส่ให้สนุกฯ กย.64

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป.กย. 64.docx
Download0
804.64 Kb
17.09.2021 14:47

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่นฯคสป. กย.64

รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนกันยายน 09 2564.rar
Download1
3.39 Mb
17.09.2021 12:25

อ.เทิง รายงานกองทุนแม่ฯ 4 รายงาน ประจำเดือนกันยายน 09 2564

อ.เมือรายาน กค.ขจ . กย. 64.rar
Download0
68.59 Kb
17.09.2021 11:59

อ.เมืองรายงานการติดตามตรวจสอบ โครงการ กข.คจ. กันยายน 2564

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กันยายน 64.xlsx
Download2
37.53 Kb
17.09.2021 11:42

อ.เมืองรายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา กันยายน 64.do
Download1
153.5 Kb
17.09.2021 11:39

อ.เมืองรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินกอทุนแม่ขอแผ่นดิน กันยายน 2564.doc
Download2
223 Kb
17.09.2021 11:35

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เทิ ก.ย.64 แบบรายานผ้าไทย.xls
Download2
5.54 Mb
17.09.2021 11:29

อ.เทิง รายงานผ้าไทย ก.ย.64

ผลก.ย.-แผนต.ค การปฏิบัติานอสพ. ดอยหลว.rar
Download0
40.2 Kb
17.09.2021 09:58

อ.ดอยหลวง ส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอสพ.

ดอยหลวแบบรายานผ้าไทย ประจำเดือนกันยายน.xls
Download1
462.5 Kb
17.09.2021 09:26

อ.ดอยหลวง ส่งรายงานผ้าไทยประจำเดือนกันยายน

รายาน0กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุก 25 ขอเดือน.rar
Download0
79.61 Kb
17.09.2021 08:58

วปป.รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายาน00กข.คจ. ทุกวันที่ 25 ขอเดือน.rar
Download0
50.25 Kb
17.09.2021 08:57

วปป.รายงาน กข.คจ.

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download2
96.01 Kb
17.09.2021 08:56

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก30 ขอเดือน.rar
Download1
80.92 Kb
17.09.2021 08:56

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุ
Download1
72.45 Kb
17.09.2021 08:55

วปป.รายงานการป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
75.49 Kb
17.09.2021 08:55

วปป.รายงานการป้องกันยาเสพติด

กันยายน 16, 2021
อ.เทิ รายาน คณะขับเคลื่อน คสป. ก.ย. 64.rar
Download1
88.51 Kb
16.09.2021 16:09

อ.เทิง//รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนสารพลังประชารัฐ

รายานยาเสพติด ก.ย.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
41.46 Kb
16.09.2021 15:55

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐ

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.ย.64 อ.แม่ลาว.rar
Download2
50.66 Kb
16.09.2021 15:54

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download0
44.58 Kb
16.09.2021 15:53

อ.แม่ลาวส่งรายงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐ

อ.พาน OTOP mobile ทุกวันที่ 150964.pdf
Download0
42.84 Kb
16.09.2021 14:52

อ.พาน รายงาน OTOP Mobile เดือน ก.ย.

รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ. ก.ย.64.rar
Download0
273.43 Kb
16.09.2021 13:38

อ.แม่สรวย รายงานการสนับสนุน ติดตามกข.คจ.

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก.ย.64.rar
Download0
183.35 Kb
16.09.2021 13:38

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

Download0
86.99 Kb
16.09.2021 13:33

อำเภอแม่จันส่งรายงาน บร.1,2

กันยายน 15, 2021
เดือนกันยายน.xlsx
Download0
19.88 Kb
15.09.2021 14:48

อ.ป่าแดดรายงานกลุ่มออมทรพัย์

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ก.ย.2564.rar
Download1
95.74 Kb
15.09.2021 12:05

อ.แม่จันรายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ย.2564.rar
Download1
794.19 Kb
15.09.2021 12:03

อ.แม่จัน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ย.64

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.ย.64.rar
Download1
800.67 Kb
15.09.2021 11:59

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ย.64.rar
Download1
794.19 Kb
15.09.2021 11:58

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Download0
982.14 Kb
15.09.2021 10:12

อำเภอแม่จันส่งรายงานกลุ่มเน้นหนัก กย.2564

Download0
74.9 Kb
15.09.2021 09:47

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชุมคณะทำงานประชารัฐ กย.2564

กันยายน 14, 2021
ก.ย 2564.rar
Download2
190.18 Kb
14.09.2021 16:26

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่ายสินค้า otop (รด.2) เดือน ก.ย. 64

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เดือน ก.ย..docx
Download1
180.71 Kb
14.09.2021 16:18

อ.แม่สรวย รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (30ก.ย.64)

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ย.rar
Download2
285.62 Kb
14.09.2021 16:15

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (20 ก.ย. 64)

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน ก.ย
Download1
381 Kb
14.09.2021 16:14

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา (20 ก.ย.64)

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน ก.ย..rar
Download1
8.34 Mb
14.09.2021 16:13

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (20 ก.ย.64)

ก.ย.rar
Download5
13.33 Mb
14.09.2021 16:11

อ.แม่สรวย รายงานการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” (20 ก.ย.64)

20 ก.ย.64.rar
Download0
201.56 Kb
14.09.2021 16:09

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (วันที่ 20 ก.ย.64)

รายาน 15 ก.ย.. OTOP Mobile.docx
Download0
495.81 Kb
14.09.2021 16:07

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) (15 ก.ย.64)

รายานออมทรัพย์กย.rar
Download0
49.94 Kb
14.09.2021 15:49

อ.แม่ลาว รายงานออมทรัพย์ฯ

รายาน กข.คจ.ทุก25กย.rar
Download0
116.81 Kb
14.09.2021 15:49

อ.แม่ลาว รายงาน กข.คจ.

กันยายน 13, 2021
อ.แม่สาย ส่รายชื่อผู้สมัคร Otop ศิลปาชีพ 64.rar
Download1
394.58 Kb
13.09.2021 15:51

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อผู้สมัครฯ OTOP ศิลปาชีพฯ

อ.แม่สาย ส่รายานศูนย์ส่เสริมเศรษฐกิจฐานราก.pdf
Download3
1.57 Mb
13.09.2021 15:25

อ.แม่สาย ส่งรายงานศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile กย. 2564.docx
Download0
90.33 Kb
13.09.2021 13:56

อ.แม่สาย รายงาน OTOP Mobile กย.64

รายานแผน-ผลการปฏิบัติานประจำเดือนขออาสาพัฒนา13กย64001.pdf
Download1
1.82 Mb
13.09.2021 12:56

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาพัฒนา13กย64

รายานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก บร 213กย64.pdf
Download0
909.27 Kb
13.09.2021 12:53

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก บร 2(13กย64)

รายานผลดำเนินกอทุนแม่ขอแผ่นดิน13กย64.pdf
Download1
767.27 Kb
13.09.2021 12:53

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลดำเนินกองทุนแม่ของแผ่นดิน13กย64

รายานความเข้ม แข็ขอหมู่บ้านชุมชนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน13964.pdf
Download1
302.87 Kb
13.09.2021 12:53

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานความเข้ม แข็งของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน13กย64

รายานคณะขับเคลื่อนพลัประชารัฐระดับอำเภอ13กย64.pdf
Download0
561.62 Kb
13.09.2021 12:52

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานคณะขับเคลื่อนพลังประชารัฐระดับอำเภอ13กย64

รายานแนวทาสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา13กย64.pdf
Download1
723.43 Kb
13.09.2021 12:51

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา13กย64

การดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด13กย64001.pdf
Download1
1.11 Mb
13.09.2021 12:51

อ.ป่าแดดขอส่งการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด13กย64

O TOP MOBLIEเคลื่อนที่13กย64001.pdf
Download0
1.51 Mb
13.09.2021 12:50

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานOTOP Mobileเคลื่อนที่ 13 กย 64

กันยายน 10, 2021
รายานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน อ.เวียแก่น.pdf
Download0
832.56 Kb
10.09.2021 12:21

รายงานผลการประชาสัมพันธ์ อ.เวียงแก่น

ส่รายานข่าว กย.64.pdf
Download0
172.39 Kb
10.09.2021 12:03

อ.เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

Download1
240.78 Kb
10.09.2021 11:52

รายงานยาเสพติดจากอ.พญาฯ

Download0
69.93 Kb
10.09.2021 11:39

รายงานคณะทำงานประชารัฐ อ.พญาเม็งราย

Download0
3.08 Mb
10.09.2021 11:37

อ.พญาฯรายงานตลาดคนไทยฯ

แบบรายานผ้าไทย 20 ก.ย.64.xls
Download1
126 Kb
10.09.2021 11:33

อ.พญาฯรายงานผ้าไทยใส่สนุก

Download0
3.04 Mb
10.09.2021 11:30

อ.พญาฯส่งรายงานปชส.

otop โมบาย.pdf
Download0
106.18 Kb
10.09.2021 11:29

อ.พญาฯส่งรายงานโอทอปโมบาย

รายานผลปฏิบัติการโรเรียนออมทรัพย์ฯ เชียแสน กย.64.xlsx
Download0
13.01 Kb
10.09.2021 11:19

อ.เชียงแสน รายงานผลปฏิบัติงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์

รายานผลการดำเนินานโรเรียนออมทรัพย์ เชียแสน กย.64.xlsx
Download0
10.74 Kb
10.09.2021 11:18

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ อ.เชียแสน กย.64.xlsx
Download0
14.68 Kb
10.09.2021 11:18

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออทรัพย์ กย.64

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน กย.64.doc
Download1
209.5 Kb
10.09.2021 11:17

อ.เชียงแสน แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน กย.64.docx
Download1
68.97 Kb
10.09.2021 11:16

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน กย.64.docx
Download1
73.81 Kb
10.09.2021 11:16

อ.เชียงแสน รายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน กย.64.rar
Download1
84.21 Kb
10.09.2021 11:16

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด

รายาน กข.คจ. เชียแสน กย.64.rar
Download0
183.59 Kb
10.09.2021 11:15

อ.เชียงแสน รายงานการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

เดือน ส.ค.-ก.ย. 64.rar
Download0
5.63 Mb
10.09.2021 08:08

เชียงของส่งรายงานประชาสัมพันธ์

พช.ใสสะอาด ก.ย. 64.rar
Download1
3.37 Mb
10.09.2021 06:03

เชียงของ ส่งพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ย.64

รด.2 ก.ย 64.rar
Download1
217.46 Kb
10.09.2021 05:23

เชียงของ ขอส่ง รด2 ก.ย. 64

รด.2 ส.ค. 64.rar
Download1
217.37 Kb
10.09.2021 05:23

เชียงของ ขอส่ง รด.2 เดือนส.ค.64

กันยายน 9, 2021
อ.เวียชัย-รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน 10 ก.ย. 2564.docx
Download0
822.95 Kb
09.09.2021 21:34

อ.เวียงชัย>>รายงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน (10 ก.ย.64)

กันยายน 8, 2021
ปชส. วด 10 ก.ย. 64.rar
Download0
2.45 Mb
08.09.2021 22:38

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 10 ก.ย.64

กันยายน 7, 2021
อำเภอเทิรายานผลพชใสสะอาดประจำเดือนสิหาคม2564วินัย.pdf
Download2
379.76 Kb
07.09.2021 17:39

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ.พาน ขอส่การประชาสัมพันธ์านกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 เดือนสิ
Download1
3.92 Mb
07.09.2021 15:47

อ.พาน ขอส่งการประชาสัมพันธ์งานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 เดือนสิงหาคม

แบบรายานวัดประชารัฐสร้าสุข ก.ย.. 64 อ.ป่าแดด.xlsx
Download0
782.24 Kb
07.09.2021 14:03

รายงานโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

กันยายน 6, 2021
KPI 2.2564 ตัวชี้วัดที่ 3 นโยบายรัฐบาล.rar
Download11
1.57 Mb
06.09.2021 15:52

อ.เมืองฯส่ง KPI 2.2564 ตัวชี้วัดที่ 3 นโยบายรัฐบาล

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ค.64.pdf
Download3
313.18 Kb
06.09.2021 15:24

อ.เมือง รายงาน พช.ใสสะอาด (5 ก.ย.64)

รายานผล พช. ใสสะอาด เดือน ก.ย.64.doc
Download1
827 Kb
06.09.2021 12:24

อ.เวียงแก่นรายงาน พช.ใสสะอาด เดือน ก.ย.64

รายานประชาสัมพันธ์ ก.ย. 64.rar
Download1
9.31 Mb
06.09.2021 11:52

อ.เทิง//รายงานการประชาสัมพันธ์ ก.ย. 64

ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน6กย64001.pdf
Download1
3.23 Mb
06.09.2021 11:26

อ.ป่าแดดขอส่งการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน(6กย64)

อ.ชส. รายานตลาดประชารัฐ กย.64.rar
Download0
353.71 Kb
06.09.2021 11:10

อ.ชส.รายงานตลาดประชารัฐ กย.64

รายาน รด.2 สค.64รายาน 5 กย.64.rar
Download2
232.82 Kb
06.09.2021 10:53

สพอ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่าย รด.2 (5 กย.64)

กันยายน 5, 2021
รายาน พช.ใสสะอาด.ก.ย.64.pdf
Download0
189.51 Kb
05.09.2021 22:35

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน พช.ใสสะอาด ก.ย.64

เมือ_รายาน OTOP Mobile ก.ย.64.rar
Download0
238.97 Kb
05.09.2021 22:00

เมือง_รายงาน OTOP Mobile ก.ย.64

เมือ_รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯรด.2ก.ย.64.rar
Download4
101.76 Kb
05.09.2021 21:59

เมือง_รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ(รด.2)ก.ย.64

เมือ_รายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOPก.ย.64.rar
Download1
99.11 Kb
05.09.2021 21:59

เมือง_รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ(รด.2)ก.ย.64

เมือ_รายานประชาสัมพันธ์ ก.ย.64.rar
Download0
649.31 Kb
05.09.2021 21:58

เมือง_รายงานประชาสัมพันธ์ ก.ย.64

อ.เวียชัย รายาน OTOP Mobile ก.ย..2564.docx
Download1
153.46 Kb
05.09.2021 10:55

อ.เวียงชัย>>รายงานOTOPเคลื่อนที่ OTOP Mobile (ก.ย.2564)

รายานพัฒนาชุมชนใสสอาด 5 ก.ย. 64.docx
Download1
621.76 Kb
05.09.2021 10:53

สพอ.เวียงชัย>>รายงาน พช.ใสสะอาด (5 ก.ย.64)

รายานผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รด.2 5 ก.ย.64.rar
Download3
144.37 Kb
05.09.2021 10:29

สพอ.เวียงชัย>> รายงาน รด.2 ก.ย.64

รายาน รด.2 ก.ย.64 เวียแก่น .pdf
Download1
283.92 Kb
05.09.2021 08:38

อ.เวียงแก่น รายงาน รด2 ก.ย.64

กันยายน 4, 2021
64-ส.ค.rar
Download2
152.3 Kb
04.09.2021 06:56

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน รด.2 (3ก.ย.64)

กันยายน 3, 2021
อ.พาน รายานแผน พช.ใสสะอาด.rar
Download0
977.29 Kb
03.09.2021 20:14

อำเภอพาน รายงาน พช.ใสสะอาด

รายานใสสะอาดป่าแดด.pdf
Download1
261.57 Kb
03.09.2021 20:06

อ.ป่าแดดรายงานใสสะอาด

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download1
1.32 Mb
03.09.2021 15:58

อ.แม่สรวย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download1
396.16 Kb
03.09.2021 15:57

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

ชร 1219-4615 พัฒนาชุมชนใสสะอาด กันยายน 2564.pdf
Download1
6.2 Mb
03.09.2021 15:53

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนกันยายน 2564 ให้จังหวัดทราบ/ดำเนินการต่อไป

ส่รายานพช.ใสสะอาด เดือนสิหาคม ส่ 3 ก.ย. 64.docx
Download1
8.67 Mb
03.09.2021 13:45

รายงานพช.ใสสะอาดประจำเดือนสิงหาคม อ.แม่จัน (ส่ง 3 ก.ย.2564)

กันยายน 2, 2021
ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ย.64.docx
Download1
999.88 Kb
02.09.2021 14:41

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

อ.ดอยหลว ส่านประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน.pdf
Download0
565.99 Kb
02.09.2021 10:00

อ.ดอยหลวงส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน

อ.ดอยหลว รายานพช. ใสสะอาด เดือน กันยายน.64.doc .pdf
Download1
158.28 Kb
02.09.2021 09:58

อ.ดอยหลวง ส่งรายงานพช.ใสสะอาด ประจำเดือนกันยายน

กันยายน 1, 2021
รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน ก.ย.64.rar
Download1
49.27 Kb
01.09.2021 18:35

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนกันยายน 2564

Download4
84.34 Kb
01.09.2021 15:47

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02 กย.2564

สิงหาคม 31, 2021
อำเภอพาน รายาน รด2 สค..rar
Download2
305.35 Kb
31.08.2021 16:34

อ.พาน รายงาน รด. 2 เดือน สิงหาคม 2564

สิงหาคม 30, 2021
อ.พาน ส่ กข.คจ - สค64- Copy.rar
Download1
60.15 Kb
30.08.2021 16:39

อ.พาน ส่ง กข.คจ.สค.64

Download1
101.28 Kb
30.08.2021 15:02

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนกันยายน 2564

ส.ค..64.rar
Download1
132.47 Kb
30.08.2021 11:46

สพอ.เวียงแก่นรายงานกองทุนแม่ฯ ส.ค.64

สิงหาคม 27, 2021
แบบตอบรับ หนัสือการประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอ นา แห่น้ำใจแ
Download4
125.69 Kb
27.08.2021 09:47

อ.ขุนตาล ส่งแบบตอบรับ หนังสือการประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

สิงหาคม 25, 2021
ยอดจำหน่าย OTOP รด.2 สิหาคม 2564.rar
Download1
74.32 Kb
25.08.2021 16:05

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชร 1219-4491 ประเมินผลการจัดระดับ ศอช.ต. อ.พญาเม็ราย ปี 2564
Download4
1.29 Mb
25.08.2021 15:02

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งแบบรายงานประเมินผลการจัดระดับ ศอช.ต. ประจำปี พ.ศ.2564 ให้จังหวัดทราบ

รายานติดตาม กข.คจ. ส.ค. 64 อ.ขุนตาล.rar
Download1
786.28 Kb
25.08.2021 08:57

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน กข.คจ. เดือนสิงหาคม 64

สิงหาคม 24, 2021
อ.เชียแสน รายานยอดจำหน่ายโอทอป 5 แบบ สค.64.rar
Download2
261.42 Kb
24.08.2021 22:16

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายโอทอป สค.64

เมือ_รายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOPส.ค.64.rar
Download2
110.69 Kb
24.08.2021 22:10

เมือง_รายงานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOศูนย์ข้อมูลกลางPส.ค.64

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP สค. 64.rar
Download2
64.18 Kb
24.08.2021 15:35

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2) สค.64

อ.เมือรายาน กข.คจ. เดือน สค.64.rar
Download1
49.36 Kb
24.08.2021 15:13

อ.เมืองรายงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชะรำเงินยืมโครงการ กข.คจ.

รายาน รด.2 เวียแก่น .pdf
Download2
151.52 Kb
24.08.2021 09:51

เวียงแก่น รายงานยอดจำหน่าย otop ส.ค.

สิงหาคม 23, 2021
รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน ส.ค.64.rar
Download2
49.14 Kb
23.08.2021 15:44

รายงานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนสิงหาคม 2564

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ส.ค. 64.rar
Download0
86.38 Kb
23.08.2021 12:27

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

รายาน กข.คจ. ส.ค.64.rar
Download1
63.62 Kb
23.08.2021 10:19

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงาน กข.คจ.(เดือน ส.ค.64)

อ.เวียแก่น รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ ส.ค.64.xls
Download4
57 Kb
23.08.2021 10:18

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ(เดือน ส.ค.2564)

ส.ค 64.rar
Download1
190.04 Kb
23.08.2021 10:16

อ.แม่สรวยรายงานยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รด.2 (เดือน ส.ค.64)

สิงหาคม 20, 2021
แบบรายานผ้าไทย 20ส.ค.64.xls
Download1
126 Kb
20.08.2021 16:53

อ.พญาฯรายงานผ้าไทย

Download0
69.93 Kb
20.08.2021 16:49

อ.พญาฯส่งรายงาน

Download0
3.08 Mb
20.08.2021 16:49

อ.พญฯส่งรายงาน

Download1
240.74 Kb
20.08.2021 16:48

ส่งรายงานยาเสพติดอ.พญาฯ

Download1
100.96 Kb
20.08.2021 13:41

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนสิงหาคม 2564

11 สิหาคม 64.doc
Download1
821 Kb
20.08.2021 10:07

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ส.ค.64.xls
Download2
636 Kb
20.08.2021 10:02

อ.ขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11 ส.ค.64.xls
Download2
640 Kb
20.08.2021 10:01

อ.ขุนตาล ส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

ส.ค. 64.xls
Download1
653.5 Kb
20.08.2021 10:00

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ

รายานติดตาม กข.คจ.อ.เวียเชียรุ้25ส.ค.64.rar
Download3
93.54 Kb
20.08.2021 07:53

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานติดตามตรวจสอบและแก้ไข โครงการ กข.คจ.(25ส.ค.64)

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20ส.ค..64-วชร.rar
Download0
120.05 Kb
20.08.2021 07:46

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ(20ส.ต.64)

รายานกลุ่มเน้นหนัก สิหาคม 64.docx
Download1
1.41 Mb
20.08.2021 00:11

อำเภอเมืองรายงานกลุ่มเน้นหนัก

สิงหาคม 19, 2021
รายานคณะทำานขับเคลื่อน สิหาคม.64.doc
Download1
515 Kb
19.08.2021 23:22

อ.เมืองรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

25-รายานติดตามสนับสนุนกอทุน กข.คจ.-ส.ค. 2564.rar
Download2
136.27 Kb
19.08.2021 21:58

อ.เวียงชัย>>รายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( ส.ค.64)

25-รายาน ติดตามตรวจสอบแก้ไข กข.คจ.-ส.ค. 2564.rar
Download1
107.6 Kb
19.08.2021 21:57

อ.เวียงชัย>>รายงานติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระคืนเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ส.ค.64)

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน สิหาคม 2564.docx
Download11
98.53 Kb
19.08.2021 16:14

อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สค.64

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิหาคม 64.xlsx
Download3
37.54 Kb
19.08.2021 16:07

อ.เมืองรายงานการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา สิหาคม 64.doc
Download1
222 Kb
19.08.2021 16:03

อ.เมืองรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา สค. 64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download2
432 Kb
19.08.2021 15:56

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ ฯ ส.ค.๖๔.rar
Download1
92.71 Kb
19.08.2021 15:29

ชข.ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑๘ ส.ค.๖๔

รายานผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส.ค.๖๔.rar
Download1
36.58 Kb
19.08.2021 15:21

ชข.ส่งรายงานผลปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๘ ส.ค.๖๔

รายานสร้รภูมิคุ้มกันในเยาวชน ส.ค.๖๔.rar
Download1
58.55 Kb
19.08.2021 15:12

ชข.ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ส.ค.๖๔

รายานสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ ส.ค.๖๔.rar
Download1
50.04 Kb
19.08.2021 14:59

ชข.ส่งรายงานสร้างความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ ส.ค.๖๔

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ส.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
50.64 Kb
19.08.2021 14:23

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ส.ค.64 อ.แม่ลาว.r
Download1
6.71 Mb
19.08.2021 14:22

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ส.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
41.46 Kb
19.08.2021 14:22

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐฯ

รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download1
44.58 Kb
19.08.2021 14:21

ิอ.แม่ลาวขอส่งรายงานการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

สิงหาคม 18, 2021
รายานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเิน กข.คจ.ที่
Download2
143.83 Kb
18.08.2021 23:55

อ.เวียงชัย>>มาตรการให้ความช่วยเหลือ คร.เป้าหมายที่ยืมเงิน กข.คจ.ที่ได้รับผลกระทบ COVD-19 ระลอกใหม่ (ส.ค.64)

รายานโครการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้.rar
Download0
111.38 Kb
18.08.2021 23:51

อ.เวียงชัย>>รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ส.ค.64)

รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก - ส.ค. 2564.rar
Download1
622.44 Kb
18.08.2021 23:49

อ.เวียงชัย>>รายงานประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ส.ค.64)

อ.เวียชัย-รายานผลการประชาสัมพันธ์ผลานเด่น การขับเคลื่อนกลุ่ม
Download1
1.56 Mb
18.08.2021 23:48

อ.เวียงชัย>> รายงานประชาสัมพันธ์ผลงานเด่น การขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก (ส.ค.64)

รายานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แบบ บร1 บร.2.rar
Download0
441.85 Kb
18.08.2021 23:47

อ.เวียงชัย>>รายงานผลการการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจและประชารัฐ บร.1-บร.2 (ส.ค. 64)

อ.เวียชัย-รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชา
Download2
80.25 Kb
18.08.2021 23:46

อ.เวียงชัย>>รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ส.ค.64

แบบรายานภาวะหนี้สิน กข.คจ. อ.พาน ปี64.rar
Download2
103.4 Kb
18.08.2021 17:13

อ.พาน ส่งรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. ปี64

รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนสิหาคม 08 2564.rar
Download1
868.81 Kb
18.08.2021 16:43

อ.เทิง ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ 4 รายงาน

เทิ ส.ค.64 แบบรายานผ้าไทย.xls
Download1
2.56 Mb
18.08.2021 16:16

อ.เทิง รายงานผ้าไทย ใส่ให้สนุก เดือนสิงหาคม 2564

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ส.ค. 64.pdf
Download1
275.18 Kb
18.08.2021 16:03

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส.ค. 2564

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส.ค. 64 .rar
Download1
99.31 Kb
18.08.2021 15:52

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส.ค. 64

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download3
159.13 Kb
18.08.2021 15:45

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ส.ค. 64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ส.
Download2
6.83 Mb
18.08.2021 15:23

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส.ค. 2564

อ.แม่สาย รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก สค.64.rar
Download1
5.77 Mb
18.08.2021 14:50

อ.แม่สาย รายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก สค.64

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป.สค. 64.docx
Download0
468.93 Kb
18.08.2021 14:49

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่น คสป.ฯ สค.64

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 สค.64.rar
Download1
54.31 Kb
18.08.2021 14:48

อ.แม่สาย รายงาน คสป.ฯ บร.2 สค.64

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ คสป. สค. 64.rar
Download0
54.67 Kb
18.08.2021 14:48

อ.แม่สาย รายงานคณะขับเคลื่อนฯคสป. สค.64

อ.ดอยหลวรายานแผน-ผล การปฏิบัติาน อสพ.rar
Download3
145.67 Kb
18.08.2021 10:11

อ.ดอยหลวงขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอสพ. ประจำเดือนสิงหาคม

สร้าภุมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว ส.ค.20 ขอเดือน.r
Download1
28.81 Kb
18.08.2021 10:10

ดอยหลวง ส่งรายงานการสร้างภุมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

การเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ส.ค.ทุก 20 ขอเดือ
Download1
51.87 Kb
18.08.2021 10:10

ดอยหลวง ส่งรายงานการสร้างความแข็งด้วยกองทุนแม่

การป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ส.ค.ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
34.8 Kb
18.08.2021 10:09

ดอยหลวง ส่งรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดอยหลวแบบรายานผ้าไทย ประจำเดือนสิหาคม.xls
Download1
384.5 Kb
18.08.2021 09:34

อ.ดอยหลวงขอส่งรายงานผ้าไทย

รายานแผน-ผล การปฏิบัติานขออาสาพัฒนาอสพ18สค64001.pdf
Download2
2.22 Mb
18.08.2021 08:29

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา(อสพ)18สค64001

สิงหาคม 17, 2021
รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส.ค.64.rar
Download2
201.5 Kb
17.08.2021 20:25

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส.ค.64

รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ. ส.ค.64.rar
Download1
290.61 Kb
17.08.2021 20:24

อ.แม่สรวย รายงานการติดตาม กข.คจ.ส.ค.64

สิหาคม 64.rar
Download1
247.24 Kb
17.08.2021 18:53

สพอ.เวียงแก่นรายงานกองทุนแม่ฯ เดือน สค.64

รายานกข.คจ. ทุกวันที่ 25 ขอเดือน.rar
Download2
50.23 Kb
17.08.2021 17:59

วปป.รายงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

รายานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุก 25 ขอเดือน.rar
Download2
93.48 Kb
17.08.2021 17:59

วปป.รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก2
Download3
72.39 Kb
17.08.2021 17:58

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน.
Download1
95.93 Kb
17.08.2021 17:57

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
75.6 Kb
17.08.2021 17:57

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานผลการดำเนินานโรเรียนออมทรัพย์ เชียแสน สค.64.xlsx
Download2
10.68 Kb
17.08.2021 15:45

อ.เชียงแสน รายงานผลดำเนินการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานผลปฏิบัติการโรเรียนออมทรัพย์ฯ เชียแสน สค.64.xlsx
Download1
13.01 Kb
17.08.2021 15:44

อ.เชียงแสน รายงานผลปฏิบัิตการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ อ.เชียแสน สค.64.xlsx
Download1
14.45 Kb
17.08.2021 15:43

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน สค.64.doc
Download1
209.5 Kb
17.08.2021 15:38

อ.เชียงแสน รายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนฯ

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน สค.64.docx
Download1
68.9 Kb
17.08.2021 15:38

อ.เชียงแสน รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน สค.64.docx
Download1
73.87 Kb
17.08.2021 15:38

อ.เชียงแสน รายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน สค.64.rar
Download1
84.04 Kb
17.08.2021 15:37

อ.เชียงแสน รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน กข.คจ. เชียแสน สค.64.rar
Download1
183.46 Kb
17.08.2021 15:37

อ.เชียงแสน รายงาน กข.คจ

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ อ.พาน ส.ค.64.rar
Download0
135.6 Kb
17.08.2021 14:48

อ.พาน รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส.ค.

OTOP MOBILE เวียป่าเป้า สิหาคม 2564.pdf
Download0
84.17 Kb
17.08.2021 14:38

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส.ค.64.rar
Download1
789.04 Kb
17.08.2021 13:41

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ส.ค.2564.rar
Download1
95.73 Kb
17.08.2021 13:40

อ.แม่จันรายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ส.ค.64.rar
Download1
795.83 Kb
17.08.2021 13:39

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

1-05ทุกวันที่ 20 ขอเดือน รายานผ้าไทย ส.ค..rar
Download1
2.05 Mb
17.08.2021 10:37

อ.พาน รายงาน ผ้าไทย ส.ค. 64

10.รายานผลานเด่น ส.ค..rar
Download0
306.87 Kb
17.08.2021 10:36

อ.พาน รายงานผลงานเด่น เดือน ส.ค. 64

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ทุกวันที่ 20 ส.ค..rar
Download0
198.61 Kb
17.08.2021 10:36

อ.พาน รายงาน SE ส.ค.

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป.บร.1.2 ส.ค..rar
Download0
161.28 Kb
17.08.2021 10:35

อ.พาน รายงาน คสป. เดือน ส.ค.

สิงหาคม 16, 2021
ส.ค.64.rar
Download2
1.47 Mb
16.08.2021 17:45

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานผ้าไทยเดือน ส.ค.64

เมือ_รายานผ้าไทย ส.ค.64.rar
Download2
104.29 Kb
16.08.2021 16:40

เมือง_รายงานผ้าไทย ส.ค.64

อ.เวียชัย- แบบรายานภาวะหนี้สิน กขคจ ปี 2564 หมู่บ้าน.xlsx
Download0
32.12 Kb
16.08.2021 14:52

อ.เวียงชัย >>ส่งแบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. (หมู่บ้าน) ปี 2564

การดำเนินานโครการ กลุ่มออมทรัพย์16สค64001.pdf
Download4
1.25 Mb
16.08.2021 14:00

อ.ป่าแดดขอส่งการดำเนินงานโครงการ กลุ่มออมทรัพย์16สค64

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เดือน ส.ค..docx
Download3
180.72 Kb
16.08.2021 13:59

อ.แม่สรวย รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ทุกวันที่ 30 ของเดือน)

การดำเนินานโครการ กขคจ16สค64001.pdf
Download0
752.76 Kb
16.08.2021 13:59

อ.ป่าแดดขอส่งการดำเนินงานโครงการ กขคจ16สค64

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 ส.ค..rar
Download1
285.55 Kb
16.08.2021 13:58

อ.แม่สรวย รางงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (20 ส.ค.)

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน ส.ค
Download1
381 Kb
16.08.2021 13:57

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา(20 ส.ค.)

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน ส.ค..rar
Download2
8.54 Mb
16.08.2021 13:55

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

อ.เทิ รายาน คณะขับเคลื่อน คสป. ส.ค. 64.rar
Download0
88.6 Kb
16.08.2021 13:53

อ.เทิง//รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ส.ค. 64

ส.ค.rar
Download4
14.53 Mb
16.08.2021 13:53

อ.แม่สรวย รายงานการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

20 ส.ค. 64.rar
Download0
201.54 Kb
16.08.2021 13:51

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

08อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนสิหาคม2564 - Co
Download5
304.61 Kb
16.08.2021 13:25

อำเภอเทิงรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2564

แรวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกศึกษา16สค640
Download1
1.01 Mb
16.08.2021 13:18

อ.ป่าแดดขอส่งแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกศึกษา16สค64

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน16สค64001.pdf
Download1
651.41 Kb
16.08.2021 13:17

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน16สค64

รายานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐระดับอำเภอ16สค6400
Download1
857.27 Kb
16.08.2021 13:16

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐระดับอำเภอ(16สค64)

รายานการดำเนินานพํฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร 216สค64001
Download0
1.03 Mb
16.08.2021 13:15

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานพํฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร 2)16สค64)

ความเข้มแข็ชุมชนหมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิ16สค64001.pdf
Download1
311.04 Kb
16.08.2021 13:14

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานความเข้มแข็งชุมชนหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน(16สค64)

การป้อกันและแก้ไขยาเสพติจัหวัด16สค64001.pdf
Download1
711.66 Kb
16.08.2021 13:13

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัด(16สค64)

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภาร.ส.ค.64.pdf
Download0
174.8 Kb
16.08.2021 12:21

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงาน คสป. ระดับอำเภอ

รายาน ส.ค.64.rar
Download0
74.3 Kb
16.08.2021 12:19

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile - ส.ค.64

สิงหาคม 15, 2021
อ.เชียแสน รายานผ้าไทย สค.64.rar
Download1
2.86 Mb
15.08.2021 19:45

อ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย(20 สค.64)

อ.เชียแสน รายานตลาดประชารัฐ สค.64.rar
Download1
352.1 Kb
15.08.2021 18:06

อ.เชียงแสน รายงานตลาดประชารัฐ สค.64

อ.เชียแสน รายาน คสป. สค64.rar
Download1
60.5 Kb
15.08.2021 17:38

อ.เชียงแสน รายงาน การดำเนินงานขับเคลื่อน คสป. (20 สค.64)

อ.เชียแสน รายานประเมินผล ศอช.ต.64.rar
Download1
127.69 Kb
15.08.2021 14:24

อ.เชียงแสน รายงานผลการประเมิน ศอช.ต.2564

สิงหาคม 13, 2021
เมือ_รายานตัวชี้วัดOTOP Online รอบ2.rar
Download0
68.88 Kb
13.08.2021 16:29

เมือง_รายงานตัวชี้วัดOTOP ตลาดออนไลน์ รอบการประเมินที่2

อ.ป่าแดด รายานผ้าไทยสิหาคม2564.rar
Download6
1.31 Mb
13.08.2021 15:34

อ.ป่าแดด ส่งรายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก

อ.พาน ขอส่การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปฐ.และข้อมูลพื้น
Download5
1.64 Mb
13.08.2021 15:11

อ.พาน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน

อ.พาน OTOP mobile ทุกวันที่ 150864.xlsx
Download0
15.85 Kb
13.08.2021 14:45

อ.พาน ส่งรายงาน OTOP Mobile

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile สค. 2564.docx
Download0
90.35 Kb
13.08.2021 09:46

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile สค.64

สิงหาคม 11, 2021
Download1
1.91 Mb
11.08.2021 14:30

อ.แม่จันส่งรายงานผ้าไทย สค.2564

Download2
87.25 Kb
11.08.2021 10:52

อ.แม่จันส่งรายงาน บร.02 สค.2564

Download2
1.06 Mb
11.08.2021 10:51

อ.แม่จันส่งรายงานประชารัฐ กลุ่มเน้นหนัก สค.2564

Download0
92.17 Kb
11.08.2021 10:50

อ.แม่จันส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ สค.2564

สิงหาคม 10, 2021
รายานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิหาคม อ.เวียแก่น.pdf
Download1
752.34 Kb
10.08.2021 15:57

ผลการประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม อ.เวียงแก่น

รายาน 15 ส.ค. OTOP Mobile.docx
Download0
503.41 Kb
10.08.2021 15:02

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เดือนสิงหาคม 2564

สิงหาคม 9, 2021
อ.เวียชัย-รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน 10 ส.ค. 2564.docx
Download1
525.29 Kb
09.08.2021 22:34

อ.เวียงชัย>>รายงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน (10 ส.ค.64)

ปชส. วด 10 ส.ค.. 64.rar
Download6
3.02 Mb
09.08.2021 21:03

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธุ์ งวด 10 ส.ค.64

อ.พาน ขอส่โครการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ .pdf
Download0
432.61 Kb
09.08.2021 13:44

อ.พาน ขอส่งโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4.0

รายาน OTOP Mobile สค.64 อ.เชียแสน.pdf
Download0
99.81 Kb
09.08.2021 11:57

อ.เชียงแสน รายงาน OTOP Mobile 15 สค.64

รายานประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ลาว ส.ค.64.7z
Download0
3.06 Mb
09.08.2021 10:28

อ.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์ สิงหาคม (10 ส.ค.64)

สิงหาคม 8, 2021
รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ส.ค.64-วชร.rar
Download0
113.61 Kb
08.08.2021 12:21

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile (15ส.ค.64)

รายานผ้าไทย ส.ค.64.rar
Download2
125.82 Kb
08.08.2021 06:44

เชียงของ รายงานผ้าไทยคะ

รายาน คสป ส.ค. 64.rar
Download2
249.39 Kb
08.08.2021 06:36

เชียงของ ส่งรายงาน คสป.คะ

เชียขอ รายาน OTOP Mobile ส.ค.64.rar
Download0
339.1 Kb
08.08.2021 06:17

เชียงของ ส่ง OTOP Mobile คะ

สิงหาคม 7, 2021
เดือน ก.ค.-ส.ค. 64.rar
Download0
1.88 Mb
07.08.2021 16:34

เชียงของ ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์คะ

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ส.ค.64.pdf
Download2
171.6 Kb
07.08.2021 16:14

อ.เวียงเชียงรุ้ รายงาน พช.ใสสะอาด(5ส.ค.64)

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ส.ค.64.rar
Download2
180.95 Kb
07.08.2021 16:10

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5ส.ค.64)

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ส.ค.64- วชร.rar
Download0
863.77 Kb
07.08.2021 16:05

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ (10ส.ค.64)

สิงหาคม 6, 2021
อ.เชียแสน แบบบันทึกรายชื่อคนจัดเก็บ จปฐ.2564.rar
Download5
157.37 Kb
06.08.2021 15:08

อ.เชียงแสน ส่งรายชื่ออาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ.2564

เมือ_รายาน OTOP Mobile ส.ค.64.rar
Download0
238.9 Kb
06.08.2021 14:35

เมือง_รายงานOTOPเคลื่อที่OTOP Mobile ส.ค.64

รายานผลการจำหน่ายสินค้า OTOP รด.๒.rar
Download2
101.65 Kb
06.08.2021 14:19

เมือง_รายงานผลการจำหน่ายสินค้า OTOP (รด.๒)

เมือ_รายานประชาสัมพันธ์ ส.ค.64.rar
Download0
464.78 Kb
06.08.2021 13:54

เมือง_รายงานประชาสัมพันธ์เดือน ส.ค.64

สิงหาคม 5, 2021
พัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนสิหาคม 2564 อ.พญาเม็ราย.pdf
Download0
3.56 Mb
05.08.2021 18:59

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนสิงหาคม 2564 ให้จังหวัดทราบ

อ.พาน ส่ศอช.ต.5ส.ค.64 -.rar
Download5
68.71 Kb
05.08.2021 17:27

อ.พาน ส่ง ศอช.ต.5สค.64

Download0
62.46 Kb
05.08.2021 14:13

ส่งรายงาน อ.พญาฯ

ปชสเดือน ส.ค.64.rar
Download0
3.03 Mb
05.08.2021 14:12

ส่งรายงาน อ.พญาฯ

otop.docx
Download2
206.95 Kb
05.08.2021 14:11

อ.พญาฯรายงานโอทอปโมบาย

Download0
14.33 Mb
05.08.2021 14:05

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ สค.2564

ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ส.ค.64.docx
Download3
1000.02 Kb
05.08.2021 11:46

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

สิงหาคม 4, 2021
รายานผล พช. ใสสะอาด เดือน ส.ค.64.doc
Download0
826.5 Kb
04.08.2021 17:35

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือน ส.ค.64

ส่รายานข่าว สค.64.pdf
Download0
156.01 Kb
04.08.2021 15:34

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2564

รายาน รด. 2 กค.64 รายาน 5 สค.64.rar
Download1
231.22 Kb
04.08.2021 15:11

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่าย รด.2 (5 สค.64)

รายาน พช. ใสสะอาด เวียป่าเป้า สิหาคม 2564.rar
Download3
927.96 Kb
04.08.2021 13:57

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายาน ประชาสัมพันธ์ อ.แม่ฟ้าหลว ส.ค.64.pdf
Download1
503.43 Kb
04.08.2021 12:34

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ ส.ค.64

รด.2 ก.ค. 64.rar
Download1
217.43 Kb
04.08.2021 12:21

เชียงของ ส่งรายงาน รด.2 คะ

รายาน พช.ใสสะอาด.ส.ค.64.pdf
Download1
203.16 Kb
04.08.2021 11:05

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน พช.ใสสะอาด (ส.ค.64)

สิงหาคม 3, 2021
รายาน รด.2 - 5 ส.ค. 64.rar
Download2
140.32 Kb
03.08.2021 17:03

อ.เวียงชัย>>รายงานยอดจำหน่าย OTOP รด.2(5 ส.ค. 64)

รายานประชาสัมพันธ์ ก.ค. 64.rar
Download0
19.37 Mb
03.08.2021 15:32

อ.เทิง//รายงานการประชาสัมพันธ์ ก.ค. 64

อ.พาน รายานแผน พช.ใสสะอาด ส.ค.rar
Download0
1.38 Mb
03.08.2021 15:02

อ.พาน รายงาน พช.ใสสะอาด ส.ค.

อ.พาน ขอส่การประชาสัมพันธ์านกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564.pd
Download1
7.78 Mb
03.08.2021 13:22

อ.พาน ขอส่งการประชาสัมพันธ์งานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

พช.ใสสะอาด แม่ลาวส.ค.64.pdf
Download1
208.93 Kb
03.08.2021 11:25

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด ส.ค.64

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ส.ค. 64.docx
Download0
93.01 Kb
03.08.2021 10:25

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานโอท้อป รด 2 3สค64001.pdf
Download1
1.82 Mb
03.08.2021 08:57

รายงานOTOP รด.2(3สค64)

ดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 3สค64001.pdf
Download0
3.01 Mb
03.08.2021 08:56

อ.ป่าแดดขอส่งการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด(3สค64)

การประชาสัมพันธ์านพช. 3สค64001.pdf
Download0
3.01 Mb
03.08.2021 08:56

อ.ป่าแดดขอส่งการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน(3สค64)

อ.เวียชัย รายาน OTOP Mobile ส.ค..2564.docx
Download2
153.55 Kb
03.08.2021 07:17

อ.เวียงชัย>>รายงานOTOPเคลื่อนที่ OTOP Mobile (ส.ค.2564)

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ส.ค. 64.docx
Download2
405.84 Kb
03.08.2021 07:15

อ.เวียงชัย>>รายงานพช.ใสสะอาด (5 ส.ค.64)

สิงหาคม 2, 2021
อ.แม่สรวยรายานประชาสัมพันธ์.rar
Download0
1.34 Mb
02.08.2021 17:06

อ.แม่สรวย สางรายงานประชาสัมพันธ์

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download0
434.73 Kb
02.08.2021 17:06

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

25640724 ตรวจสอบทะเบียนพื้นที่ จปฐ. กชช.2ค ปี 2564 อำเภอแม่จ
Download4
268.06 Kb
02.08.2021 15:11

อำเภอแม่จัน ส่งทะเบียนพื้นที่ จปฐ. กชช.2ค ปี 2564

อ.ดอยหลว ส่านประชาสัมพันธ์ประจำเดือน.pdf
Download0
317.62 Kb
02.08.2021 15:01

อ.ดอยหลวงส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

อำเภอเทิรายานผลพชใสสะอาดประจำเดือนกรกฎาคม2564วินัย.pdf
Download3
511.96 Kb
02.08.2021 14:21

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำเดืนอกรกฏาคม2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ.ดอยหลวพช. ใสสะอาด เดือน สิหาคม.64.doc.docx
Download0
752.51 Kb
02.08.2021 14:11

อ.ดอยหลวงส่งรายพช.ใสสะอาด ประจำเดือน

ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรี กพสอ..docx
Download1
33.88 Kb
02.08.2021 13:45

กพสอ.พาน

Download2
105.88 Kb
02.08.2021 13:38

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02 สิงหาคม 2564

ส่รายานพช.ใสสะอาด เดือนกรกฎาคม ส่ 2 ส.ค. 64.docx
Download4
8.38 Mb
02.08.2021 11:41

รายงานพช.ใสสะอาด เดือนกรกฎาคม 2564 อำเภอแม่จัน

อำเภอพาน รายาน รด2 ก.ค..rar
Download1
305.56 Kb
02.08.2021 09:08

อ.พาน รายงาน รด.2 เดือน ก.ค.

กรกฎาคม 29, 2021
ก.ค..64.rar
Download3
132.46 Kb
29.07.2021 10:33

อ.เวียงแก่น ส่งรายงานกองทุนแม่ เดือน ก.ค.64

กรกฎาคม 27, 2021
มชช.ปี64.rar
Download4
142.81 Kb
27.07.2021 19:03

อ.พาน ส่ง มชช.ปี64

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน กรกฎาคม 2564.docx
Download2
98.8 Kb
27.07.2021 16:13

อ.เมืองรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กค.64

เมือ_รายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOPก.ค.64.rar
Download1
411.44 Kb
27.07.2021 15:14

เมือง_แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมยอดจำหน่ายสินค้าOTOPศูนย์ข้อมูลกลาง

แบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารกำลัคนฯ.pdf
Download3
737.78 Kb
27.07.2021 14:17

อ.ขุนตาล ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารกำลังคนฯ

20210727145021599หนัสือส่เรื่อการบริหารกำลัคน.pdf
Download6
228.55 Kb
27.07.2021 13:50

อ.เทิง ส่งหนังสือ เรื่อง การบริหารกำลังคนฯ

ก.ค.rar
Download1
190.03 Kb
27.07.2021 10:51

อ.แม่สรวย รายงานข้อมูลการจำหน่ายสินค้า OTOP (รด.2) เดือน ก.ค. 64

อ.ป่าแดดรายานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ.docx
Download0
916.02 Kb
27.07.2021 08:56

อ.ป่าแดด รายงานจิดอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี

กรกฎาคม 26, 2021
อ.เชียแสน รายานยอดผ้า แบบ 1-5 กค.64.rar
Download1
263.17 Kb
26.07.2021 09:13

อ.เชียงแสน รายงานยอดผ้า แบบ 1-5 กค.64

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 314.41 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย