ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤษภาคม 17, 2019
พ.ค. 62 รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download4
91.95 Kb
17.05.2019 16:19

อ.เวียงชัย รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 พ.ค.62

พ.ค. 62 แบบรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ.rar
Download0
105.08 Kb
17.05.2019 16:18

อ.เวียงชัย รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 พ.ค.62

20 พ.ค.62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download0
301 Kb
17.05.2019 16:18

อ.เวียงชัย รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 พ.ค.2562

อ.ขุนตาล รายานยาเสพติด 20 พ.ค.62.rar
Download0
197 Kb
17.05.2019 15:42

อ.ขุนตาล รายงานยาเสพติด 20 พ.ค.62

อ.ขุนตาล รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน 20 พ.ค.62.rar
Download0
202.18 Kb
17.05.2019 15:39

อ.ขุนตาล รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 พ.ค.62

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน เดือนพ.ค.62 อ.แม่
Download0
5.3 Mb
17.05.2019 15:36

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด เดือน พ.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.99 Mb
17.05.2019 15:35

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.ขุนตาล รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 พ.ค.62.rar
Download0
318.52 Kb
17.05.2019 15:34

อ.ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 พ.ค.62

รายาน SE เดือนพฤษภาคม 2562.rar
Download0
3 Mb
17.05.2019 15:34

อ.แม่ลาวส่งรายงาน SE

พ.ค. 62.rar
Download0
111.08 Kb
17.05.2019 13:21

อ.เทิง//รายงานการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

แบบรายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download0
264.32 Kb
17.05.2019 13:15

อ.เทิง // รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯ

รายานผลการดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download0
187.38 Kb
17.05.2019 13:14

อ.เทิง // รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน ฯ บร.2 พค.62.rar
Download0
95.43 Kb
17.05.2019 11:56

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงานฯ (บร.2) พค.62

อ.แม่สาย ส่รายานจัดเก็บข้อมูลฯ SE บร.2 กลุ่มเดิม เดือน พค.
Download0
99.64 Kb
17.05.2019 11:54

อ.แม่สาย รายงานจัดเก็บข้อมูลฯ SE (บร.2 กลุ่มเดิม) พค.62

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พค. รอบที่ 1-2.rar
Download0
3.11 Mb
17.05.2019 11:53

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พค.62

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ พ.ค.62.rar
Download0
662.22 Kb
17.05.2019 11:14

อ.แม่จัน รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค..62.rar
Download1
655.14 Kb
17.05.2019 11:13

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศก.ฐานรากและประชารัฐ พ.ค.rar
Download0
94.53 Kb
17.05.2019 11:04

มฟล. รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนา ศก.ฐานรากและประชารัฐ 18 พ.ค.62

รายานความเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือน พ.ค. 62.doc
Download0
3.77 Mb
17.05.2019 11:03

มฟล.ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 62

พรบ.อำนวยความสะดวก 20 พ.ค. 62 .doc
Download0
3.17 Mb
17.05.2019 11:00

มฟล. รายงาน พรบ.ความสะดวก เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2

พ.ค.ครั้ที่ 2.pdf
Download0
189.45 Kb
17.05.2019 09:58

อำเภอแม่ลา่ว รายงาน พรบ.ความสะดวก เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2

พฤษภาคม 16, 2019
แบบรายานการดำเนินานฯ. พ.ค วด 20.docx
Download0
42.25 Kb
16.05.2019 15:25

รายงานนโยบายความสะดวก อ.พาน

รายาน พช.ใสสะอาดพาน พ.ค.16052019120022.pdf
Download1
910.18 Kb
16.05.2019 12:02

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด พ.ค

พฤษภาคม 15, 2019
ส่หลักฐานคืนเินยืมโครการศูนย์จัดการกอทุนชุมชนบริหารจัดการหนี
Download4
246.6 Kb
15.05.2019 14:26

วชร.ส่งรายงานส่งหลักฐานเงินยืมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่่บ้านด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pd
Download0
1.01 Mb
15.05.2019 14:22

วชร.ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 62

รายานส่หลักฐานยืมเินโครการศูนย์จัดการกอทุนชุมชนบริหารจัดการห
Download4
393.62 Kb
15.05.2019 14:18

วชร.ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนพ.ค..pdf
Download1
557.33 Kb
15.05.2019 14:17

วชร.ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. 20 พ.ค.62.rar
Download0
13.62 Kb
15.05.2019 11:59

อ.ขุนตาล รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ 20 พ.ค.62

5. พ.ค .62.rar
Download0
23.38 Kb
15.05.2019 11:50

อ.ขุนตาล รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 พ.ค.62

2. 18 พ.ค.62.xls
Download1
108.5 Kb
15.05.2019 11:47

อ.ขุนตาล รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนา ศก.ฐานรากและประชารัฐ 18 พ.ค.62

2. 20 พ.ค. 62.xlsx
Download0
23.13 Kb
15.05.2019 11:41

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พรบ.อำนวยฯ 20 พ.ค.62

พฤษภาคม 14, 2019
วปป.แบบรายานSEพ.ค.62.rar
Download0
3.02 Mb
14.05.2019 18:34

วปป.รายงานประชารัฐ SE.

วปป.รายานตลาดประชารัฐ 14 พ.ค.62.rar
Download0
81.75 Kb
14.05.2019 18:32

วปป.รายงานตลาดประชารัฐ

อ.เมือฯรายานความก้าวหน้า 1 คร.1 สัญญา.xlsx
Download2
49.93 Kb
14.05.2019 17:06

อ.เมืองฯรายงานความก้าวหน้า 1 คร.1 สัญญา

อ.แม่ลาว รายานศูนย์จัดการฯ.rar
Download0
108.91 Kb
14.05.2019 15:28

อ.แม่ลาวส่งรายงานศูนย์จัดการฯ

ศูนย์จัดการฯ บ้านหัวด หมู่ 11 ต.ห้วยสัก ปี 62.xlsx
Download4
50.58 Kb
14.05.2019 15:08

อ.เมืองฯ รายงานความก้าวหน้า 1 คร. 1 สัญญา

รายานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ พ.ค.62.rar
Download0
4.46 Mb
14.05.2019 14:04

อ.เมือง รายงานการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฯ (SE) พ.ค

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ ๑๔ พ.ค.๖๒.rar
Download0
1.59 Mb
14.05.2019 13:17

อ.เมือง รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ พ.ค.

ตลาดประชารัฐ 14 พ.ค. 62.rar
Download0
72.11 Kb
14.05.2019 10:40

มฟล. ส่งรายงานตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.62

2.ตลาดนด 14 พ.ค.62.xlsx
Download0
52.9 Kb
14.05.2019 08:28

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.62

พฤษภาคม 13, 2019
แบบรายานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จหมู่บ้าน ศก.พอเพีย อ.แม่ลาว.xl
Download2
14.84 Kb
13.05.2019 18:33

อ.แม่ลาวส่งรายงานตัวชี้วัดผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 พ.ค.62.rar
Download0
2.99 Mb
13.05.2019 18:31

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

แผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพีย.xlsx
Download3
14.27 Kb
13.05.2019 16:06

วปป.รายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แบบรายาน ศูนย์จัดการฯ ปี 62.xlsx
Download4
53.42 Kb
13.05.2019 11:31

วปป.รายงาน ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา

รายานประชาสัมพันธ์ พ.ค. 62.rar
Download0
1.08 Mb
13.05.2019 11:13

มฟล. ขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

แผนพัฒนนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 62.rar
Download0
182.06 Kb
13.05.2019 10:45

มฟล. รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.62- วชร.rar
Download0
389.01 Kb
13.05.2019 10:29

วชร. ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 พ.ค.62

พรบ.อำนวยความสะดวก 10 พ.ค. 62 .doc
Download0
3.17 Mb
13.05.2019 10:15

มฟล. รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ค.62

ตลาดประชารัฐ 4 พ.ค. 62.rar
Download0
72.13 Kb
13.05.2019 10:06

มฟล.รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.2562

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด พ.ค.62 .doc
Download0
3.46 Mb
13.05.2019 09:59

มฟล. ส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

พฤษภาคม 10, 2019
ส่รายานข่าว พค.62.pdf
Download0
1.33 Mb
10.05.2019 15:50

เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนใสสะอาด ดอยหลว พ.ค.62.rar
Download1
147.85 Kb
10.05.2019 10:51

ดอยหลวง ส่งรายงาน ชุมชนใสสะอาด เดือน พ.ค.62

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว พ.ค.62.rar
Download0
41.89 Kb
10.05.2019 10:43

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พ.ค.62

พฤษภาคม 9, 2019
รายานประชาสัมพันธ์อำเภอป่าแดด09052019083457.pdf
Download0
4.53 Mb
09.05.2019 08:36

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

พฤษภาคม 8, 2019
พช.ใสสะอาด-วชร พ.ค.62.pdf
Download0
133.71 Kb
08.05.2019 16:19

วชร.รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค.62

อ.แม่ลาวส่แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 8พค62.xlsx
Download1
3.84 Mb
08.05.2019 16:02

อ.แม่ลาวส่งรายงานข้อมูลรายได้สัมมาชีพ

รายานประชาสัมพันธ์ พ.ค.62- วชร.rar
Download0
115.05 Kb
08.05.2019 16:01

วชร.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.62

Download4
520.95 Kb
08.05.2019 10:54

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ พค.2562 (ของพี่ทิพ)

Download2
5.02 Mb
08.05.2019 10:19

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดนัดครั้งที่2

พ.ค.62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download0
385.45 Kb
08.05.2019 00:14

อำเภอแม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 7, 2019
วปป_ประชาสัมพันธ์ พ.ค.62.rar
Download4
1.64 Mb
07.05.2019 17:58

วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.62

Download2
8.5 Mb
07.05.2019 16:25

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนพค.2562

ประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 62 อำเภอพาน.pdf
Download0
4.69 Mb
07.05.2019 15:37

อำเภอพาน รายงานการประชาสัมพันธ์

พ.ค.62.rar
Download0
3.96 Mb
07.05.2019 14:16

รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.62(อำเภอเมืองเชียงราย)

Download0
5.69 Mb
07.05.2019 10:41

อ.เทิง/รายงานประชาสัมพันธ์

อ.เทิ รายานยาเสพติดนอกสถานศึกษา.rar
Download2
86.63 Kb
07.05.2019 10:21

อ.เทิง // รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พค.2562
Download0
2.99 Mb
07.05.2019 10:08

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พค.2562 เชียงแสน

พฤษภาคม 4, 2019
หนัสือนำส่ พ.ค.๖๒กอทุนแม่ทุกวันที่๕.doc
Download2
466.5 Kb
04.05.2019 21:31

สพอ.เมืองเชียงราย ขอส่งรายงานกองทุนแม่ทุกวันที่ 5 เด็กนอกสถานศึกษา

ขุนตาล รายาน พช.ใสสะอาด พ.ค. 62.rar
Download1
185.96 Kb
04.05.2019 09:15

ขุนตาล รายงาน พช.ใสสะอาด พ.ค. 62

อ.ขุนตาล รายาน รด.2 วด 5 พ.ค.62.rar
Download1
199.62 Kb
04.05.2019 09:05

อ.ขุนตาล รายงาน รด.2 งวด 5 พ.ค.62

อ.ขุนตาล รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ค.62.rar
Download2
318.66 Kb
04.05.2019 08:53

อ.ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ค.62

Download2
162.1 Kb
04.05.2019 08:48

อ.ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.62

อ.ขุนตาล รายานสร้าภูมิคุ้มกัน 5 พ.ค.62.rar
Download2
159.09 Kb
04.05.2019 08:43

อ.ขุนตาล รายงานสร้างภูมิคุ้มกัน 5 พ.ค.62

พฤษภาคม 3, 2019
25620503_พัฒนาชุมชนใสสะอาดเมือเชียราย.pdf
Download1
291.61 Kb
03.05.2019 21:46

รายงาน พช.ใสสะอาดเมืองเชียงราย25620503

25620503_พัฒนาชุมชนใสสะอาดเมือ.pdf
Download2
258.18 Kb
03.05.2019 21:38

ส่งรายงานพช.ใสสะอาดเมืองเชียงราย

พช.ใสสะอาด ปี 62 พฤษภาคม2562.rar
Download1
1.73 Mb
03.05.2019 17:41

อ.แม่จัน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.แม่ลาว เดือน พ.ค.62.rar
Download1
2.99 Mb
03.05.2019 17:20

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 พ.ค.62.rar
Download1
2.99 Mb
03.05.2019 17:19

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ พ.ค.62.rar
Download1
1.59 Mb
03.05.2019 17:03

อ.เมือง รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ พ.ค.

แบบรายานความก้าวหน้าข้อมูล คร.ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริหารหนี้ไป
Download5
915.32 Kb
03.05.2019 16:40

อ.แม่จัน ส่งรายงานความก้าวหน้าข้อมูลครัวเรือน 1 คร 1 สญ.

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download3
743.31 Kb
03.05.2019 16:39

อ.แม่จัน ส่งรายงานความก้าวหน้าบริหารจัดการหนี้

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 พ.ค... 62.docx
Download1
710 Kb
03.05.2019 16:38

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน.doc
Download2
227 Kb
03.05.2019 16:29

อ.เชียงแสน รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันฯ

รายานตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้.rar
Download0
3.17 Mb
03.05.2019 13:02

พญาฯส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

รายานอำนวยความสะดวก.rar
Download1
481.11 Kb
03.05.2019 13:00

รายงานอำนวยความสะดวก จากอ.พญา

รายานการสร้าภูมิคุ้มกันฯในเยาวชน.rar
Download2
204.46 Kb
03.05.2019 12:59

รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันฯ จากอ.พญา

4 พ.ค .62 วช - - -.rar
Download1
6.13 Mb
03.05.2019 10:56

อ.เวียงชัย รายงานตลาดนัด ไทยฯ งวด 4 พ.ค.52

อำนวยสะดวกส่ 5พค62.rar
Download1
333.81 Kb
03.05.2019 10:40

อ.แม่สาย รายงานอำนวยสะดวก5พค62

านอำนวยความสะดวก แม่สาย เม.ย.62.rar
Download1
333.16 Kb
03.05.2019 10:38

อ.แม่สายรายงานอำนวยสะดวก04

พ.ค.62.pdf
Download0
105.27 Kb
03.05.2019 10:28

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือน พ.ค.62

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกเดือนพฤษภาคม.r
Download1
70.82 Kb
03.05.2019 10:09

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนพฤษภาคม.rar
Download0
52.76 Kb
03.05.2019 10:08

อ.ป่าแดดส่งรายงานตลาดประชารัฐฯ

พฤษภาคม 2, 2019
เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2พค.62.rar
Download4
42.46 Kb
02.05.2019 18:19

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่2พค62.rar
Download4
322.42 Kb
02.05.2019 18:13

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2พค.62 อ.เชียขอ.rar
Download4
240.65 Kb
02.05.2019 18:06

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

แบบรายาน.xlsx
Download8
13.56 Kb
02.05.2019 15:01

อ.ขุนตาล รายงานหมู่บ้าน ศก.พพ.เฉลิมพระเกียรติ 3 พ.ค.62

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 2 พฤษภาคม 2562.rar
Download1
44.23 Kb
02.05.2019 14:51

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 2 พ.ค.62.rar
Download1
80.93 Kb
02.05.2019 14:23

ดอยหลวง รายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

2. พฤษภาคม 2562.xlsx
Download2
146.25 Kb
02.05.2019 14:19

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด 5 พ.ค.62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 พ.ค.62.rar
Download0
53.48 Kb
02.05.2019 14:19

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ค.62

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 61 อ.เชียแสน.docx
Download4
610.47 Kb
02.05.2019 14:18

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด พ.ค.62

ยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุกวันที่ 5 ขอเดือน.rar
Download3
34.14 Kb
02.05.2019 14:18

ดอยหลวง รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนเมษายน 62.rar
Download3
146.52 Kb
02.05.2019 14:09

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนเมษายน 62

1. 5 พ.ค. 62.xlsx
Download1
22.9 Kb
02.05.2019 14:09

อ.ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ค.62

1.ตลาดนด 1 พ.ค. 62.xlsx
Download1
52.98 Kb
02.05.2019 14:06

อ.ขุนตาล รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.62

8. พ.ค.62.xlsx
Download3
20.21 Kb
02.05.2019 14:03

อ.ขุนตาล ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา 5 พ.ค.62

พ.ค.ครั้ที่ 1.pdf
Download1
182.71 Kb
02.05.2019 12:03

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤษภาคม 2562 รอบ 1.rar
Download2
155.69 Kb
02.05.2019 11:29

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกทางราชการ เดือนพฤษภาคม 62 รอบ 1

อ.แม่สรวย รายานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย 1 พฤษภาคม 62.rar
Download1
148.01 Kb
02.05.2019 11:28

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ เดือนพฤษภาคม 62 รอบ 1

รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน พ.ค. 62.docx
Download1
223.1 Kb
02.05.2019 11:12

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค. 62

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ.p
Download4
264.61 Kb
02.05.2019 10:46

วชร.ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 5พ.ค.62.rar
Download2
246.44 Kb
02.05.2019 10:44

วชร.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ค.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.62- วชร.rar
Download1
388.82 Kb
02.05.2019 10:39

วชร. รายงานตลาดพประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 พ.ค.62

พช.ใสสะอาดอ.ป่าแดด02052019100756.pdf
Download1
2.03 Mb
02.05.2019 10:09

อ.ป่าแดดของส่งรายงานพช.ใสสะอาด

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 62.docx
Download4
376.86 Kb
02.05.2019 06:57

อ.เวียงชัย รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 62

5 พ.ค. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download4
310 Kb
02.05.2019 06:54

อ.เวียงชัย รายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

5 พ.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download2
300 Kb
02.05.2019 06:53

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

พฤษภาคม 1, 2019
รายาน00ผลสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา
Download4
73.79 Kb
01.05.2019 16:37

วปป.รายงานป้องกันแก้ไขยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผล พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
90.03 Kb
01.05.2019 16:36

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

Download3
1.37 Mb
01.05.2019 14:48

แม่จันส่งรายงานตลาดนัดงวดที่ 1 พค.2562

แบบรายานการดำเนินานฯ. พ.ค วด 5.docx
Download1
42.27 Kb
01.05.2019 14:37

รายงาน พรบ อำนวนความสะดวก อ.พาน

1คร.1สญ1..xlsx
Download3
36.95 Kb
01.05.2019 14:24

วปป.รายงาน1คร.1สัญญา

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือนเมษายน.ra
Download2
135.03 Kb
01.05.2019 14:20

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

เมษายน 29, 2019
7. เมษายน 62.xlsx
Download2
34.45 Kb
29.04.2019 11:12

อ.ขุตาล รายงานตามนโยบายรัฐบาล 30 เม.ย62

เมษายน 26, 2019
แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและป
Download2
17.36 Kb
26.04.2019 20:57

รายงานแบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายฯ อ.พาน- เม.ย. 62

รายานนโยบายรัฐบาล-ประจำเดือน เม.ย. -พาน.pdf
Download2
105.41 Kb
26.04.2019 20:01

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล-ประจำเดือนเม.ย. 62 สพอ.พาน

รายานตามนโยบาย อ.แม่สรวย เดือนเมษายน 2562.rar
Download1
357.43 Kb
26.04.2019 12:57

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เดือนเมษายน 62

อ.แม่สรวย รายานการประชุม เดือนเมษายน 2562.rar
Download0
145.03 Kb
26.04.2019 12:56

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนเมษายน 62

เมษายน 2562 แม่ลาว.pdf
Download1
327.87 Kb
26.04.2019 11:51

อ.แม่ลาว รายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เดิอน เม.ย.

รายานผลการดำเนินานตลาดประชารัฐ-14 เม.ย.62-พาน.pdf
Download1
140.62 Kb
26.04.2019 10:31

รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ-14เม.ย.62- สพอ.พาน

อ.เวียชัย รายานผลการติดตั้โปรแกรมป้อกันไวรัส.rar
Download1
103.34 Kb
26.04.2019 10:19

อ.เวียงชัย รายงานผลการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

อ.เมือ รายานนโยบายรัฐ เม.ย.62.rar
Download2
4.55 Mb
26.04.2019 10:19

อ.เมือง รายงานนโยบายรัฐฯ เม.ย.62

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล เม.ย. 2562.docx
Download1
106.54 Kb
26.04.2019 09:06

อ.แม่สาย รายงานนโยบายรัฐบาล เดือน เม.ย.62

เมษายน 25, 2019
รายานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อแม่ลาว.rar
Download6
155 b
25.04.2019 21:15

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานยอดจำหน่าย OTOP อ.แม่ลาว.rar
Download2
3 Mb
25.04.2019 21:13

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

.เวียชัยรายานนโยบายขอรัฐบาล เม.ย. 2562.docx
Download2
227.57 Kb
25.04.2019 20:56

อ.เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เม.ย.2562

แบบประเมินศูนย์จัดการกอทุนชุมชนวปป1.docx
Download6
39.85 Kb
25.04.2019 16:44

วปป.ส่งแบบประเมินศูนย์จัดการฯ

Download6
121.71 Kb
25.04.2019 16:14

อ.เทิง / ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ

รายานแผน-ผล อสพ. 62.rar
Download1
171.28 Kb
25.04.2019 15:05

มฟล.ส่งรายงานแผน-ผล อสพ.เม.ย. 62

รายานแผน ผล สพอ.rar
Download1
295.81 Kb
25.04.2019 14:23

มฟล. ส่งรายงานแผน ผลประจำเดือนเมษายน 62

พรบ.อำนวยความสะดวก 20 เม.ย. 62 .doc
Download0
3.17 Mb
25.04.2019 12:29

มฟล. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานความเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือน เม.ย. 62.doc
Download0
3.53 Mb
25.04.2019 12:24

มฟล. ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด เม.ย.62 .doc
Download0
3.34 Mb
25.04.2019 12:17

มฟล. ส่งรายงานแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

รายานเศรษฐกิจฐานราก เม.ย.rar
Download3
94.5 Kb
25.04.2019 12:09

มฟล.ส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เมษายน 24, 2019
รายานแผน พ.ค. - ผล เม.ย. 62.rar
Download1
175.58 Kb
24.04.2019 22:19

อ.เวียงชัย ส่งรายงานแผน ผลประจำเดือนเมษายน 62

เม.ย.62.rar
Download1
1.02 Mb
24.04.2019 17:56

อำเภอแม่จันส่งรายงานแผน ผลประจำเดือนเมษายน 62

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย.62.rar
Download3
5.93 Mb
24.04.2019 17:29

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย

แผน ผล สน. เมือ.rar
Download1
1.65 Mb
24.04.2019 16:38

อ.เมือง รายงานแผน ผล สนง. เม.ย.62

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย SE.rar
Download4
4.41 Mb
24.04.2019 16:17

อ.เมือง รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย SE

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย.62.rar
Download2
88.31 Kb
24.04.2019 15:51

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE เม.ย. 62.rar
Download1
68.92 Kb
24.04.2019 15:50

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE เม.ย.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน เม.ย. 62.rar
Download1
3.46 Mb
24.04.2019 15:49

อ.แม่สาย รายงานแผน-ผลฯ สพอ. เม.ย.62

รายาน บร.1 บร.2 SE 2562.rar
Download2
4.48 Mb
24.04.2019 15:01

อ.เมือง รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (บร.1,บร.2)

รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ SE เม.ย.62.rar
Download3
4.41 Mb
24.04.2019 14:59

อ.เมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อน SE เม.ย.62

นโยบายรัฐบาล เม.ย. 62.rar
Download1
132.99 Kb
24.04.2019 14:00

มฟล.ส่งรายงานนโยบายเดือนเมย.62

3.อ.เมือส่แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_ท่าสายแม่กรณ์.xls
Download2
3.73 Mb
24.04.2019 13:43

อ.เมืองส่งแบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพต.ท่าสาย,แม่กรณ์

วปป.รายานยอดจำหน่ายOTOPเม.ย.62.rar
Download3
55.72 Kb
24.04.2019 12:58

วปป.ส่งรายงานยอดจำหน่ายOTOPเม.ย.62

ยอด เม.ย. 62 วช -.rar
Download5
133.66 Kb
24.04.2019 12:11

อ.เวียงชัย ส่งรายงานยอด OTOP เม.ย.62

แผน พช. ใสสะอาด อำเภอเชียขอ 62.xlsx
Download3
108.28 Kb
24.04.2019 10:51

แผนใสสะอาด เชียงของ 62

Download6
6.77 Mb
24.04.2019 10:49

อ.เทิง / ส่งแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

อ.เทิ แผน-ผล อสพ.rar
Download2
228.32 Kb
24.04.2019 09:57

อ.เทิง//แผน-ผล อสพ

แผนชุมชนใสสะอาด ดอยหลว 2562.xls
Download5
103 Kb
24.04.2019 09:49

ดอยหลวง ส่งแผนชุมชนใสสะอาด

รายานตามนโยบายรัฐบาล เม.ย.62.pdf
Download1
823.27 Kb
24.04.2019 09:45

วชร.ส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เม.ย.62

แผน พช. ใสสะอาด ปี 2562-เวียเชียรุ้.xlsx
Download3
98.13 Kb
24.04.2019 09:41

วชร.ส่งแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 62

พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2562.xls
Download3
101.5 Kb
24.04.2019 09:39

มฟล.ส่งแผน พช.ใสสะอาด ปี 2562

Download2
88.93 Kb
24.04.2019 09:22

อำเภอแม่จันส่งรายงานนโยบายเดือนเมย.62

รายานประจำเดือนเมษายน 2562.pdf
Download7
823.27 Kb
24.04.2019 09:01

วชร.ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

เมษายน 23, 2019
ศูนย์จัดการฯ.pdf
Download16
2.76 Mb
23.04.2019 16:11

อ.แม่ลาว ส่งแบบประเมินศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล เม.ย. 62.pdf
Download1
87.79 Kb
23.04.2019 15:58

อ.เทิง//รายงานนโยบาลรัฐบาล

อ.แม่สรวย แผน พช ใสสะอาด ปี 2562.xls
Download5
89 Kb
23.04.2019 15:54

อ.แม่สรวย แผน พช.ใสสะอาด ปี 2562

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 20 เมษายน 2562.rar
Download0
88.58 Kb
23.04.2019 13:36

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

แผน ผล ประจำเดือนเมษายน 2562.rar
Download1
73.1 Kb
23.04.2019 13:36

อ.เชียงแสน ส่งรายงานแผน-ผล ประจำเดือน

เมษายน 22, 2019
แผนผลอ.พาน พ.ค.62.rar
Download1
314.17 Kb
22.04.2019 17:24

รายงานแผนผลฯอ.พาน พค.62

Download1
118.6 Kb
22.04.2019 16:39

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเมย.2562

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย.rar
Download5
2.13 Mb
22.04.2019 16:29

อำเภอารายงานตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เม.ย.62

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน22เมย.62.rar
Download5
62.13 Kb
22.04.2019 16:06

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

แบบรายานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จหมู่บ้าน ศก.พอเพีย อ.ขุนตาล.ra
Download5
13.19 Kb
22.04.2019 15:55

อ.ขุนตาลส่งแบบรายงานตามตัวชี้วัด ม.เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

รวมแบบรายานผล 2562 ตรวจสุขภาพ และ SSG.rar
Download2
12.78 Kb
22.04.2019 15:31

อ.ขุนตาลส่งรายงานการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯและSSGปี2562(คุณนงคราญ)

แผน พค.ผลเมย.62.rar
Download1
116.13 Kb
22.04.2019 14:54

อ.แม่ลาวส่งแผน พ.ค.-ผลเม.ย.

แบบรายานตามตัวชี้วัด ศก.พอเพีย อ.เวียชัย.xlsx
Download2
19.74 Kb
22.04.2019 14:53

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตามตัวชี้วัด ม.เศรษฐกิจพอเพียงฯ

รายานแผน-ผลปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือนอ.ป่าแดด22042019
Download0
7.73 Mb
22.04.2019 14:13

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนประจำเดือน

เม.ย. 62 SEระดับอำเภอ -.rar
Download0
102.91 Kb
22.04.2019 14:11

อ.เวียงชัย ส่งรายงานการขับเคลือน SE ระดับอำเภอ (เม.ย.62)

Download2
102.8 Kb
22.04.2019 13:21

อำเภอแม่จันส่งรายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ เมษายน 2562

วปป.แผน-ผล เม.ย-พ.ค62.rar
Download1
3.02 Mb
22.04.2019 13:19

วปป.ส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน

รายานการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.pdf
Download4
357.58 Kb
22.04.2019 13:00

วชร.ส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานผลการดำเนินานฯในการอนุญาตขอทาราชการ.pdf
Download3
647.28 Kb
22.04.2019 12:55

วชร.ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯในการขออนุญาตของทางราชการฯ

รายานผล-แผนปฏิบัติานประจำเดือน.pdf
Download1
3.66 Mb
22.04.2019 12:54

วชร.ส่งรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม

อ.เมือรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1สัญญา.docx
Download5
15.88 Kb
22.04.2019 10:59

อ.เมืองรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1 สัญญา

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download1
61.19 Kb
22.04.2019 09:27

อ.ป่าแดดขอส่งผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download2
33.26 Kb
22.04.2019 09:26

อ.ป่าแดดขอส่งการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลืื่อนเศษรฐกิจฐานรากฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download0
70.81 Kb
22.04.2019 09:23

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนเมษายน.rar
Download0
114.37 Kb
22.04.2019 09:21

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชนฯ

เมษายน 20, 2019
สำเนาขอ แบบรายาน62.rar
Download2
30.3 Kb
20.04.2019 15:59

รายงาน ศกพ.เมืองรอบเมษายน

เมษายน 19, 2019
Download3
113.58 Kb
19.04.2019 23:42

รายงาน ศกพ.เมืองรอบเมษายน

เม.ย. 62 รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download1
92.04 Kb
19.04.2019 21:57

อ.เวียงชัย รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เม.ย. 62 แบบรายานผลการเสร้ิมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ.rar
Download1
104.89 Kb
19.04.2019 21:56

อ.เวียงชัย รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

20 เม.ย.62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
300 Kb
19.04.2019 21:55

อ.เวียงชัย รายงานพรบอำนวยความสะดวก 20 เมย. 62

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.แม่ลาว.rar
Download0
5.3 Mb
19.04.2019 16:34

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่

รายานยาเสพติด อ.แม่ลาว.rar
Download1
2.99 Mb
19.04.2019 16:34

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานตัวชี้วัดผลสำเร็จขอการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย อ.แม่
Download5
2.99 Mb
19.04.2019 16:30

อ.แม่ลาวส่งรายงานตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แบบรายานการดำเนินานฯ. เมย วด 20.docx
Download1
42.42 Kb
19.04.2019 15:46

รายงานพรบอำนวยความสะดวก อ.พาน

รายานกอทุนแม่ฯ004.pdf
Download0
966.51 Kb
19.04.2019 15:41

รายงานกองทุนแม่ฯอ.พาน

รายานยาเสพติด1003.pdf
Download0
5.18 Mb
19.04.2019 15:40

รายงานยาเสพติดอ.พาน

รายาน SEวดเม.ย..rar
Download1
79.46 Kb
19.04.2019 14:50

รายงาน SE จากพญาเม็งราย

รายานยาเสพติดเม.ย.62.rar
Download0
308.84 Kb
19.04.2019 14:49

รายงานยาเสพติดจากพญาเม็งราย

กอทุนแม่เม.ย.6220ขอเดือน.rar
Download1
609.64 Kb
19.04.2019 13:25

สพอ.เมืองเชียงรายขอส่งรายงานยาเสพติด ทุกวันที่ 20 ของเดือน

รายาน SE เม.ย. 62 วช.rar
Download1
108.53 Kb
19.04.2019 12:48

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อน SE

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download0
130.61 Kb
19.04.2019 11:55

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25เมย.2562)เชียงแสน

ยาเสพติด ป้อกันและแก้ไข ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
40.13 Kb
19.04.2019 11:43

ดอยหลวง ส่งรายงานแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
55.71 Kb
19.04.2019 11:37

ดอยหลวง รายงาน ความเข้มแข็งกองทุนแม่

แผน-ผล ดอยหลว 19 เม.ย.62.rar
Download1
25.68 Kb
19.04.2019 11:31

ดอยหลวง ส่งรายงานแผน-ผลประจำเดือน

รายานยาเสพติด เดิอน เมย.62 อ.เชียแสน.rar
Download0
3.03 Mb
19.04.2019 10:51

อ.เชียงแสน รายงานการป้องกันฯยาเสพติด

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน เม.ย.62.rar
Download0
3.02 Mb
19.04.2019 10:50

อเชียงแสน ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

เมษายน 18, 2019
รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download0
543.59 Kb
18.04.2019 13:55

วชร.ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้าน.pdf
Download1
871.68 Kb
18.04.2019 13:54

วชร.ขอส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านฯ

Download0
697.63 Kb
18.04.2019 11:38

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

อ.เทิ รายาน SE การขับเคลื่อน ศก.ฐานรากและประชารัฐ.rar
Download4
110.41 Kb
18.04.2019 11:20

อ.เทิง///รายงานSEการขับเคลื่อนศก.ฐานรากและประชารัฐ

อ.เทิ เสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download1
264.26 Kb
18.04.2019 11:05

อ.เทิง//เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯ

อ.เทิ ผลการดำนินานป้อกันยาเสพติด.rar
Download1
187.27 Kb
18.04.2019 11:05

อ.เทิง//ผลการดำนินงานป้องกันยาเสพติด

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมษายน..62.rar
Download2
427.8 Kb
18.04.2019 10:31

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยาเสพติดเมย.62.rar
Download1
6.15 Mb
18.04.2019 10:31

อ.ป่าแดดรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/และเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเดือนเมษายน 2562

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ เม.ย.62.rar
Download1
293.6 Kb
18.04.2019 10:30

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download1
94.85 Kb
18.04.2019 09:33

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00พรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download1
90.07 Kb
18.04.2019 09:32

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
78.12 Kb
18.04.2019 09:32

วปป.รายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมษายน 17, 2019
อ.ขุนตาลราย่าน พรบ.อำนวยความสะดวก20 เม.ย.62.rar
Download0
318.43 Kb
17.04.2019 15:08

อ.ขุนตาลรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 เม.ย.62

อ.ขุนตาลรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน วันที่ 20เม.ย.62.rar
Download1
218.06 Kb
17.04.2019 15:03

อ.ขุนตาลรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 เม.ย.62

อ.ขุนตาลรายานยาเสพติด วันที่ 20 เม.ย.62.rar
Download2
194.1 Kb
17.04.2019 14:56

อ.ขุนตาลรายงานยาเสพติด 20 ก.พ.62

เมษายน 11, 2019
รายาน SE เดือนเมษายน 2562.rar
Download2
3 Mb
11.04.2019 16:51

อ.แม่ลาวส่งรายงาน SE

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เม.ย62.rar
Download2
2.99 Mb
11.04.2019 16:51

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

อ.แม่สาย ส่รายานจัดเก็บข้อมูลฯ SE เดือน เม.ย. 2562.rar
Download2
99.61 Kb
11.04.2019 12:47

อ.แม่สาย รายงานการจัดเก็บข้อมูลฯ SE

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เดือน เม.ย.62 รอบ 2
Download2
3.07 Mb
11.04.2019 12:46

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ฯ รอบ 2

ส่รายานข่าว.pdf
Download1
321.61 Kb
11.04.2019 12:21

อ.เชียงแสน ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เมย.62

อ.แม่สรวย แบบราย SE เดือนเมษายน 62.rar
Download2
144.15 Kb
11.04.2019 12:18

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการขับเคลื่อน SE เดือนเมษายน 62

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก
Download2
91.42 Kb
11.04.2019 12:18

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 18 เมย.2562 เชียงแสน

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนเมษายน 2562 รอบ 2.rar
Download2
155.61 Kb
11.04.2019 12:17

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกทางราชการ เดือนเมษายน 62 รอบ 2

อ.แม่สรวย รายานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย 15 เมษายน 62.rar
Download2
148.19 Kb
11.04.2019 12:16

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ 15 เมษายน 62

อ.ขุนตานรายาน1ครัวเรือน1สัญญา15 เม.ย.62.rar
Download4
88.2 Kb
11.04.2019 09:29

อ.ขุนตาลรายงาน 1ครัวเรือน 1สัญญา15 เม.ย.62

อ.ขุนตาลรายานตลาดประชารัฐ14 เม.ย.62.rar
Download2
311.99 Kb
11.04.2019 09:15

อ.ขุนตาลรายงานตลาดประประชารัฐ 14 เม.ย.62

เมษายน 10, 2019
แบบประเมินยุทธศาสตร์ไตรมาส1ขุนตาล.rar
Download9
398.27 Kb
10.04.2019 18:52

อ.ขุนตาลส่งแบบประเมินยุทธศาสตร์กรมฯไตรมาส 1(คุณโสภิชา)

อ.แม่ลาว ส่แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ รายได้.xlsx
Download1
3.84 Mb
10.04.2019 15:29

อ.แม่ลาว ส่งแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ

อ.เมือฯ ส่แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมา.xlsx
Download1
3.86 Mb
10.04.2019 15:27

อ.เมืองฯ ส่งแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพฯ ปี 62

อ.แม่ลาวรายานความก้าวหน้า 1 คร.1สัญญาเมย..doc
Download6
92.5 Kb
10.04.2019 15:26

อ.แม่ลาว ส่งรายรายงาน 1 คร.1 สัญญา

ตลาดประชารัฐ เม.ย. 62.rar
Download1
71 Kb
10.04.2019 12:35

รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ.เมือ ส่แผนฯ พช.ใสสะอาด 62.rar
Download1
5.79 Mb
10.04.2019 12:30

อ.เมือง ส่งแผน พช.ใสสะอาด 62

อ.เมือ รายานตลาดประชารัฐฯ เม.ย.rar
Download2
1.59 Mb
10.04.2019 11:08

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

test1.docx
Download5
138.84 Kb
10.04.2019 11:04

test

เมษายน 9, 2019
รายานประชาสัมพันธ์.docx
Download4
1.01 Mb
09.04.2019 21:16

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ เม.ย. 62

อ.แม่จัน แผน พช.ใสสะอาด ปี 62.rar
Download6
756.94 Kb
09.04.2019 16:32

อ.แม่จัน ขอส่งแผน พช.ใสสะอาด ปี 2562

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 เมย.256
Download2
2.99 Mb
09.04.2019 14:26

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 เมย.2562 เชียงแสน

รายาน SE 9 เม.ย. 62 ดอยหลว.rar
Download2
82 Kb
09.04.2019 14:24

ดอยหลวง รายงานผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 9 เมษายน 2562.rar
Download2
44.23 Kb
09.04.2019 14:08

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว เม.ย..62.rar
Download2
41.87 Kb
09.04.2019 14:06

อำเภอดอยหลวง ส่งรายงานผลประชาสัมพันธ์เดือน เม.ย.62

แบบรายานความก้าวหน้า ผู้นำ อช. แก้จน อ.เทิ.pdf
Download8
113.9 Kb
09.04.2019 13:34

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช.

วปป.แบบรายานSEเม.ย.62.rar
Download7
3.02 Mb
09.04.2019 12:08

วปป.ส่งรายงานผลการจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐSE เม.ย.62

วปป.รายานตลาดประชารัฐ.rar
Download5
81.97 Kb
09.04.2019 12:06

วปป.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ เม.ย.62

วปป_ประชาสัมพันธ์ เม.ย.62.rar
Download7
1.55 Mb
09.04.2019 12:05

วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เม.ย.62

แผน พช.ใสสะอาด ปี 2562.rar
Download6
52.19 Kb
09.04.2019 09:52

อ.เชียงแสน ส่งแผน พช.ใสสะอาด

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 เม.ย.62.rar
Download2
53.38 Kb
09.04.2019 08:32

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

เมษายน 5, 2019
พัฒนาชุมชนใสสะอาดพาน.rar
Download7
141.02 Kb
05.04.2019 21:57

อำเภอพาน ขอส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

แบบรายานการดำเนินานฯ. เมย วด 5.docx
Download4
42.41 Kb
05.04.2019 16:04

รายงาน พรรบ.อำนวยความสะดวก อ.พาน

Download2
5.05 Mb
05.04.2019 15:41

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เม.ย.62.rar
Download2
3.08 Mb
05.04.2019 14:09

พญาฯส่งรายงานประชาสัมพันธ์

รายานประชาสัมพันธ์มี.ค.62.rar
Download2
677.15 Kb
05.04.2019 13:01

อ.มฟล. ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 62

รายานยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 5 เมษา 62.rar
Download2
79.27 Kb
05.04.2019 12:16

อ.เทิง // รายงานยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 5 เมษา 62

อ.ดอยหลวฯส่แบบรายานความก้าวหน้า ผู้นำ อช..doc
Download8
57 Kb
05.04.2019 09:41

ดอยหลวง ส่งรายงานผู้นำ อช.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คร.ยากจน

เมษายน 4, 2019
รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2.rar
Download1
197.48 Kb
04.04.2019 16:39

พญาฯส่ง ข้อมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)

รายานตลาดประชารัฐ อ.พาน04042019153418.pdf
Download4
395.83 Kb
04.04.2019 15:35

การดำเนินโครงการ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อ.พาน

เม.ย.62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download4
427.74 Kb
04.04.2019 15:30

อ.แม่ลาว ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 62

หนัสือนำส่ เม.ย.๖๒กอทุนแม่ทุกวันที่๕.doc
Download6
466 Kb
04.04.2019 15:13

สพอ.เมืองเชียงราย ขอส่งรายงานกองทุนแม่เยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ ๕ ของเดือน

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา 4 เม.ย 62.rar
Download3
80.28 Kb
04.04.2019 15:00

อ.เชียงแสน รายงานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

แบบรายานความก้าวหน้า ผู้นำ อช. แก้จน ชส..pdf
Download11
60.6 Kb
04.04.2019 14:55

อ.เชียงแสน รายงานความก้าวหน้า การขับเคลื่อนงานฯ ผู้นำ อช.

รายานตลาดนัดชุมชนฯ.rar
Download2
3.17 Mb
04.04.2019 14:48

พญาฯรายงานตลาดนัดชุมชนฯ

อำนวยความสะดวก.rar
Download1
481.07 Kb
04.04.2019 14:47

พญาฯรายงานอำนวยความสะดวก

แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 62 ชส..xlsx
Download6
3.72 Mb
04.04.2019 14:47

อ.เชียงแสน นำส่งข้อมูลรายได้ครัวเรือน สัมมาชีพชุมชน

รายานการสร้าภูมิคุ้มกันฯ.rar
Download2
204.39 Kb
04.04.2019 14:45

พญาฯรายงานสร้างภูมิคุ้มกันฯ

1. เมษายน 2562.xlsx
Download4
145.98 Kb
04.04.2019 11:25

อ.ขุนตาล รายงาย แผน/ผล พช.ใสสะอาด 5 เมษายน

อ.เวียชัย ส่แผนปฏิบัติการ พช.ใสสะอาด ปี 2562.pdf
Download4
267.53 Kb
04.04.2019 11:20

อ.เวียงชัย ส่งแผนพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2562

แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอำเภอพญาเม็ราย.xlsx
Download3
3.81 Mb
04.04.2019 09:56

แบบบันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพอำเภอพญาเม็งราย

Download2
120.83 Kb
04.04.2019 09:38

รายงานการเขับเคลื่อนประชารัฐ เมย.62 อำเภอแม่จัน

การประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2562.pdf
Download2
5.64 Mb
04.04.2019 08:30

อ.พาน ส่งประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม

การประเมินผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ อ.พาน.pdf
Download10
2.59 Mb
04.04.2019 08:28

อ.พาน ส่งการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

เมษายน 3, 2019
หนัสือนำส่แผน พช.ใสสะอาด.pdf
Download6
146.79 Kb
03.04.2019 16:36

อ.แม่ลาว ส่งแผนพัฒนาชุมชนใสสะอาด

1.ตลาดนด 4 เม.ย. 62.xlsx
Download5
53.03 Kb
03.04.2019 15:46

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดนัด 4 เม.ย.62

3.แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562.xlsx
Download11
3.83 Mb
03.04.2019 15:17

วปป.ส่งรายชื่อครัวเรือนสัมมาชีพปี 2562

otop มี.ค.62.xls
Download7
1.73 Mb
03.04.2019 14:49

อ.เมือง

นำส่.doc
Download4
4.99 Mb
03.04.2019 14:49

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (รด.๒)

รายาน0000ผลสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษ
Download3
73.84 Kb
03.04.2019 14:10

วปป.รายงานป้องกันยาเสพติด

รายาน0พรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download1
90.05 Kb
03.04.2019 14:10

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.เมือ รายานตลาดประชารัฐฯ เม.ย.62.rar
Download3
1.59 Mb
03.04.2019 13:44

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐฯ เม.ย.62

แบบรายานความก้าวหน้าข้อมูล คร.ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริหารหนี้ไป
Download15
915.16 Kb
03.04.2019 12:16

อ.แม่จัน ส่งรายงานความก้าวหน้าครัวเรือนเข้าร่วม 1 คร. 1 สญ.

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download12
743.31 Kb
03.04.2019 12:15

อ.แม่จันส่งรายงานความก้าวหน้า การบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1 สญ.

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 เม.ย.. 62.docx
Download3
709.95 Kb
03.04.2019 12:13

อ.แม่จัน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 1 เม.ย.

เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่2เมย.62.rar
Download3
225.51 Kb
03.04.2019 11:13

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2เมย.62.rar
Download4
42.46 Kb
03.04.2019 10:58

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2เมย.62 อ.เชียขอ.rar
Download3
220.15 Kb
03.04.2019 10:53

อ.เชียงของส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

ข้อมูลกอทุนแม่.docx
Download2
20.45 Kb
03.04.2019 10:44

อ.ขุนตาลส่งรายงานฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน(พรทิพย์)

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อ.แม่สาย 4 เม.ย.62 ครั้ที่
Download2
3.07 Mb
03.04.2019 10:24

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ฯ ครั้งที่ 1

รายานประชาสัมพันธ์เดือนเมย.2562.rar
Download1
9.14 Mb
03.04.2019 10:23

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เมษายน 2562

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกเดือนเมษายน.ra
Download0
70.82 Kb
03.04.2019 10:18

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนเมษายน.rar
Download2
52.46 Kb
03.04.2019 10:18

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษษ วด 5 เม.ย2562.rar
Download3
112.07 Kb
03.04.2019 09:43

อ.แม่จัน รายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถาศึกษา

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนเมษายน 62 รอบ1.rar
Download1
155.5 Kb
03.04.2019 09:35

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกทางราชการ รอบ 1 เดือนเมษายน 62

อ.แม่สรวย ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 1 เดือนเมษายน 62.rar
Download3
148.12 Kb
03.04.2019 09:34

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ รอบ 1 เดือนเมษายน 62

เมษายน 2, 2019
รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.แม่ลาว.rar
Download2
2.99 Mb
02.04.2019 17:41

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 เม.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download1
2.99 Mb
02.04.2019 17:40

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

อ.ขุนตาลส่รายานสร้าภูมิคุ้มกัน 5 เม.ย..62.rar
Download1
158.9 Kb
02.04.2019 17:01

อ.ขุนตาลส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 5 เม.ย. 62

อ.ขุนตาลรายาน ตลาดประชารัฐ4 เม.ย.62.rar
Download2
312.11 Kb
02.04.2019 16:57

อ.ขุนตาลรายงานตลาดประชารัฐ 4 เม.ย. 62

อ.ขุนตาลรายาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 เม.ย.62.rar
Download0
318.3 Kb
02.04.2019 16:51

อ.ขุนตาลรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 เม.ย.62.rar

รายานยาเสพติดอ.พาน.pdf
Download1
1008.31 Kb
02.04.2019 15:31

รายงานแนวทางสร้าภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ

ส่รายานฯขออนุญาตเดินทาไปราชการ.pdf
Download1
643.23 Kb
02.04.2019 14:18

วชร.ส่งขอการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึก
Download1
374.82 Kb
02.04.2019 14:17

วชร.ส่งรายงานการป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานที่ฯ

การดำเนินานโครการ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้.pdf
Download3
425.74 Kb
02.04.2019 14:16

วชร.ส่งการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนเมย.62.
Download2
108.62 Kb
02.04.2019 13:31

รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาเดือนเมย.62

Download1
27.83 Kb
02.04.2019 12:00

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐงวดวันที่ 1 เมย.62

ประชาสัมพันธ์านพช.อำเภอป่าแดด02042019115521.pdf
Download2
1.61 Mb
02.04.2019 11:56

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

พรบ.อำนวยความสะดวก 5 เม.ย. 62.doc
Download4
3.17 Mb
02.04.2019 11:46

มฟล. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัด 4เม.ย. 62.rar
Download3
72.07 Kb
02.04.2019 11:26

อ.มฟล. ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

โครการสร้าภูมิคุ้มกันวดวันที่4.rar
Download3
75.55 Kb
02.04.2019 11:06

มฟล.ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

เม.ย. ครั้ที่ 1.pdf
Download2
181.14 Kb
02.04.2019 09:40

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

เมษายน 1, 2019
5 เม.ย. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกส
Download4
151 Kb
01.04.2019 13:06

อ.เวียงชัย รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

5 เม.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download3
132.5 Kb
01.04.2019 13:05

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 เม.ย. 2562

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 1 เม.ย..62.rar
Download0
81.04 Kb
01.04.2019 12:13

ดอยหลวง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 1 เมษายน 2562.rar
Download2
44.23 Kb
01.04.2019 12:09

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

รายานผลติดตั้โปรแกรมป้อกันไวรัส.rar
Download5
160.08 Kb
01.04.2019 11:57

อ.เชียงแสน รายงานผลการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมือเชียราย เมย. 62.docx
Download2
4.87 Mb
01.04.2019 08:49

เมือง รายงานประชาสัมพันธ์

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือนมีนาคม.ra
Download1
135.05 Kb
01.04.2019 08:36

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.อำนวยฯ เมือ.rar
Download1
418.16 Kb
01.04.2019 08:34

พรบ.อำนวยความสดวก เมือง เมย.

มีนาคม 29, 2019
รายานจัหวัด.pdf
Download4
301.95 Kb
29.03.2019 14:46

อ.แม่ลาว ส่งรายงานการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET

รายานจากอ.พญาฯ.rar
Download1
139.79 Kb
29.03.2019 14:12

อ.พญาฯส่งรายงานผลตามนโยบายรัฐบาล

1. 5 เม.ย.62.xlsx
Download4
22.61 Kb
29.03.2019 13:48

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 4 เม.ย.62

7. เม.ย 62.xlsx
Download5
20.21 Kb
29.03.2019 13:44

อ.ขุนตาล ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา 5 เม.ย.62

4 เม.ย. 62 วช - -.rar
Download2
6.13 Mb
29.03.2019 13:18

อ.เวียงชัย รายงานตลาดนัดไทยฯ

ฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนขุนตาล.rar
Download7
31.21 Kb
29.03.2019 10:32

อ.ขุนตาลส่งรายงานฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนปี62

มีนาคม 28, 2019
อ.เวียชัยรายานนโยบายขอรัฐบาล มี.ค. 2562.docx
Download5
143.96 Kb
28.03.2019 17:25

อ.เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มี.ค.2562

Download1
282.13 Kb
28.03.2019 16:00

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานการลงทะเบียนผู้ผลิตฯ OTOP ปี 2562

พญาฯส่อำนวยความสะดวก.rar
Download1
481.08 Kb
28.03.2019 14:01

พญาฯส่งรายงานอำนวยความสะดวก

รายานการลทะเบียนโอทอปปี62.rar
Download0
118.68 Kb
28.03.2019 13:58

อ.พญาฯส่งรายงานการลงทะเบียนโอทอปปี62

มีนาคม 2562.pdf
Download1
328.87 Kb
28.03.2019 13:26

อำเภอแม่ลาว รายงานนโยบายรัฐบาล เดือนมีนาคม 62

มีนาคม 27, 2019
Download3
206.61 Kb
27.03.2019 17:19

อ.แม่ลาว ส่งข้อมูลการสำรวจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายระดับอำเภอ)

Download1
245.19 Kb
27.03.2019 16:05

อำเภอแม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาลมีค.2562

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล มี.ค. 2562.docx
Download3
106.44 Kb
27.03.2019 14:43

อ.แม่สาย รายงานนโยบายรัฐบาลฯ

อ.แม่สาย รายานยอดลทะเบียน OTOP ปี 62.rar
Download2
3.52 Mb
27.03.2019 14:42

อ.แม่สาย รายงานการลงทะเบียน OTOP ปี 2562

แผน - ผล อสพ มี.ค. 62.rar
Download2
170.55 Kb
27.03.2019 14:15

มฟล. // รายงานแผน-ผล อสพ. มี.ค. 62

รายานตามนโยบาย อ.แม่สรวย เดือนมีนาคม 2562.rar
Download2
357.44 Kb
27.03.2019 14:10

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนมีนาคม 62.rar
Download2
146.74 Kb
27.03.2019 14:09

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP

อ.แม่สรวย รายานการประชุม เดือนมีนาคม 2562.rar
Download2
144.96 Kb
27.03.2019 14:08

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงาน SE ระดับอำเภอ

สรุปการลทะเบียนโอทอป ปี 62.rar
Download4
148.17 Kb
27.03.2019 14:07

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2562

พัชรินทร์ Km บ้านสันกลา.doc
Download6
971 Kb
27.03.2019 13:45

อำเภอแม่สรวย ส่งแบบ KM ของนางพัชริทร์ เกษมรุ่ง สพอ.แม่สรวย

อำนวยความสะดวก 20 มี.ค. 62.doc
Download3
3.17 Mb
27.03.2019 13:24

มฟล. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกเดือนมีนาคม 62

รายานนโยบายรัฐบาล มี.ค.62.rar
Download2
129.16 Kb
27.03.2019 12:35

มฟล.รายงานนโยบายรัฐบาล มี.ค.62

แผน-ผล สพอ.มฟล..rar
Download2
182.05 Kb
27.03.2019 12:01

มฟล.รายงานแผนผล สพอ. มี.ค. 62

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download1
61.24 Kb
27.03.2019 09:33

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานฯ

มีนาคม 26, 2019
อ.เมือ ราบนโยบายรัฐ มี.ค.62.rar
Download1
1.59 Mb
26.03.2019 16:39

อ.เมือง รายงานนโยบายรัฐบาล มี.ค.62

มีนาคม 25, 2019
รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐ.pdf
Download3
146.57 Kb
25.03.2019 17:25

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐเชียงราย ระดับอำเภอ--พาน -25-3-2562

หนัสือส่-การดำนเนิานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้-18-3-62.p
Download1
138.02 Kb
25.03.2019 16:53

รายงานผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 18-3-2562 อำเภอพาน

รายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำเดือน18-3-62.pdf
Download2
137.88 Kb
25.03.2019 16:48

รายงานผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 18-3-2562

พญาเม็ราย แผนเม.ย. ผลมี.ค.62.rar
Download2
3.3 Mb
25.03.2019 15:50

รายงานแผนผล มี.ค. 62

รายาน SE.rar
Download2
79.43 Kb
25.03.2019 14:47

รายงาน SE จากพญาฯ

รายานยาเสพติด.rar
Download2
309.04 Kb
25.03.2019 14:47

รายงานยาเสพติด พญาฯ

อ.เทิ รายานแผน-ผล อสพ..rar
Download1
3.16 Mb
25.03.2019 14:07

อ.เทิง // รายงานแผน-ผล อสพ. 25 มี.ค

อ.แม่สาย ส่กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชน.rar
Download1
158.11 Kb
25.03.2019 13:38

อ.แม่สาย ส่งรายงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ข้อมูลกอทุน.docx
Download8
20.42 Kb
25.03.2019 09:20

อำเภอขุนตาลข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ส-01อุดหนุน.docx
Download7
55.69 Kb
25.03.2019 09:17

ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอขุนตาล

มีนาคม 24, 2019
เวียชัย รายานแผน เม.ย. 62 -ผล มี.ค. 62.rar
Download3
259.24 Kb
24.03.2019 23:47

อ.เวียงชัย ส่งรายงานแผน เม.ย.62 และผล มี.ค.62

มีนาคม 22, 2019
อ.เมือ ยอดจำหน่าย OTOP มี.ค.62.rar
Download1
5.93 Mb
22.03.2019 17:40

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP

อ.แม่ลาว ส่แผนเมย.ผลมีค.62.rar
Download5
115.41 Kb
22.03.2019 16:31

อ.แม่ลาวส่งแผนเม.ย.ผลมี.ค.62

อ.ขุนตาลส่รายานยอดจำหน่ายOTOP มี.ค 62.rar
Download5
292.38 Kb
22.03.2019 15:44

อ.ขุนตาลส่งรายงานยอดจำหน่ายOTOP มี.ค 62.rar

รายานยอดการจำหน่าย OTOP อ.แม่ลาว.rar
Download2
3.02 Mb
22.03.2019 15:27

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

รายานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.แม่ลา
Download6
2.99 Mb
22.03.2019 15:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

3. แบบสรุปอำเภอ.rar
Download11
17.05 Kb
22.03.2019 14:31

อ.ขุนตาลส่งสรุปการสำรวจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย(สอ.1)

แบบรายานผลการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เลือกตั้.rar
Download16
1.13 Mb
22.03.2019 13:53

อ.ขุนตาล ส่งรายงานสนับสนุนการเลือกตั้ง 27 มี.ค.62

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP มี.ค.62.rar
Download1
86.66 Kb
22.03.2019 13:39

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP มี.ค.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน มี.ค..62.rar
Download2
3.46 Mb
22.03.2019 13:38

อ.แม่สาย รายงานแผน-ผลฯ สพอ. มี.ค.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มี.ค. 62.rar
Download4
68.85 Kb
22.03.2019 13:37

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE มี.ค.62

6. มี.ค.62.rar
Download2
35.94 Kb
22.03.2019 13:34

อ.ขุนตาล ส่ง แผน/ผล มี.ค.62

แบบรายานผลการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เลือกตั้.docx
Download14
43.47 Kb
22.03.2019 13:22

อ.ขุนตาล รายงานสนับสนุนเลือกตั้ง 27 มี.ค.

KM พัฒนาการอำเภอ ปี 2562.docx
Download6
55.51 Kb
22.03.2019 12:54

อ.ขุนตาล ส่ง KM พอ.

แผน-ผล ดอยหลว 22 มี.ค..62.rar
Download3
56.82 Kb
22.03.2019 12:06

ดอยหลวง ส่งรายงานแผน-ผลประจำเดือน ครับ

รายานผลแผนปฏิบัติานประจำเดือน.pdf
Download2
3.79 Mb
22.03.2019 12:00

วชร.ส่งรายงานผล-แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.pdf
Download5
356.12 Kb
22.03.2019 11:59

วชร.ส่งการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ส่หลักฐานเบิกเค่าโทรศัพท์.pdf
Download1
932.57 Kb
22.03.2019 11:56

วชร.ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าโทรศัพท์

มี.ค. 62 SEระดับอำเภอ....rar
Download4
102.69 Kb
22.03.2019 11:48

อ.เวียงชัยส่งราย SE ระดับอำเภอ มี.ค.62

บุรณาการแผนดอยหลว 62.rar
Download4
32.06 Kb
22.03.2019 11:26

ดอยหลวง ส่งบุรณาการแผนชุมชน

KM ดอยหลว 62.rar
Download10
120.6 Kb
22.03.2019 11:15

ดอยหลวง ส่ง KM ครับ

รายานแผนผล มี.ค.62.rar
Download6
1.3 Mb
22.03.2019 10:40

อ.แม่จันส่งรายงานแผนผลเดือนมีนาคม 62

[บันทึกkmสมเกียรติ ขุนตาล.rar
Download5
20.75 Kb
22.03.2019 09:32

อ.ขุนตาลส่งบันทึกKMสมเกียรติ

บูรณาการแผนตำบล.rar
Download4
26.67 Kb
22.03.2019 09:01

อ.ขุนตาลส่งรายงานบูรณาการแผนตำบลปี62

มีนาคม 21, 2019
รายานการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล.pdf
Download4
614.9 Kb
21.03.2019 16:40

วชร.ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลฯ

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้.doc
Download10
30.5 Kb
21.03.2019 15:54

อ.เมืองฯ รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1สัญญา

อ.เมือฯรายานบูรณาการแผนชุมชน.docx
Download5
492.86 Kb
21.03.2019 15:48

อ.เมืองฯ รายงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ที่ ชร 0819 ยืนยันการสำรวจข้อมูลขอการสนับสนุนบฯ.docx
Download6
500.91 Kb
21.03.2019 12:27

อำเภอแม่จันส่งหนังสือยืนยันข้อมูลยากจน

แผน ผล สน. เมือ มี.ค.-เม.ย.rar
Download7
1.65 Mb
21.03.2019 12:05

อ.เมือง รายงานแผน ผล สนง.

อ.เมือ รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ คสป. มี.ค.62.rar
Download2
4.41 Mb
21.03.2019 12:04

อ.เมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อน คสป.

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download2
130.58 Kb
21.03.2019 11:45

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25มีค.2562)เชียงแสน

Download1
764.09 Kb
21.03.2019 11:00

รายงานยอดจำหน่ายเดือนมีค.2562 อำเภอแม่จัน

วปป.รายานยอดจำหน่าย OTOP.rar
Download0
55.79 Kb
21.03.2019 10:50

วปป.ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ.rar
Download1
91.45 Kb
21.03.2019 10:49

วปป.ส่งรายงานผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ.rar
Download1
96.54 Kb
21.03.2019 10:49

วปป.ส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

วปป.แผน-ผล มี.ค-เม.ย.rar
Download0
3.02 Mb
21.03.2019 10:48

วปป.ส่งรายงานแผน-ผล มี.ค.-เม.ย.62

อค์ความรู้ สกรานต์.doc
Download15
53.5 Kb
21.03.2019 09:24

บันทึกองค์ความรู้ สงกรานต์ ขุนตาล

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 419.27 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย