ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 17, 2020
เมือเชียราย ม.ค.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download0
728.5 Kb
17.01.2020 19:45

อ.เมืองเชียงรายรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ม.ค.63 อ.แม่ลาว.r
Download0
9.66 Mb
17.01.2020 16:43

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.99 Mb
17.01.2020 16:42

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download1
50.31 Kb
17.01.2020 16:41

อ.แม่ลาวส่งรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

หนัสือส่ พช 6 เดือนมกราคม 62.pdf
Download0
517.38 Kb
17.01.2020 16:36

อำเภอเมืองฯส่งรายงาน พช.6

อ.เทิ วด20 ม.ค.63 รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเส
Download0
235.5 Kb
17.01.2020 16:01

อ.เทิง งวด20 ม.ค.63 รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เทิ วด20 ม.ค.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download1
240 Kb
17.01.2020 16:00

อ.เทิง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

อ.เทิ วด 20 ม.ค.63รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่.rar
Download0
195.17 Kb
17.01.2020 15:58

อ.เทิง รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ งวด 20 ม.ค.63

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile ทุกวันที่ 15.rar
Download0
954.16 Kb
17.01.2020 15:00

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile ทุกวันที่ 15

ขุนตาล รายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ.rar
Download0
253.7 Kb
17.01.2020 14:36

ขุนตาล รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

ขุนตาล รายาน บร.2 ม.ค.63.rar
Download0
336.98 Kb
17.01.2020 14:30

ขุนตาล รายงาน บร.2 ม.ค.63

3. ม.ค.63.xls
Download0
322.5 Kb
17.01.2020 14:25

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมกราคม 63

4.ม.ค.63.xls
Download0
326.5 Kb
17.01.2020 14:24

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนมกราคม 63

3. ม.ค. 63.xls
Download0
339.5 Kb
17.01.2020 14:22

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ เดือนมกราคม 63

รายานแผน-ผลการปฏิบัติานขออาสาพัฒนา อสพทุก2517มค6317012020134
Download1
1.56 Mb
17.01.2020 13:47

อ.ป่าแดดรายงานแผน-ผลของอาสาพัฒนา (อสพ)17 มค63

รายานประชาสัมพันธ์otopทุก2517มค6317012020133649.pdf
Download0
616.94 Kb
17.01.2020 13:46

อ.ป่าแดดรายงานประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่ทุก25(17มค63)

รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ม.ค.63.rar
Download0
49.25 Kb
17.01.2020 13:41

CK ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ 17 ม.ค.63

รายานการป้อกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ม.ค.63.rar
Download0
1.62 Mb
17.01.2020 13:38

CK ส่งรายงานผลกาปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาฯ 17 ม.ค.63

รายาน สร้าภูมิคุ้มกัน 17 ม.ค.63.rar
Download0
58.06 Kb
17.01.2020 13:35

CK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน 17 ม.ค.63

71252_17Jan2563กอทุนแม่.pdf
Download0
695.26 Kb
17.01.2020 12:50

พาน​ รายงานกองทุนแม่

71251_17Jan2563รายานยาเสพติด.pdf
Download0
6.25 Mb
17.01.2020 12:49

พาน​รายงานป้องกันยาเสพติด​

ม.ค.62.rar
Download0
205.43 Kb
17.01.2020 11:58

อ.พญาเม็งรายส่งรายงานยาเสพติดงวดวันที่ 20

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ม.ค.63.rar
Download0
102.25 Kb
17.01.2020 10:27

รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ม.ค.63 อ.แม่สรวย

Download0
1.65 Mb
17.01.2020 10:20

รายงานประชาสัมพันธ์ 10 ม.ค.63 อ.แม่สรวย

Download1
126.18 Kb
17.01.2020 10:16

รายงานพช.ใสสะอาด เดือนม.ค.63 อ.แม่สรวย

ยาเสพติดlร้าภุมิคุ้มนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
66.21 Kb
17.01.2020 10:13

ดอยหลวงรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
89.2 Kb
17.01.2020 10:12

ดอยหลวงรายงนการสร้างความเข็มแข็งกองทุนแม่ ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 17 ม.ค.63.rar
Download0
3.09 Mb
17.01.2020 10:04

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ รอบ 2 ม.ค.63

มกราคม 15, 2020
ขุนตาล รายาน ตลาดนัด 14 ม.ค.63.xls
Download1
173 Kb
15.01.2020 19:27

ขุนตาลรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

มกราคม 14, 2020
รายาน0000การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
83 Kb
14.01.2020 16:09

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน0การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน
Download0
100.87 Kb
14.01.2020 16:09

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ม.ค. 63.rar
Download0
49.32 Kb
14.01.2020 15:41

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 ม.ค.63.rar
Download1
82.19 Kb
14.01.2020 15:39

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย

ตลาดประชารัฐ 14 ม.ค. 63.rar
Download3
113.49 Kb
14.01.2020 15:32

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มกราคม 2563

บร.2.rar
Download0
49.24 Kb
14.01.2020 13:57

อ.พญาฯรายงาน บร.2

ตลาดประชารัฐอ.พญาฯ.rar
Download0
3.18 Mb
14.01.2020 13:55

รายงานตลาดประชารัฐ อ.พญาฯ

รายาน OTOP Mobile.docx
Download2
181.05 Kb
14.01.2020 13:53

รายงานโอทอปโมบาย อ.พญาเม็งราย

รายานโครการสร้าภูมิคุมกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download0
317.18 Kb
14.01.2020 11:14

อ.เมืองรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ธ.ค. 62 1.xls
Download0
361 Kb
14.01.2020 11:11

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มกราคม63

มกราคม 13, 2020
รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download0
130.68 Kb
13.01.2020 15:24

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (15มค.2563)เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download0
87.58 Kb
13.01.2020 15:13

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ม.ค.2563 เชียงแสน

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 อ.แม
Download0
101.24 Kb
13.01.2020 15:01

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
48.85 Kb
13.01.2020 14:59

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14มค.2563
Download0
2.98 Mb
13.01.2020 14:55

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14มค.2563 เชียงแสน

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มค. รอบที่ 2.rar
Download0
135.18 Kb
13.01.2020 12:24

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 2 มค.63

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile มค. 2563.docx
Download0
225.2 Kb
13.01.2020 12:23

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile มค.63

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม มค. 63.
Download0
131.19 Kb
13.01.2020 12:22

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงาน SEฯ(บร.2 และกลุ่มเดิม) มค.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มค. 63.rar
Download0
65.12 Kb
13.01.2020 12:21

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE มค.63

อ.เทิแบบสำรวจความต้อการใช้บริการอินเตอร์เน็ต.pdf
Download2
2.91 Mb
13.01.2020 12:17

อ.เทิงส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายฯ โคก หนอ นา โมเดล อ.เทิ.xlsx
Download0
17.53 Kb
13.01.2020 11:22

อ.เทิง / ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2564 อ.เทิ.xlsx
Download0
12.47 Kb
13.01.2020 11:20

อ.เทิง /ส่งทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2564

อ.เทิขอส่แบบรายานแผนโครการร้อยใจรักษ์.pdf
Download0
172.03 Kb
13.01.2020 11:12

อ.เทิงส่งรายงานแบบรายงานแผนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์

ม.ค. 63 SEระดับอำเภอ -.rar
Download0
116.11 Kb
13.01.2020 10:51

อ.เวียงชัยรายงาน SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. ม.ค.63 -.rar
Download0
17.34 Kb
13.01.2020 10:50

อ.เวียงชัย รายงาน SE เดือน ม.ค.63

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download0
182.64 Kb
13.01.2020 10:01

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี2562 15 ม.ค.63

14 ม.ค. .63วช - -.rar
Download0
3.18 Mb
13.01.2020 09:58

อ.เวียงชัย รายงานตลาดคนไทยฯ

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15ม.ค63-วชร.rar
Download1
128.26 Kb
13.01.2020 09:56

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ 15ม.ค.63

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ม.ค.63.rar
Download0
127.39 Kb
13.01.2020 09:51

อ.เวียงเชียงรุ้ง ราบงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ม.ค.63- วชร.rar
Download0
130.31 Kb
13.01.2020 09:46

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14ม.ค.63

มกราคม 10, 2020
อ.พานรายานผลการดำเนินานเศรษฐกิจฐานราก 15ม.ค.pdf
Download0
1.65 Mb
10.01.2020 15:55

อ.พาน รายงานผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานราก

อ.พานรายานผลการดำเนินาน คสป ระดับอำเภอ 15ม.ค.631001202015442
Download0
371.11 Kb
10.01.2020 15:54

อ.พานรายงานผลการดำเนิน คสป ระดับอำเภอ

อ.พานรายานตลาดประชารัฐ 14ม.ค.63.pdf
Download1
421.23 Kb
10.01.2020 15:06

อ.พานรายงานตลาดประชารัฐ 14 ม.ค.63

หนัสือส่รายานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม2562วินัย.do
Download1
69.26 Kb
10.01.2020 13:56

รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น

แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนอำเภอเวียแก่น จ
Download4
3.95 Mb
10.01.2020 13:54

รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น

แม่ฟ้าหลว รายานยอดจำหน่ายขอขวัญขอฝาก.xlsx
Download2
44.64 Kb
10.01.2020 12:44

แม่ฟ้าหลวง/รายงานยอดจำหน่ายของขวัญของฝาก

อ.แม่สาย รายานส่เสริมการท่อเที่ยวฯ เดิน กิน ชิม เที่ยว.docx
Download1
673.28 Kb
10.01.2020 12:33

อ.แม่สาย รายงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ("เดิน กิน ชิม เที่ยว")

อ.เวียแก่น รายานยอดจำหน่ายขอขวัญขอฝาก ม.ค.63.pdf
Download1
63.04 Kb
10.01.2020 11:18

เวียงแก่น รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ รอบ1/มค.63

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว มกราคม 63.rar
Download1
74.03 Kb
10.01.2020 10:10

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ม.ค.63

มกราคม 9, 2020
อ.พานรายานตลาดประชารัฐ 4ม.ค.63.pdf
Download0
416.79 Kb
09.01.2020 16:12

อ.พาน รายงานตลาดประชารัฐ 4ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ ธ.ค. 62.rar
Download0
2.52 Mb
09.01.2020 14:36

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ของเดือนธันวาคม 2562

อ.พญาเม็ราย านยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ฯ รอบวันที่ 25.do
Download0
89.7 Kb
09.01.2020 14:11

พญาฯรายงานยอดจำหน่ายกระเช้า

รายานปชสวด มค.rar
Download0
3.02 Mb
09.01.2020 14:05

พญาฯส่งรายงานปชส.เดือนม.ค63

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 10ม.ค.63.rar
Download1
191.66 Kb
09.01.2020 11:31

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญ OTOP เทศกาลปีใหม่ 10 ม.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ม.ค.63- วชร.rar
Download1
420.37 Kb
09.01.2020 11:02

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน 10ม.ค.63

มกราคม 8, 2020
ส่รายานข่าว มค.63.pdf
Download0
1.86 Mb
08.01.2020 16:55

อ.เชียงแสน ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ มค.63

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4มค.2563 เ
Download2
2.98 Mb
08.01.2020 14:46

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4มค.2563 เชียงแสน

ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์ ม.ค.63.rar
Download1
346.07 Kb
08.01.2020 13:23

ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.63

การดำเนินโครการOTOP MOBLIEเคลื่อนที่ปี63 8มค63080120201309
Download2
1.77 Mb
08.01.2020 13:13

อ.ป่าแดดส่งการดำเนินงานOTOP MOBLIEเคลื่อนที่ทุกวันที่15(8มค63)

ขุนตาล รายาน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 10 ม.ค.63.rar
Download1
330.73 Kb
08.01.2020 13:03

ขุนตาล รายงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ 10 ม.ค.63

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญฯ มค.63.rar
Download1
86.19 Kb
08.01.2020 12:35

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายกระเช้า

รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 10 มค.rar
Download1
98.3 Kb
08.01.2020 10:20

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญปีใหม่ วันที่ 10 มค.

มกราคม 7, 2020
มกราคม 2563.pdf
Download0
133.09 Kb
07.01.2020 16:14

อ.แม่ลาว รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนมกราคม 63

ม.ค.63.pdf
Download0
434.53 Kb
07.01.2020 16:11

อำเภอแม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนม.ค.63

การประเมินการปฏิบัติานอาสาพัฒนาอสพรอบที่1 7มค630701202013452
Download3
1.35 Mb
07.01.2020 13:54

อ.ป่าแดดส่งการประเมินอาสาพัฒนา( อสพ )รอบที่1

ประชาสัมพันธ์otopกระเช้าขอขวัญ ขอฝากปีใหม่7มค630701202013401
Download1
592.08 Kb
07.01.2020 13:53

อ.ป่าแดดส่งประชาสัมพันธ์otopของขวัญปีใหม่

รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษบกิจฐานรากประชารัฐปี637มค63070120
Download2
751.08 Kb
07.01.2020 13:51

อ.ป่าแดดส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนาเศรษบกิจฐานรากและประชารัฐปี63

รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้7มค6307012020133609.pdf
Download0
665.64 Kb
07.01.2020 13:50

อ.ป่าแดดส่งตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ทุกวันที่14

รายานคณะทำานพลัประชารัฐระดับอำเภอ7มค6307012020133435.pdf
Download1
624.42 Kb
07.01.2020 13:49

อ.ป่าแดดส่งรายงานคณะทำงานพลังประชารัฐระดับอำเภอ

รายาน รด.2 วันที่ 5 มค.63.rar
Download1
79.84 Kb
07.01.2020 09:08

อ.เชียงแสนส่งรายงาน รด.2

มกราคม 6, 2020
Download0
5.43 Mb
06.01.2020 18:28

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์งาน พช

รายานรด.2.rar
Download2
144.08 Kb
06.01.2020 14:29

พญาฯส่งรายงานรด.2

รายานตลาดนัดชุมชน.rar
Download1
3.18 Mb
06.01.2020 14:26

พญาฯรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ตลาดประชารัฐ 4 ม.ค. 63.rar
Download1
113.5 Kb
06.01.2020 13:51

สพอ.วปป ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2563

ส่รายาน พช.ใสสะอาด 3 ม.ค.63.rar
Download2
28.73 Kb
06.01.2020 11:47

CK.ส่งรายงาน พ.ช. ใสสะอาด ม.ค.63

Download0
450.74 Kb
06.01.2020 11:45

อ.แม่จันส่งรายงานการดำเนินงานคณะทำงานฯประชารัฐ มค.2563 (พี่ทิพ)

Download1
520.99 Kb
06.01.2020 11:39

อ.แม่จันส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มค.2563

Download2
13.83 Mb
06.01.2020 11:14

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์มค.2563

อำเภอพาน รายานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2562.pdf
Download0
5.95 Mb
06.01.2020 10:45

อำเภอพาน รางานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2562

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค.63 อ.เชียแสน.docx
Download4
96.41 Kb
06.01.2020 10:16

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด มค.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มค.รอบที่ 1.rar
Download1
3.11 Mb
06.01.2020 10:06

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 1

Download7
274.16 Kb
06.01.2020 09:52

อ.แม่จันส่งรายงานของขวัญฯ มค.2563

มกราคม 5, 2020
รายาน0 พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
88.75 Kb
05.01.2020 16:42

วปป.รายงาน พรบ.ความสะดวก

รายาน00สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุ
Download0
78.75 Kb
05.01.2020 16:41

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

มกราคม 4, 2020
5 ม.ค. 63 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download1
72.77 Kb
04.01.2020 22:23

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มค.63

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค. 63.docx
Download8
844.83 Kb
04.01.2020 22:23

อ.เวียงชัย รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ม.ค.63

มกราคม 3, 2020
อ.เมือตลาดประชารัฐ4ม.ค.63.rar
Download2
1.59 Mb
03.01.2020 16:36

อ.เมืองตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้4ม.ค.63

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 เดือน ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download1
49.66 Kb
03.01.2020 16:21

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

Download2
3.17 Mb
03.01.2020 14:46

รายงาน พช.ใสสะอาดเมือง

2. มกราคม 63.xls
Download2
338.5 Kb
03.01.2020 11:40

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด 5 มกราคม 63

รายาน พช.ใสสะอาด ธ.ค.6303012020113343.pdf
Download3
4.06 Mb
03.01.2020 11:36

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

1.ตลาดนด 4 ม.ค.63.xlsx
Download1
53.1 Kb
03.01.2020 11:35

อ.ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 ม.ค.63

ผลิตภัณท์ รด2เดือน มค63.pdf
Download9
1.81 Mb
03.01.2020 11:11

อ.ป่าแดดส่งรายงานยอดจำหน่ายผลิคภัณท์ รด.2

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้3มค6303012020110256.pdf
Download2
1.23 Mb
03.01.2020 11:09

อ.ป่าแดดส่งตลาดนัดคนไทยยิ้มได้3มค63

Download1
3.9 Mb
03.01.2020 10:42

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมกราคม 63

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี6303012020103020.pdf
Download2
865.14 Kb
03.01.2020 10:33

อ.ป่าแดดส่งการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี63

Download3
729.52 Kb
03.01.2020 09:27

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัดประชารัฐเดือนมกราคม2563

มกราคม 2, 2020
4 ม.ค. .63วช -.rar
Download1
3.18 Mb
02.01.2020 15:41

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐฯ

ยอดจำหน่าย ธ.ค.62.rar
Download5
121.38 Kb
02.01.2020 15:21

อ.เวียงชัย ส่งรายงานยอดจำหน่าย otop รด.2

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก มกราคม 63.doc
Download2
497.5 Kb
02.01.2020 13:36

อ.เมืองส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.ขุนตาล รายาน รด.2 วันที่ 5 ม.ค.63.rar
Download5
329.06 Kb
02.01.2020 11:17

อ.ขุนตาล รายงาน รด.2 วันที่ 5 ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 2 ม.ค.63.rar
Download1
3.09 Mb
02.01.2020 11:02

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ

อ.ขุนตาล รายาตลาดประชารัฐ 4 ม.ค.63.rar
Download2
329.76 Kb
02.01.2020 11:00

อ.ขุนตาล รายงาตลาดประชารัฐ 4 ม.ค.63

รายานผลชุมชนใสสะอาด ดอยหลว ม.ค.63.docx
Download3
134.92 Kb
02.01.2020 10:58

ดอยหลวง ส่งรายงานชุมชนใสสะอาด

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2มกราคม 2563.r
Download4
147.32 Kb
02.01.2020 09:28

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)5ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ม.ค.63- วชร.rar
Download2
128.59 Kb
02.01.2020 09:23

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ธ.ค.63

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ม.ค.63.pdf
Download1
162.03 Kb
02.01.2020 09:14

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2 ธ.ค.63

ธันวาคม 26, 2019
รายานแผน มค.และ ผล ธค.62.rar
Download2
442.56 Kb
26.12.2019 13:34

อำเภอเมืองฯส่งรายงานแผน ผล ประจำเดือน

แบบรายานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขอขวัญ ขอฝากเทศกาลปีใหม่ อ.เทิ 25
Download3
59.75 Kb
26.12.2019 11:03

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค. 62

ธันวาคม 25, 2019
Download14
10.22 Kb
25.12.2019 13:08

วปป.รายงานยอดจำหน่ายโอทอปเดือนธันวาคม

ธันวาคม 24, 2019
รายานแผน-ผล การปฏิบัติาน.rar
Download1
169.18 Kb
24.12.2019 21:20

อ.เวียงชัย รายงานแผน-ผลปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 25ธ.ค.62.rar
Download4
192.02 Kb
24.12.2019 14:07

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลของขวัญเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62

อ.แม่สาย ทะเบียนราชื่อขอเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ
Download3
41.09 Kb
24.12.2019 11:10

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อขอเมล็ดพันธุ์ผัก

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ธ.ค.62.pdf
Download2
172.62 Kb
24.12.2019 09:47

อ.เทิงขอส่งรายงานนโยบายรัฐบาลประจำเดือนธันวาคม

รายานแผน-ผลปฏิบัติานประจำเดือน อสพ.rar
Download3
266.1 Kb
24.12.2019 09:05

อ.เทิงขอส่งรายงานปฏิบัติงาน อสพ.ประจำเดือนธันวาคม

ธันวาคม 23, 2019
านส่ จว ธค62.rar
Download1
66.36 Kb
23.12.2019 16:25

อ.แม่สาย ส่งรายงานความเข้มแข็งยาเสพติด

รายานยอดจำหน่ายกระเช้า.rar
Download4
82.86 Kb
23.12.2019 14:04

อ.พญาเม็งรายส่งรายงานยอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download1
87.56 Kb
23.12.2019 11:17

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ธ.ค.2562 เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download1
130.67 Kb
23.12.2019 11:01

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14ธค.2562
Download2
2.98 Mb
23.12.2019 10:48

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เชียงแสน

ส่รายานแผน-ผลปฏิบัติานประจำเดือนขออาสาพัฒนา อสพ23ธ.ค62231220
Download2
1.53 Mb
23.12.2019 10:35

อ.ป่าแดด ส่งแผน-ผลปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ)23ธ.ค62

ประชาสัมพันธ์OTOPขอขวัญปีใหม่23ธ.ค6223122019102558.pdf
Download3
572.24 Kb
23.12.2019 10:29

อ.ป่าแดด ส่งประชาสัมพันธ์OTOP ของขัญปีใหม่ 23ธ.ค62

รายานแผน-ผล การปฺฏิบัติานพัฒนาชุมชนประจำเดือน23122019101303
Download2
6.12 Mb
23.12.2019 10:23

อ.ป่าแดดส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน

Download5
757.49 Kb
23.12.2019 09:43

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายธค.2562

ธันวาคม 21, 2019
รายานผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาฯ ธ.ค.๖๒ ชข.rar
Download3
102.06 Kb
21.12.2019 10:06

CK.ส่งรายงานยาเสพติด ธ.ค. ๖๒

ส่รายาน กทผ. ชข ธ.ค. 62.rar
Download3
142.89 Kb
21.12.2019 10:03

CK.ส่งรายงานกองทุนแม่ เดือน ธ.ค. ๖๒

ธันวาคม 20, 2019
รายานยาเสพติดธ.ค.62.rar
Download1
204.98 Kb
20.12.2019 14:02

พญาฯส่งรายงาน

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 25 ธค.r
Download4
102.99 Kb
20.12.2019 11:28

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 25 ธค.

ยาเสพติดเดือนธค.62.rar
Download1
6.25 Mb
20.12.2019 09:33

อ.ป่าแดดรายงานยาเสพติดเดือนธค.62

ธันวาคม 19, 2019
20 ธ.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download2
157.5 Kb
19.12.2019 17:20

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก (20 ธ.ค.62)

20 ธ.ค. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกส
Download3
174.5 Kb
19.12.2019 17:18

อ.เวียงชัย รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา ธ.ค.62

20 ธ.ค. รายานผลการป้อกันและแก้ไขยาเสพติด.rar
Download3
106.22 Kb
19.12.2019 17:04

อ.เวียงชัย ส่งรายงานผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ธ.ค. 62

รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านกอทุนแม่.rar
Download6
1.72 Mb
19.12.2019 17:00

อ.เวียงชัย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค. 62

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค.62 อ.แม่ลาว.r
Download1
9.66 Mb
19.12.2019 13:27

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ธ.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download3
2.99 Mb
19.12.2019 13:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ธ.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download2
50.29 Kb
19.12.2019 13:25

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

ขุนตาล รายาน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.62.rar
Download4
330.6 Kb
19.12.2019 09:59

ขุนตาล รายงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.62

ธันวาคม 18, 2019
รายาน0000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเด
Download2
100.98 Kb
18.12.2019 15:21

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานผลการดำเนินานป้อกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนธันวาคม.rar
Download3
222.89 Kb
18.12.2019 12:37

อ.เทิงส่งรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานป้อกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเดือนธันวาคม.rar
Download3
146.05 Kb
18.12.2019 12:36

อ.เทิงรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

แบบรายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯประจำเดือนธันวาคม.r
Download5
113.45 Kb
18.12.2019 12:35

อ.เทิงขอส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ

รายานการเสริมสร้าความเข็มแข็ขอหมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ เดือน ธั
Download4
361 Kb
18.12.2019 11:33

อ.เมือง ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ เดือนธันวาคม 62

รายานยาเสพติดทุก 20 ขอเดือน อ.เชียแสน18ธ.ค.62.rar
Download3
83.84 Kb
18.12.2019 11:32

อ.เชียงแสน ส่งรายงานยาเสพติด 20 ธ.ค.62

รายานผลการขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download6
135.5 Kb
18.12.2019 10:47

เชียงแสน ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายานผลการขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่.pdf
Download5
135.48 Kb
18.12.2019 10:16

อ.เชียงแสน ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนัสือส่ พช 6 ธันวาคม 62.pdf
Download1
854.47 Kb
18.12.2019 10:16

อ.เมืองเชียงราย ส่งรายงาย พช.6

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกว.pdf
Download2
127.32 Kb
18.12.2019 10:16

อ.เชียงแสน ส่งรายงานภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา

14 ธ.ค. .62 วช -.rar
Download2
3.18 Mb
18.12.2019 10:06

อ.เวียงชัยรายงานตลาดนัดฯ

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 20 ขอเดือน.pdf
Download1
127.32 Kb
18.12.2019 09:52

อ.เชียงแสน ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

การเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้าน.pdf
Download3
4.27 Mb
18.12.2019 09:44

อ.วชร.ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ.p
Download2
972.14 Kb
18.12.2019 09:43

อ.วชร.ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download2
2.13 Mb
18.12.2019 09:42

อ.วชร.ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ธันวาคม 17, 2019
ตลาดประชารัฐ.rar
Download2
100.67 Kb
17.12.2019 14:08

เวียงแก่นส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

พช.6เวียแก่น.pdf
Download2
659.02 Kb
17.12.2019 13:51

เวียงแก่นรายงานพช.6

ธค62.rar
Download3
111.92 Kb
17.12.2019 13:41

รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

บร2เวียแก่น.ธค62.rar
Download3
69.71 Kb
17.12.2019 13:31

เวียงแก่นส่งรายงานบร.2

62994_Doc 17 Dec 2562 1139.pdf
Download5
6.24 Mb
17.12.2019 11:49

เมืองพานมีดี_รายงานกานดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

62991_Doc 17 Dec 2562 1136.pdf
Download7
772.83 Kb
17.12.2019 11:48

เมืองพานมีดี_รายงาน​ผลป้องกัรแก้ไขปัญหา​ยาเสพติด

รายานยาเสพติดนอกสถานศึกษา เดือน ธันวาคม 2562.xls
Download1
346.5 Kb
17.12.2019 11:02

อ.เมืองรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา เดือนธีนวาคม 62

ยาเสพติด ป้อกันและแก้ไข ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download2
71.87 Kb
17.12.2019 11:00

ดอยหลวง รายงานผลเป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานโครการสร้าภูมิคุมกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download2
317.19 Kb
17.12.2019 10:53

อ.เมืองรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ 17 ธ.ค.62.rar
Download4
89.28 Kb
17.12.2019 10:44

ดอยหลวง รายงานส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่

ธ.ค.62.rar
Download1
88.71 Kb
17.12.2019 10:39

อ.เทิง//รายงานผลการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 17 ธ.ค.62.rar
Download1
3.09 Mb
17.12.2019 10:34

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ รอบ2

2. ธ.ค.62.xls
Download3
322.5 Kb
17.12.2019 09:44

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนธันวาคม 62

3.ธ.ค.62.xls
Download3
326.5 Kb
17.12.2019 09:43

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกะนปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนธันวาคม 62

2. ธ.ค. 62.xls
Download4
339.5 Kb
17.12.2019 09:42

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ เดือนธันวาคม 62

ธันวาคม 16, 2019
รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน รด.2 เดือ
Download3
97.84 Kb
16.12.2019 15:38

อ.แม่ลาวส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐและแบบรายงาน บร.2

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด2 เดือน ธ.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download3
48.74 Kb
16.12.2019 15:37

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ธ.ค.62.rar
Download2
986.63 Kb
16.12.2019 10:07

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาบาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ธ.ค.62.rar
Download6
727.67 Kb
16.12.2019 10:06

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ธ.ค.2562.rar
Download3
445.3 Kb
16.12.2019 10:05

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ธันวาคม 13, 2019
OTOP MOBILE เคลื่อนที่13122019143428.pdf
Download6
919.4 Kb
13.12.2019 14:36

อ.ป่าแดดรายงาน OTOP MOBILE 13ธ.ค62

ทะเบียนรายชื่อฯ ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักฯ อ.เทิ.xlsx
Download3
38.4 Kb
13.12.2019 12:15

อ.เทิง / ส่งทะเบียนรายชื่อครัวเรือนที่จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แบบรายานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขอขวัญ ขอฝากเทศกาลปีใหม่ อ.เทิ.pd
Download4
59.75 Kb
13.12.2019 12:09

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใหม่ งวดวันที่ 10 ธ.ค. 62

3. ธันวาคม วด 1 และ 2.xlsx
Download2
126.97 Kb
13.12.2019 12:08

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตลาดนัดชุมชนไทย ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562

Download3
5.02 Mb
13.12.2019 10:51

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐงวดที่ 2

2.ตลาดนด 14 ธ.ค. 62.xlsx
Download5
52.66 Kb
13.12.2019 10:43

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ธ.ค.62

ธันวาคม 12, 2019
รายานผล OTOP Mobile.docx
Download6
188.91 Kb
12.12.2019 16:02

พญาฯส่งรายงานโอทอป โมบาย

รอบ 2ตลาด ประชารัฐฯ.rar
Download3
3.18 Mb
12.12.2019 15:41

พญาฯส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

รายานผลเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี63.rar
Download2
27.71 Kb
12.12.2019 15:39

พญาฯรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากงวดวันที่ 15

รายานปชส.rar
Download2
3.76 Mb
12.12.2019 15:18

รายงานปชส.จากพญาฯ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 ธ.ค. 62.rar
Download2
82.13 Kb
12.12.2019 15:06

สพอ.วปป รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ธ.ค. 62.rar
Download2
49.4 Kb
12.12.2019 15:04

สพอ.วปป รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ตลาดประชารัฐ 14 ธ.ค. 62.rar
Download4
113.63 Kb
12.12.2019 15:00

สพอ.วปป รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 14 ธันวาคม 2562

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ธค. รอบที่ 2.rar
Download3
123.41 Kb
12.12.2019 11:02

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 2

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE ธค. 62.rar
Download3
55.88 Kb
12.12.2019 10:58

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE ธค.62

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม ธค. 62.
Download3
131.21 Kb
12.12.2019 10:58

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงาน SEฯ (บร.2 และกลุ่มเดิม)

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile ธค. 2562.docx
Download5
170.62 Kb
12.12.2019 10:56

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile ธค.62

ธันวาคม 11, 2019
ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์ ธ.ค.62.rar
Download2
367.47 Kb
11.12.2019 15:36

ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์ ธ.ค.62

ขุนตาล รายาน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 10 ธ.ค.62.rar
Download3
330.56 Kb
11.12.2019 15:28

ขุนตาล รายงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ 10 ธ.ค.62

ขุนตาล รายานผลการดำเนินานเศรษฐกิจฐานรากปละประชารัฐ บร.2 ธ.ค.
Download5
336.87 Kb
11.12.2019 15:11

ขุนตาล รายงานผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากปละประชารัฐ บร.2 ธ.ค.62

การดำเนินานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี62 บร.2111220191
Download3
668.29 Kb
11.12.2019 14:07

อ.ป่าแดดรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ11ธ.ค62

รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐระดับอำเภอ11122019135440
Download8
625.51 Kb
11.12.2019 14:05

อ.ป่าแดดรายงานคณะขับเคลื่อนประชารัฐ ระดับอำเภอ 11ธ.ค62

ดำเนินานโครการตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้1112201913565
Download4
763.93 Kb
11.12.2019 14:01

อ.ป่าแดดรายงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้11ธ.ค62

แบบตอบรับอบรม One plan ภาคเหนือ.pdf
Download3
839.05 Kb
11.12.2019 10:26

สพอ.วปป ขอส่งแบบตอบรับอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคเหนือ

ส่ตัวข้าราชการ สพอ.วปป.pdf
Download2
56.04 Kb
11.12.2019 10:25

สพอ.วปป ขอส่งหนังสือส่งตัวข้าราชการ

Download10
521.48 Kb
11.12.2019 10:17

อ.แม่จันส่งรายงานประชารัฐ (บร.2) พี่ทิพ

1. 15 ธ.ค. 62.xls
Download4
108 Kb
11.12.2019 08:54

อ.ขุนตาล รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย 15 ธ.ค. 62

1.ตลาดนด 4 ธ.ค. 62.xlsx
Download4
52.84 Kb
11.12.2019 08:42

อ.ขุนตาล รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 4 ธ.ค.62

ธันวาคม 10, 2019
วก.รายานผลการจำหน่ายกระเช้าขอขวัญ 10 ธ.ค.62.rar
Download4
18.28 Kb
10.12.2019 12:24

วก.รายงานผลการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 10 ธ.ค 62

วก.รายานประชามัสพันธ์ ธ.ค.62.rar
Download3
316.9 Kb
10.12.2019 12:18

วก.รายงาน ประชาสัมพันธ์ ธ.ค.62

อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ ธ.ค. 2562.docx
Download2
11.74 Mb
10.12.2019 00:02

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 62

ธันวาคม 9, 2019
ธันวาคม 62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download1
568.01 Kb
09.12.2019 20:20

อ.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 62

ยอดจำหน่ายกระเช้า OTOP.rar
Download2
74.8 Kb
09.12.2019 15:57

สพอ.วปป รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใหม่ รอบวันที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

แม่จันราย านยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ฯ รอบ 10 ธค..docx
Download2
271.89 Kb
09.12.2019 15:19

อ.แม่จันส่งรายงานผลการจำหน่ายของขวัญฯ งวดวันที่ 10

ประชาสัมพันธ์ พ.ย. 62.rar
Download0
2.49 Mb
09.12.2019 14:35

สพอ.วปป ส่งรายงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พ.ย. 2562

Download1
450.83 Kb
09.12.2019 14:09

อ.แม่จันส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ (พี่ทิพ)

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว ธันวาคม 62.rar
Download4
74.02 Kb
09.12.2019 13:18

ดอยหลวง ส่งประชาสัมพันธ์ ธ.ค.62

ส่รายานข่าว ธค.62.pdf
Download2
416.81 Kb
09.12.2019 11:29

อ.เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

อ.แม่สาย านยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ฯ รอบ 10 ธค..docx
Download4
100.71 Kb
09.12.2019 10:32

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญปีใหม่ รอบ 10 ธค.

ธันวาคม 7, 2019
รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ธ.ค.62.rar
Download11
160.71 Kb
07.12.2019 10:49

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 10ธ.ค.62

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download8
182.06 Kb
07.12.2019 10:33

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและแระชารัฐ ปี625(บร.2)10ธ.ค.62

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15ธ.ยค62-วชร.rar
Download3
127.39 Kb
07.12.2019 10:26

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย 15 ธ.ค.62

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 10ธ.ค.62.rar
Download4
127.96 Kb
07.12.2019 10:19

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญ OTOP 10ธ.ค.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ธ.ค.62- วชร.rar
Download2
393.21 Kb
07.12.2019 10:18

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ธ.ค.62

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ธ.ค.62- วชร.rar
Download2
307.41 Kb
07.12.2019 10:17

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ 10 ธ.ค.62

ธันวาคม 6, 2019
รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ธ.ค.62 อ.เชียแสน.docx
Download1
96.48 Kb
06.12.2019 15:38

อ.เชียงแสนส่ง รายงาน พช.ใสสะอาด

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญปีใหม่06122019131545.pdf
Download7
372.03 Kb
06.12.2019 13:17

อ.ป่าแดดส่งรายงานของขวัญปีใหม่10ธ.ค62

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญปีใหม่06122019125352.pdf
Download1
152.81 Kb
06.12.2019 12:56

อ.ป่าแดดรายงานยอดจำหน่ายของขวัญของฝากเทศกาบปีใหม่วันที่10ธ.ค62

ชุมชนใสสะอาดดอยหลว 6 ธ.ค.62.rar
Download1
165.63 Kb
06.12.2019 10:30

ดอยหลวง รายงานแผนและผล ชุมชนใสสะอาด

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 6 ธันวาคม 63.rar
Download1
112.91 Kb
06.12.2019 09:53

ดอยหลวง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 6 ธ.ค.62.rar
Download3
3.09 Mb
06.12.2019 09:44

ดอยหลวงรายงาตตลาดประชารัฐ

ธันวาคม 5, 2019
รายาน0000 พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
354 b
05.12.2019 11:38

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายาน0สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก
Download2
78.97 Kb
05.12.2019 11:38

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ธ.ค.62แก้ไข.pdf
Download3
162.41 Kb
05.12.2019 06:32

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ธ.ค.62(แก้ไข)

ธันวาคม 4, 2019
รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ธ.ค. 62.docx
Download1
359.78 Kb
04.12.2019 23:02

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด (5 ธ.ค. 2562)

5 ธ.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download3
72.55 Kb
04.12.2019 23:01

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก (5 ธ.ค.62)

อ.แม่จัน รายาน พช.ใสสะอาด ปี 63-4 ธ.ค.62.rar
Download2
3.51 Mb
04.12.2019 15:59

อ.แม่จัน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ณ 4 ธ.ค.62

ธันวาคม 3, 2019
รายาน พช.ใสสะอาด ธันวาคม25621.doc
Download1
1.55 Mb
03.12.2019 17:33

พญาเม็งรายส่งรายงานพช.ใสสะอาด

รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2.rar
Download2
135.24 Kb
03.12.2019 16:10

พญาฯรายงานรด.2

ตลาดนัดฯคนไทยยิ้มได้ อ.พญาฯ.rar
Download6
3.18 Mb
03.12.2019 16:02

พญาฯส่งรายงาน

วปป.ส่รายานข้อมูล รด.2 ธ.ค.62.rar
Download2
55.78 Kb
03.12.2019 15:25

วปป.รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (รด2.)

ตลาดประชารัฐ4ธ.ค.62.rar
Download2
93.07 Kb
03.12.2019 15:16

วปป.รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ

รายานประชาสัมพันธ์ ธ.ค.62.rar
Download1
3.27 Mb
03.12.2019 14:56

อ.เทิง//รายงานการประชาสัมพันธ์

อำเภอพาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 4 ธ.ค.62.pdf
Download3
393.24 Kb
03.12.2019 13:37

อ.พาน ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

แผน-ผลใสสะอาดป่าแดด ปี63เดือนธค.pdf
Download4
196.03 Kb
03.12.2019 12:40

อ.ป่าแดด รายงานพช.ใสสะอาดเดือนธค

ธันวาคม 2562.pdf
Download1
132.97 Kb
03.12.2019 12:35

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาดเดือน ธ.ค.62

แม่สาย พช.ใสสะอาด 63 - ธค-.xls
Download3
86 Kb
03.12.2019 12:02

ใส สะ อาด แม่สาย ธ.ค 62

ร.ด.2 พ.ย. 62.rar
Download8
121.75 Kb
03.12.2019 11:56

อ.เวียงชัย รด.2

ธันวาคม 62.xls
Download2
345 Kb
03.12.2019 11:17

อำเภอขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ธ.ค.62.pdf
Download4
170.15 Kb
03.12.2019 11:11

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ธ.ค.62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ธันวาคม 62.doc
Download2
498 Kb
03.12.2019 10:53

อ.เมืองรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธค. 62

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ธค.รอบที่ 1.rar
Download3
3.11 Mb
03.12.2019 10:52

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐฯ รอบ 1

รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือ ๔ ธ.ค.rar
Download4
1.63 Mb
03.12.2019 10:48

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2ธันวาคม 2562.
Download2
116.81 Kb
03.12.2019 10:45

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ(รด.2)

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ธ.ค.62- วชร.rar
Download6
395.51 Kb
03.12.2019 10:30

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ธ.ค.62

ธันวาคม 2, 2019
Download2
18.87 Mb
02.12.2019 15:13

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ธค.2562

4 ธ.ค. .62 วช -.rar
Download4
3.18 Mb
02.12.2019 14:46

อ.เวียงชัยรายงานตลาดนัดฯ

ขุนตาลรายาน รด.2 ธ.ค.62.rar
Download5
133.1 Kb
02.12.2019 14:28

ขุนตาลรายงาน รด.2 ธ.ค.62

ขุนตาล รายาน พช.ใสสะอาด ธ.ค. 62.rar
Download4
186.01 Kb
02.12.2019 14:11

ขุนตาล รายงาน พช.ใสสะอาด ธ.ค. 62

การดำเนินานโครการ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้021220
Download3
469.2 Kb
02.12.2019 13:56

อ.ป่าแดดส่งตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทุกวันทึ่4

ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐ 4 ธ.ค.62.rar
Download5
299.98 Kb
02.12.2019 13:54

ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐ 4 ธ.ค.62

การประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนประจำปี256202122019125619.pdf
Download4
5.25 Mb
02.12.2019 12:59

อ.ป่าแดดขอส่งงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ปี62

Download2
2.31 Mb
02.12.2019 12:55

รายงาน พช.ใสสะอาดอำเภอเมืองเชียงราย

Download1
16 Mb
02.12.2019 12:22

รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม อำเภอเมืองเชียงราย

Download3
729.14 Kb
02.12.2019 12:10

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐงวดแรก

2 ธ.ค.62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถา
Download5
1.1 Mb
02.12.2019 12:08

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่5 ตุลา.pdf
Download2
134.61 Kb
02.12.2019 12:02

อ.เทิงขอส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

อ.ป่าแดดขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2ธันวาคม2562.rar
Download6
87.09 Kb
02.12.2019 08:51

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานข้อมูลผลิตภัณท์ รด.2 (2ธ.ค62)

พฤศจิกายน 29, 2019
วปป.นโยบายรัฐบาลพ.ย.62.rar
Download9
99.31 Kb
29.11.2019 14:21

วปป.รายงานนโยบายรัฐบาล

วปป.รายานแผนผลปฏิบัติานพ.ย.62.rar
Download3
80.71 Kb
29.11.2019 14:20

วปป.รายงานแผน-ผล

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐพ.ย.62.rar
Download4
93 Kb
29.11.2019 14:20

วปป.รายงานคณะทำงานประชารัฐ

วปป.รายานยอดจัดจำหน่าย OTOPพ.ย.62.rar
Download2
77.7 Kb
29.11.2019 14:19

วปป.รายงานOTOP

พฤศจิกายน 28, 2019
อ.เทิขอส่รายานแผน-ผล อสพ.ประจำเดือนพฤศจิกายน.rar
Download3
224.53 Kb
28.11.2019 09:21

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลประจำเดือนอสพ.

พฤศจิกายน 26, 2019
การรายานแผน-ผลปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน2611201910465
Download3
6.53 Mb
26.11.2019 10:49

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติราชการประจำเดือนพ.ย62

รายเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดินการป้อกันและแก้ปัญหา
Download4
6.15 Mb
26.11.2019 10:05

อ.ป่าแดดรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน พย.62

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญปีใหม่ 25 พ.ย. 62.rar
Download2
69.1 Kb
26.11.2019 09:33

เวียงแก่น รายงานของขวัญปีใหม่ รอบ2/พ.ย.62

พฤศจิกายน 25, 2019
รายานนโยบายขอรัฐ พ.ย. 2562.docx
Download1
144.41 Kb
25.11.2019 23:46

อ.เวียงชัย รายงานนโยบายรัฐบาลฯ ประจำเดือน พ.ย. 2562

รายานแผน-ผล การปฏิบัติาน 25 พ.ย.2562.rar
Download1
175.84 Kb
25.11.2019 23:06

อ.เวียงชัย รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย. 62

ขุนตาล รายานจำนวน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 25 พ.ย.62.rar
Download2
330.37 Kb
25.11.2019 16:37

ขุนตาล รายงานจำนวน OTOP ของขวัญปีใหม่ 25 พ.ย.62

ขุนตาล รายานยอด OTOP พ.ย.62.rar
Download3
344.49 Kb
25.11.2019 16:34

ขุนตาล รายงานยอด OTOP พ.ย.62

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย กระเช้า OTOP.rar
Download6
426.38 Kb
25.11.2019 16:12

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ OTOP

รายานแผน ธค.และ ผล พย.62.rar
Download3
443.17 Kb
25.11.2019 15:52

อำเภอเมืองฯส่งรายงานแผน ผล

อำเภอเมือฯส่บัญชีรายชื่อพัฒนากรอบรม จ.ลำ.docx
Download5
21.23 Kb
25.11.2019 15:20

อำเภอเมืองฯส่งรายชื่อพัฒนากรอบรม ลำปาง

รายชื่อ พก.เป้าหมายไปอบรม ลำปา.docx
Download4
16.78 Kb
25.11.2019 12:09

ดอยหลวง ส่งรายชื่อพํมนากรเข้าฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ

แผน-ผล ดอยหลว 25 พ.ย.62.rar
Download3
120.44 Kb
25.11.2019 12:08

ดอยหลวง ส่งแผน ผลประจำเดือน

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล พย. 2562.docx
Download1
103.87 Kb
25.11.2019 09:54

อ.แม่สาย ส่งรายงานนโยบายรัฐบาลฯ พย.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน พย. 62.rar
Download2
3.45 Mb
25.11.2019 09:53

อ.แม่สายรายงานแผน-ผลฯ พย.62

อ.แม่สาย ส่รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญ ขอฝากเทศกาลปีใหม่ รอบ
Download3
100.73 Kb
25.11.2019 09:52

อ.แม่สาย รายงนยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญ ปีใหม่ฯ

พฤศจิกายน 23, 2019
พก.ระหว่าประจำการ.docx
Download8
16.87 Kb
23.11.2019 14:42

อ.แม่ลาว ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ

พฤศจิกายน 22, 2019
อ.แม่จัน หนัสือส่รายชื่อเข้าร่วมโครการพัฒนากรระหว่าประจำการ.
Download8
69.7 Kb
22.11.2019 10:18

อ.แม่จัน ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 25พ.ย.62.rar
Download2
128.15 Kb
22.11.2019 08:48

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญ OTOP 25พ.ย.62

พฤศจิกายน 21, 2019
รายานยาเสพติด พ.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download7
2.99 Mb
21.11.2019 14:38

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ย.62 อ.แม่ลาว.r
Download2
10.41 Mb
21.11.2019 14:37

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ฯ

แผน-ผล การปฏิบัติานประจำเดือน ขออาสาพัฒนาอสพรุ่นที่71เดือน พ
Download6
1.15 Mb
21.11.2019 13:51

อ.ป่าแดดส่งแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาพัฒนารุ่นที่71เดือน พ.ย62

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน22พย.62.rar
Download2
62.06 Kb
21.11.2019 12:28

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กขตจ.22พย.62

Download2
1.33 Mb
21.11.2019 12:21

อ.แม่จัน ส่งรายงานแผนผลประจำเดือนพ.ย. 62

OTOP Moblieเคลื่อนที่21112019112047.pdf
Download10
1.3 Mb
21.11.2019 11:24

อ.ป่าแดดรายงานผลการดำเนินงานโครงการOTOP Moblieเคลื่อนที่ทุก20ของเดือน(21พ.ย62)

พฤศจิกายน 20, 2019
รายานโมบายคลินิก.rar
Download8
273.3 Kb
20.11.2019 14:48

อ.แม่สาย ส่งรายงานโมบายคลินิก เพื่อ 20 มค63

ประชาสัมพันธ์ขอขวัญปีใหม่20112019093823.pdf
Download7
397.52 Kb
20.11.2019 09:44

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานของขวัญปีใหม่ รอบ 2(20พ.ย62)

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 343.81 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย