ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มีนาคม 2, 2021
อ.พาน รายานแผน พช.ใสสะอาด.rar
Download0
1.22 Mb
02.03.2021 14:24

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

การประชาสัมพันธ์านพช.2มีค64001.pdf
Download0
3.07 Mb
02.03.2021 14:01

อ.ป่าแดดรายงานการประชาสัมพันธ์(2มีค64)

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี64.2มีค64001.pdf
Download0
1.36 Mb
02.03.2021 14:01

อ.ป่าแดดรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด(2มีค64)

รายานยอดจำหน่าย OTOP รด22มีค64001.pdf
Download0
1.49 Mb
02.03.2021 13:59

อ.ป่าแดดรายงานยอดจำหน่ายOTOP(รด2)2มีค64

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มีค.64.pdf
Download0
584.49 Kb
02.03.2021 12:09

อ.เมือง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มี.ค.64

พ.ช.ใสสะอาดเดือน ก.พ.64ส่ 2 มี.ค.64.rar
Download1
15.76 Mb
02.03.2021 10:50

อ.แม่จันส่งพ.ช.ใสสะอาดเดือนก.พ.2564

Download0
105.82 Kb
02.03.2021 10:09

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02เดือนมีนาคม2564

พช.ใสสะอาด-วชร 5 มี.ค.64.pdf
Download1
171.8 Kb
02.03.2021 08:00

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด (5มี.ค.64)

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25มี.ค.64.rar
Download0
162.25 Kb
02.03.2021 07:55

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5มี.ค.64)

มีนาคม 1, 2021
พช.ใสสะอาด แม่ลาวมี.ค.2564 แก้ไข.docx
Download1
74.41 Kb
01.03.2021 15:00

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมีนาคม 2564 (แก้ไข)

พช.ใสสะอาด แม่ลาวมี.ค.2564.docx
Download0
74.33 Kb
01.03.2021 14:10

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมีนาคม 2564

อ.ชส.รายาน รด. กพ.64 รายาน 1 มีค.64.rar
Download0
217.79 Kb
01.03.2021 12:02

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายโอทอป รด.2 (ประจำเดือน กพ.64)

รายานผล พช. ใสสะอาด เดือน มี.ค.64.doc
Download0
827 Kb
01.03.2021 10:57

อ.เวียงแก่น ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

เวียแก่น รายานผลการดำเนินาน.xlsx
Download0
225.18 Kb
01.03.2021 10:49

อ.เวียงแก่นรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด มี.ค.64 เชียแสน.docx
Download1
93.06 Kb
01.03.2021 10:28

อ.เชียงแสน ส่งรายงา่น พช.ใสสะอาด

รายานประชาสัมพันธ์ มี.ค.64.rar
Download1
5.8 Mb
01.03.2021 09:44

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ เดือนมี.ค.64

รายานพช.ใสสะอาด มี.ค.64.rar
Download0
291.86 Kb
01.03.2021 09:43

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด เดือนมี.ค.64

กุมภาพันธ์ 28, 2021
แบบรายานผ้าไทย.xls
Download0
5.99 Mb
28.02.2021 12:48

เวียงแก่นรายงานการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

2. แบบรายานการประชุม SE.xlsx
Download1
12.42 Kb
28.02.2021 12:25

เวียงแก่นรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

กุมภาพันธ์ 25, 2021
เทิ รายานทุก25 ผู้นำการเปลี่ยนแปล3เดือน.doc
Download9
2.7 Mb
25.02.2021 23:04

อ.เทิง รายงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน ณ 25 ก.พ.2564

รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ. 64.rar
Download1
109.21 Kb
25.02.2021 16:05

ขุนตาล รายงานยอดจำหน่ายโอท็อป ก.พ. 2564

อ.เชียแสน รายานยอดผ้า กพ.64.rar
Download0
282.25 Kb
25.02.2021 16:02

อ.เชียงแสน รายงานยอดผ้า เดือน กพ.64

แบบคำขอ Username และ Password ขอ กพร. อ.เทิ.pdf
Download1
1.84 Mb
25.02.2021 14:47

แบบคำขอ Username และ Password ของ กพร. อ.เทิง

โครการขอขวัญปีใหม่ฯ ปี64 อ.แม่จัน.pdf
Download5
319.8 Kb
25.02.2021 14:30

โครงการของขวัญปีใหม่ฯ ปี64 อ.แม่จัน

แบบรายาน 1.1 และ 1.2 ขุนตาล.xlsx
Download10
903.58 Kb
25.02.2021 12:20

ขต.ส่งแบบรายงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1.1 และ 1.2

ขอส่แบบคำขอ Username และ Password เพื่อเชื่อมสู่เครือข่ายอิน
Download5
1.72 Mb
25.02.2021 08:33

ขอส่งแบบคำขอ Username และ Password เพื่อเชื่อมสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กุมภาพันธ์ 24, 2021
อ.พาน รายานผลการดำเนินการ ร.ร.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต.rar
Download0
113.51 Kb
24.02.2021 16:06

อ.พาน ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน รร.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แบบคำขอ Username และ Password อำเภอเวียแก่น.pdf
Download1
158.85 Kb
24.02.2021 15:35

อำเภอเทิรายานการดำเนินานโครการแก้ไขปัญหาความยากจนประจำเดือนก
Download0
246.49 Kb
24.02.2021 12:15

อำเภอเทิงรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประจำเดือนกุมภาพันธ์2564วินัยแก้วเทพ

เเบบคำขอ Username เเละ Password สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลว
Download2
305.45 Kb
24.02.2021 11:50

เเบบคำขอ Username เเละ Password สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง

แบบคำขอ Username และ Password สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียแสน.
Download1
67.83 Kb
24.02.2021 09:13

ส่งแบบคำขอ Username และ Password เพื่อเชื่อมสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน

กุมภาพันธ์ 23, 2021
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP กพ. 64.rar
Download1
62.09 Kb
23.02.2021 15:46

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กพ.64

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน ก.พ.64.rar
Download1
49.27 Kb
23.02.2021 15:23

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ ก.พ.64.rar
Download4
135.48 Kb
23.02.2021 15:15

อำเภอพาน ขอส่งรายงานผลการดำเนินกากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ก.พ.64

แผน-ผลการปฏิบัติานอสพ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์.rar
Download1
132.29 Kb
23.02.2021 15:08

อ.ดอยหลวงขอส่งแผนผลการปฏิบัติงานอสพ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ยอดจำหน่าย ก.พ. 64.rar
Download1
114.88 Kb
23.02.2021 14:37

อ.เวียงชัย รายงาน รด.2 และสินค้าขายดี กพ.64

อ.แม่สาย รายานประเด็นตรวจราชการฯ กพ.64.rar
Download1
28.98 Mb
23.02.2021 14:24

อ.แม่สาย ส่งรายงานประเด็นตรวจราชการฯ กพ.64

ขอส่แบบคำขอ Username และ Password-แม่สาย.pdf
Download3
137.81 Kb
23.02.2021 11:08

ขอส่งแบบคำขอ Username และ Password เพื่อเชื่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต-แม่สาย

รายาน000ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก30 ขอเดือน.rar
Download1
70.79 Kb
23.02.2021 08:35

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน 00กข.คจ. ทุกวันที่ 25 ขอเดือน.rar
Download0
50.16 Kb
23.02.2021 08:32

วปป.รายงาน กข.คจ.

รายาน00กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุก 25 ขอเดือน.rar
Download0
78.24 Kb
23.02.2021 08:32

วปป.รายงานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กุมภาพันธ์ 22, 2021
กพ.rar
Download1
189.58 Kb
22.02.2021 17:22

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP(รด.2) เดือนก.พ.

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก.พ.64.rar
Download0
183.64 Kb
22.02.2021 16:37

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือนก.พ.64

รายานแผนการปฏิบัติานขอนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อ.พาน เดือนกุมภา
Download3
15.53 Mb
22.02.2021 15:26

อำเภอพาน ส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เมือ_รายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOP.rar
Download2
416.45 Kb
22.02.2021 14:49

เมืองรายงานการบันทึกยอดจำหน่ายOTOP

อ.พาน ส่ กข.คจ - กพ64.rar
Download2
59.65 Kb
22.02.2021 14:48

อ.พาน ส่งการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.กุมภาพันธ์ 64

Download4
56.09 Kb
22.02.2021 13:11

อ.เมืองรายงานการแก้ไขปัญหาการชะระเงินยืม โครงการ กข.คจ. กพ.64

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2564.docx
Download0
101.17 Kb
22.02.2021 13:09

อ.เมืองรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อ.เชียแสน รายาน ประเด็นตรวจราชการ.rar
Download1
21.16 Mb
22.02.2021 12:17

อ.เชียงแสน ส่งแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 20 กพ.64

PPT แบบสรุปผลการดำเนินาน อ.เชียแสน.pptx
Download2
21.4 Mb
22.02.2021 12:01

อ.เชียงแสน ส่งแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน (20 กพ.64)

5 กุมภาพันธ์ 64.doc
Download0
1.23 Mb
22.02.2021 10:19

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ก.พ. 64.xls
Download0
1.09 Mb
22.02.2021 10:16

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

5 ก.พ.64.xls
Download0
1.08 Mb
22.02.2021 10:15

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

ก.พ.64.xls
Download0
1.08 Mb
22.02.2021 10:14

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินานโครการแก้ไขปัญหาความยากจน กขคจ22กพ64001.pdf
Download1
484.97 Kb
22.02.2021 09:00

การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กขคจ)22กพ64

กุมภาพันธ์ 21, 2021
แบบสำรวจความพร้อมส่เสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ อ.เทิ.x
Download0
313.51 Kb
21.02.2021 21:06

อ.เทิง / ส่งแบบสำรวจความพร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์

กุมภาพันธ์ 20, 2021
รายานสนับสนุนติดตาม กข.คจ. ก.พ.64.rar
Download1
278.98 Kb
20.02.2021 09:35

อ.แม่สรวย รายงานการติดตามสนับสนุน กข.คจ.เดือนก.พ.64

กุมภาพันธ์ 19, 2021
แผนการติดตามเดือนกุมภาพันธ 64.rar
Download5
33.6 Mb
19.02.2021 23:38

อ.เมืองเชียงราย ส่งประเด็นติดตาม

รายานแผนการติดตาม.rar
Download3
33.6 Mb
19.02.2021 23:35

อ.เมืองเชียงราย ส่งสรุปแผนการติดตาม สนับสนุน

รายานผลานเด่นและกลุ่มเน้นหนัก กุมภาพันธ์ 2564.docx
Download1
2.73 Mb
19.02.2021 22:55

อ.เมือง รายงานกลุ่มเน้นหนัก

Download0
442.63 Kb
19.02.2021 22:25

อ.เมือง ส่ง บร.2

Download2
7.92 Kb
19.02.2021 21:54

อำเภอเมือง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐ(SE)

เทิ รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 02 2564.rar
Download0
587.69 Kb
19.02.2021 21:06

เทิง รายงานกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 02 2564 จำนวน 4 รายงาน

รายาน ก.พ.64.rar
Download1
234.46 Kb
19.02.2021 18:39

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงาน OTOP Mobile

พช 6 กพ 64.pdf
Download4
559.63 Kb
19.02.2021 16:34

อ.เมืองเชียงราย ส่ง พช.6 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายานติดตาม สนับสนุนฯ ดือนก.พ.64.rar
Download2
9.16 Mb
19.02.2021 16:32

อ.แม่สรวย รายงานประเด็นติดตามสนับสนุนฯ ประจำเดือนก.พ.64

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.พ. 64.pdf
Download0
280.43 Kb
19.02.2021 16:30

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก.พ. 64

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ. 64.rar
Download0
160.05 Kb
19.02.2021 16:24

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.pdf
Download0
205.88 Kb
19.02.2021 16:17

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.พ. 64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.
Download0
6.93 Mb
19.02.2021 16:11

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก.พ. 64

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐ ก.พ. 6
Download1
176.57 Kb
19.02.2021 15:54

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐ ก.พ. 6
Download1
176.57 Kb
19.02.2021 15:52

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

รายานแผนติดตามฯ.7z
Download0
9.34 Mb
19.02.2021 15:24

อ.แม่ลาว รายงานแผนการติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.
Download2
89.19 Kb
19.02.2021 14:05

ดอยหลวง ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่

ยาเสพติดสร้าภุมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.ra
Download0
66.09 Kb
19.02.2021 14:04

ดอยหลวง ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ยาเสพติด ป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
71.63 Kb
19.02.2021 14:03

ดอยหลวง ส่งการป้องกันแก้ไขยาเสพติด

แบบสรุปการตรวจติดตาม 2564 กุมภาพันธ์.pptx
Download0
11.18 Mb
19.02.2021 13:56

ขต.ส่งแบบสรุปประเด็นการตรวจติดตาม กุมภาพันธ์64

รายานติดตาม กข.คจ.อ.เวียเชียรุ้25ก.พ.64.rar
Download0
93.08 Kb
19.02.2021 13:45

อ.เวียงเชียงรุ้ง ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืม กข.คจ.(25ก.พ.64)

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20ก.พ.64-วชร.rar
Download2
120.65 Kb
19.02.2021 13:37

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐระดับอำเภอ(20ก.พ.64)

อ.แม่สาย รายาน กข.คจ กุมภาพันธ์64.rar
Download0
163 Kb
19.02.2021 11:11

อ.แม่สาย รายงานติดตาม กขคจ.กุมภาพันธ์ 64

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ กพ 64.rar
Download0
329.86 Kb
19.02.2021 09:55

อ.แม่สาย รายงานผผลการดำเนินงนกองทุนแแม่ของแผ่นดิน กพ64

กุมภาพันธ์ 18, 2021
รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.พ.64 อ.แม่ลาว.r
Download2
6.71 Mb
18.02.2021 17:35

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ก.พ.64 อ.แม่ลาว.rar
Download2
42.03 Kb
18.02.2021 17:34

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.พ.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
51.17 Kb
18.02.2021 17:34

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download1
45.39 Kb
18.02.2021 17:33

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

5. รายานผลานเด่น ก.พ.rar
Download1
404.16 Kb
18.02.2021 17:25

อ.พาน รายงานผลงานเด่น เป้าหมายเน้นหนัก ก.พ.

รายาน กข.คจ. เดือน ก.พ.64.rar
Download0
53.24 Kb
18.02.2021 17:22

อ.เวียงแก่น รายงานผลการติดตามฯ กข.คจ. เดือน ก.พ.64

รายานกอทุนแม่ ก.พ.64.rar
Download1
246.85 Kb
18.02.2021 17:17

อ.เวียงแก่นรายงาน กองทุนแม่ฯ เดือน ก.พ.64

ก.พ.64.doc
Download0
827 Kb
18.02.2021 17:14

อ.เวียงแก่น รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือน ก.พ.64

หนัสือส่รายานผลการประชาสัมพันธ์.docx
Download0
1.9 Mb
18.02.2021 17:12

อ.เวียงแก่น รายงานผลการประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.64

รายานแก้ไขยาเสพติด กพ.64.rar
Download1
155.51 Kb
18.02.2021 15:48

อ.แม่สาย รายงานผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกพ64

อ.พาน รายานผ้าไทย ก.พ..rar
Download2
229.89 Kb
18.02.2021 15:34

อ.พาน รายงานผ้าไทย เดือน ก.พ.

รายานยาเสพติดนอกสถานศึกษา กพ64.rar
Download2
159.06 Kb
18.02.2021 15:31

อ.แม่สาย รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ กพ64

อ.พานรายานสานพลั ประชารัฐ อำเภอ.rar
Download1
207.67 Kb
18.02.2021 15:19

อ.พาน รายงานสานพลังประชารัฐ ก.พ.

อ.พานรายาน คสป. ก.พ..rar
Download1
159.94 Kb
18.02.2021 15:17

อ.พาน รายงาน คสป.เดือน ก.พ.

เสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่กพ64.rar
Download2
237.93 Kb
18.02.2021 14:58

อ.แม่สาย รายงานผลเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ กพ64

สิ่ที่ส่มาด้วย 3 แบบสำรวจความพร้อม อ.เชียแสน.xlsx
Download2
324.52 Kb
18.02.2021 12:46

อ.เชียงแสน รายงานความพร้อมของผู้ประกอบการOTOP Online

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.พ.64.rar
Download1
1.38 Mb
18.02.2021 11:08

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ก.พ.2564.rar
Download1
95.67 Kb
18.02.2021 11:07

อ.แม่จัน รายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ.64.rar
Download1
1.37 Mb
18.02.2021 11:06

อ.แม่จันรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ๑๘ ม.ค.๖
Download3
49.63 Kb
18.02.2021 10:56

CKส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ ก.พ.๖๒

๓.รายานผลปฏิบัติการป้อกันและแก้ไขปัญหายาฯ ๑๘ ก.พ.๖๔.rar
Download1
35.33 Kb
18.02.2021 10:40

CKส่งรายงานผลปฏิบัติ ป้องและแก้ไขยาฯ ก.พ.๖๔

๒.รายานผลการดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๗ ก.พ.๖๔.ra
Download1
93.27 Kb
18.02.2021 10:20

ส่งรายงาน การดำเนินงานป้องและแก้ยาของกองทุนแม่ฯ เดือน ก.พ. ๖๔

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ก.พ.64.pdf
Download1
167 Kb
18.02.2021 09:40

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

ก.พ.64.rar
Download0
87.52 Kb
18.02.2021 09:22

อ.เทิง//รายงการการขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

กุมภาพันธ์ 17, 2021
๑.รายานการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อ ยาฯ ในเยาวชน ๑๗ ก.พ.๖๔.rar
Download2
58.41 Kb
17.02.2021 16:39

CK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขยาฯในเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.พ.๖๔

แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลานเด่นฯ ก.พ. 2564.docx
Download1
3.3 Mb
17.02.2021 16:09

อ.เวียงชัยรายงานประชาสัมพันธ์เน้นผลงานเด่นการขับเคลื่อนประชารัฐ

อ.เชียแสน รายานผ้าไทย กพ.64.rar
Download5
3.9 Mb
17.02.2021 15:22

อ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย (กพ.64)

อ.แม่สาย รายานผ้าไทย กพ.64.rar
Download2
6.15 Mb
17.02.2021 14:25

อ.แม่สาย รายงานผล "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" กพ.64

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 กพ.64.rar
Download4
75.24 Kb
17.02.2021 14:24

อ.แม่สาย รายงาน คสป.(บร.2) กพ.64

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป.กพ.63.docx
Download1
1.06 Mb
17.02.2021 14:23

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่นฯ คสป. กพ.64

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กพ.64.rar
Download3
54.33 Kb
17.02.2021 14:22

อ.แม่สาย รายงานการขับเคลื่อนคณะทำงานฯ คสป. กพ.64

ก.พ.rar
Download1
1.32 Mb
17.02.2021 14:19

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ( ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ก.พ..docx
Download1
180.8 Kb
17.02.2021 14:16

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ทุกวันที่30ของเดือน)

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ..rar
Download2
286.03 Kb
17.02.2021 14:14

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน ก.พ
Download1
380.5 Kb
17.02.2021 14:13

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน ก.พ..rar
Download3
8.17 Mb
17.02.2021 14:11

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

20 ก.พ. 64 -.rar
Download3
201.4 Kb
17.02.2021 14:10

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

ตลาดประชารัฐ ทุกวันที่ 20.rar
Download5
3.03 Mb
17.02.2021 12:13

อ.พญาเม็งรายตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ยาเสพติดทุกวันที่ 20.rar
Download5
211.56 Kb
17.02.2021 12:10

อ.พญาฯรายงานยาเสพติด3เรื่อง

ผลานเด่นฯ.rar
Download3
1.42 Mb
17.02.2021 12:09

พญาฯรายงานผลงานเด่นประชารัฐ

รายานคณะทำานขับเคลื่อนประชารัฐฯ.rar
Download4
60.29 Kb
17.02.2021 12:08

พญาฯรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯประชารัฐ

กุมภาพันธ์ 16, 2021
เชียขอ รายาน OTOP Mobile ก.พ.64.rar
Download0
246.35 Kb
16.02.2021 17:58

เชียงของ รายงานOTOP Mobile

รายานใส่ผ้าและทอผ้า 64.rar
Download1
1.66 Mb
16.02.2021 17:46

เชียงของ รายงานผ้าไทย

เชียขอ ส่รายานประชาสัมพันธ์ ม.ค.-ก.พ. 64.rar
Download1
1.61 Mb
16.02.2021 17:12

เชียงของ รายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ.

เวียแก่น รายาน OTOP Mobile ก.พ.64.pdf
Download0
57.42 Kb
16.02.2021 16:18

เวียงแก่น รายงานOTOP Mobile ก.พ.64

อ.พาน การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการด้านการป้อกันและการปราบปรามย
Download3
429.98 Kb
16.02.2021 15:31

อ.พาน ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564

กอทุนแม่ ก.พ.64.rar
Download2
390.45 Kb
16.02.2021 15:31

สพอ.เวียงชัย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน ก.พ.64

อ.พาน การดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.256416
Download1
3.49 Mb
16.02.2021 15:27

อ.พาน ส่งรายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ.พาน รายานผลการปฎิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด16022021
Download1
394.34 Kb
16.02.2021 15:22

อ.พาน ส่งรายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.พาน แนวทาการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติด10016022021151
Download1
455.09 Kb
16.02.2021 15:18

อ.พาน ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่

อ.เชียแสน รายาน บร.1 บร.2 แบบใหม่ กพ.64.rar
Download2
67.84 Kb
16.02.2021 14:33

อ.เชียงแสน รายงาน บร.1 บร.2 (20 กพ.64)

เมือ_รายาน OTOP Mobile ก.พ.64.rar
Download4
332.3 Kb
16.02.2021 13:55

เมือง_รายงานOTOP Mobile

สมุดาน1.xlsx
Download7
12.05 Kb
16.02.2021 12:55

ขุนตาลแจ้งรายชื่อผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2564

แบบรายาน 1.1 และ 1.2 ส่เสริม รายชื่อ เชียแสน.xlsx
Download5
21.89 Kb
16.02.2021 12:44

อ.เชียงแสน ส่งรายชื่อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ก.พ. 64.rar
Download1
48.19 Kb
16.02.2021 11:44

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

หนัสือส่และแบบรายานดำเนินาน คสป. กพ.64.pdf
Download1
69.74 Kb
16.02.2021 11:32

อ.เชียงแสน รายงาน คสป.เดือน กพ.64

รายานผลานเด่น เชียแสน กพ.64.rar
Download4
427.91 Kb
16.02.2021 11:25

อ.เชียงแสน รายงานผลงานเด่นและกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก เดือน กพ.64

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กุมภาพันธ์ 64.xlsx
Download3
35.01 Kb
16.02.2021 10:53

อ.เมืองรายงานการป้องกันปัญหายาเสพติด

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 64
Download3
375.5 Kb
16.02.2021 10:50

อ.เมือง รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download3
415 Kb
16.02.2021 10:47

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างตวามเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 15, 2021
รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download2
95.71 Kb
15.02.2021 18:32

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุ
Download1
72.49 Kb
15.02.2021 18:31

วปป.รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
75.4 Kb
15.02.2021 18:30

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายชื่อเป้าหมายผู้นำการเปลี่ยนแปลแผนปฏิบัติการ ต.เกาะช้า อ.แ
Download4
16.27 Kb
15.02.2021 16:20

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.เกาะช้าง..ให้ ผช.ชัยวัฒน์ครับ..

ก.พ 64 SEระดับอำเภอ -.rar
Download1
109.92 Kb
15.02.2021 15:53

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. ก.พ. 64 -.rar
Download2
61.92 Kb
15.02.2021 15:52

อ.เวียงชัย รายงาน SE

รายาน 15 ก.พ.. OTOP Mobile - -.docx
Download0
316.53 Kb
15.02.2021 15:39

อ.แม่สรวย รายงาน OTOP Mobile (15 กพ.64)

Download0
101.49 Kb
15.02.2021 15:32

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายกุมภาพันธ์2564

รายานการดำเนินานขอขวัญปีใหม่ฯ อ.แม่ลาว.7z
Download4
7.19 Mb
15.02.2021 14:42

รายงานของขวัญปีใหม่มหาดไทย อ.แม่ลาว

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ก.พ.64-วชร.rar
Download0
120.97 Kb
15.02.2021 12:05

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผล Otop Mibile (15ก.พ.64)

ส่รายชื่อเด็กขอรับทุนอุปการะ.pdf
Download4
3.92 Mb
15.02.2021 12:03

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อเด็กขอรับทุนอุปการะ

อ.พาน OTOP mobile ทุกวันที่ 150264.pdf
Download0
56.5 Kb
15.02.2021 09:45

อ.พาน รายงาน OTOP Mobile

กุมภาพันธ์ 13, 2021
รายาน OTOP Mobile ก.พ 2564.rar
Download2
69.33 Kb
13.02.2021 20:25

อ.เวียงชัย รายงานOTOP Mobile

กุมภาพันธ์ 10, 2021
รายาน OTOP Mobile 10 กพ.64 อ.เชียแสน.pdf
Download0
139.77 Kb
10.02.2021 16:36

อ.เชียงแสน รายงาน otop mobile 10 กพ.64

otop mobile ก.พ64.docx
Download1
222.03 Kb
10.02.2021 16:13

ส่งรายงานOTOP MOBILE พญาฯ

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน กพ.64.doc
Download1
209.5 Kb
10.02.2021 16:10

อ.เชียงแสน รายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน กพ.64.docx
Download5
68.83 Kb
10.02.2021 16:09

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ กพ.64

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน กพ.64.docx
Download6
73.21 Kb
10.02.2021 16:09

อ.เชียงแสน รายงานผลขับเคลื่อนกองทุนแม่ กพ.64

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน กพ.64.rar
Download1
84.12 Kb
10.02.2021 16:08

อ.เชียงแสน รายงานผลดำเนินงานป้องกันยาเสพติด กพ.64

Download1
955.92 Kb
10.02.2021 15:30

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐกลุ่มเน้นหนัก กพ.2564

Download2
92.08 Kb
10.02.2021 15:12

อำเภอแม่จันส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ กพ.2564

Download1
86.97 Kb
10.02.2021 15:02

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ บร.1-2 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มเป้าหมาย มชช.64.xlsx
Download4
12.84 Kb
10.02.2021 14:56

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายสมัคร มชช.ปี 2564 ให้พี่ชัยวัฒน์ครับ..

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile กพ.2564.docx
Download2
98.9 Kb
10.02.2021 13:40

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile dr.64

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว กุมภาพันธ์ 64.rar
Download1
74.18 Kb
10.02.2021 09:11

ดอยหลวง ส่งประชาสัมพันธ์เดือน ก.พ.64

กุมภาพันธ์ 9, 2021
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ. 2564.pdf
Download2
661.96 Kb
09.02.2021 23:04

อ.เวียงชัย รายงานผลประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ. 2564

ปชส. วด 10 ก.พ.64.rar
Download0
5.14 Mb
09.02.2021 20:47

อ.วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 10 ก.พ.64

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.64- วชร.rar
Download1
379.36 Kb
09.02.2021 08:31

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลประชาสัมพันธ์ (10 ก.พ.64)

นส.นักพัฒนาดิจิตัล.pdf
Download6
342.9 Kb
09.02.2021 08:14

อ.วปป ส่งหนังสือตอบรับการรายงานตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กุมภาพันธ์ 8, 2021
เมือ_รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download0
4.75 Mb
08.02.2021 21:21

เมือง_รายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ.64

ส่รายานข่าว กพ.64.pdf
Download1
406.8 Kb
08.02.2021 17:04

อ.เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2564

อ.พาน กิจกรรมการท่อเที่ยวผ่านโครการเราเที่ยวด้วยกัน.rar
Download2
179.36 Kb
08.02.2021 14:48

อ.พาน ส่งเราเที่ยวด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์ ก.พ.64.doc.7z
Download4
2.1 Mb
08.02.2021 11:34

อ.แม่ลาว ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กพ.64

สำรวจเราเที่ยวด้วยกัน.rar
Download3
85.07 Kb
08.02.2021 11:09

อ.พญาฯส่งรายงานเราเที่ยวด้วยกัน

กุมภาพันธ์ 4, 2021
เมือ_รายาน OTOP รด.2.rar
Download1
415.33 Kb
04.02.2021 00:26

เมือง_รายงานผลการจำหน่ายสินค้า OTOP (รด.๒)

กุมภาพันธ์ 3, 2021
รายานแผน พช.ใสสะอาด อ.พาน ก.พ..rar
Download1
1020.12 Kb
03.02.2021 20:57

อ.พาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด กพ.64.pdf
Download0
614.42 Kb
03.02.2021 15:25

อ.เมือง ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ปี 64 เดือน กพ.64

อ.แม่สาย ส่ข้อมูลฯเข้าร่วมโครการ เราเที่ยวด้วยกัน.rar
Download6
70.14 Kb
03.02.2021 14:57

อ.แม่สาย ส่งข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการ"เราเที่ยวด้วยกัน"

22รายานผลการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์256
Download2
814.8 Kb
03.02.2021 11:40

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์2564

รายาน พช.ใสสะอาด เวียป่าเป้า กุมภาพันธ์ 2564.rar
Download1
927.84 Kb
03.02.2021 08:56

สพอ. เวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กุมภาพันธ์ 2, 2021
รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ. 64.pdf
Download3
432.14 Kb
02.02.2021 18:16

อ.เวียงชัน รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ก.พ. 2564

หนัสือส่.docx
Download5
3.08 Mb
02.02.2021 13:58

อ.พญาฯ

แบบรายานประชาสัมพันธ์ฯ.docx
Download1
22.39 Kb
02.02.2021 13:58

รายงานประชาสัมพันธ์ อ.พญาเม็งราย

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ก.พ.64.rar
Download3
163.62 Kb
02.02.2021 10:32

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5ก.พ.64)

อำเภอแม่สรวย รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ.64.rar
Download1
4.64 Mb
02.02.2021 10:24

อ.แม่สรวย ส่งรายงาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ก.พ.64.pdf
Download2
161.83 Kb
02.02.2021 10:23

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด(5ก.พ.64)

Download2
16.28 Mb
02.02.2021 09:58

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กพ.2564

พช.ใสสะอาด แม่ลาว กุมภาพันธ์ 2564.docx
Download3
74.39 Kb
02.02.2021 09:39

อ.แม่ลาว รายงานพช.ใสสะอาด

กุมภาพันธ์ 1, 2021
รายานผลมาตราการฯ อ.เวียแก่น.pdf
Download0
59.72 Kb
01.02.2021 17:28

อ.เวียงแก่น ส่งรายงานผลมาตราการให้ความช่วยเหลือฯ (กข.คจ.) กพ.64

อ.เชียแสน รายาน รด.2 มค.64 5 กพ.64.rar
Download2
217.75 Kb
01.02.2021 16:49

อ.เชียงแสน รายงาน รด.2 (1 กพ.64)

รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ.64.rar
Download2
2.41 Mb
01.02.2021 16:34

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.64

แบบรายานผล ม.ค.64 อ.เวียแก่น.doc
Download0
56 Kb
01.02.2021 16:24

อ.เวียงแก่นรายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.64

แผนจัดตั้โรเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิต.rar
Download8
86.02 Kb
01.02.2021 14:28

อ.แม่สาย ส่งแผนจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วก.รายาน พช.ใสสะอาด ก.พ.64.pdf
Download3
59.4 Kb
01.02.2021 14:18

เวียงแก่น รายงาน พช.ใสสะอาด ก.พ.64

รายานพช.ใสสะอาด เดือนก.พ.64.rar
Download1
268.46 Kb
01.02.2021 14:04

อ.แม่สรวย รายงานพช.ใสสะอาด ก.พ.64

64-ม.ค.rar
Download1
291 Kb
01.02.2021 13:53

อ.แม่ฟ้าหลวงรายงาน รด.2 (1ก.พ.64)

Download2
105.97 Kb
01.02.2021 11:38

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02 กุมภาพันธ์2564

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ.64.docx
Download2
94.81 Kb
01.02.2021 10:31

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พช.ใสสะอาดอำเภอแม่จัน ม.ค.64.rar
Download0
14.91 Mb
01.02.2021 10:10

รายงานพช.ใสสะอาด อำเภอแม่จัน

มกราคม 29, 2021
พานแผนปฏิบัตืิการโครการกลุ่มออมทรัพย์.xlsx
Download2
12.03 Kb
29.01.2021 14:40

แผนปฏิบัติการสู่ รร.กลุ่มออมทรัพย์ อ.พาน

แผนปฏิบัตืิการโครการกลุ่มออมทรัพย์.xlsx
Download3
12.03 Kb
29.01.2021 14:25

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลอตสู่การจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แบบรายานผ้าไทย อ.ดอยหลว.xls
Download3
254 Kb
29.01.2021 08:55

อ.ดอยหลวงขอส่งรายงานผ้าไทย

มกราคม 28, 2021
อ.เวียแก่น รายานกอทุนแม่ เดือนมกราคม 2564.pdf
Download1
55.57 Kb
28.01.2021 12:03

อ.เวียงแก่น รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มกราคม 27, 2021
แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มกราคม 2564.docx
Download3
101.13 Kb
27.01.2021 14:31

อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อ.แม่สาย รายานผ้าไทย มค.64.rar
Download2
1.57 Mb
27.01.2021 13:52

อ.แม่สาย รายงานผ้าไทยฯ มค.64

มกราคม 26, 2021
ม.ค.rar
Download1
189.5 Kb
26.01.2021 16:52

อ.แม่สรวย ส่งรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (รด.2) เดือน ม.ค. 64

รายานออมทรัพย์ฯ มค64.rar
Download2
87.98 Kb
26.01.2021 13:51

อ.แม่สายรายงานออมทรัพย์ฯ มค64 เพิ่มเติม

แผน-ผลปฏิบัติานอสพ. ประจำเดือนมกราคม.rar
Download9
40.19 Kb
26.01.2021 09:29

อ.ดอยหลวง ขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงานอสพ.ประจำเดือนมกราคม

มกราคม 25, 2021
อ.แม่สรวย ประเมินผลโครการกิจกรรม.rar
Download1
5.86 Mb
25.01.2021 16:45

อ.แม่สรวย ส่งการประเมินผลกิจกรรมโครงการฯ

รายานออมทรัพย์ เดือนม.ค.64.docx
Download3
94.59 Kb
25.01.2021 16:13

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน มกราคม 2564

Download6
122.21 Kb
25.01.2021 15:45

อำเภอแม่จันส่งรายงานผ้าไทย

Download2
573.91 Kb
25.01.2021 14:21

อ.แม่จันส่งรายงานศักยภาพ4.0

อ.พาน รายานผ้าไทย.rar
Download8
222.15 Kb
25.01.2021 11:46

อ.พาน ส่งรายงานโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก

อ.ป่าแดดรายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เดือนมค 64.pdf
Download4
1.69 Mb
25.01.2021 09:33

อ.ป่าแดด ส่งรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯเดือนมค

มกราคม 22, 2021
เมือ_OTOPพัฒนาศักยภาพ 4.0.rar
Download10
536.61 Kb
22.01.2021 16:31

เมือง_พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4.0

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน ม.ค.64.rar
Download1
49.18 Kb
22.01.2021 16:08

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

เมือ_รายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOPม.ค.64.rar
Download1
416.48 Kb
22.01.2021 15:30

เมือง_รายงานยอดจำหน่ายOTOPม.ค.64

Download0
107.12 Kb
22.01.2021 14:32

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนมกราคม2564

เวียแก่นส่แบบรายาน บร.1 และ บร .2 ปี 2564.xlsx
Download4
14.37 Kb
22.01.2021 13:30

เวียงแก่นส่ง บร.1บร2

เวียแก่ส่รายานตลาดประชารัฐ ม.ค.64.rar
Download0
126.57 Kb
22.01.2021 13:00

อ.เวียงแก่นส่งรายงานตลาดประชารัฐ ม.ค.64

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่30ม.ค.64.pdf
Download4
110.07 Kb
22.01.2021 12:55

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน30 ม.ค.64

รายาน กข.คจ. ม.ค.64 เวียแก่น.rar
Download4
99.45 Kb
22.01.2021 12:54

อ.เวียงแก่น ส่งรายงาน โครงการ กข.คจ. เดือน ม.ค.64

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP มค. 64.rar
Download2
62.09 Kb
22.01.2021 10:24

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP มค.64

Download5
50.6 Kb
22.01.2021 10:00

อ.เมืองรายงาน โครงกข.คจ. เดือน มค.64

มกราคม 21, 2021
แบบลนามนโยบายกำกับดูแลอค์กรที่ดี ขุนตาล.rar
Download3
2.75 Mb
21.01.2021 15:16

ขต.ส่งแบบลงนามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

รายานยอดจำหน่าย OTOP ม.ค.64.rar
Download2
109.15 Kb
21.01.2021 15:08

ขต.รายงานยอด OTOP ม.ค.64

อ.แม่สาย ส่แบบลนามฯ นโยบายกำกับอค์การที่ดี.pdf
Download1
485.22 Kb
21.01.2021 14:34

อ.แม่สาย ส่งแบบลงนามฯ นโยบายกำกับองค์การที่ดี

ยอดจำหน่าย ม.ค. 64.rar
Download1
114.79 Kb
21.01.2021 12:04

อ.เวียงชัย รายงานยอดจำหน่ายและสินค้าขายดี

มกราคม 20, 2021
4.อ.เทิ รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนป
Download2
247.5 Kb
20.01.2021 20:11

4.อ.เทิง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ.doc

3.อ.เทิ รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.doc
Download1
233 Kb
20.01.2021 20:10

3.อ.เทิง รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.doc

2.อ.เทิ รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download1
235.5 Kb
20.01.2021 20:10

2.อ.เทิง รายงานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc

1.รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download3
148.04 Kb
20.01.2021 20:09

1.รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน.rar

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน มค.64.doc
Download4
209.5 Kb
20.01.2021 18:01

เชียงแสน รายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ มค.64

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน มค.64.docx
Download2
68.81 Kb
20.01.2021 18:01

เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ มค.64

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน มค.64.docx
Download2
73.17 Kb
20.01.2021 18:00

เชียงแสน รายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ มค.64

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน มค.64.rar
Download1
84.07 Kb
20.01.2021 18:00

เชียงแสน รายงานผลการป้องกันยาเสพติด มค.64

รายานติดตาม กข.คจ.เชียแสน มค.64.rar
Download0
184.45 Kb
20.01.2021 17:59

เชียงแสน ส่งรายงานการติดตาม กข.คจ.เดือนมกราคม 2564

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.เวียแก่น.pd
Download1
89.1 Kb
20.01.2021 17:38

อ.เวียงแก่นส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกนและป้อกันยาเสพติดฯอ.เวียแก่น.pdf
Download1
52.46 Kb
20.01.2021 17:37

อ.เวียงแก่น ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่

การเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านฯ อ.เวียแก่น.pdf
Download1
120.92 Kb
20.01.2021 17:36

อ.เวียงแก่นส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ม.ค. 64.pdf
Download2
166.63 Kb
20.01.2021 14:31

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

ม.ค.64.rar
Download2
87.38 Kb
20.01.2021 14:30

อ.เทิง//รายงานการขับเคลื่อนสารพลังประชารัฐ

อ.เทิ รายาน กข.ตจ. 20 ม.ค. 64.rar
Download3
111.59 Kb
20.01.2021 14:29

เทิง//รายงาน กข.คจ.

รายานแก้ไขยาเสพติดมค64.rar
Download3
155.95 Kb
20.01.2021 14:27

อ.แม่สาย รายงานแก้ไขยาเสพติด มค64

รายานผลกาดดำเนินานกอทุนแม่ฯ มค 64.rar
Download3
329.93 Kb
20.01.2021 13:41

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงานกอทุนแม่ของแผ่นดิน มค 64

เสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่มค64.rar
Download3
238.13 Kb
20.01.2021 13:21

อ.แม่สาย รายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ มค64

อ.แม่สาย รายานยาเสพติดเยาวชน มค64.rar
Download2
271.04 Kb
20.01.2021 12:52

อ.แม่สาย รายงานเยาวชนนอกสถานศึกษาแก้ปัญหายาเสพติด มค64

แบบสรุปการตรวจติดตาม 2564.pptx
Download3
11.63 Mb
20.01.2021 10:20

ขต.ส่งแบบสรุปผลการติดตาม

อ.แม่สรวย ประเด็นนิเทศาน ม.ค.64.rar
Download0
12.69 Mb
20.01.2021 10:10

อ.แม่สรวย ส่งรายงานประเด็นนิเทศติดตามฯ ประจำเดือนมกราคม 2564

Download3
92.44 Kb
20.01.2021 09:38

อ.ดอยหลวงรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Download2
67.56 Kb
20.01.2021 09:37

อ.ดอยหลวงรายงานยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

Download2
65.54 Kb
20.01.2021 09:35

อ.ดอยหลวงรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

มกราคม 19, 2021
อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ม.ค..docx
Download3
180.38 Kb
19.01.2021 17:41

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกวันที่ 30

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค..rar
Download5
285.66 Kb
19.01.2021 17:39

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกวันที่ 20

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน ม.ค
Download2
380.5 Kb
19.01.2021 17:38

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุกวันที่ 20

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน ม.ค.64.rar
Download2
8.39 Mb
19.01.2021 17:35

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกวันที่ 20

20 ม.ค. 64.rar
Download7
201.34 Kb
19.01.2021 17:34

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download4
728.09 Kb
19.01.2021 17:33

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.ค. 64

รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download0
901.36 Kb
19.01.2021 17:31

แม่ฟ้าหลวง รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค. 64

รายานโครการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึ
Download0
782.82 Kb
19.01.2021 17:31

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา ม.ค.64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pd
Download0
1.68 Mb
19.01.2021 17:28

แม่ฟ้าหลวง รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.ค. 64

รายานคณะทำาน.rar
Download11
515.97 Kb
19.01.2021 16:38

อ.เมือง รายงานคณะทำงานฯ

รายานคณะทำานขับเคลื่อนประชารัฐ.rar
Download19
516.03 Kb
19.01.2021 16:29

อ.เมือง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ

พช 6 มค 64.pdf
Download2
1.38 Mb
19.01.2021 16:10

อำเภอเมืองส่ง พช.6

ส่ผลานเด่นและกลุ่มเน้นหนัก เดือน มค. 64 บันทึกอัตโนมัติ.docx
Download0
2.65 Mb
19.01.2021 16:04

อ.เมือง รายงานผลงานเด่นและกลุ่มเน้นหนัก

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ม.ค.64 อ.แม่ลาวแก
Download1
9.65 Mb
19.01.2021 15:50

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ฯ(ฉบับแก้ไข)

บร.2.rar
Download9
20.25 Kb
19.01.2021 15:32

อ.เมือง รายงาน บร.2

รายานยาเสพติด ม.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.98 Mb
19.01.2021 15:26

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ม.ค.64 อ.แม่ลาว.r
Download0
9.65 Mb
19.01.2021 15:25

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ม.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download0
50.38 Kb
19.01.2021 15:24

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download1
44.25 Kb
19.01.2021 15:22

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

อ.แม่สาย ส่ไฟล์นิเทศ านฯ มค.64.rar
Download6
1.67 Mb
19.01.2021 15:06

อ.แม่สาย ส่งไฟล์ นิเทศงานฯ มค.64

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค.64.rar
Download0
935.14 Kb
19.01.2021 14:51

อ.แม่จันรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ม.ค.64.rar
Download0
972.56 Kb
19.01.2021 14:50

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ม.ค.2564.rar
Download0
95.55 Kb
19.01.2021 14:50

อ.แม่จัน รายงานยาเสพติดนอกเยาวชนฯ

อ.พานส่รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download0
395.17 Kb
19.01.2021 14:29

อ.พานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.พานส่การดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download0
3.55 Mb
19.01.2021 14:29

อ.พานส่งการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อ.พานส่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้อกันและปราบปรามยาเ
Download0
458.29 Kb
19.01.2021 14:28

อ.พานส่งการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อ.พาน ส่รายานป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา.pdf
Download0
453.14 Kb
19.01.2021 14:27

อ.พานส่งรายงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

อ.ป่าแดดรายาน กขคจ25มค64.pdf
Download1
849.51 Kb
19.01.2021 13:31

อ.ป่าแดด รายงานกข.คจ.

รายานยาเสพติดทุกวันที่ 20.rar
Download0
211.59 Kb
19.01.2021 12:12

พญาฯส่งรายงานยาเสพติดงวดวันที่20

รายานการประชุมคณะทำานขับเคลื่อนฯ.xls
Download2
37.5 Kb
19.01.2021 12:11

รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐจากอ.พญาเม็งราย

รายานผลานเด่นเศษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download10
1.31 Mb
19.01.2021 12:08

ผลงานเด่นประชารัฐจากอ.พญาฯ

รายานกลุ่มเน้นหนัก4 ร บร2.rar
Download5
90.88 Kb
19.01.2021 12:07

อ.พญาฯส่งบร2

รายานตลาดประชารัฐ ทุกวันที่ 20.rar
Download6
3.04 Mb
19.01.2021 12:05

รายงานตลาดฯจากพญาเม็งราย

อ.แม่สาย ส่สำรวจโครการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ.docx
Download0
76.6 Kb
19.01.2021 11:31

อ.แม่สายส่งแบบสำรวจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

อ.พาน ส่ กข.คจ - มค64.rar
Download2
59.58 Kb
19.01.2021 11:20

อ.พาน ส่ง กข.คจ.

สารสนเทศ 64 วปป.rar
Download0
402.34 Kb
19.01.2021 10:31

วปป.ส่งข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มค.63.rar
Download1
54.26 Kb
19.01.2021 10:09

อ.แม่สาย รายงานคณะทำงานขับเคลื่อน คสป.ฯ มค.64

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 มค.64.rar
Download2
75.19 Kb
19.01.2021 10:09

อ.แม่สาย รายงาน คสป.(บร.2) มค.64

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป.มค.63.docx
Download1
631.04 Kb
19.01.2021 10:08

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่น คสป.ฯ มค.64

อ.แม่สรวย รายานการดำเนินานกข.คจ.เดือนม.ค.64.rar
Download5
274.04 Kb
19.01.2021 09:23

อ.แม่สรวย รายงานการติดตามโครงการกข.คจ.เดือนม.ค.64

รายานติดตาม กข.คจ.อ.เวียเชียรุ้25ม.ค.64.rar
Download4
93.05 Kb
19.01.2021 08:23

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานติดตามตรวจสอบ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)25ม.ค.64

มกราคม 18, 2021
กอทุนแม่ ม.ค.64.rar
Download0
294.5 Kb
18.01.2021 16:26

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานกองทุนแม่ ประจำเดือน ม.ค.64

รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ม.ค.๖๔.rar
Download1
49.39 Kb
18.01.2021 15:49

อำเภอเชียงของ ขอส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

รายานผลปฏิบัติการป้อกันและแก้ไขปัญหายาฯ ๑๘ ม.ค.๖๔.rar
Download1
34.99 Kb
18.01.2021 15:49

อำเภอเชียงของ ขอส่งรายงานผลการปฎิบัติป้องกันยาเสพติดฯ

รายานผลการดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค.๖๔.rar
Download1
93.18 Kb
18.01.2021 15:48

อำเภอเชียงของ ขอส่งรายงานผลกองทุนแม่ฯ

รายานการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อ ยาฯ ในเยาวชน ๑๘ ม.ค. ๖๔.rar
Download1
59.48 Kb
18.01.2021 15:47

อำเภอเชียงของ ขอส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันฯ

รายานประเด็นนิเทศ ติดตาม อ.แม่ลาว.pdf
Download2
4.24 Mb
18.01.2021 14:49

อ.แม่ลาว ส่งรายงานประเด็นนิเทศ ติดตามฯ

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มกราคม 64.xlsx
Download1
35.02 Kb
18.01.2021 14:38

อ.เมือง รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มกราคม 64.doc
Download1
375.5 Kb
18.01.2021 14:35

อ.เมือง รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันและห้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download1
415 Kb
18.01.2021 14:32

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ม.ค. 64.rar
Download5
48.09 Kb
18.01.2021 11:46

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

4 มกราคม 64.doc
Download1
1.23 Mb
18.01.2021 11:27

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4 ม.ค.64.xls
Download1
1.08 Mb
18.01.2021 11:26

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

ม.ค. 64.xls
Download2
1.1 Mb
18.01.2021 11:25

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

ม.ค.64.xls
Download1
1.08 Mb
18.01.2021 11:24

อำเภอขุนตาล ส่งรายงายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน กข.คจ. ทุกวันที่ 25 ขอเดือน.rar
Download1
50.12 Kb
18.01.2021 09:43

วปป.รายงาน กข.คจ.เดือนมกราคม ๒๕๖๔

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก30 ขอเดือน.rar
Download2
70.71 Kb
18.01.2021 09:37

วปป.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก2
Download1
72.37 Kb
18.01.2021 09:36

วปป.รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน.
Download1
95.24 Kb
18.01.2021 09:35

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
75.36 Kb
18.01.2021 09:34

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20ม.ค.64-วชร.rar
Download5
120.4 Kb
18.01.2021 08:48

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐระดับอำเภอ(20ม.ค.64)

รายานโครการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึ
Download1
116.16 Kb
18.01.2021 08:42

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา(20ม.ค.64)

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน2
Download1
182.14 Kb
18.01.2021 08:37

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน(20ม.ค.64)

อ.เวียเชียรุ้ รายานการป้อกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 ม.ค.64.rar
Download1
137.84 Kb
18.01.2021 08:31

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด(20ม.ค.64)

มกราคม 15, 2021
หนัสือ ที่ ชร 1219-165 อำเภอพญาเม็ราย.pdf
Download8
1.14 Mb
15.01.2021 16:53

แบบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลานเด่นฯ ม.ค. 2564.docx
Download2
2.96 Mb
15.01.2021 15:11

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์เด่น ประชารัฐฯ ม.ค.64

ม.ค. 64 SEระดับอำเภอ.rar
Download5
21.76 Kb
15.01.2021 09:23

อ.เวียงชัย รายงาน SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. ม.ค. 64.rar
Download3
59.49 Kb
15.01.2021 09:20

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อนฯSE มค.64

มกราคม 14, 2021
เชียแสน รายานผลานเด่น มค.64.rar
Download2
463.76 Kb
14.01.2021 16:25

อ.เชียงแสน รายงานผลงานเด่น (20 มค.64)

หนัสือส่และแบบรายานดำเนินาน คสป.มกราคม 64.pdf
Download1
69.75 Kb
14.01.2021 16:09

อ.เชียงแสน รายงาน การขับเคลื่อน คสป. (20 มค.64)

เชียแสน รายาน บร.1 บร.2 มค.64.rar
Download3
67.77 Kb
14.01.2021 16:03

อ.เชียงแสน รายงานกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก/บร.1 บร.2 (20 มค.64)

รายาน OTOP Mobile 15 มค.64 อ.เชียแสน.pdf
Download1
118.11 Kb
14.01.2021 15:53

อ.เชียงแสน รานงาน otop mobile (15 มค.64)

Download3
985.54 Kb
14.01.2021 13:33

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ กลุ่มเน้นหนัก มกราคม2564

Download2
86.76 Kb
14.01.2021 13:16

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ บร.2

Download4
91.98 Kb
14.01.2021 13:10

อำเภอแม่จันส่งรายงานคณะทำงาน มค.2564

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile มค.2564.docx
Download1
98.93 Kb
14.01.2021 12:30

อ.แม่สาย ส่งรายงาน Otop Mobile มค.64

อ.แม่สาย ส่สำรวจความพร้อม โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19.docx
Download0
3.02 Mb
14.01.2021 12:22

อ.แม่สาย ส่งสำรวจ โอทอปไทย สู่ภัยโควิด-19

4. รายานผลานเด่น ม.ค.rar
Download1
372.05 Kb
14.01.2021 11:33

อ.พาน ส่งรายงานผลงานเด่น

อ.พานรายาน คสป.บร.1.2.rar
Download2
159.19 Kb
14.01.2021 11:32

อ.พาน ส่งรายงาน คสป. บร2

อ.พานรายานประชุมคณะทำานขับเคลื่อน.rar
Download1
196.58 Kb
14.01.2021 11:30

อ.พานส่งรายงาน SE อำเภอ

แบบรายานระยะ 2 บวร.อ.เวียชัย.xlsx
Download1
2.73 Mb
14.01.2021 11:24

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานระยะที่ 2 บวร.

เมือ_รายาน OTOP Mobile ม.ค.64.rar
Download1
295.93 Kb
14.01.2021 09:49

เมือง_รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile ม.ค.64

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ม.ค.64-วชร.rar
Download1
114.05 Kb
14.01.2021 09:44

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile (15ม.ค.64)

มกราคม 13, 2021
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี
Download2
87.47 Kb
13.01.2021 16:55

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มชช. ประจำปี 2564

อ.ดอยหลว แบบสำรวจปัญหาระดับพื้นที่ V2.xlsx
Download1
15.98 Kb
13.01.2021 14:49

อ.ดอยหลวงขอส่งแบบสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ

แบบสำรวจปัญหาระดับพื้นที่ V2 อ.เทิ.xlsx
Download5
14.72 Kb
13.01.2021 11:32

อ.เทิง / ส่งแบบสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

มกราคม 12, 2021
OTOPไทยสู้ภัยโควิด.rar
Download4
597.81 Kb
12.01.2021 16:40

อ.พานขอส่งแบบสำรวจความพร้อม OTOP ไทยสู้ภัยโควิด

รายานประชาสัมพันธํ เดือน ม.ค. 64.pdf
Download4
443.03 Kb
12.01.2021 16:27

แม่ฟ้าหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค. 2564

อ.พาน OTOP mobile ทุกวันที่ 15016402.pdf
Download1
56.52 Kb
12.01.2021 16:21

อ.พาน รายงาน otop mobile

การขับเคลื่อนนโยบายอค์การที่ดี.pdf
Download5
240.52 Kb
12.01.2021 16:11

อ.ป่าแดดขอส่งการขับเคลื่อนนโยบายองค์การท่ี่ดี

otop mobile.pdf
Download1
1.91 Mb
12.01.2021 15:33

อ.ป่าแดด otop moblie

รายาน พช.ใสสะอาด เวียป่าเป้า มกราคม 2563.rar
Download3
927.87 Kb
12.01.2021 14:59

สพอ. เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

otop mobile ม.ค64.docx
Download1
220.59 Kb
12.01.2021 14:47

พญาฯส่งรายงาน

อ.พานรายานการขับเคลื่อนนโยบายกำกับดูแลอค์การที่ดี 12 ม.ค.64.
Download4
700.96 Kb
12.01.2021 13:56

อ.พานรายงานการขับเคลื่อนนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

มกราคม 11, 2021
รายาน 15 ม.ค. OTOP Mobile -.docx
Download3
1.23 Mb
11.01.2021 10:53

อำเภอแม่สรวย รายงาน OTOP Mobile (ทุกวันที่15 ของเดือน)

แผนการจัดตลาด OTOP mobile ม.ค.64.xlsx
Download1
11.94 Kb
11.01.2021 10:07

อ.เวียงชัย รายงานOTOP mobile

มกราคม 9, 2021
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ ม.ค 2564.docx
Download0
1.58 Mb
09.01.2021 16:28

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน (10 มค.64)

มกราคม 8, 2021
ปชส. วด 10 ม.ค.64.rar
Download11
5.18 Mb
08.01.2021 20:44

อ.วปป ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 10 ม.ค.64

มกราคม 7, 2021
การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีพ.ศ.2564.rar
Download6
4.75 Mb
07.01.2021 15:03

อ.แม่สรวย ส่งรายงานข้อมูลฯสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ม.ค.64- วชร.rar
Download3
321.97 Kb
07.01.2021 13:30

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ (10ม.ค.64)

การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลอค์การที่ดีฯ.pdf
Download5
102.52 Kb
07.01.2021 12:01

อ.แม่สรวย ส่งแบบรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว มกราคม 64.rar
Download0
74.18 Kb
07.01.2021 10:19

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ม.ค.64

แผนชุมชนใสสะอาด ดอยหลว ปี 64.xls
Download2
48 Kb
07.01.2021 10:10

ดอยหลวง ส่งแผนชุมชนใสสะอาด ปี64

รายานปชส.rar
Download1
3.02 Mb
07.01.2021 10:03

อ.พญาฯส่งรายงานปชส.

มกราคม 6, 2021
รายานรด.2.rar
Download1
64.7 Kb
06.01.2021 13:51

พญาฯส่งรายงานรด.2

Download1
25 Mb
06.01.2021 13:31

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มค.2564

แผนดำเนินาน 64 ใสสะอาด แม่สาย.rar
Download3
8.38 Kb
06.01.2021 12:32

แผนดำเนินงาน 64 ใสสะอาด แม่สาย

ส่รายานข่าว มค.64.docx
Download0
497.46 Kb
06.01.2021 12:09

เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ม.ค.64.pdf
Download0
289.79 Kb
06.01.2021 09:15

พช.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.64

มกราคม 5, 2021
พช.ใสสะอาด แม่ลาว มกราคม 2564.rar
Download3
70.71 Kb
05.01.2021 16:22

พช.แม่ลาว ขอส่งรายงานผล พช.ใสสะอาดประจำเดือนมกราคม 64

เมือ_รายานประชาสัมพันธ์ม.ค.64.rar
Download1
6.17 Mb
05.01.2021 14:26

เมือง_รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.64

มกราคม 4, 2021
แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค. 63 แก้ไข.pdf
Download3
272.32 Kb
04.01.2021 16:38

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แก้ไข)

พช ใสสะอาด.pdf
Download4
111.38 Kb
04.01.2021 16:36

แม่ฟ้าหลวง การดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ธ.ค. 63

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค. 63.pdf
Download1
272.43 Kb
04.01.2021 16:28

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค. 63

รายานยอดOTOPธ.ค.63.rar
Download1
134.58 Kb
04.01.2021 16:12

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน รด.2 (4ม.ค.64)

Download1
105.86 Kb
04.01.2021 16:11

อำเภอแม่จันส่งรายงานรด.02 เดือนมกราคม 2564

อ.เวียชัย ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค. 64.pdf
Download3
410.32 Kb
04.01.2021 15:53

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ปี 64 (5ม.ค.64)

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค.64 อ.เชียแสน.docx
Download1
106.62 Kb
04.01.2021 14:16

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พัฒนาชุมชนใสสะอาด64.rar
Download1
64.3 Kb
04.01.2021 14:11

อำเภอเทิงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดงบประมาณ2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563

Download0
3.3 Mb
04.01.2021 13:36

อ.เทิง//รายงานการประชาสัมพันธ์

รายานแผน พช.ใสสะอาด อ.พาน ม.ค.rar
Download1
1.33 Mb
04.01.2021 13:36

อ.พาน รายงาน พช.ใสสะอาด

รายาน รด.2 5 มค.64รายานธ.ค. 63.rar
Download2
217.68 Kb
04.01.2021 12:56

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายotop เดือน ธค.63 (5 มค.64)

พช.ใสสะอาดเดิอนธันวาคม 2563.rar
Download3
15.1 Mb
04.01.2021 11:59

รายงาน พช.ใสสะอาด อำเภอแม่จัน

รายานยอดจำหน่ายotop รด.2 ปี644มค64001.pdf
Download1
1.78 Mb
04.01.2021 11:23

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานยอดจำหน่าย otop รด2(4มค64)

การประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนปี64001.pdf
Download1
2.5 Mb
04.01.2021 11:22

อ.ป่าแดดขอส่งการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน(4มค64)

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี644มค64001.pdf
Download20
3.12 Mb
04.01.2021 11:21

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด(4มค64)

แก้ไข อำเภอพาน รายาน รด2.rar
Download1
314.45 Kb
04.01.2021 11:08

(แก้ไข) อ.พาน รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนธันวาคม

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มค.64.docx
Download3
3.73 Mb
04.01.2021 10:23

อ.เมืองฯ รายงาน พช.ใสสะอาด 5 มค.64

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ม.ค.64.pdf
Download6
172.8 Kb
04.01.2021 09:56

อ.เวียงเชียงรุ้ง ราบงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด (5 ม.ค.64)

อำเภอพาน รายาน รด2.rar
Download1
314.34 Kb
04.01.2021 09:53

อ.พาน รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ธันวาคม

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ม.ค.64.rar
Download1
169.45 Kb
04.01.2021 09:51

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5ม.ค.64)

มกราคม 2, 2021
รายานพช.ใสสะอาด เดือนม.ค.64.rar
Download1
316.68 Kb
02.01.2021 10:11

อ.แม่สรวย รายงานพช.ใสสะอาด เดือนมกราคม 64

อ.แม่สรวย รายานการประชาสัมพันธ์.rar
Download0
4.36 Mb
02.01.2021 09:48

อ.แม่สรวย รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 596.86 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย