ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มิถุนายน 2, 2020
รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 1 เดือนมิ.ย.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
49.17 Kb
02.06.2020 17:17

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายาน 4 มิ.ย..63.rar
Download0
123.54 Kb
02.06.2020 16:52

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย.รอบที่ 1.rar
Download0
173.36 Kb
02.06.2020 14:41

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย.รอบ 1

มิ.ย.63.pdf
Download0
554.65 Kb
02.06.2020 13:59

อ.แม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือน มิ.ย.63

รายาน พช.ใสสะอาด มิ.ย.6302062020133953.pdf
Download0
4.03 Mb
02.06.2020 13:41

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

มิถุนายน 2563.pdf
Download0
208.72 Kb
02.06.2020 12:26

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมิถุนายน 63

รายานพ.ช.ใสสะอาดอำเภอแม่จัน2 มิ.ย.2563.rar
Download0
2.22 Mb
02.06.2020 11:33

รายงานพ.ช.ใสสะอาดอำเภอแม่จัน(2 มิ.ย.2563)

Download0
11.22 Mb
02.06.2020 11:22

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์มิถุนายน 2563

Download0
104.43 Kb
02.06.2020 10:03

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย (รด.02)เดือนมิย.2563

Download0
58.05 Kb
02.06.2020 09:42

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐงวดวันที่ 4 มิย. 63

หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย.63.docx
Download0
2.19 Mb
02.06.2020 09:20

อ.เมืองฯรายงานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2 มิ.ย.63

มิถุนายน 1, 2020
แผน สตรีอาสาปลูกป่า อ.เวียแก่นส่จัหวัด1มิย63.xlsx
Download7
12.68 Kb
01.06.2020 15:49

อำเภอเวียงแก่นส่งแผนการดำเนินงานโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี

รายานยอดจำหน่ายotop รด1มิย6301062020125735.pdf
Download0
1.38 Mb
01.06.2020 13:07

อ.ป่าแดดส่งรายงานจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณท์( OTOP รด๒)1มิยุ63

ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน1มิย6301062020125052.pdf
Download0
5.48 Mb
01.06.2020 13:04

อ.ป่าแดดรายงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน1มิย63

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้1มิย6301062020125305.pdf
Download0
1.56 Mb
01.06.2020 13:03

อ.ป่าแดดส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้1มิย63

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาด1มิย6301062020124209.pdf
Download1
1.09 Mb
01.06.2020 13:01

อ.ป่าแดดส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด1มิย63

รายาน พช.ใสสะอาด มิ.ย. ๖๓.rar
Download0
55.25 Kb
01.06.2020 12:42

CK ส่งรายงาน พช. ใสสะอาด มิ.ย. ๖๓

อ.พาน รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4มิ.ย.63.pdf
Download0
412.08 Kb
01.06.2020 11:43

อ.พานรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้ 4 มิ.ย.63

สพอ.เชียแสน รายาน รด.2.rar
Download2
217.97 Kb
01.06.2020 10:34

สพอ.เชียงแสน รายงาน รด.2

รายาน พช.ใสสะอาด มิถุยายน 2563.doc
Download0
1.65 Mb
01.06.2020 09:53

พญาเม็งราย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย. 63.docx
Download0
418.17 Kb
01.06.2020 09:33

อำเภอขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พฤษภาคม 30, 2020
แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน 2563 พ.ค.63.pdf
Download1
111.6 Kb
30.05.2020 17:30

กองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค.63 อ.เมืองเชียงราย

พฤษภาคม 29, 2020
แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค. 63.pdf
Download5
279.65 Kb
29.05.2020 13:10

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค. 63

รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download0
113.63 Kb
29.05.2020 08:04

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

พฤษภาคม 27, 2020
รด.2 พ.ค.rar
Download2
92.26 Kb
27.05.2020 17:06

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2) เดือนพฤษภาคม 2563 รายงานทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน

อ.เชียแสน ส่ พช.6 การติดตามโครการ TPMAP.pdf
Download2
156.29 Kb
27.05.2020 10:16

อ.เชียงแสน ส่ง สำเนา พช.6 การติดตามโครงการ TPMAP

พฤษภาคม 26, 2020
แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน30พ.ค.63.docx
Download3
109.71 Kb
26.05.2020 16:12

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ ทุกวันที่ 30 ของเดือน

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก ๓๐ ขอเดือน.rar
Download1
77.32 Kb
26.05.2020 15:35

วปป.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พฤษภาคม 25, 2020
อ.เมือรายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOP.rar
Download6
398.56 Kb
25.05.2020 17:46

เมือง_รายงานยอดจำหน่าย OTOP พ.ค.63

รายานยอดOTOPพ.ค.63.rar
Download5
96.4 Kb
25.05.2020 16:35

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP พ.ค.63

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล พ.ค. 63.pdf
Download0
172.21 Kb
25.05.2020 09:51

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

อ.เทิส่ แผน-ผลการปฏิบัติาน อสพ.rar
Download1
273.21 Kb
25.05.2020 09:31

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนอสพ.

พฤษภาคม 22, 2020
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP พค.63.rar
Download4
66.83 Kb
22.05.2020 14:21

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP พค.63

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนพฤษภาคม 2563 อ.แม่ลาว.rar
Download5
59.4 Kb
22.05.2020 14:01

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP

อ.เทิ ส่สำเนาพช.6.pdf
Download2
2.43 Mb
22.05.2020 13:20

อ.เทิงขอส่งสำเนาพช.6

พฤษภาคม 21, 2020
อ.เทิ รายาน พช ใสสะอาด 5 มิ.ย.63.rar
Download1
2 Mb
21.05.2020 16:29

อ.เทิง ส่งรายงาน พช ใสสะอาด ณ 5 มิ.ย.63

อ.เทิ รายาน พช ใสสะอาด 5 พ.ค.63.rar
Download0
2.91 Mb
21.05.2020 16:28

อ.เทิง ส่งรายงาน พช. ใสสะอาด ณ 5 พ.ค.63

รายาน พช.6 ประจำเดือน พ.ค. 2563.pdf
Download1
475.61 Kb
21.05.2020 11:01

(เพิ่มเติม) รายงาน พช.6 อ.เมืองเชียงราย

ยอดจำหน่าย พ.ค.63.rar
Download4
120.4 Kb
21.05.2020 10:48

องเวียงชัย รายงานยอดจำหน่าย สิ้นค้าขายดี รด.2

พฤษภาคม 20, 2020
พ.ค. 2563.pdf
Download0
161.82 Kb
20.05.2020 20:04

อำเภอเมืองเชียงราย รายงาน พช.6 ประจำเดือน พ.ค.63

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค.63 อ.แม่ลาว.r
Download0
9.66 Mb
20.05.2020 17:08

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด พ.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download4
2.99 Mb
20.05.2020 17:03

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา พ.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download2
50.37 Kb
20.05.2020 17:02

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 พ.ค.
Download3
64.03 Kb
20.05.2020 17:00

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 2 เดือน พ.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download2
48.87 Kb
20.05.2020 16:53

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดนัดไทยช่วยไทย

อ.แม่สรวย ส่แผนปฏิบัติาน.rar
Download1
75.72 Kb
20.05.2020 16:32

อ.แม่สรวย ส่งแผนปฏิบัติงานฯ

อำเภอเวียแก่นรายานปพ.ค.63รายานโครการสร่าภูมิคุ้มกันและป้อกัน
Download1
913.53 Kb
20.05.2020 16:24

อำเภอเวียงแก่นรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสตติดในเยาวชนนอกสถานศึกาา

อำเภอเวียแก่นรายานผลปพค63.การเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ประ
Download1
877.71 Kb
20.05.2020 16:13

อำเภอเวียงแก่น รายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือนพฤษภาคม2563

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน พค.63.doc
Download1
209.5 Kb
20.05.2020 14:15

อ.เชียงแสน ส่งรายงานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา พค.63

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน พค.63.docx
Download1
68.51 Kb
20.05.2020 14:15

อ.เชียงแสน ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ พค.63

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน พค.63.docx
Download1
73.15 Kb
20.05.2020 14:14

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พค.63

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน พค.63.rar
Download1
83.92 Kb
20.05.2020 14:13

อ.เชียงแสน รายงานยาเสพติด

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download1
103 Kb
20.05.2020 12:31

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤษภาคม 63.rar
Download2
73.35 Kb
20.05.2020 12:15

แม่ฟ้าหลวง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือน พฤษภาคม 63

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.
Download1
6.72 Mb
20.05.2020 12:02

แม่ฟ้าหลวง รายงานเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 63

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐ พ.ค..p
Download2
161.85 Kb
20.05.2020 12:00

แม่ฟ้าหลวง รายงานการเดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ประจำเดือน พ.ศ. 2563

รายาน online Real Time พ.ค. 63.docx
Download1
79.42 Kb
20.05.2020 11:24

แม่ฟ้าหลวง รายงาน บร.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 63

อ.เวียเชียรุ้ รายานการผลานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประ
Download5
404.61 Kb
20.05.2020 09:44

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯปี 2563 (20พ.ค.63)

คณะทำานสานพลัประชารัฐ พ.ค. 63.rar
Download3
49.25 Kb
20.05.2020 09:29

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 พ.ค. 63.rar
Download1
81.2 Kb
20.05.2020 09:21

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย 2560-2563 (4ร) ระบบ Online Real Time

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20พ.ค.63-วชร.rar
Download2
127.32 Kb
20.05.2020 09:10

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภ 20พ.ค.63

อ.เวียเชียรุ้ รายาน บร.2 -20พ.ค.63.rar
Download2
108.17 Kb
20.05.2020 09:01

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน บร.2 (20 พ.ค.63)

พฤษภาคม 19, 2020
อ.เทิส่รายานการป้อกันปัญหายาเสพติด.rar
Download1
191.55 Kb
19.05.2020 16:16

อ.เทิง ส่งรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานป้อกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.rar
Download1
3.09 Mb
19.05.2020 16:11

อ.เทิง ขอส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

อ.เทิส่รายานป้อกันปัญหายาเสพติดประจำเดือนพฤษภาคม.rar
Download1
489.59 Kb
19.05.2020 16:06

อ.เทิงขอส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Download2
88.31 Kb
19.05.2020 16:01

อ.เทิง//รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ พ.ค.63

บร1 บร2 เวียแก่น.rar
Download3
160.63 Kb
19.05.2020 15:37

เวียงแก่ส่งรายงาน บร1/2

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download1
362 Kb
19.05.2020 15:33

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3. พฤษภาคม 63.doc
Download0
249.5 Kb
19.05.2020 15:29

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

เมือเชียราย พค.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา พฤษภาคม
Download0
730 Kb
19.05.2020 15:28

อ.เมืองเชียงราย รายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกสถานศึกษาฯ

6. พ.ค.63.xls
Download1
323 Kb
19.05.2020 15:28

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. พ.ค.63.xls
Download1
326.5 Kb
19.05.2020 15:26

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

6. พ.ค. 63.xls
Download2
339.5 Kb
19.05.2020 15:25

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤษภาคม 63.xlsx
Download1
316.16 Kb
19.05.2020 15:22

อ.เมืองรายงานยาเสพติด พค.63

ขุนตาล รายานคณะทำานขับเคลื่อนประชารัฐ พ.ค.63.rar
Download3
253.9 Kb
19.05.2020 15:18

ขุนตาล รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ พ.ค.63

SEพค63.rar
Download5
78.29 Kb
19.05.2020 14:46

เวียงแก่นส่งรายงานSE

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 19 พ.ค.63.rar
Download1
3.09 Mb
19.05.2020 14:12

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ รอบที่ 2

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download2
89.31 Kb
19.05.2020 14:01

ดอยหลวง ส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่

15 พ.ค. OTOP Mobile.pdf
Download1
207.16 Kb
19.05.2020 11:45

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน OTOP Mobile พ.ค.63

รายาน14พ.ค.63.rar
Download1
153.77 Kb
19.05.2020 11:44

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รอบ 14 พ.ค.63

รายานการสร้าภูมิคุ้มกัน ป้อกันยาฯ ในเยาวชนนอกสถานศึกษา ๑๙ พ.
Download1
59.02 Kb
19.05.2020 11:27

CK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ๑๙ พ.ค. ๖๓

รายานผลกาปฏิบัติป้อกันและแก้ไขยาฯ ๑๙ พ.ค. ๖๓.rar
Download1
58.52 Kb
19.05.2020 11:05

CK ส่งรายงานผลการปฏิบัติป้องกันยาฯ เดือน ๑๙ พ.ค. ๖๓

รายาน กทผ. ๑๙ พ.ค. ๖๓.rar
Download1
49.51 Kb
19.05.2020 10:46

CK ส่งรายงาน การสร้างเข้มแข็งหมู่บ้านด้วย กทผ. ๑๙ พ.ค. ๖๓

พฤษภาคม 18, 2020
อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ.docx
Download2
176.34 Kb
18.05.2020 15:20

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน

อ.แม่สรวยส่รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.ra
Download1
77.06 Kb
18.05.2020 15:16

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน พ.
Download2
166.5 Kb
18.05.2020 15:16

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

อ.แม่สรวย ส่รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน.rar
Download1
8.18 Mb
18.05.2020 15:14

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เลื่อนเินเดือน.pdf
Download0
423.78 Kb
18.05.2020 12:48

อ.แม่ลาว ส่งแบบตอบรับแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

กอทุนแม่ พ.ค.63.rar
Download2
184.92 Kb
18.05.2020 11:30

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานยาเสพติด/ภูมิคุ้มกันและป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา/การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ

รายานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทุกวันที่ 20.rar
Download4
91.65 Kb
18.05.2020 11:27

อ.แม่สรวย ส่งรายงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.2 พค.63 (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)

โอทอปโมบาย.docx
Download0
91.8 Kb
18.05.2020 09:16

รายงานโอทอปโมบายจากอ.พญาเม็งราย

ตลาดประชารัฐวดวันที่ 14.rar
Download1
3.04 Mb
18.05.2020 09:14

อ.พญาฯส่งรายงานคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download2
92.8 Kb
18.05.2020 09:13

อ.พญาฯส่งบร.2

พฤษภาคม 15, 2020
อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 พค.63.rar
Download1
90.55 Kb
15.05.2020 16:19

อ.แม่สาย รายงาน คสป.ฯ บร.2 พค.63

รายาน0ป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download1
8.63 Kb
15.05.2020 15:27

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สรุป0ผลการดำเนินโครการสร้าภูมิคุ้มกัน.rar
Download1
79.17 Kb
15.05.2020 15:26

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

แบบรายาน0ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download2
76.86 Kb
15.05.2020 15:25

วปป.รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พ.ค. 63 SEระดับอำเภอ.rar
Download2
115.75 Kb
15.05.2020 15:00

อ.เวียงชัย รายงาน SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. พ.ค..63 -.rar
Download1
87.61 Kb
15.05.2020 14:57

อ.เวียงชัย รายงาน SE

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค.63.rar
Download1
723.03 Kb
15.05.2020 14:13

อ.แม่จัน รายงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ พ.ค.63.rar
Download1
760.72 Kb
15.05.2020 14:12

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ พ.ค.2563.rar
Download1
477.4 Kb
15.05.2020 14:11

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

Download2
484.91 Kb
15.05.2020 10:50

อ.แม่จันส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ พค.2563

Download4
227.88 Kb
15.05.2020 10:39

อ.แม่จัน ส่งรายงานประชารัฐ บร.2 พค.63

พฤษภาคม 14, 2020
รายานผลตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พค.2563 เชียแสน.rar
Download3
400.15 Kb
14.05.2020 15:43

อ.เชียงแสน รายงานผลตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

15 พ.ค. 63.rar
Download2
89.66 Kb
14.05.2020 13:22

อ.แม่สรวยส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ ทุกวันที่ 20

MOU โครหารหนึ่ตำบลหนึ่หมู่บ้านประกันสัคม 15 พ.ค..docx
Download0
645.13 Kb
14.05.2020 13:04

อ.แม่สรวย ส่งรายงานMOU โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านประกันสังคม

รายาน 15 พ.ค.OTOP Mobile -.docx
Download1
107.72 Kb
14.05.2020 12:40

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP Mobile

รายานตลาดประชารัฐ14 พ.ค.63.rar
Download2
123.54 Kb
14.05.2020 12:27

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 พ.ค.63-วชร.rar
Download2
127.27 Kb
14.05.2020 08:49

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15พ.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 พ.ค.63- วชร.rar
Download3
128.87 Kb
14.05.2020 08:48

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.63

พฤษภาคม 13, 2020
อ.เมือ ส่แบบรายาน บร.1 และ บร .2 ปี 2563 เดือน พค.63.xlsx
Download5
20.34 Kb
13.05.2020 14:07

อ.เมืองฯ รายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ(SE)

แบบแจ้รายชื่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพในพื้นที่จัหวัดเชี
Download6
14.41 Kb
13.05.2020 12:06

อใป่าแดดส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile พ.ค. 2563.docx
Download1
122.44 Kb
13.05.2020 10:56

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile พค.63

อ.แม่สาย ส่ MOU ประกันสัคม ม.40 พค..docx
Download2
339.71 Kb
13.05.2020 10:55

อ.แม่สาย รายงาน MOU ประกันสังคม ม.40 พค.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พค.รอบที่ 2.rar
Download1
127.18 Kb
13.05.2020 10:54

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐฯ พค. รอบ 2

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE พค. 63.rar
Download2
55.62 Kb
13.05.2020 10:53

อ.แม่สาย รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ คสป.ฯพค.63

14 พ.ค .63 วช -.rar
Download1
3.18 Mb
13.05.2020 10:14

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยฯ

พฤษภาคม 12, 2020
รายานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอชาติ พ.ศ. 2563.pdf
Download1
572.23 Kb
12.05.2020 23:01

อ.เวียงชัย รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

รายานการปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีขอชาติ 2563.doc
Download2
2.58 Mb
12.05.2020 17:33

อ.พญาเม็งรายส่งรายงานวันต้นไม้ประจำปี

เมือ_โครการ OTOP Mobile.rar
Download2
1.91 Mb
12.05.2020 16:10

เมือง_รายงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่

เมือ_รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ พ.ค.63
Download2
3.18 Mb
12.05.2020 16:09

เมือง_รายงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เดือนพฤษภา.rar
Download1
97.23 Kb
12.05.2020 16:06

เวียงแก่นส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

อ.พาน รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.63.pdf
Download2
434.08 Kb
12.05.2020 15:50

อ.พานรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.63

ส่รายานข่าว พค.63.docx
Download1
609.57 Kb
12.05.2020 15:31

อ.เชียงแสนรายงานข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พค.63

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว พฤษภาคม 63.rar
Download4
74.09 Kb
12.05.2020 13:55

ดอยหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พ.ค.63

ปชส.rar
Download11
3.02 Mb
12.05.2020 13:34

อ.พญาเม็งรายส่งรายงาน ปชส.

Download1
754.28 Kb
12.05.2020 09:17

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐงวดที่ 2

พฤษภาคม 10, 2020
Download3
5.28 Mb
10.05.2020 20:17

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.เมืองเชียงราย พ.ค.63

หนัสือส่รายานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน2563อำเภอเวียแก่นจ
Download6
2.18 Mb
10.05.2020 20:17

อำเภอเวียงแก่น รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 83 เรื่อง

พฤษภาคม 9, 2020
ประชาสัมพันธ์ เม.ย.63.rar
Download4
313.71 Kb
09.05.2020 22:25

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 10 พ.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์ พ.ค. 2563.docx
Download6
117.14 Kb
09.05.2020 21:29

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.2563

พฤษภาคม 8, 2020
รายานการปลูกต้นไม้เนื่อในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ.
Download6
2.58 Mb
08.05.2020 16:42

อ.พญาเม็งราย รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

พฤษภาคม 7, 2020
อ.แม่ฟ้าหลว รายานปลูกป่า.rar
Download11
2.15 Mb
07.05.2020 16:11

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

พัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 63.rar
Download4
95.34 Kb
07.05.2020 14:44

สพอ. เวียงป่าเป้า ขอรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ.เชียแสน รายาน รด.2.rar
Download0
84.9 Kb
07.05.2020 14:21

สพอ.เชียงแสน รายงาน รด.2 ประจำเดือนเม.ย.63

รายานโครการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่อในโอกาสมหามคลพระราชพิ
Download9
2.76 Mb
07.05.2020 13:55

อเมือง รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

อ.พาน รายานประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 6307052020135017.pdf
Download3
9.93 Mb
07.05.2020 13:51

อำเภอพาน รายงานการประชาสัมพันธ์ เม.ย.63

รายานตลาดประชารัฐ 4 พ.ค. 63.rar
Download2
123.75 Kb
07.05.2020 12:28

อ.แม่สรวย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์ 10 พ.ค. 63.rar
Download7
14.5 Mb
07.05.2020 12:19

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

รายานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอชาติ พ.ศ. 2563.doc
Download3
2.03 Mb
07.05.2020 12:08

รายงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

รายานโครการปลูกป่าฯ.pdf
Download4
544.26 Kb
07.05.2020 10:23

อ.เวียงชัย ส่งรายงานโครงการปลูกป่าฯ

รายานประชาสัมพันธ์ 10 พ.ค.63- วชร.rar
Download8
956.42 Kb
07.05.2020 10:13

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ 10 พ.ค.63

พฤษภาคม 5, 2020
รายาน พช.ใสสะอาด พฤษภาคม2563.doc
Download0
1.58 Mb
05.05.2020 16:52

อ.พญาเม็งราย รายงานพช.ใสสะอาด

Download1
65.44 Kb
05.05.2020 16:50

อำเภอพญาเม็งรายส่งรายงาน รด.2

อ.แม่สรวย รายานโครการปลูกป่าฯ.rar
Download16
4.26 Mb
05.05.2020 16:42

อ.แม่สรวย ส่งรายงานโครงการปลูกป่าฯ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 1 เดือน พ.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download3
49.06 Kb
05.05.2020 15:20

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

พช ใสสะอาด พ.ค. 63.pdf
Download1
111.43 Kb
05.05.2020 15:14

แม่ฟ้าหลวง // รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำเดือน พ.ค. 63

อำเภอเวียแก่นรายานโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาดเดือนพฤษภาคม ประจำป
Download2
1.69 Mb
05.05.2020 14:34

อำเภอเวียงแก่นรายงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 63.docx
Download3
405.72 Kb
05.05.2020 13:51

อำเภอขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

ยอดจำหน่าย OTOP เมษายน 2563.rar
Download3
148.06 Kb
05.05.2020 12:18

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2) ยอดเดือนเมษายน 2563

พ.ค.63.rar
Download1
153.87 Kb
05.05.2020 12:14

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รอบ 4 พ.ค.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พค.รอบที่ 1.rar
Download1
173.11 Kb
05.05.2020 11:02

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐฯ รอบที่ 1

Download10
32.51 Kb
05.05.2020 10:29

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม2563

พ.ช.ใสสะอาดเดือนเม.ย.63.rar
Download4
1.34 Mb
05.05.2020 09:44

รายงานพ.ช.ใสสะอาด 5.พ.ค.63 อำเภอแม่จัน

รายานประชาสัมพันธ์ พ.ค. 63.rar
Download4
2.68 Mb
05.05.2020 09:20

อ.เทิง//ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 4, 2020
พ.ค.63.pdf
Download5
409.65 Kb
04.05.2020 21:40

อ.แม่ลาว ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 2563.pdf
Download0
209.09 Kb
04.05.2020 21:13

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 63.pdf
Download0
381.51 Kb
04.05.2020 19:48

อ.เวียงชัย รายาน พช.ใสสะอาด พ.ค. 63

อ.แม่สรวย แผนปฏิบัติาน.rar
Download3
74.84 Kb
04.05.2020 14:34

อ.แม่สรวย ส่งแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม

พฤษภาคม 3, 2020
รายานใสสะอาดอำเภอป่าแดด.docx
Download0
403.86 Kb
03.05.2020 19:34

อำเภอป่าแดดรายงานใสสะอาด

แบบรายานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครการสตรีแบ่ปันรัก ปลูกพืชผ
Download0
831.91 Kb
03.05.2020 17:25

อ.เทิง /ส่งแบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เดือนเมษายน 2563

พฤษภาคม 1, 2020
หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด พค.63.docx
Download3
2.23 Mb
01.05.2020 16:36

อ.เมืองฯ รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

รายานพช.ใสสะอาด 5 พ.ค.63.rar
Download0
116.53 Kb
01.05.2020 15:36

อ.แม่สรวย รายงานพช.ใสสะอาด

ขุนตาล ส่ รด.2 วันที่ 5 พ.ค.63.rar
Download2
328.93 Kb
01.05.2020 15:02

ขุนตาล ส่ง รด.2 วันที่ 5 พ.ค. 63

แผนปฏิบัติาน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศร
Download6
60.37 Kb
01.05.2020 14:58

แม่ฟ้าหลวง // ส่งแผนปฏิบัติการ กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติาน กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมช
Download7
59.78 Kb
01.05.2020 14:57

แม่ฟ้าหลวง // ส่งแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

แผนปฏิบัติาน กิจกรรมจัดตั้และพัฒนากลุ่มอาชีพ.rar
Download7
59.27 Kb
01.05.2020 14:57

แม่ฟ้าหลวง // ส่งแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.63.rar
Download3
328.95 Kb
01.05.2020 14:51

ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.63

อ.พาน รายาน พช.ใสสะอาด01052020142931.pdf
Download0
3.8 Mb
01.05.2020 14:30

อ.พาน รายงาน พช.ใสสะอาด

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 1 พ.ค.63.rar
Download1
3.09 Mb
01.05.2020 13:52

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ รอบที่ 1 พ.ค.63

อ.พาน รายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.63.pdf
Download3
451.27 Kb
01.05.2020 13:42

อ.พานรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.63

Download1
288.47 Kb
01.05.2020 12:52

อำเภอแม่จันส่งรายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รด.02

Download1
729.38 Kb
01.05.2020 12:51

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐครั้งที่1

อ.เมือ รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ พ.ค.
Download2
3.18 Mb
01.05.2020 12:23

อ.เมืองรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ.เมือ รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯรด.2พ.ค.63.rar
Download2
407.22 Kb
01.05.2020 12:22

อ.รายงานผลการจำหน่าย OTOP (รด.2)

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25พ.ค.63.rar
Download2
177.15 Kb
01.05.2020 11:47

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2 (5พ.ค.63)

พช.ใสสะอาด-วชร 5 พ.ค.63.pdf
Download1
162.4 Kb
01.05.2020 11:45

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 พ.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.63- วชร.rar
Download2
129.28 Kb
01.05.2020 11:40

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4พ.ค.63

ชข.รายานผลการป้อกัยและแก้ไขยฯ กอทุนแม่ฯ เม.ย. ๖๓.rar
Download1
72.91 Kb
01.05.2020 11:11

CK ส่งรายงาน กองทุนแม่ฯ (ซ้ำ) ๒๒ เม.ย. ๖๓

รายาน พช. ใสสะอาด ๑ พ.ค. ๖๓.rar
Download0
55.15 Kb
01.05.2020 11:07

CK ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด พ.ค. ๖๓

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค.63.docx
Download0
96.09 Kb
01.05.2020 10:15

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด พ.ค.63

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ เมย.63.docx
Download1
68.46 Kb
01.05.2020 09:45

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

การประเมินการปฏิบัติานขออาสาพัฒนา รอบมี่ 2 1พค63010520200846
Download1
2.43 Mb
01.05.2020 08:52

อ.ป่าแดด ส่งการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา อสพ รอบที่ 2(1 พค63)

การดำเนินานโครการตลาดนัด 1พค63ทุกวันที่401052020083756.pdf
Download2
462.79 Kb
01.05.2020 08:50

อ.ป่าแดดส่งการดำเนินงานตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ 1 พค63

เมษายน 30, 2020
ที่ ชร ๑๐๑๙รายานผลการดำเนอนานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.doc
Download0
68.5 Kb
30.04.2020 21:47

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แม่สรวย แผนปฏิบัติานและแผนใช้จ่ายบประมาณ ปี 63.rar
Download2
26.31 Kb
30.04.2020 17:10

อ.แม่สรวย ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายาน online Real Time เม.ย. 63.docx
Download3
79.26 Kb
30.04.2020 16:54

แม่ฟ้าหลวง // ส่งรายงาน online Real Time

Download0
117.95 Kb
30.04.2020 14:49

รายงานการติดตั้งระบบ ESET อำเภอเมืองเชียงราย

รายาน ESET.pdf
Download0
808.78 Kb
30.04.2020 13:35

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งทะเบียน ESET ENPOINT Security

อ.เทิส่รายานความก้าวหน้า สตรีแบ่ปันรักฯ.doc
Download4
1.59 Mb
30.04.2020 13:10

อ.เทิงส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย

เมษายน 29, 2020
อ.แม่สาย ส่แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นขอจัหวัด.rar
Download1
1.45 Mb
29.04.2020 14:43

อ.แม่สาย ส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด

Download3
570.6 Kb
29.04.2020 11:47

อำเภอเมืองเชียงราย แผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาส 3-4

เมษายน 28, 2020
รายานOTOPออนไลน์.rar
Download6
2.51 Mb
28.04.2020 16:24

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานOTOPออนไลน์

ส่คำสั่ จปฐ.63 อ.ดอยหลว.rar
Download2
2.19 Mb
28.04.2020 14:46

ดอยหลวง ส่งคำสั่งคณะทำงาน จปฐ.63 ระดับตำบล

เมษายน 27, 2020
แผนปฏิบัติานฯ.xlsx
Download15
22.52 Kb
27.04.2020 19:28

อ.เทิง / ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 - 4

แผนเบิกจ่ายรายอำเภอ แผนใช้เินที่เหลือ ไตรมาส 3-4 อ.เทิ.xlsx
Download3
124.94 Kb
27.04.2020 16:15

อ.เทิง / ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นำส่ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ.docx
Download6
176.32 Kb
27.04.2020 15:05

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกวันที่ 30 ของเดือน

Download4
2.48 Mb
27.04.2020 13:22

อ.พานรายงานส่งเสริมการขาย OTOP online

รายานแผน-ผล ปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน๒๗ เมย๖๓2704202
Download2
6.27 Mb
27.04.2020 11:51

อ.ป่าแดดส่งแผน-ผล ปฏิบ้ติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน เมย๖๓

คำสั่ตำบล ส่จัหวัด.pdf
Download5
2.15 Mb
27.04.2020 10:12

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จปฐ. ระดับตำบล 2563

Download0
66.41 Kb
27.04.2020 09:42

เมษายน 24, 2020
อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.12 แบบใหม่.rar
Download7
90.91 Kb
24.04.2020 12:00

อ.แม่สาย รายงานคสป. (บร.1,บร.2 แบบใหม่)

เมษายน 23, 2020
เม.ย.rar
Download2
91.29 Kb
23.04.2020 16:28

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2)

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน30เม.ย.63.docx
Download9
109.88 Kb
23.04.2020 11:56

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานผลการดำเนินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกวันท่ี 30 ของเดือน

ใบสมัครมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ.rar
Download8
2.35 Mb
23.04.2020 11:45

สพอ.เวียงชัยส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ

แบบรายาน00ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก ๓๐ ขอเดือน.rar
Download10
76.47 Kb
23.04.2020 10:54

วปป.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมษายน 22, 2020
เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล เม.ย.63.pdf
Download1
172.29 Kb
22.04.2020 16:25

อ.เทิง//รายงานนโยบาลรัฐบาล

สำเนาคำสั่.pdf
Download3
2.28 Mb
22.04.2020 16:01

อำเภอขุนตาล ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับตำบล

อ.เชียแสน แบบสำรวจ โชว์ห่วย ช่วยชุมชน.xls
Download0
6.56 Mb
22.04.2020 14:01

อ.เชียงแสนส่ง otop โชว์ห่วย ช่วยชุมชน

อ.แม่สาย ส่แผนปฏิบัติการฯ หมวด 300 จัดตั้กลุ่มอาชีพ.rar
Download18
645.07 Kb
22.04.2020 13:57

อ.แม่สาย ส่งแผนปฏิบัติการฯ ,หมวด 300 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

อ.พาน รายาน รด.เดือน เมษายน63.pdf
Download2
3.06 Mb
22.04.2020 13:36

อ.พาน รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2)

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย.63.rar
Download2
66.84 Kb
22.04.2020 13:29

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย.63

ยาเสพติดสร้าภุมิคุ้มนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
65.97 Kb
22.04.2020 13:27

ดอยหลวง ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

KM รายบุคคล ดอยหลว-21 เม.ย.63.rar
Download9
36.33 Kb
22.04.2020 12:45

ดอยหลวง ส่งบันทึกองค์่ความรู้_KM รายบุคคล

อ.เมือรายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOP - Copy.rar
Download5
420.67 Kb
22.04.2020 12:12

เมือง_iรายงานบันทึกข้อมูลยอดผลิตภัณฑ์ OTOP

อ.แม่สรวย แผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3.xlsx
Download6
13.26 Kb
22.04.2020 11:41

อ.แม่สรวย ส่งแผนปฏิบัติงาน ปีงบ 63 ไตรมาส 3

อ.เทิขอส่แผน-ผลปฏิบัติานอสพ.ประจำเดือน.rar
Download2
273.19 Kb
22.04.2020 11:22

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลประจำเดือน อสพ.

คณะทำาน อำเภอและคำสั่ ระดับตำบล จปฐ.63 เชียแสน.rar
Download4
277.25 Kb
22.04.2020 10:58

คณะทำงาน อำเภอและคำสั่ง ระดับตำบล จปฐ.63 เชียงแสน

ชข. ส่บันทึกอค์ความรู้รายบุคคล ๖๓.docx
Download7
21.09 Kb
22.04.2020 10:54

CK ส่งบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล (สร้างเสริมสมรรถนะองค์กร)

อ.เทิขอส่kmเพิ่มเติม.rar
Download7
12.72 Kb
22.04.2020 09:06

อ.เทิงขอส่งkmเพิ่มเติม

เมษายน 21, 2020
ยอดจำหน่าย เม.ย. 63 -.rar
Download3
120.79 Kb
21.04.2020 15:02

องเวียงชัย ส่ง รด.2 สิ้นค้าที่ขาดดี

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน เมย.63.doc
Download0
209.5 Kb
21.04.2020 14:03

อ.เชียงแสน ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน เมย.63.docx
Download3
72.98 Kb
21.04.2020 14:02

อ.เชียงแสน ส่งรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน เมย.63.rar
Download2
83.89 Kb
21.04.2020 14:01

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปี 2563.rar
Download4
294.96 Kb
21.04.2020 11:25

อ.แม่ลาว ส่งการจัดการความรู้ ปี 2563

Download2
234.24 Kb
21.04.2020 11:24

รายงานยาเสพติดจากพญาฯ

ส่คำสั่บริหารตำบล.pdf
Download24
885.04 Kb
21.04.2020 09:53

อ.เวียงป่าเป้าส่งสำเนาคำสั่งคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล

เมษายน 20, 2020
รายานเสริมสร้าความเข็มแข็กอทุนแม่.rar
Download0
7.23 Mb
20.04.2020 23:52

อ.แม่สรวย ส่งรายงานเสริมสร้างความเข็มแข็งกองทุนแม่ ประจำเดือน เมษายน

รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สร.doc
Download0
166.5 Kb
20.04.2020 23:44

อ.แม่สรวย ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเส.rar
Download1
77 Kb
20.04.2020 23:42

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนเมษายน

การสำรวจข้อมูลร้านค้าในชุมชน.rar
Download0
845.99 Kb
20.04.2020 21:52

เมือง_การสำรวจข้อมูลร้านค้าในชุมชน

รวมอค์ความรู้อำเภอเมือ ปี63.rar
Download13
546.16 Kb
20.04.2020 17:41

อำเภอเมืองเชียงราย ส่งองค์ความรู้ 63

อ.เทิส่การบริหารจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ด้วยเครื่อมืออิเล็กทรอนิกส
Download7
133.15 Kb
20.04.2020 16:53

อ.เทิงขอส่งรายงานการบริหารจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปี63

อ.เทิส่การแต่ตั้คณะกรรมการและคณะทำานฯ90 วัน.pdf
Download4
83.56 Kb
20.04.2020 16:52

อ.เทิงขอส่งการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนฯ90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร"

5. เม.ษ. 63.xls
Download0
339.5 Kb
20.04.2020 16:00

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ

6. เม.ษ.63.xls
Download0
326.5 Kb
20.04.2020 15:59

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

พช 6 เมษายน 2563.pdf
Download1
320.66 Kb
20.04.2020 15:58

พช.6 เมืองเชียงราย

5. เม.ษ.63.xls
Download0
323 Kb
20.04.2020 15:58

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. เมษายน 63.doc
Download1
249.5 Kb
20.04.2020 15:57

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมย63.rar
Download7
798.93 Kb
20.04.2020 15:49

อำเภอเวียงแก่นรายงานการป้องกันแก้ไขปํญหายาเสพติดประจำเดือนเมษายน2563

รายานยาเสพติดตามคำสั่ ศอ.ปส มค.6320อำเภอเวียแก่นประจำเดือนเม
Download1
32.5 Kb
20.04.2020 15:47

อำเภอเวียงแก่นรายงานการป้องกันแก้ไขปํญหายาเสพติดประจำเดือนเมษายน2563

อำเภอเวียแก่นรายานป้อกันยาเสพติดประจำเดือนเมษายน2563วินัย.do
Download1
845.5 Kb
20.04.2020 15:47

อำเภอเวียงแก่นรายงานการป้องกันแก้ไขปํญหายาเสพติดประจำเดือนเมษายน2563

อำเภอเวียแก่นรายานป.เมย63สร่าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเ
Download2
913.51 Kb
20.04.2020 15:43

อำเภอเวียงแก่นรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

อำเภอเวียแก่นรายานผลป.เมย63.การเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ป
Download0
877.67 Kb
20.04.2020 15:34

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือนเมษายน2563

SE.rar
Download3
135.85 Kb
20.04.2020 15:03

เวียงแก่นรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เมษา63.rar
Download5
97.09 Kb
20.04.2020 14:48

เวียงแก่นรายงาน บร.2

คำสั่ จปฐ.63.rar
Download7
163.26 Kb
20.04.2020 14:37

สพอ.เวียงชัย ส่งคำสั่ง จปฐ. 63

แบบบันทึกอค์ความรู้รายบุคคล อ.เวียแก่น.rar
Download14
603.73 Kb
20.04.2020 13:00

อ.เวียงแก่น ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

แต่ตั้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ90วัน20เมย63200420201
Download1
3.7 Mb
20.04.2020 11:55

อ.ป่าแดดส่งการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ90วัน:ปลูกผักสวนครัว:20เมย63

แบบรายานจำนวนพื้นที่ และจำนวนครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บข้อม
Download5
14.69 Kb
20.04.2020 11:44

สพอ.เมืองเชียงราย ส่งคำสั่ง และข้อมูลจำนวนครัวเรือน จปฐ. ปี63

กอทุนแม่เดือน เม.ย.63.rar
Download2
185.12 Kb
20.04.2020 11:42

สพองเวียงชัย ส่งรายงานความเข้มแข็ง รายงานยาเสพติด รายงานเด็กนอกสถานศึกษา

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดินน เ
Download5
6.72 Mb
20.04.2020 10:12

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นเดือน ประจำเดือน เมษายน

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือน เมษายน.rar
Download1
73.01 Kb
20.04.2020 10:10

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือน เมษายน

รายานโครการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึ
Download1
182.85 Kb
20.04.2020 10:04

แม่ฟ้าหลวง // รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.ra
Download3
6.72 Mb
20.04.2020 09:52

แม่ฟ้าหลวง // ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นเดือน ประจำเดือน เมษายน

ส่รายานแผนผล อสพ20เมย6320042020091626.pdf
Download3
832.85 Kb
20.04.2020 09:19

อ.ป่าแดด ส่งรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนของ อสพเดือนเมย63

แบบบันทึกอค์ความรู้รายบุคคลสมเกียรติ.docx
Download12
15.09 Kb
20.04.2020 09:16

อ.เทิงส่งแบบบันทึกองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563

ยาเสพติดเมษ.63.rar
Download1
6.25 Mb
20.04.2020 08:59

อ.ป่าแดดรายงานผลการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมษายน 17, 2020
Download10
350.7 Kb
17.04.2020 20:49

อ.เทิง / ส่งแบบสำรวจข้อมูลร้านค้าในชุมชน ตามโครงการ OTOP โชห่วย ช่วยชุมชน

km 2563 ลดาวัลย์.pdf
Download9
81.38 Kb
17.04.2020 15:43

อ.เทิง / ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล (เพิ่มเติม)

Download9
892.12 Kb
17.04.2020 14:22

เทิง//รายงานการจัดทำ KM ของ จนท.

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน เม.ย.63 อ.แม่ลาว.
Download1
9.66 Mb
17.04.2020 14:19

อ.แม่ลาวส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา เม.ย.63 อ.แม่ลาว.rar
Download1
50.36 Kb
17.04.2020 14:17

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานยาเสพติด เม.ย.63 อ.แม่ลาว.rar
Download1
2.99 Mb
17.04.2020 14:16

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

4.อ.เทิ รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนป
Download1
136.24 Kb
17.04.2020 14:12

อ.เทิง รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

3.อ.เทิ รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download2
142.73 Kb
17.04.2020 14:02

อ.เทิง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

2.อ.เทิ รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download1
143.62 Kb
17.04.2020 14:01

อ.เทิง ขอส่งรายงานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

1.อ.เทิ รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download1
196.48 Kb
17.04.2020 14:00

อ.เทิง ขอส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เม.ย. 63 SEระดับอำเภอ.rar
Download2
115.9 Kb
17.04.2020 12:44

อ.เวียงชัยรายงาน SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. เม.ย.63 -....rar
Download3
91.75 Kb
17.04.2020 12:21

อ.เวียงชัยรายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ (SE เม.ย.63

รายานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ.rar
Download10
1.6 Mb
17.04.2020 11:55

เมือง_รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและปรัชารัฐ

รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 63.rar
Download0
14.76 Mb
17.04.2020 11:01

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ เม.ย.63.rar
Download0
760.12 Kb
17.04.2020 11:00

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ เม.ย.2563.rar
Download0
477.21 Kb
17.04.2020 10:59

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมษายน 63.xlsx
Download0
316.18 Kb
17.04.2020 10:35

อ.เมืองรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมษายน 63

เมือเชียราย ก.พ.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา เมษายน
Download0
730 Kb
17.04.2020 10:25

อ.เมือง รายงานป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษาฯ

รายานยาเสพติด อ.เมือ เมษายน.xls
Download0
362 Kb
17.04.2020 10:22

อ.เมืองรายการเสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download4
101.77 Kb
17.04.2020 08:46

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ให
Download4
78.38 Kb
17.04.2020 08:45

วปป.รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

แบบรายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download8
81.9 Kb
17.04.2020 08:44

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมษายน 16, 2020
คำสั่แต่ตั้คณะทำานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯจปฐ..pdf
Download12
205.38 Kb
16.04.2020 14:22

อ.แม่สรวย ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ปี63

รายานการสร้าเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ เม.ย. ๖๓.rar
Download0
49.05 Kb
16.04.2020 12:48

ckส่งรายงานกาความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ เม.ย. ๖๓

รายาน ผลป้อกันและแก้ไขยาฯ เม.ย. ๖๓.rar
Download1
60.3 Kb
16.04.2020 12:24

ck ส่งรายงานผลกาปฏิบัติ ป้องแก้ยาเสพติด เม.ย. ๖๓

รายานสร้าภูมิคุ้มกันฯ เม.ย.๖๓.rar
Download0
58.23 Kb
16.04.2020 12:22

ck ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน เม.ย. ๖๓

เมนูสัมมาชีพ อ.เทิ.docx
Download3
2.12 Mb
16.04.2020 11:54

อ.เทิง//ส่งเมนูสัมมาชีพ

เมษายน 15, 2020
OTOP Mobile.docx
Download2
91.82 Kb
15.04.2020 13:48

อ.พญาเม็งรายส่งรายงาน

ตลาดประชารัฐรอบ 2.rar
Download1
3.04 Mb
15.04.2020 13:47

ตลาดประชารัฐ รอบ2 จากพญาเม็งราย

Download4
93.8 Kb
15.04.2020 13:46

อ.พญาฯส่งรายงาน บร2

อ.พญาเม็ราย ส่ MOU ประกันสัคม ม.40.docx
Download0
80.7 Kb
15.04.2020 13:45

อ.พญาฯ ส่ง MOU ประกันสังคม

Download2
372.53 Kb
15.04.2020 13:39

อ.เมืองเชียงราย รายงานผลการดำเนินงาน มาตรา 40

สร้าภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน15042020104525.pdf
Download1
412.91 Kb
15.04.2020 10:52

พาน_สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน15042020104525

รายานผลป้อกันแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download2
363.26 Kb
15.04.2020 10:52

พาน_รายงานผลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติด15042020104653.pdf
Download6
444.93 Kb
15.04.2020 10:51

พาน_ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติด15042020104653

การดำเนินานกอทุนแม่15042020104827.pdf
Download2
3.09 Mb
15.04.2020 10:50

พาน_การดำเนินงานกองทุนแม่15042020104827

KM 63 วปป.rar
Download21
235.52 Kb
15.04.2020 10:37

อ.เวียงป่าเป้า ส่ง KM

ทะเบียนรายชื่อเด็ก ดอยหลว 63.rar
Download2
54.61 Kb
15.04.2020 10:00

ดอยหลวง ส่งทะเบียนรายชื่อเด็ก

เมษายน 14, 2020
MOU โครหารหนึ่ตำบลหนึ่หมู่บ้านประกันสัคม 15 เมษา.docx
Download3
104.27 Kb
14.04.2020 15:35

สพอ.แม่สรวย รายงานMOUโครงหารหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านประกันสังคม

รายาน 15 เมษา OTOP Mobile.docx
Download2
107.86 Kb
14.04.2020 15:11

สพอ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตลาด OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

อ.พาน MOU หนึ่ตำบล หนึ่หมู่บ้านประกันสัคม14เม.ย.63.pdf
Download8
383.22 Kb
14.04.2020 15:01

อ.พานรายงาน MOU โครงหารหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านประกันสังคม

รายานสานพลัประชารัฐ.rar
Download3
89.61 Kb
14.04.2020 14:55

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 วันที่ 15 เม.ย. 63.rar
Download4
84.21 Kb
14.04.2020 14:31

สพอ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บร.2)

รายานตลาดประชารัฐ 14 เมษา 63 -.rar
Download0
122.91 Kb
14.04.2020 14:12

อำเภอแมสรวย รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

คณะทำานสานพลัประชารัฐ เม.ย. 63.rar
Download2
49.32 Kb
14.04.2020 12:21

สพอ. เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 เม.ย. 63.rar
Download2
82.39 Kb
14.04.2020 12:19

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย

ส่รายานประกันสัคม ม.40.docx
Download3
335.67 Kb
14.04.2020 10:40

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

เมษายน 13, 2020
รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 เม.ย..pdf
Download4
113.37 Kb
13.04.2020 15:22

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ .rar
Download4
109.83 Kb
13.04.2020 15:19

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562
Download4
120.66 Kb
13.04.2020 15:15

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานเด็กทุนฯ อ.เวัียเชียรุ้.xls
Download2
34 Kb
13.04.2020 14:33

รายงานเด็กทุนฯ อ.เวียงเชียงรุ้ง

เวียแก่น รายาน OTOP Mobile เม.ย.63 รอบ1.pdf
Download1
65.73 Kb
13.04.2020 14:25

วก.รยางาน OTOP Mobile 15 เม.ย.63

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile เม.ย. 2563.docx
Download2
122.41 Kb
13.04.2020 14:10

อ.แม่สาย รายงาน OTOP Mobile เม.ย.63

Download0
754.31 Kb
13.04.2020 14:10

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เม.ย.รอบที่ 2.rar
Download0
135.45 Kb
13.04.2020 14:09

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เม.ย.รอบ 2

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม เม.ย 63
Download3
132.01 Kb
13.04.2020 14:07

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงานฯ SE (บร 2 และกลุ่มเดิม) เม.ย.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE เม.ย 63.rar
Download2
65.11 Kb
13.04.2020 14:01

อ.แม่สาย ส่งรายงานการขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE เม.ย.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 13 เม.ย.63.rar
Download0
3.09 Mb
13.04.2020 13:35

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ รอบที่ 2 เม.ย.63

Download2
484.87 Kb
13.04.2020 12:29

อำเภอแม่จันส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจประชารัฐ ระดับอำเภอ

Download2
555.17 Kb
13.04.2020 12:11

อำเภอแม่จันส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.2 (พี่ทิพ)

กอทุนพัฒนาเด็กชนบท.rar
Download11
168.17 Kb
13.04.2020 12:09

แม่ฟ้าหลวง // การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 เม.ย.63.rar
Download0
102.12 Kb
13.04.2020 10:35

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

Download0
87.92 Kb
13.04.2020 09:51

อ.เทิง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ15เม.ย.63

อ.พาน รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนฯคสป. 13เม.ย.63.pdf
Download2
388.33 Kb
13.04.2020 09:13

อ.พานรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ15เม.ย.63

อ.พานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้14เม.ย.63.pdf
Download1
433.46 Kb
13.04.2020 09:12

อ.พานรายงานตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้14เม.ย.63

อ.พาน รายานผลเศรษฐกิจฐานราก 15เม.ย.63.pdf
Download4
852.12 Kb
13.04.2020 09:11

อ.พานรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก15เม.ย.63

เมษายน 12, 2020
รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 เม.ษ.63- วชร.rar
Download0
129.65 Kb
12.04.2020 14:00

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 เม.ษ.63

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 เม.ษ.63-วชร.rar
Download0
127.71 Kb
12.04.2020 13:55

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการดำเนินงาน OTOP Mobile 15เม.ษ.63

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15เม.ษ.63-วชร.rar
Download0
128.07 Kb
12.04.2020 13:50

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลงานคณะขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ 15เม.ษ.63

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download2
182.33 Kb
12.04.2020 13:45

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.2)15เม.ษ.63

เมษายน 10, 2020
อ.เชียแสน รายานเด็กทุนฯ.xls
Download6
37 Kb
10.04.2020 15:20

อ.เชียงแสน ส่งแบบรายชื่อเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 2 เดือน เม.ย. 63 อ.แม่ลาว.rar
Download1
48.92 Kb
10.04.2020 14:57

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

อ.เทิรายชื่อเด็กขอรับทุนพัฒนาเด็กชนบท.rar
Download5
152.24 Kb
10.04.2020 14:21

อ.เทิงขอส่งรายชื่อเด็กที่ขอรับทุนอุปการะจากกองทุนเด็กชนบทฯ

SE เมษายน 63.rar
Download8
1.51 Mb
10.04.2020 13:37

อำเภอเมือง รายงาน SE และ บร.2

นำส่ จว.ปี 63.rar
Download5
3.15 Mb
10.04.2020 13:05

อ.แม่ลาว ส่งแบบขอรับทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

หนัสือส่รายานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม2563อำเภอเวียแก่นจ
Download2
2.46 Mb
10.04.2020 11:34

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแ่ก่นรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนประจำเดือนมีนาคม2563

อ.เมือตลาดประชารัฐ14เม.ย.63.rar
Download0
1.59 Mb
10.04.2020 10:19

อ.เมืองรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เมษายน 9, 2020
ประชาสัมพันธ์ วปป.มี.ค.63.rar
Download3
1.99 Mb
09.04.2020 17:03

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์งวดเม.ย.63

อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ เม.ย. 2563.docx
Download4
109.2 Kb
09.04.2020 16:29

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563

รายานประชาสัมพันธํ เดือย เม.ย..pdf
Download2
549.35 Kb
09.04.2020 16:03

แม่ฟ้าหลวง // รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563

อ.แม่สรวย ส่แบบคำขอรับทุนอุปการะเด็ก2563.rar
Download14
4.84 Mb
09.04.2020 15:21

อ.แม่สรวย ส่งแบบคำขอรับทุนอุปการะเด็ก ปี 2563

การดำเนินโครการOTOPเคลื่อนที่9เมย6309042020111934.pdf
Download1
430.25 Kb
09.04.2020 11:51

อ.ป่าแดดส่งOTOP เคลื่อนที่

การดำเนินานโครการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย9เมย6309042020112519.
Download0
1.15 Mb
09.04.2020 11:49

อ.ป่าแดดรายงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้14เมย63

รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากปี63บร29เมย630904202011
Download4
597.76 Kb
09.04.2020 11:39

อ.ป่าแดดส่งรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร2)ทุกวันที่15

รายานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐระดับเอำเภอ9เมย630
Download3
633.29 Kb
09.04.2020 11:37

อ.ป่าแดดส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐระดับอำเภอทุกวันที่15

Download2
83.72 Kb
09.04.2020 11:20

อ.เมืองเชียงราย รายงานการสำรวจสมุนไพรแจงในพื้นที่

Download3
5.17 Mb
09.04.2020 11:08

อ.เมืองเชียงราย รายงานข่างประชาสัมพันธ์ เม.ย.63

เมษายน 8, 2020
Download1
118.71 Kb
08.04.2020 19:06

อ.เมืองเชียงราย แบบสำรวจลูกหนี้ กยศ.

การติดตั้โปรแกรมป้อกันไวรัส อ.เชียแสน.pdf
Download2
155.63 Kb
08.04.2020 13:38

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการติดตั้งและใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

ส่รายานข่าว เมย.63.pdf
Download4
435.41 Kb
08.04.2020 13:36

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2563

รายานประชาสัมพันธ์ 10 เม.ษ.63- วชร.rar
Download6
1.22 Mb
08.04.2020 11:07

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ 10เม.ย.63

รายานประชาสัมพันธ์ 10 เม.ย 63.rar
Download6
9.97 Mb
08.04.2020 08:56

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

เมษายน 7, 2020
หนัสือส่สำรวจผู้กู้ยืมเิน กยศ..pdf
Download3
1.09 Mb
07.04.2020 15:50

อ.เทิง ขอส่งแบบสำรวจผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

อ.เชียแสน รายานสำรวจสมุนไพรแจ.pdf
Download3
28.97 Kb
07.04.2020 14:22

อ.เชียงแสน รายงานการรวบรวมเมล็ดพันธุ์สมุนไพรแจง

ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เม.ษ.63.docx
Download5
405.69 Kb
07.04.2020 11:26

อำเภอขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

ขุนตาล รายาน รด.2 เมษายน 63.rar
Download2
328.9 Kb
07.04.2020 11:00

ขุนตาล รายงาน รด.2 เมษายน 63

ขุนตาล รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 เมษายน 2563.rar
Download10
256.01 Kb
07.04.2020 10:53

ขุนตาล รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 เมษายน 2563

ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์ เม.ย.63.rar
Download5
345.63 Kb
07.04.2020 10:48

ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์ เม.ย.63

ปชส อ.พญาเม็ราย.rar
Download4
3.02 Mb
07.04.2020 10:46

อ.พญาฯส่งรายงาน

รด.2จากพญาเม็ราย.rar
Download2
64.73 Kb
07.04.2020 10:44

รายงานรด.2

อ.ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 เม.ย.63.rar
Download1
330.71 Kb
07.04.2020 10:42

อ.ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 เม.ย.63

Download3
5.11 Mb
07.04.2020 10:35

อ.เทิง//ส่งประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เม.ย.63

ขุนตาล รายานยอดจำหน่ายขอขวัญปีใหม่ 10 เม.ย.63.rar
Download0
330.55 Kb
07.04.2020 10:35

ขุนตาล รายงานยอดจำหน่ายของขวัญปีใหม่ 10 เม.ย.63

ขุนตาล รายานคณะทำานขับเคลื่อนประชารัฐ เม.ย.63.rar
Download1
253.93 Kb
07.04.2020 10:32

ขุนตาล รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ เม.ย.63

ขุนตาล รายาน บร.2 เม.ย.63.rar
Download1
325.01 Kb
07.04.2020 10:29

ขุนตาล รายงาน บร.2 เม.ย.63

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile เม.ย.63.rar
Download1
953.89 Kb
07.04.2020 10:25

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile เม.ย.63

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว เมษายน 63.rar
Download2
74 Kb
07.04.2020 10:02

ดอยหลวง ส่งประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เม.ย.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 7 เม.ย.63.rar
Download1
3.09 Mb
07.04.2020 09:41

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

เมษายน 5, 2020
พช ใสสะอาด เมษายน 63.pdf
Download8
102.59 Kb
05.04.2020 21:04

แม่ฟ้าหลวง // รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ทุกวันที่ 4 .rar
Download4
103.6 Kb
05.04.2020 20:54

แม่ฟ้าหลวง // รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

เมษายน 4, 2020
Download2
1.85 Mb
04.04.2020 23:26

อ.เทิง / รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายฯ

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เม.ย. 63.docx
Download2
4.87 Mb
04.04.2020 15:35

อ.เวียงชัย รายงาน พช.ใสสะอาด

รายานตลาดนัด.rar
Download1
90.83 Kb
04.04.2020 15:17

เวียงแก่นส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เมษายน 3, 2020
หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด.docx
Download6
4.21 Mb
03.04.2020 16:40

อ.เมืองเชียงราย รายงานผลพัฒนาชุมชนในสะอาด

รายานตลาดประชารัฐ 4 เมษา 63.rar
Download2
122.98 Kb
03.04.2020 15:45

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 เมษายน 2563

รายาน พช.ใสสะอาด เมษายน2563.doc
Download4
1.58 Mb
03.04.2020 15:44

พญาเม็งรายรายงานพช.ใสสะอาด

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด เมษายน 2563.docx
Download3
96.09 Kb
03.04.2020 14:09

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช ใสสะอาด

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 เมย.2563
Download4
2.98 Mb
03.04.2020 13:26

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 เมย.2563 เชียงแสน

พาน พช.ใสสะอาด เม.ย.6303042020121915.pdf
Download9
3.99 Mb
03.04.2020 12:20

อ.พาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนเมษายน63.docx
Download3
2.7 Mb
03.04.2020 12:09

รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่นประจำเดือนเมษายน2563

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 396 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย