ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กันยายน 20, 2019
ก.ย.ครั้ที่ 2.pdf
Download0
188.05 Kb
20.09.2019 10:02

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

กันยายน 19, 2019
รายานกกลุ่มสมาชิกกอทุนฯ สตรี ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ.pdf
Download1
131.94 Kb
19.09.2019 23:35

อ.เวียงชัย รายงานกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

20 ก.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
133 Kb
19.09.2019 23:21

อ.เวียงชัย ขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.ย. 2562

กันยายน 18, 2019
รายานผล สน. ก.ย.62.rar
Download2
1.55 Mb
18.09.2019 16:34

อ.เมือง รายงานผล สนง.กันยายน ๖๒

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.ย.62.rar
Download0
5.93 Mb
18.09.2019 15:59

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.ย.62

รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ SE ก.ย.62.rar
Download2
4.41 Mb
18.09.2019 14:52

รายงานคณะทำงานขับเคลื่อน SE

รายานการขับเคลื่อน ศก.ฐานราก SE ก.ย.62.rar
Download2
4.45 Mb
18.09.2019 14:51

อ.เมือง รายงานการขับเคลื่อน SE ก.ย.

รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ ก.ย. อ.เมือ.rar
Download1
1.59 Mb
18.09.2019 12:16

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download1
130.62 Kb
18.09.2019 11:41

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25กย.2562)เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download3
87.66 Kb
18.09.2019 11:29

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ก.ย.2562 เชียงแสน

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก
Download0
91.31 Kb
18.09.2019 10:56

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 18 กย.2562 เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14กย.2562 เ
Download0
2.98 Mb
18.09.2019 10:51

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14กย.2562 เชียงแสน

กันยายน 17, 2019
อำเภอป่าแดดขอส่รายานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนกั
Download2
51.16 Kb
17.09.2019 09:22

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download2
33.28 Kb
17.09.2019 09:20

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือน.rar
Download0
70.97 Kb
17.09.2019 09:19

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

กันยายน 16, 2019
รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.ย.62 อ.แม่ลาว.r
Download2
9.66 Mb
16.09.2019 15:13

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ก.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download2
2.99 Mb
16.09.2019 15:13

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายาน SE และ บร.2 เดือนกันยายน 2562.rar
Download2
3.03 Mb
16.09.2019 14:57

อ.แม่ลาวส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ก.ย.62.rar
Download0
2.99 Mb
16.09.2019 14:53

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

กอทุนแม่ ก.ย.62.rar
Download3
101.83 Kb
16.09.2019 14:51

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน และรายงานการปฎิบัติและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download3
2.99 Mb
16.09.2019 14:51

อ.แม่ลาวรายงานการแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ย.62.rar
Download2
662.54 Kb
16.09.2019 11:40

อ.แม่จันรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.ย.62.rar
Download3
670.28 Kb
16.09.2019 11:35

อ.แม่จััน รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

อ.แม่สาย ส่รายานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กย.62.rar
Download0
691.12 Kb
16.09.2019 11:10

อ.แม่สาย ส่งรายงานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กย.62

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 กลุ่มเดิม กย. 62.rar
Download6
131.03 Kb
16.09.2019 11:09

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงาน SE ฯ (บร.2 ,กลุ่มเดิม) กย.62

ก.ย.62.rar
Download4
110.72 Kb
16.09.2019 10:23

อ.เทิง//รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 20ก.ย.62.rar
Download0
246.13 Kb
16.09.2019 10:11

วชร.ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก20ก.ย.62

รายานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download0
120.79 Kb
16.09.2019 10:07

วชร.รายงานเศรษฐกิจและประชารัฐ18ก.ย.62

กันยายน 13, 2019
Download3
514.84 Kb
13.09.2019 15:13

อำเภอแม่จัน รายงานและสรุปประเมินศูนยฺ์จัดการ

Download0
5.02 Mb
13.09.2019 13:09

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัดงวดที่ 2 กย.2562

กันยายน 2562.pdf
Download0
125.8 Kb
13.09.2019 11:07

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

ก.ย.ครั้ที่ 1.pdf
Download0
188.25 Kb
13.09.2019 11:06

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พรบ.ความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนกันยายน.rar
Download0
114.39 Kb
13.09.2019 10:26

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ

กันยายน 11, 2019
รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ย.62 อ.เชียแสน.docx
Download1
97.59 Kb
11.09.2019 13:05

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 ก.ย.62.rar
Download0
53.34 Kb
11.09.2019 13:05

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download1
829.06 Kb
11.09.2019 10:36

มฟล.รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download0
3.03 Mb
11.09.2019 10:24

มฟล.ส่งรายงานอำนวยความสะดวก

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้.rar
Download0
74.5 Kb
11.09.2019 10:12

มฟล.รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้ม

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 11 ก.ย.62.rar
Download0
112.81 Kb
11.09.2019 08:58

ดอยหลวงส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

12. ก.ย.62.xlsx
Download1
20.2 Kb
11.09.2019 08:38

อ.ขุนตาล รายงานยาเสพติด นอกสถานศีกษา 5 ก.ย. 62

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว กันยายน 62.rar
Download0
74 Kb
11.09.2019 08:25

ดอยหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 11 ก.ย.2562.rar
Download0
76.15 Kb
11.09.2019 08:17

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ

โครการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ ครั้ที่ 2 เดิอน ก.ย. 2562.pdf
Download1
499.07 Kb
11.09.2019 00:05

อ.เวียงชัย รายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ เดือน ก.ย.2562

กันยายน 10, 2019
หนัสือรายานการประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน กย.62.docx
Download1
4.1 Mb
10.09.2019 23:36

อเวียงชัย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ก.ย.2562

วปป.รายานประชารัฐ SE ก.ย.62.rar
Download6
178.63 Kb
10.09.2019 17:04

วปป.ส่งรายงานประชารัฐ SE.

วปป.รายานตลาดประชารัฐ ก.ย.62.rar
Download0
180.28 Kb
10.09.2019 17:04

วปป.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

วปป.ประชาสัมพันธ์ ก.ย.62.rar
Download0
3.69 Mb
10.09.2019 17:04

วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กย. รอบที่ 2.rar
Download0
3.06 Mb
10.09.2019 15:22

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 2 กย.62

ส่จัหวัด.rar
Download1
1.69 Mb
10.09.2019 15:15

อ.แม่ลาว ส่งข้อมูลการดำเนินงาน ศอช.

Download0
521.58 Kb
10.09.2019 13:53

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ กย.2562

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน.doc
Download2
227 Kb
10.09.2019 11:27

อ.เชียงแสน ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

เดือนกันยายน 2562.pdf
Download3
337.16 Kb
10.09.2019 10:30

อ.แม่ลาว ส่งรายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” เดือน ก.ย.62

รายานปชส.rar
Download0
3.76 Mb
10.09.2019 09:59

พญาฯส่งรายงานปชส.

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ก.ย.62- วชร.rar
Download2
389.28 Kb
10.09.2019 09:21

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14ก.ย.62

แบบฟอร์มจำแนกสถานะครัวเรือนปี 2562 แก้จนปี2563 เชียแสน.xlsx
Download7
17.03 Kb
10.09.2019 02:04

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2563 เชียงแสน

กันยายน 9, 2019
Download2
11.31 Mb
09.09.2019 15:20

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ 2562 เดือนกย.2562

กันยายน 62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download1
515.19 Kb
09.09.2019 14:42

อำเภอแม่ลาว ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ย.62

รายได้ สิหาคม พ.ศ. 2562.xlsx
Download1
3.85 Mb
09.09.2019 12:38

อ.แม่ลาว ขอส่งแบบรายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

Download1
720.66 Kb
09.09.2019 09:42

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัดเดือนกย.2562

Download0
2.9 Mb
09.09.2019 09:32

รายงานประชาสัมพันธ์ ก.ย.62 เมือง

กันยายน 6, 2019
รายานอำนวยความสะดวก.rar
Download3
214.34 Kb
06.09.2019 14:47

พญาเม็งรายส่งรายงานอำนวยความสะดวก

อ.พญาเม็รายส่รายานยาเสพติดเยาวชนนอกฯ.rar
Download4
71.72 Kb
06.09.2019 14:46

พญาเม็งรายส่งรายงานยาเสพติด

พช.ใสสะอาด กันยายน.62.docx
Download2
4.98 Mb
06.09.2019 11:18

รายงาน พช.ใสสะอาดเมือง

กันยายน 5, 2019
รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด 5 ก.ย.2562.rar
Download2
443.81 Kb
05.09.2019 11:07

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

กันยายน 4, 2019
เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่4กย.62.rar
Download3
347.93 Kb
04.09.2019 12:19

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4กย.62.rar
Download7
42.45 Kb
04.09.2019 12:11

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Download0
2.29 Mb
04.09.2019 11:19

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

เทิ..แบบฟอร์มจำแนกสถานะครัวเรือนปี 2562.xlsx
Download6
16.84 Kb
04.09.2019 10:59

อ.เทิง//การจำแนกสถานะครัวเรือนฯจปฐ. ปี 62

Download0
14.04 Kb
04.09.2019 10:58

การจำแนกสถานะครัวเรือน จปฐ.ปี 62

Download1
110.27 Kb
04.09.2019 10:57

อ.เทิง//รายงานยาเสพติดในสถานศึกษา

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือนกันย
Download0
71 Kb
04.09.2019 09:21

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

อ.ป่าแดดขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2กันยายน.rar
Download0
86.98 Kb
04.09.2019 09:21

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนกันยายน.rar
Download0
52.71 Kb
04.09.2019 09:20

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานตลาดประชารัฐฯ

กันยายน 3, 2019
รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก กันยายน 62.doc
Download1
498 Kb
03.09.2019 15:39

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.เมือง

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3กย.62 อ.เชียขอ.rar
Download9
214.02 Kb
03.09.2019 14:20

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

ยาเสพติดในเยาวช กย..62.rar
Download5
108.83 Kb
03.09.2019 12:04

อ.ป่าแดดรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดของ เยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนกันยายน62

กันยายน 2, 2019
รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา.do
Download4
149.5 Kb
02.09.2019 11:50

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กย.รอบที่ 1.rar
Download0
3.11 Mb
02.09.2019 10:35

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทย ยิ้มได้ กย. รอบ 1

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ย. 62.docx
Download3
660.41 Kb
02.09.2019 09:26

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด กย.62

5 ก.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
300.5 Kb
02.09.2019 09:25

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 กย.62

สิงหาคม 31, 2019
4_รายานผลการดำเนินโครการ Quick Win-อ.เวียัย.pdf
Download0
360.37 Kb
31.08.2019 22:05

อ.เวียงชัย ส่งรายงาสรุปโครงการ Quick Win

สิงหาคม 29, 2019
สิหาคม 2562แม่ลาว.pdf
Download0
228.32 Kb
29.08.2019 16:32

อ.แม่ลาว ส่งรายนโยบายรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2562

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือนสิหาคม.ra
Download1
135.09 Kb
29.08.2019 11:50

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ

11.สิหาคม 60.xlsx
Download1
34.51 Kb
29.08.2019 08:36

อ.ขุนตาล รายงานการดำเนินนโยบายรัฐบาล 30 ส.ค.62

สิงหาคม 28, 2019
บันทึกdรายได้ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562.xlsx
Download2
3.77 Mb
28.08.2019 14:47

วปป.รายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ

แบบสำรวจเกษตรอินทรีย์ขุนตาล.xlsx
Download8
28.48 Kb
28.08.2019 14:29

ขุนตาล ส่งแบบสำรวจเกษตรอินทรีย์

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน28สค.62.rar
Download7
62.03 Kb
28.08.2019 12:36

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

กอทุนแม่แก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนสค.62.rar
Download3
6.15 Mb
28.08.2019 12:22

อ.ป่าแดดรายงงานผลเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ/รายงานป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือน สค.62

Download1
88.99 Kb
28.08.2019 11:04

อำเภอแม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาล สค.62

สิงหาคม 27, 2019
อ.เมือ รายานนโยบายรัฐ ส.ค.62.rar
Download2
3.18 Mb
27.08.2019 16:45

รายงานนโยบายรัฐบาล ส.ค.62 อ.เมือง

รายานนโยบายขอรัฐ ส.ค. 2562.docx
Download2
144.23 Kb
27.08.2019 15:34

อ.เวียงชัย ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล ส.ค.62

รายานแผน ก.ย. - ผล ส.ค. 62.rar
Download3
175.54 Kb
27.08.2019 15:32

อ.เวียงชัย รายงานแผน-ผล ส.ค. 62

3.แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_ส.ค 2562 อ.ดอยหลว.rar
Download3
600.66 Kb
27.08.2019 14:39

อ.ดอยหลวง ส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพเดือนสิงหาคม 2562 ค่ะ

นโยบายรัฐบาล.rar
Download1
133.26 Kb
27.08.2019 09:47

มฟล.ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล ส.ค.62

อ.เทิ แผน-ผล อสพ.rar
Download3
205.68 Kb
27.08.2019 09:45

อ.เทิง // แผน-ผล อสพ เดือนส.ค

แบบรายานผล อสพ ๓.rar
Download3
170.76 Kb
27.08.2019 09:38

มฟล.ส่งรายงานแผนผล อสพ.ประจำเดือน

สิงหาคม 26, 2019
เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ส.ค.62.pdf
Download4
88.51 Kb
26.08.2019 13:54

อ.เทิง/รายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

อ.แม่สาย ส่ข้อมูลเกษตรปลอดภัยฯ.rar
Download3
93.23 Kb
26.08.2019 12:03

อ.แม่สาย ส่งสำรวจข้อมูลเกษตรปลอดภัยฯ

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล สค. 2562.docx
Download2
103.9 Kb
26.08.2019 12:03

อ.แม่สาย ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล สค.

ส่รายานการประชุมคณะทำานประชารัฐฯ.rar
Download3
50.51 Kb
26.08.2019 11:57

อ.พญาฯส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐฯ

ส่บร.2.rar
Download2
52.29 Kb
26.08.2019 11:56

อ.พญาฯส่งรายงานบร.2

รายานแผนผล สพอ.มฟล..rar
Download2
297.09 Kb
26.08.2019 10:53

มฟล.ส่งรายงานแผนผล สพอ.ประจำเดือน

สิงหาคม 24, 2019
Download5
1.04 Mb
24.08.2019 15:25

อำเภอแม่จันส่งรายงานแผน-ผลประจำเดือนสิงหาคม 62

สิงหาคม 23, 2019
รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download7
2.99 Mb
23.08.2019 16:30

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนสิหาคม 2652 อ.แม่ลาว.rar
Download2
3 Mb
23.08.2019 16:24

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

วปป.รายานยอดจำหน่ายโอทอป ส.ค.62.rar
Download1
71.45 Kb
23.08.2019 14:27

วปป.รายงานยอดจำหน่ายโอทป ส.ค.62

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ ส.ค.62.rar
Download1
91.69 Kb
23.08.2019 14:23

วปป.รายงานตามนโยบายรัฐ ส.ค.62

วปป.รายานประชารัฐ SE ส.ค.62.rar
Download3
3.02 Mb
23.08.2019 14:21

วปป.รายงานประชารัฐ SE 62

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ ส.ค.62.rar
Download3
96.69 Kb
23.08.2019 14:21

วปป.รายงานคณะทำงานประชารัฐ. ส.ค.62

วปป.รายานแผนผล ส.ค.62.rar
Download3
3.02 Mb
23.08.2019 14:20

วปป.รายงาน แผน-ผล ส.ค.62

แบบสำรวจผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย อ.ป่าแดด.pdf
Download9
668.02 Kb
23.08.2019 11:43

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานโครงการต่อยอดขยายผลรูปแบบเศรษฐกิจฐานราก

สิงหาคม 22, 2019
รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ SE ส.ค.62.rar
Download4
4.41 Mb
22.08.2019 16:00

อ.เมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP สค.62.rar
Download1
71.38 Kb
22.08.2019 15:44

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP สค.62

แผน ผล สน.เมือ ส.ค.62.rar
Download3
1.65 Mb
22.08.2019 15:28

อ.เมือง รายงานแผน ผล สนง.

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP ส.ค.62.rar
Download3
5.93 Mb
22.08.2019 14:30

รายงานยอดจำหน่าย OTOP ส.ค. อ.เมือง

แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 62 ชส..rar
Download3
647.99 Kb
22.08.2019 14:02

เชียงแสน รายงานข้อมูลรายได้สัมมาชีพครัวเรือน

ส่รายานข่าว.pdf
Download1
1.81 Mb
22.08.2019 13:32

อ.เชียงแสน ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน สค. 62.rar
Download2
3.45 Mb
22.08.2019 13:09

อ.แม่สาย รายงานแผน-ผลฯ สค.62

อ.แม่สาย ส่รายานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน สค.62.rar
Download1
685.21 Kb
22.08.2019 13:09

อ.แม่สาย รายงานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน สค.62

Download1
80.59 Kb
22.08.2019 13:08

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนสค.2562

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE สค.. 62.rar
Download2
55.59 Kb
22.08.2019 13:08

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE สค.62

อ.แม่สาย รายาน OTOP Quadrant D.rar
Download3
3.71 Mb
22.08.2019 13:07

อ.แม่สาย รายงาน OTOP (Quadrand D)

แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอ.ป่าแดดเดือนสิหาคม.xlsx
Download4
3.79 Mb
22.08.2019 11:20

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลรายได้สัมมาชีพชุมชน

อ.แม่สรวย รายานโครการพัฒนาผลิตภัณฑ์.rar
Download3
209.61 Kb
22.08.2019 10:50

อ.แม่สรวย รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนสิหาคม 62.rar
Download1
540.36 Kb
22.08.2019 09:32

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนสิงหาคม 2562

สิงหาคม 21, 2019
Download4
46.89 Kb
21.08.2019 16:20

อำเภอแม่จันส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐ สค.62

หนัสือส่รายานผลการป้อกันยาเสพติดทุก 20 ขอเดือน.docx
Download2
3.1 Mb
21.08.2019 13:43

อ.เชียงแสน รายงานยาเสพติด

แบบรายานการดำเนินานฯ. สค. วด 20.docx
Download2
42.42 Kb
21.08.2019 12:26

รายงานนโยบายความสะดวก อ.พาน

แผน ก.ย. ผล ส.ค.62.rar
Download3
116.76 Kb
21.08.2019 10:13

อ.แม่ลาวส่งแผน ก.ย.ผล ส.ค.62

สิงหาคม 20, 2019
11. ส.ค.62.rar
Download3
35.77 Kb
20.08.2019 14:24

อ.ขุนตาล ส่งแผน/ผล 25 ส.ค.62

3. 25 ส.ค. 62.xlsx
Download2
21.43 Kb
20.08.2019 14:00

อ.ขุนตาล รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯพลังประชารัฐ 25 ส.ค.62

อ.เมือ รายานผล Happiness Chingrai.rar
Download10
6.51 Mb
20.08.2019 13:57

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Happiness Chiangrai

พญาฯรายานยาเสพติด.rar
Download2
189.03 Kb
20.08.2019 13:40

อ.พญาฯรายงานยาเสพติดงวด 20

รายานผลโครการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่ม D.rar
Download4
115.29 Kb
20.08.2019 13:39

อ.พญาฯ ส่งรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มD

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 20 ส.ค 62.rar
Download1
88.61 Kb
20.08.2019 12:32

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

แบบรายานผลการขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน.docx
Download3
3.09 Mb
20.08.2019 11:11

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

2. 20 ส.ค. 62.rar
Download0
38.55 Kb
20.08.2019 09:15

อ.ขุนตาล ส่ง พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ส.ค.62

9. 20 ส.ค. 62.rar
Download2
13.75 Kb
20.08.2019 09:09

อ.ขุนตาล ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแ๘้งฯด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 ส.ค.62

8. ส.ค.62.rar
Download3
23.39 Kb
20.08.2019 09:06

อ.ขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด 20 ส.ค.62

สิงหาคม 19, 2019
20 ส.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
301.5 Kb
19.08.2019 22:01

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ส.ค. 62

ส.ค. 62 แบบรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ.rar
Download2
92 Kb
19.08.2019 21:59

อ.เวียงชัย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ส.ค. 62 รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download3
92 Kb
19.08.2019 21:55

อ.เวียงชัย รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ส.ค.62 อ.แม่ลาว.r
Download2
13.32 Mb
19.08.2019 16:27

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ส.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download5
2.99 Mb
19.08.2019 16:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบร.2
Download4
3.03 Mb
19.08.2019 16:24

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.2)

รายาน SE เดือนสิหาคม 2562.rar
Download5
3 Mb
19.08.2019 16:23

อ.แม่ลาวส่งรายงาน SE

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download1
94.87 Kb
19.08.2019 15:48

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download1
78.12 Kb
19.08.2019 15:48

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน 0พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
90.09 Kb
19.08.2019 15:47

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ส.ค.ครั้ที่ 2.pdf
Download2
188.32 Kb
19.08.2019 14:56

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download3
87.15 Kb
19.08.2019 14:13

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ส.ค.2562 เชียงแสน

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก
Download3
91.3 Kb
19.08.2019 13:49

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 18 สค.2562 เชียงแสน

พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download2
3.03 Mb
19.08.2019 12:10

มฟล.ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ.rar
Download2
3.41 Mb
19.08.2019 12:07

มฟล.ส่งรายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด ส.ค.62.rar
Download3
3.28 Mb
19.08.2019 12:03

มฟล.ส่งรายงานผลปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download2
61.27 Kb
19.08.2019 11:46

อ.ป่าแดดส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

อ.เทิ แผนปฏิบัติการ โครการยกระดับคุณภาพชีวิต ฯ.xlsx
Download1
14.46 Kb
19.08.2019 11:01

อ.เทิงส่งแผนปฎิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 62.rar
Download1
8.07 Mb
19.08.2019 10:47

อ.แม่จันรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ส.ค.62.rar
Download1
924.67 Kb
19.08.2019 10:46

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

อ.เทิ รายานผลการดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download2
187.35 Kb
19.08.2019 08:16

อ.เทิง // รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เทิ แบบรายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download1
264.17 Kb
19.08.2019 08:16

อ.เทิง // แบบรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯ

สิงหาคม 16, 2019
นำส่ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ.pdf
Download1
158.94 Kb
16.08.2019 14:27

อ.แม่ลาว รายงานผลการดำเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

พญาฯรายาน SE.rar
Download3
95.14 Kb
16.08.2019 11:44

พญาฯส่งรายงาน SE

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 กลุ่มเดิม สค. 62.rar
Download3
189.76 Kb
16.08.2019 10:37

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงาน SE (บร 2 และกลุ่มเดิม)

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download2
33.27 Kb
16.08.2019 09:48

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการจัดเก็บข้อมูลเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ

อำเภอป่าแดดขอส่รายานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนสิ
Download10
51.13 Kb
16.08.2019 09:47

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ

3.แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ขุนตาล 2562.rar
Download4
653.55 Kb
16.08.2019 09:10

อ.ขุนตาลส่งรายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน(วีรินทร์)

สิงหาคม 14, 2019
แบบรายานผลโครการ.docx
Download3
216.46 Kb
14.08.2019 16:22

วปป.รายงานเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต ชีวิตมีสุข

Download0
957.17 Kb
14.08.2019 15:58

อ.แม่จันส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

Download2
514.85 Kb
14.08.2019 15:55

อำเภอแม่จันส่งรายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

รายานการขับเคลื่อน ศก.ฐานราก SE บร.๒ ส.ค.rar
Download4
4.45 Mb
14.08.2019 15:55

อ.เมือง รายงานการขับเคลื่อน ศก.ฐานราก (SE,บร.๒) ส.ค.

รายานผลการดำเนินโครการ Quick Win แม่ฟ้าหลว.pdf
Download6
903.52 Kb
14.08.2019 15:35

มฟล. รายงานผลการดำเนินโครงการ Quick Win ปี 2562

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ 14 ส.ค.rar
Download1
1.59 Mb
14.08.2019 15:15

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ส.ค.

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 สค.2562
Download3
2.98 Mb
14.08.2019 12:56

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 สค.2562 เชียงแสน

Download2
111.64 Kb
14.08.2019 12:01

อ.เทิง//รายงานการขับเคลื่อนสานภารกิจพลังประชารัฐ

รายานประชาสัมพันธ์ ส.ค. 62.rar
Download1
905.09 Kb
14.08.2019 11:42

มฟล. รายงานผลประชาสัมพันธ์ ส.ค.62

ฯ ครั้ที่ 1 - ส.ค. 2562.pdf
Download2
312.36 Kb
14.08.2019 11:28

มฟล. รายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 (ส.ค. 62)

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 20ส.ค.62.rar
Download2
246.18 Kb
14.08.2019 10:22

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ส.ค.62

รายานเศรษฐกิจฐานราก.rar
Download2
94.55 Kb
14.08.2019 09:58

มฟล.รายงานการขับเคลื่อน ศก.ฐานรากและประชารัฐ ส.ค

รายานเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download2
119.93 Kb
14.08.2019 09:57

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกอจฐานรากและประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ 14 ส.ค. 62.rar
Download2
72.17 Kb
14.08.2019 09:54

มฟล. ส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้ 14 ส.ค.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ส.ค.62- วชร.rar
Download3
388.83 Kb
14.08.2019 09:52

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ 14ส.ค.62

Download1
5.02 Mb
14.08.2019 09:43

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดนัดเดือนสิงหาคม2562

สิงหาคม 13, 2019
รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ส.ค.62.rar
Download1
2.99 Mb
13.08.2019 14:57

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

เข้าวัดปฏิบัติธรรม.rar
Download14
876.39 Kb
13.08.2019 12:37

อ.เชียงของ ส่งโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

รายได้ กรกฎาคม พ.ศ. 2562.xlsx
Download1
3.85 Mb
13.08.2019 11:26

อำเภอแม่ลาว ขอส่งรายงานรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

1 คร 1 สัญญา ส.ค.62.rar
Download3
110.43 Kb
13.08.2019 10:51

อ.แม่ลาว รายงาน 1 คร.1สัญญา เดิอน สค.

4. 18 ส.ค.62.xlsx
Download1
30.34 Kb
13.08.2019 10:44

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน บร.2 18 ส.ค.62

5. 18 ส.ค.62.xls
Download1
108.5 Kb
13.08.2019 10:37

อ.ขุนตาล รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนฯ ประชารัฐ 18 ส.ค.62

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สค. รอบที่ 2.rar
Download2
3.06 Mb
13.08.2019 10:33

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สค.รอบ 2

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 13 ส.ค.2562.rar
Download2
76.05 Kb
13.08.2019 09:38

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

สิงหาคม 9, 2019
โครการเข้่าวัดปฏิบัติธรรม ฯ ครั้ที่ 1 - ส.ค. 2562.pdf
Download12
476.8 Kb
09.08.2019 22:15

อ.เวียงชัย รายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 (ส.ค. 62)

รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน ส.ค. 2562.docx
Download3
10.15 Mb
09.08.2019 20:58

อ.เวียงชัย รายงานผลประชาสัมพันธ์ ส.ค.2562

เทิ รายานผล Quick win.pdf
Download6
1.1 Mb
09.08.2019 17:01

อ.เทิง/รายงานสรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีแห่งความสุข

อ.พญาฯรายานปชส.rar
Download2
3.76 Mb
09.08.2019 15:56

ส่งรายงานปชส.จากอ.พญาฯ

Download4
521.59 Kb
09.08.2019 15:51

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐเดือนสิงหาคม2562

วปป_ประชาสัมพันธ์ ส.ค.62.rar
Download1
2.37 Mb
09.08.2019 12:23

วปป.รายงานผลประชาสัมพันธ์ ส.ค.62

2.ตลาดนด 14 ส.ค.62.xlsx
Download2
53.93 Kb
09.08.2019 10:22

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 14 ส.ค.62

สิงหาคม 8, 2019
เดือนสิหาคม 2562.pdf
Download4
346.19 Kb
08.08.2019 16:23

อ.แม่ลาว รายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม 2562

สิหาคม 62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download2
548.29 Kb
08.08.2019 12:53

อ.แม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 62

โครการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอ.ป่าแดด08082019115307.pdf
Download3
844.65 Kb
08.08.2019 11:54

อ.ป่าแดดส่งรายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

แผนเดือนสิหาคม 62.rar
Download2
567.75 Kb
08.08.2019 11:35

อำเภอแม่สรวย ส่งแผนจิตอาสาพระราชทาน เดือนสิงหาคม 62

Download2
2.88 Mb
08.08.2019 10:10

อ.เทิง/รายงานประชาสัมพันธ์

สิงหาคม 7, 2019
4 ส.ค .62 วช.rar
Download3
6.13 Mb
07.08.2019 16:56

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดนัดไทยฯ

Download3
224.15 Kb
07.08.2019 11:47

อำเภอแม่ลาว ส่งแบบสอบถามการจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร

สิงหาคม 6, 2019
ตลาดนัดชุมชนเวียแก่น 5 ส.ค..2562.xlsx
Download2
25.01 Kb
06.08.2019 20:07

เวียงแก่นรายงานตลาดนัด.wk

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5สค.62.rar
Download9
42.48 Kb
06.08.2019 16:42

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่5สค.62.rar
Download6
235.28 Kb
06.08.2019 16:12

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

สร้าภูมิคุ้มกัน ส.ค.๖๒.rar
Download7
41.23 Kb
06.08.2019 16:01

WK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกัน ส.ค. ๖๒

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5สค.62 อ.เชียขอ.rar
Download9
246.23 Kb
06.08.2019 15:59

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

รายานตลาดนัดฯคนไทยยิ้มได้.rar
Download5
3.18 Mb
06.08.2019 15:22

พญาฯส่งรายงานตลาดนัดฯ

รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2.rar
Download7
231.43 Kb
06.08.2019 15:22

พญาฯส่งรายงาน รด.2

อำนวยความสะดวก.rar
Download2
239.1 Kb
06.08.2019 15:21

พญาฯส่งรายงานอำนวยความสะดวก

พญาฯรายานภูมิคุ้มกันฯในเยาวชน.rar
Download6
71.7 Kb
06.08.2019 15:20

พญาฯ ส่งรายงานภูมิคุ้มกันฯ

Download1
8.07 Mb
06.08.2019 14:55

อ.แม่จันส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด สค.62

Download1
11.34 Mb
06.08.2019 12:01

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ สค.2562

พรบ.อำนวยความสะดวก 4 ส.ค. 62 .rar
Download1
3.03 Mb
06.08.2019 10:14

มฟล.ขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

รายานดำเนินโครการสร้าภูมิคุ้มกัน.rar
Download5
73.85 Kb
06.08.2019 10:08

มฟล. ส่งรายงานภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานตลาดประชรัฐ ส.ค. 62.rar
Download2
72.15 Kb
06.08.2019 10:03

มฟล. รายงานตลาดประชารัฐ

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 6 ส.ค..62.rar
Download1
112.87 Kb
06.08.2019 09:54

ดอยหลวง รายงานผล พ.ร.บ.นอกสถานศึกษา

ยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 5 ขอเดือน.rar
Download2
66.06 Kb
06.08.2019 09:52

ดอยหลวง ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่5.pdf
Download3
128.91 Kb
06.08.2019 09:01

อ.เทิง // รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน

สิงหาคม 5, 2019
รายานความก้าวหน้า มพพ.มั่นค มั่คั่ ยั่ยืน เชียแสน.rar
Download2
25.12 Kb
05.08.2019 17:24

อ.เชียงแสน รายงานความก้าวหน้า มพพ.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน.pdf
Download3
88.01 Kb
05.08.2019 17:17

อ.เชียงแสน รายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ยาเสพติดในเยาวชนสค..62.rar
Download2
108.71 Kb
05.08.2019 15:13

อ.ป่าแดดรายงานป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาเดือนสิงหาคม62

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5 ส.ค.2562.rar
Download3
76.02 Kb
05.08.2019 14:31

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ

พาน ส่รายาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 4 ส.ค.62.pdf
Download2
525.68 Kb
05.08.2019 12:42

อ.พาน ส่งรายงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (งวด 4 ส.ค.62)

พาน ส่รายาน พช.ใสสะอาด26072019092907.pdf
Download1
1.68 Mb
05.08.2019 11:57

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด 5 ส.ค.2562.rar
Download2
443.79 Kb
05.08.2019 11:45

อ.แม่จันรายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้4 สค.2562 เ
Download2
2.98 Mb
05.08.2019 10:39

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้4 สค.2562 เชียงแสน

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือนสิหา
Download2
70.92 Kb
05.08.2019 10:25

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

อ.ป่าแดดขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2สิหาคม.rar
Download4
86.94 Kb
05.08.2019 10:24

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานข้อมูลการจำหน่าย OTOP (รด.2)

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนสิหาคม.rar
Download2
52.58 Kb
05.08.2019 10:23

อ.ป่าแดดส่งรายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ส.ค.62- วชร.rar
Download1
389.65 Kb
05.08.2019 08:38

อ.เวียงเชียงรุ้งรายงานตลาดประชารัฐ

พช.ใสสะอาด-วชร5ส.ค62.pdf
Download2
133.18 Kb
05.08.2019 08:32

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน พช.ใสสะอาด

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 5ส.ค.62.rar
Download0
246.14 Kb
05.08.2019 08:28

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ส.ค.62

สิงหาคม 4, 2019
หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด040862.pdf
Download5
293.73 Kb
04.08.2019 21:32

เมืองรายงาน พช.ใสสะอาด

สิงหาคม 3, 2019
รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 ส.ค.62.rar
Download1
53.43 Kb
03.08.2019 09:23

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ส.ค.62 อ.เชียแสน.docx
Download2
81.34 Kb
03.08.2019 09:22

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

สิงหาคม 2, 2019
รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ส.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download1
2.99 Mb
02.08.2019 15:03

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 ส.ค.62.rar
Download3
2.99 Mb
02.08.2019 15:02

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือ ส.ค.rar
Download4
1.59 Mb
02.08.2019 14:56

รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือง

Download2
720.66 Kb
02.08.2019 14:44

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สค.62

2สค. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถาน
Download3
149 Kb
02.08.2019 14:30

สพอ.เวียงชัยขอส่งรายงานยาเสพติดเด็กนอกสถานศึกษา ทุกวันที่ 5 ของเดือน

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สค.รอบที่ 1.rar
Download2
3.11 Mb
02.08.2019 13:44

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 1 สค.62

รายานการดำเนินการตามพระราชบัญญติการอำนวยความสะดวก สค.62.doc
Download1
498 Kb
02.08.2019 13:15

อ.เมืองรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก สค.62

4. สิหาคม 2562.xlsx
Download2
146.86 Kb
02.08.2019 10:13

อ.ขุนตาล รายงาน พช.ใสสะอาด 5 ส.ค.62

1. 5 ก.ค. 62.rar
Download3
19.27 Kb
02.08.2019 09:56

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ส.ค.62

รายาน000สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ท
Download1
73.82 Kb
02.08.2019 09:49

วปป.รายงานยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน 00พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download0
90.04 Kb
02.08.2019 09:47

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

1.ตลาดนด 4 ส.ค. 62.xlsx
Download4
53.2 Kb
02.08.2019 09:46

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 4 ส.ค.62

11. ส.ค.62.xlsx
Download4
20.22 Kb
02.08.2019 09:38

อ.ขุนตาล ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา 5 ก.ค.62

สิงหาคม 1, 2019
อ.เวียชัย รายานการปฏิบัติการ พช.ใสสะอาด ส.ค. 62.docx
Download3
1.47 Mb
01.08.2019 17:14

อ.เวียงชัย รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือน ส.ค.62

5 ส.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download3
133 Kb
01.08.2019 17:11

อ.เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ส.ค. 2562

-รายานนโยบาลรัฐบาล ก.ค. 62.docx
Download4
144.16 Kb
01.08.2019 17:10

อ.เวียงชัย ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เดือน ก.ค.62

แบบรายานการดำเนินานฯ. สค. วด 5.docx
Download3
42.38 Kb
01.08.2019 15:33

รายงานนโยบายอำนวยความสะดวก อ.พาน

สิหาคม 2562.pdf
Download1
125.99 Kb
01.08.2019 13:12

อ.แม่ลาว รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือน ส.ค.62

ส.ค.ครั้ที่ 1.pdf
Download1
188.54 Kb
01.08.2019 13:09

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

กรกฎาคม 30, 2019
กรกฎาคม 2562แม่ลาว.pdf
Download3
228.43 Kb
30.07.2019 13:45

อ.แม่ลาว รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เดือน ก.ค.62

แผน-ผล อสพ. ก.ค. 62.rar
Download3
171.29 Kb
30.07.2019 10:35

มฟล. ส่งรายงานแผน-ผล อสพ.ก.ค. 62

นโยบายรัฐบาล ก.ค. 62.rar
Download2
133.69 Kb
30.07.2019 10:13

รายงานนโยบายรัฐบาล ก.ค.62

รายานผลดำเนินานนโยบายรัฐบาล ก.ค.62.rar
Download1
129.18 Kb
30.07.2019 09:57

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล

แบบรายานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จหมู่บ้าน ศก.พอเพีย อ.ขุนตาล.ra
Download8
19.63 Kb
30.07.2019 08:29

อ.ขุนตาลส่งรายงานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จหมู่บ้านเสรษฐกิจพอเพียงประจำเดือนกรกฏาคม62

กรกฎาคม 27, 2019
อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนกรกฎาคม 62.rar
Download1
540.38 Kb
27.07.2019 14:27

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP

กรกฎาคม 26, 2019
วปป.รายานแผนผล ก.ค.62.rar
Download5
3.02 Mb
26.07.2019 18:12

วปป.รายงานแผนผล ก.ค.62

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ ก.ค.62.rar
Download3
91.57 Kb
26.07.2019 18:10

วปป.ส่งรายงานตามนโยบายของรัฐ ก.ค.62

วปป.รายานยอดจำหน่ายOTOPก.ค.62.rar
Download3
55.92 Kb
26.07.2019 18:10

วปป.รายงานยอดจำหน่ายOTOPก.ค.62

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ ก.ค.62.rar
Download3
96.69 Kb
26.07.2019 18:09

วปป.รายงานคณะทำงานประชารัฐ ก.ค.62

กรกฎาคม 25, 2019
Download4
245.22 Kb
25.07.2019 16:29

อำเภอแม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาล กค.62

รายานแผน-ผล สพอ. 62.rar
Download2
289.52 Kb
25.07.2019 15:44

มฟล.รายงานผล-ผล สพอ.ประจำเดือนสค.62

สานพลัประชารัฐ ก.ค. 62.rar
Download3
100.54 Kb
25.07.2019 15:43

มฟล.รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล กค. 2562.docx
Download1
103.65 Kb
25.07.2019 15:38

อ.แม่สาย ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล กค.62

รายานแผน ส.ค. - ผล ก.ค. 62.rar
Download3
175.38 Kb
25.07.2019 13:11

อ.เวียงชัย ส่ง แผน สค. - ผล กค. 2562

3.แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_ก.ค 2562.rar
Download3
597.85 Kb
25.07.2019 10:52

อ.ดอยหลวง รายงานข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (คุณวีรินทร์)

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download6
130.59 Kb
25.07.2019 10:38

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25กค.2562)เชียงแสน

กรกฎาคม 24, 2019
Download2
450.91 Kb
24.07.2019 17:10

รายงานการขับเคลื่อนประชารัฐเดือนกค.2562

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน23กค.62.rar
Download2
62.04 Kb
24.07.2019 16:34

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

อ.เมือ รายานนโยบายรัฐ ก.ค.62.rar
Download3
4.55 Mb
24.07.2019 16:32

อ.เมือง รายงานนโยบายรัฐบาล ก.ค.๖๒

รายานแผนผล สค.62 อ.พาน.rar
Download13
295.99 Kb
24.07.2019 14:49

รายงานผล-ผลประจำเดือนสค.62 อ.พาน

กรกฎาคม 23, 2019
รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนกรกฎาคม 2562 อ.แม่ลาว.rar
Download4
3.02 Mb
23.07.2019 16:09

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

ยอด ก.ค. 62.rar
Download1
131.15 Kb
23.07.2019 16:06

อ เวียงชัย รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ก.ค. 62

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.ค.62.rar
Download3
5.93 Mb
23.07.2019 14:49

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.ค.62

ขุนตาล รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.ค.62.rar
Download1
210.64 Kb
23.07.2019 14:18

ขุนตาล รายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.ค.62

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOPกค.62.rar
Download2
71.66 Kb
23.07.2019 13:52

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กค.

อ.แม่สายส่รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย OTOP.rar
Download4
86.38 Kb
23.07.2019 13:46

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย OTOP

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน กค. 62.rar
Download3
3.45 Mb
23.07.2019 13:45

อ.แม่สาย รายงานแผนฯ-ผลฯ สพอ. กค.

อ.แม่สาย ส่รายานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กค.62.rar
Download4
679.34 Kb
23.07.2019 13:45

อ.แม่สาย รายงานบันทึกรายได้ ครัวเรือนสัมมาชีพ กค.

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กค.. 62.rar
Download3
55.6 Kb
23.07.2019 13:43

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE กค.

กรกฎาคม 62.xlsx
Download3
45.05 Kb
23.07.2019 11:41

อ.แม่ลาว รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เดือนกรกฎาคม 62

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 355.97 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย