ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มิถุนายน 22, 2021
รายานประเด็นการติดตาม มิ.ย. 2564.rar
Download0
8.33 Mb
22.06.2021 22:47

อ.เวียงชัย ส่งรายงานประเด็นการติดตาม มิ.ย. 2564

. . - .64 -.rar
Download3
60.09 Kb
22.06.2021 16:36

อ.พาน ส่ง กข.คจ.

มชช.พ.ศ.ปี 2564 อำเภอแม่สรวย.rar
Download1
4.27 Mb
22.06.2021 14:49

อ.แม่สรวย ส่งสรุปผลมชช.ปี64

ชร 1219-2891 ผลประเมิน มชช. อ.พญาเม็ราย ปี 2564.pdf
Download0
11.69 Mb
22.06.2021 14:48

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งผลการประเมิน มชช. ปี 2564 ให้จังหวัดทราบ

20210622143106421.pdf
Download0
11.7 Mb
22.06.2021 14:42

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งผลการประเมิน มชช. ปี 2564 ให้จังหวัดทราบ

สรุปผลการดำเนินาน พช.ใสสะอาด อ.เมือฯ ปี 2564.doc
Download3
44.18 Mb
22.06.2021 14:39

อ.เมือง ส่งสรุปผลการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ปี 2564

มชช.อ.เวียแก่น 64.pdf
Download2
806.93 Kb
22.06.2021 08:56

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงาน มชช.2564

อ.เวียแก่น รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ มิ.ย.64.xls
Download1
56.5 Kb
22.06.2021 08:53

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือน มิ.ย.2564

รายาน กข.คจ. มิ.ย.64.rar
Download0
65.45 Kb
22.06.2021 08:52

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงาน กข.คจ.เดือน มิ.ย.2564

มิถุนายน 21, 2021
เอกสารรายานเชิประจักษ์ พช.ใสสะอาด อ.พยาเม็ราย ปี 2564.doc
Download2
13.81 Mb
21.06.2021 19:50

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ปี 2564 ให้จังหวัดทราบ

ร.ด.2 มิย. เวียแก่น.pdf
Download0
97.52 Kb
21.06.2021 17:37

เวียงแก่น รายงาน ร.ด.2 มิ.ย.64

เวียแก่น รายาน OTOP Mobile มิ.ย..64.pdf
Download0
57.55 Kb
21.06.2021 17:37

เวียงแก่น รายงาน OTOP mobile มิ.ย.64

อ.พาน รายานผล ร.ร.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มิ.ย.64.rar
Download1
125.01 Kb
21.06.2021 16:35

รายงานการดำเนินงาน รร.กลุ่มออมทรัพย์ 64

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ อ.พาน มิ.ย.64.rar
Download1
135.86 Kb
21.06.2021 16:20

อ.พาน รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สรุปผลการดำเนินาน พช.ใสสะอาดพาน.rar
Download6
46.15 Mb
21.06.2021 16:03

อ.พาน ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด

มชช.ป่าแดด001.pdf
Download3
7.6 Mb
21.06.2021 16:02

อ.ป่าแดด ส่งผลการดำเนินงน มชช

Download0
101.16 Kb
21.06.2021 13:40

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายมิถุนายน 2564

ขุนตาล รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มิ.ย. 64.rar
Download0
124.53 Kb
21.06.2021 13:17

ขุนตาล รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มิ.ย. 64

ขุนตาล รายานผ้าไทย มิ.ย.64.rar
Download0
2.58 Mb
21.06.2021 13:07

ขุนตาล รายงานผ้าไทย มิ.ย.64

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิถุนายน 2564.docx
Download0
101.21 Kb
21.06.2021 12:20

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Download1
56.19 Kb
21.06.2021 12:14

อ.เมืองรายงาน กข.คจ. มิย. 64

อ.แม่สายรายาน กข.คจ.มิถุนายน64.rar
Download0
170.2 Kb
21.06.2021 12:05

อ.แม่สายรายงาน กขคจ. มิถุนายน 64

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิย64.docx
Download1
28.27 Kb
21.06.2021 12:00

อ.แม่สาย รายงานผลการติดตาม กขคจ.มิย.64

สร้าภุมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว 20 ขอเดือน.rar
Download0
28.81 Kb
21.06.2021 10:59

ดอยหลวง ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

การเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.ra
Download0
51.75 Kb
21.06.2021 10:58

ดอยหลวง ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่

การป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
34.8 Kb
21.06.2021 10:57

ดอยหลวง ส่งรายงานการป้องกันแก้ไขยาเสพติด

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ มิย.64.rar
Download0
275.07 Kb
21.06.2021 10:18

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงานบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานประเด็นติดตามเดือนมิถุนายน 2564.rar
Download6
29.42 Mb
21.06.2021 09:55

อ.ส่งรายงานประเด็นติดตามเดือน มิย64

ดอยหลวแบบรายานผ้าไทย ประจำเดือนมิถุนายน.xls
Download0
340.5 Kb
21.06.2021 09:17

อ.ดอยหลวงส่งแบบรายงานผ้าไทย

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย.64.rar
Download0
705.45 Kb
21.06.2021 08:54

อ.แม่จันรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ มิ.ย.64.rar
Download0
575.83 Kb
21.06.2021 08:53

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ มิ.ย.2564.rar
Download0
95.44 Kb
21.06.2021 08:52

อ.แม่จันรายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มิ.ย.64.rar
Download1
183.06 Kb
21.06.2021 08:29

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ. มิ.ย.64.rar
Download1
273.85 Kb
21.06.2021 08:28

อ.แม่สรวย ส่งรายงานติดตามสนับสนุน กข.คจ.

TDR แม่สลอนอก.docx
Download1
3.26 Mb
21.06.2021 02:05

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานการพัฒนาตำบล (TDR) ตำบลแม่สลองนอก ปี 2564

TDR ตำบลเมือชุม ปี 2564 .pdf
Download3
2.16 Mb
21.06.2021 01:03

อ.เวียงชัย รายการการพัฒนาตำบล TDR ตำบลเมืองชุม ปี 2564

มิถุนายน 20, 2021
Download1
454.46 Kb
20.06.2021 23:50

อ.เมือง รายงาน บร.2

Download1
531.84 Kb
20.06.2021 23:07

อ.เมืองรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ(แก้ไข)

รายานการประชุมคณะทำานฯ มิย.64.docx
Download5
13.44 Kb
20.06.2021 22:39

อ.เมือง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อน

รายานนโยบายเน้นหนักฯ.docx
Download1
1.65 Mb
20.06.2021 21:44

อ.เมือง รายงานนโยบายเน้นหนัก

รายานติดตาม กข.คจ.อ.เวียเชียรุ้25มิ.ย.64.rar
Download1
93.41 Kb
20.06.2021 14:48

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานติดตามและตรวจสอบและแก้ไขปัญหา กข.คจ.(25มิ.ย.64)

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20มิ.ย.64-วชร.rar
Download2
120.64 Kb
20.06.2021 14:42

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐระดับอำเภอ(20พ.ค.64)

อ.ขุนตาล พช.ใสสะอาด 2564.docx
Download3
13.44 Mb
20.06.2021 13:07

อ.ขุนตาล ส่งสรุป พช.ใสสะอาด ปี 2564

ส่ มชช..pdf
Download7
2.85 Mb
20.06.2021 11:44

แม่ฟ้าหลวง การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564

9 มิถุนายน 64.doc
Download0
820.5 Kb
20.06.2021 10:56

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

มิ.ย.64.xls
Download0
636 Kb
20.06.2021 10:55

อ.ขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9 มิ.ย.64.xls
Download0
640 Kb
20.06.2021 10:54

อ.ขุนตาล ส่งรายงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

มิ.ย. 64.xls
Download0
653.5 Kb
20.06.2021 10:53

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ

สรุป พช.ใสสะอาด ปี 2564.docx
Download3
16.63 Mb
20.06.2021 08:49

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งสรุปรายงานการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด2564

รายานผ้าไทย มิ.ย.64.rar
Download0
125.3 Kb
20.06.2021 06:38

เชียงของส่งรายงานผ้าไทยคะ

มิถุนายน 19, 2021
รายานติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไชปัญหาชำระเินยืม กข.คจ.-25 มิย. 6
Download1
108.9 Kb
19.06.2021 23:13

อ.เวียงชัย รายการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาชำระเงินยืมโครงการ กข.คจ. (25 มิ.ย. 2564)

รายานการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขการชำระเินยืมโครการ กข.คจ. มิ.
Download1
138.58 Kb
19.06.2021 22:50

อ.เวียงชัย รายงานมาตรการช่วยเหลือ กข.คจ. (โควิด-19) มิ.ย. 2564

รายาน กข.คจ. - 25 มิ.ย. 2564.rar
Download1
137.29 Kb
19.06.2021 22:39

อ.เวียงชัย รายงานการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. (25 มิ.ย. 2564)

รายานผ้าไทย มิ.ย. 2564.rar
Download0
1.1 Mb
19.06.2021 22:26

อ.เวียงชัย รายงานผ้าไทย มิ.ย. 2564

รายานตลาดประชารัฐ 20 มิ.ย. 2564.rar
Download0
107.81 Kb
19.06.2021 22:24

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐ มิ.ย. 2564

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภาร.มิ.ย.64.pdf
Download1
152.69 Kb
19.06.2021 19:12

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ มิ.ย.64

มิถุนายน 18, 2021
Download0
82.68 Kb
18.06.2021 20:52

อ.เทิง//รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

ชร 1219-2857 จริยธรรมข้าราชการ ปี 2564 อ.พญาเม็ราย.pdf
Download1
1.92 Mb
18.06.2021 17:44

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งรายงานโครงการฯ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564 ให้จังหวัดทราบ

รายานติดตามผลการดำเนินาน จปฐ.ปี2563.rar
Download1
974.9 Kb
18.06.2021 16:39

อ.เทิง รายงานติดตามผลการดำเนินงาน จปฐ.2563

๑๘ มิ.ย. ๖๔ รายานผลการดำเนินาน กทผ. ทุก ๓๐ ขอเดือน.rar
Download1
92.64 Kb
18.06.2021 16:31

ชข.ส่งผลการดำเนินงาน กทผ. ๑๘ มิ.ย. ๖๔

๑๘ มิ.ย.ส่รายานเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วย กอทุนแม่ฯ.ra
Download0
49.21 Kb
18.06.2021 16:23

ชข.ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ

๑๘ มิ.ย. ๖๔ รายานผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download0
34.99 Kb
18.06.2021 16:09

ชข.ส่งรายงานผลปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๘ มิ.ย.๖๔

๑๘ มิ.ย. ๖๔รายานผลสร้าภูมิคุ้มกันในเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download0
58.86 Kb
18.06.2021 15:47

ชข.ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 06 2564.rar
Download0
1.81 Mb
18.06.2021 15:36

อ.เทิง รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 4 รายงาน

เทิ มิ.ย.64 แบบรายานผ้าไทย.xls
Download0
3.48 Mb
18.06.2021 15:00

อ.เทิง รายงานผ้าไทย ใส่ให้สนุก

แบบรายาน กข.คจ. มิ.ย. 64 .rar
Download1
188.47 Kb
18.06.2021 14:37

แม่ฟ้าหลวง รายงานติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระคืนเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มิ.ย. 64

แบบรายานผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มิ.ย. 64 .rar
Download0
244.21 Kb
18.06.2021 14:08

แม่ฟ้าหลวง การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มิ.ย. 64

รายานยาเสพติดนอกสถานศึกษา20 มิถุนายน64.rar
Download0
157.6 Kb
18.06.2021 14:01

อ.แม่สาย รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการป้อกันยาเสพติด มิย.64.rar
Download0
122.35 Kb
18.06.2021 13:49

อ.แม่สาย รายงานผลการป้องกันปัญหายาเสพติด มิ.ย.64

06อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนมิถุนายน2564.do
Download1
231.5 Kb
18.06.2021 13:23

อำเภอเทิงรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ประจำเดือนมิถุนายน2564

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย. 64.pdf
Download0
292.98 Kb
18.06.2021 13:15

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย. 64

อำเภอเทิส่สรุปผลการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาด2564วินัย.docx
Download3
7.68 Mb
18.06.2021 13:14

อำเภอเทิงส่งรายงานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. 64 .rar
Download0
160.05 Kb
18.06.2021 13:10

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. 64

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download0
187.51 Kb
18.06.2021 12:53

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา มิ.ย. 64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ
Download0
6.79 Mb
18.06.2021 12:49

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย. 64

รายานผล มิย64.rar
Download0
89.84 Kb
18.06.2021 12:30

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมิย64

มิถุนายน 17, 2021
แบบสรุปผลการดำเนินานนโยบายสำคัญขอกรมการพัฒนาชุมชน.rar
Download2
8.17 Mb
17.06.2021 22:02

แม่ฟ้าหลวง ประเด็นติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน มิ.ย. ๖๔

หมู่บ้านสารสนเทศ 2564.rar
Download2
33.91 Mb
17.06.2021 21:22

อ.เชียงแสน ส่งไฟล์หมู่บ้านสารสนเทศและตำบลสารสนเทศ

คณะทำานสานพลัประชารัฐ มิ.ย. 64.rar
Download0
86.39 Kb
17.06.2021 17:35

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

อ.แม่สาย รายานผลประเด็นติดตามฯ มิ.ย.64.rar
Download6
8.98 Mb
17.06.2021 16:39

อ.แม่สาย รายงานผลประเด็นติดตามฯ มิ.ย.64

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เดือน มิ.ย..docx
Download0
180.58 Kb
17.06.2021 16:04

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เดือน มิ.ย. ทุกวันที่ 30 (แก้ไขเพิ่ม)

มิ.ย.rar
Download2
13.18 Mb
17.06.2021 15:59

อ.แม่สรวย รายงาน การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เดือน มิ.ย. ทุกวันที่20

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ มิ.ย..docx
Download1
180.58 Kb
17.06.2021 15:56

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เดือน มิ.ย. ทุกวันที่ 20

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย..rar
Download0
285.82 Kb
17.06.2021 15:52

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน มิ.ย. ทุกวันที่ 20

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน มิ.
Download0
380.5 Kb
17.06.2021 15:51

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เดือน มิ.ย. ทุกวันที่ 20

เมือ_แบบรายานผ้าไทย มิ.ย.64.xls
Download1
1.75 Mb
17.06.2021 15:51

เมือง_รายงานผ้าไทย มิ.ย.64

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน มิ.ย..rar
Download0
8.68 Mb
17.06.2021 15:49

อ.แม่สรวย รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ เดือน มิ.ย. ทุกวันที่ 20

20 มิ.ย. 64 - -.rar
Download0
201.45 Kb
17.06.2021 15:45

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนคณะทำงาน คสป.ฯ มิ.ย.64

Download0
240.83 Kb
17.06.2021 15:39

พญาฯรายงานยาเสพติด

แบบรายานผ้าไทย ปรับ 64.xls
Download1
129.5 Kb
17.06.2021 15:37

อ.พญาฯรายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก

รายาน 15 มิ.ย.OTOP Mobile - -.docx
Download0
180.76 Kb
17.06.2021 14:28

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) มิ.ย.

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป.มิ.ย. 64.docx
Download1
758.42 Kb
17.06.2021 14:17

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่น คสป.ฯ มิ.ย.64

อ.แม่สาย รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก มิ.ย.64.rar
Download1
3.59 Mb
17.06.2021 14:17

อ.แม่สาย รายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก มิ.ย.64

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 มิ.ย.64.rar
Download1
56.71 Kb
17.06.2021 14:16

อ.แม่สาย รายงาน คสป.(บร.2) มิ.ย.64

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ คสป. มิ.ย. 64.rar
Download0
54.59 Kb
17.06.2021 14:15

อ.แม่สาย รายงานการขับเคลื่อนคณะทำงาน คสป.ฯ มิ.ย.64

รายาน000ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก30 ขอเดือน.rar
Download0
80.78 Kb
17.06.2021 13:42

วปป.รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน000กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุก 25 ขอเดือน.rar
Download0
93.22 Kb
17.06.2021 13:40

วปป.รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายาน000กข.คจ. ทุกวันที่ 25 ขอเดือน.rar
Download2
50.21 Kb
17.06.2021 13:39

วปป.รายงาน กข.คจ.

รายานการสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน.
Download0
95.73 Kb
17.06.2021 13:30

วปป.รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่

รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก2
Download0
72.3 Kb
17.06.2021 13:30

วปป.รายงานการป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
75.43 Kb
17.06.2021 13:29

วปป.รายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิ.ย.64.rar
Download0
246.98 Kb
17.06.2021 12:01

สพอ.เวียงแก่น ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ (เดือน มิ.ย.64)

โครการเสริมสร้าการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนปี6400
Download2
1 Mb
17.06.2021 10:24

อ.ป่าแดดขอส่งโครงการเสริมสร้างจรยธรรมข้าราชการพลเรือนปี64(17มิย64)

รายานประเด็นติดตาม สนับสนุนฯ มิ.ย.64.rar
Download4
12.35 Mb
17.06.2021 09:53

อ.แม่สรวย ส่งรายงานประเด็นติดตาม สนับสนุนฯ มิ.ย.64

มิถุนายน 16, 2021
รายานผลานเด่น มิ.ย.rar
Download2
261.88 Kb
16.06.2021 16:36

อ.พาน รายงานผลงานเด่น เดือน มิ.ย.

อ.แม่สรวย สรุปผลการดำเนินานพช.ใสสะอาด ประจำปี 64.rar
Download7
27.25 Mb
16.06.2021 16:29

อ.แม่สรวย ส่งสรุปผลการดำเนินงานพช.ใสสะอาด ปี 64

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 มิ.ย.64-วชร.rar
Download0
113.69 Kb
16.06.2021 16:29

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile(15มิ.ย.64)

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มิ.ย.64 อ.แม่ลาว.rar
Download0
51.21 Kb
16.06.2021 16:26

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย.64 อ.แม่ลาว.
Download0
6.71 Mb
16.06.2021 16:25

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด มิ.ย.64 อ.แม่ลาว.rar
Download0
42.16 Kb
16.06.2021 16:24

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download1
45.42 Kb
16.06.2021 16:23

อ.แม่ลาวส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

อ.พานรายานประชุมคณะทำานขับเคลื่อน มิ.ย..rar
Download0
196.75 Kb
16.06.2021 16:23

อ.พาน รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ มิ.ย.

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป.บร.1.2 มิ.ย..rar
Download0
160.32 Kb
16.06.2021 16:20

อ.พาน รายงาน คสป. มิ.ย.

ทุกวันที่ 20 ขอเดือน รายานผ้าไทย มิ.ย.rar
Download0
356.75 Kb
16.06.2021 16:09

อ.พานรายงานผ้าไทย เดือน มิ.ย.

Download5
12.6 Mb
16.06.2021 16:08

อ.แม่ลาว รายงานประเด็นติดตามฯ (มิ.ย.64)

Download0
2.12 Mb
16.06.2021 10:30

อำเภอแม่จันส่งรายงานผ้าไทยมิย.2564

เชียขอ รายาน OTOP Mobile มื.ย.64.rar
Download0
1.41 Mb
16.06.2021 04:07

เชียงของส่งรายงาน OTOP Mobile คะ

มิถุนายน 15, 2021
อ.เชียแสน รายานพัฒนา ศก.เป้าหมายเน้นหนัก.rar
Download0
1.99 Mb
15.06.2021 22:51

อ.เชียงแสน รายงานพัฒนา ศก.ฐานราก+กลุ่มเน้นหนัก มิย.64

อ.เชียแสน รายานพัฒนาประชารัฐ มิย.64.rar
Download0
72.1 Kb
15.06.2021 22:30

อ.เชียงแสนรายงานการขับเคลื่อน 4ร.+บร.2 มิย.64

อ.เชียแสน รายานผ้าไทย มิย.64.rar
Download0
407.86 Kb
15.06.2021 22:18

อ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย (มิย.64)

หนัสือส่และแบบรายานดำเนินาน คสป. มิย.64.pdf
Download0
52.53 Kb
15.06.2021 21:52

อ.เชียงแสน รายงานขับเคลื่อน คสป. มิย.64

หนัสือรายานประมวลจริยธรรม.pdf
Download2
220.79 Kb
15.06.2021 21:30

อ.เวียงชัย รายงานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

สรุปรายาน พช.ใสสะอาด 2564.docx
Download4
14.22 Mb
15.06.2021 17:09

อ.แม่ลาว รายงานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2564

จิตอาสา อ.ขุนตาล.doc
Download1
1.31 Mb
15.06.2021 16:34

อำเภอขุนตาล รายงานสำรวจจิตอาสาพระราชทาน

OTOP MOBILE เวียป่าเป้า มิถุนายน 2564.pdf
Download0
93.86 Kb
15.06.2021 16:25

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

Download4
2.59 Mb
15.06.2021 16:23

อำเภอแม่ลาว ส่งข้อมูลตำบลสารสนเทศ

จริยธรรมข้าราชการ64.rar
Download1
563.06 Kb
15.06.2021 16:07

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2564

จิตอาสาพระราชทาน.pdf
Download1
197.8 Kb
15.06.2021 15:27

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานจิตอาสาพระราชทาน

อ.พาน โครการเสริมสร้าการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
Download1
626.29 Kb
15.06.2021 14:54

อ.พาน ส่งรายงาน โครงการเสริมสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

Download1
86.76 Kb
15.06.2021 14:18

อ.แม่จันส่งรายงาน คสป.บร.02มิถุนายน2564

Download0
1.01 Mb
15.06.2021 14:17

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐขับเคลื่อนกลุ่มเน้นหนัก มิย.64

Download0
92.14 Kb
15.06.2021 14:16

อำเภอแม่จันส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐมิถุนายน 2564

ติดตาม จปฐ.63.pdf
Download2
2.74 Mb
15.06.2021 14:16

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.2563

โครการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปฐ.ด้วยเครื
Download4
1.41 Mb
15.06.2021 12:53

โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563เชียงแสน

อ.พานส่สรุปผลการดำเนินาน มิ.ย.64.rar
Download7
21.29 Mb
15.06.2021 10:36

อำเภอพานส่งสรุปประเด็นนิเทศติดตาม มิ.ย.

รายานผ้าไทยมิถุนายน2564.rar
Download2
917.29 Kb
15.06.2021 10:08

อ.ป่าแดด รายงานผ้าไทยมิ.ย.64

เมือ_รายาน OTOP Mobile มิ.ย.64.rar
Download0
250.88 Kb
15.06.2021 08:29

เมืองรายงานตลาดโอทอปเคลื่อนที่ OTOP Mobile

มิถุนายน 14, 2021
อ.เวียชัย-รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประ
Download6
75.47 Kb
14.06.2021 22:05

อ.เวียงชัย ส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ มิ.ย.. 2564

มิ.ย. 64 แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลานเด่น.docx
Download1
1014.18 Kb
14.06.2021 21:57

อ.เวียงชัย รายงานผลงานเด่นฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

OTOP Mobile ทุกวันที่ 15 มิ.ย. อ.พาน.rar
Download0
73.89 Kb
14.06.2021 19:25

อ.พาน ส่ง รายงาน OTOP Mobile เดือน มิ.ย

หนัสือส่ สำรวจข้อมูลการเป็นจิตอาสา.pdf
Download6
150.74 Kb
14.06.2021 14:34

อ.พาน ส่งรายงานข้อมูลการเป็นจิตอาสาพระราชทาน

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิถุนายน 64.xlsx
Download0
35 Kb
14.06.2021 13:13

อ.เมืองรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มิย.64

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มิถุนายน 64.d
Download1
375.5 Kb
14.06.2021 13:10

อ.เมือรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือน มิย.64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download2
415 Kb
14.06.2021 13:07

อ.เมืองรายงานการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมูบ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิย.64

อ.แม่สาย ส่รายานผลจริยธรรมข้าราชการพลรือนฯ.pdf
Download4
363.69 Kb
14.06.2021 12:49

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลฯจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ

รายาน มิ.ย.64.rar
Download0
73.91 Kb
14.06.2021 12:25

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน OTOP Mobile มิ.ย.64

VTRตำบลโชคชัย อ.ดอยหลว 64.pdf
Download9
707.19 Kb
14.06.2021 11:28

อ.ดอยหลวงส่งแบบรายงาน VTR ต.โชคชัย

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile มิ.ย 2564.docx
Download0
99.32 Kb
14.06.2021 09:27

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile มิ.ย.64

มิถุนายน 11, 2021
ชร 1219-2787 สำรวจจิตอาสาพระราชทาน อ.พญาเม็ราย.pdf
Download5
929.78 Kb
11.06.2021 17:25

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลจิตอาสาพระราชทาน ให้จังหวัดทราบ

แบบสำรวจจิตอาสาพระราชทาน.xlsx
Download3
13.77 Kb
11.06.2021 16:57

อ.เวียงชัย ส่งแบบสำรวจจิตอาสาพระราชทาน

เมือ_รายานผลจริยธรรม.rar
Download2
887.4 Kb
11.06.2021 16:22

เมือง_รายงานผลจริยธรรม

เมือ_รายานจิตอาสาพระราชทานฯ.rar
Download4
887.43 Kb
11.06.2021 16:19

เมือง_รายงานจิตอาสาพระราชทานฯ

รายานผลจริยธรรม.rar
Download8
887.42 Kb
11.06.2021 16:13

อ.เมืองฯส่งรายงานประชุมจริยธรรมข้าราชการ

รายานผลจริยธรรมข้าราชการ.rar
Download5
887.42 Kb
11.06.2021 16:12

อ.เมืองฯส่งรายงานประชุมจริยธรรมข้าราชการ

รายานจิตอาสาพระราชทาน.rar
Download8
322.19 Kb
11.06.2021 16:09

อ.เมืองฯส่งสำรวจข้อมูลจิตอาสาฯ

รายานจิตอาสา.rar
Download5
322.19 Kb
11.06.2021 16:08

อ.เมืองฯส่งสำรวจข้อมูลจิตอาสาฯ

Download0
3.04 Mb
11.06.2021 14:30

อ.พญาฯรายงานปชส.

otop mobile อ.พญาเม็ราย.docx
Download0
208.44 Kb
11.06.2021 14:29

รายงานโอทอปโมบายจากอ.พญาฯ

หนัสือส่ จิตอาสาพระราชทาน.rar
Download3
67.79 Kb
11.06.2021 13:22

อ.เชียงราย ส่งแบบสำรวจข้อมูลเป็นจิตอาสาพระราชทาน

มิถุนายน 10, 2021
รายาน OTOP Mobile มิย.64 อ.เชียแสน.pdf
Download6
100.39 Kb
10.06.2021 11:42

อ.เชียงแสน รายงาน OTOP Mobile (15 มิย.64)

มิถุนายน 9, 2021
แบบรายานวัดประชา รัฐ สร้าสุข อ.เชียขอ.xlsx
Download0
956.09 Kb
09.06.2021 20:56

เชียงของส่งรายงาน วัด ประชาสร้างสุข อีกครั้ง

เดือน พ.ค.-มิ.ย.64.rar
Download0
1.05 Mb
09.06.2021 20:54

เชียงของ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

.เวียชัย รายาน OTOP Mobile มิ.ย..2564.docx
Download0
158.39 Kb
09.06.2021 20:44

อ.เวียงชัย รายงานOTOPเคลื่อนที่ OTOP Mobile (มิ.ย.2564)

อ.เวียชัย-รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน มิ.ย.2564.docx
Download0
544.9 Kb
09.06.2021 20:26

อ.เวียงชัย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ (10 พ.ค. 2564)

อ.แม่สรวย รายชื่อสมัครจิตอาสา.xlsx
Download4
14.08 Kb
09.06.2021 20:22

อ.แม่สรวย ส่งรายชื่อสมัครจิตอาสา

แบบรายาน ประชาสัมพันธ์ อ.แม่ฟ้าหลว มิ.ย.64.pdf
Download0
987.13 Kb
09.06.2021 17:42

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ รอบมิถุนายน 64

ผลการดำเนินานโครการวัดฯ มิย.64 เชียแสน.docx
Download0
754.56 Kb
09.06.2021 16:50

อ.เชียงแสน รายงานวัด รัฐ ประชาสร้างสุข

แบบสำรวจจิตอาสาพระราชทาน อ.ขุนตาล.xlsx
Download6
15.2 Kb
09.06.2021 15:28

แบบสำรวจการเป็นจิตอาสาพระราชทาน อ.ขุนตาล

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน มิย.64.doc
Download0
209.5 Kb
09.06.2021 14:31

อ.เชียงแสน รายงานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน มิย.64.docx
Download0
68.8 Kb
09.06.2021 14:31

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน มิย.64.docx
Download1
73.53 Kb
09.06.2021 14:30

อ.เชียงแสน รายงานการขับเคลื่อนยาเสพติด

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน มิย.64.rar
Download0
84.12 Kb
09.06.2021 14:30

อ.เชียงแสน รายงานการป้องกันยาเสพติด

รายาน กข.คจ. เชียแสน มิย.64.rar
Download1
184.73 Kb
09.06.2021 14:30

อ.เชียงแสน รายงาน กข.คจ.

ส่รายานข่าว มิย.64.docx
Download1
145.02 Kb
09.06.2021 14:29

อ.เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

แม่สาย-จิตอาสา 2564.xlsx
Download6
15.98 Kb
09.06.2021 12:03

แม่สาย-จิตอาสา 2564

ปชส.วด 9 มิ.ย.64.rar
Download9
3.02 Mb
09.06.2021 10:55

เวียงป่าเป้าส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 64

รายชื่อบุคคลากรสมัครจิตอาสา อ.ดอยหลว.xlsx
Download9
14.44 Kb
09.06.2021 09:55

อ.ดอยหลวงส่งรายชื่อผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน

มิถุนายน 8, 2021
Download3
118.06 Kb
08.06.2021 16:26

อ.เทิง /ส่งแบบสำรวจการเป็นจิตอาสาพระราชทาน

อ.เวียแก่น รายานผลการประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน .pdf
Download2
767.76 Kb
08.06.2021 12:04

อ.เวียงแก่น รายงานการประชาสัมพันธ์(มิ.ย.64)

รายานประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ลาว มิ.ย.64.doc.7z
Download3
4.48 Mb
08.06.2021 09:35

อ.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์ (มิ.ย.64)

รายานประชาสัมพันธ์ 10 มิ.ย.64- วชร.rar
Download0
912.88 Kb
08.06.2021 07:43

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงวนประชาสัมพันธ์(10มิ.ย.64)

มิถุนายน 7, 2021
รายาน พช. ใสสะอาด เวียป่าเป้า มิถุนายน 2564.rar
Download4
927.91 Kb
07.06.2021 17:00

สพอ. เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มิถุนายน 6, 2021
รด.2 พ.ค. เชียขอ.rar
Download2
743.31 Kb
06.06.2021 23:41

เชียงของ ส่ง รด.2

พช.ใสสะอาด มิ.ย. 64.rar
Download4
19.04 Mb
06.06.2021 23:25

เชียงของ ส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิถุนายน 4, 2021
รายาน รด.2 - 5 มิ.ย. 64.rar
Download2
142.73 Kb
04.06.2021 22:51

อ.เวียงชัย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2) - 5 มิ.ย. 64

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย. 64.pdf
Download7
444.95 Kb
04.06.2021 22:49

อ.เวียงชัย รายงาน พช.ใสสะอาด (5 มิ.ย. 64)

รายานผล พช. ใสสะอาด เดือน มิ.ย.63.doc
Download11
826.5 Kb
04.06.2021 13:07

อ.เวียงแก่น ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย.64.docx
Download2
93.03 Kb
04.06.2021 10:50

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายาน พช.ใสสะอาด.มิ.ย.64.pdf
Download2
198.13 Kb
04.06.2021 10:46

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด (5 มิ.ย.64)

พช.ใสสะอาด แม่ลาว มิ.ย.64.pdf
Download3
208.17 Kb
04.06.2021 09:06

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด(5 มิ.ย.64)

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25มิ.ย.64.rar
Download2
161.81 Kb
04.06.2021 08:18

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5มิ.ย.64)

อำเภอพาน รายาน รด2 เดือน พ.ค..rar
Download2
304.94 Kb
04.06.2021 08:15

อ.พาน ส่ง รด.2 ทุกวันที่ 5 เดือน พ.ค.

พช.ใสสะอาด-วชร 5 มิ.ย.64.pdf
Download4
171.61 Kb
04.06.2021 08:11

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด (5มิ.ย.64)

มิถุนายน 2, 2021
Download0
29.88 Mb
02.06.2021 14:01

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์มิย.2564

พช.ใสสะอาด เดือนพฤษภาคม 2564 ส่ 2 มิ.ย.64.rar
Download1
11.6 Mb
02.06.2021 13:57

ส่ง พช.ใสสะอาด เดือน พ.ค.2564 อำเภอแม่จัน

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย.64.pdf
Download3
386.21 Kb
02.06.2021 13:13

อ.เมือง ส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด (มิ.ย.64)

รายานประชาสัมพันธ์ พ.ค. 64.rar
Download1
6.59 Mb
02.06.2021 12:34

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 64

เมือ_รายานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.64.rar
Download0
4.73 Mb
02.06.2021 11:40

เมือง_รายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.64

อ.พาน มิ.ย.รายานแผน พช.ใสสะอาด.rar
Download2
1.65 Mb
02.06.2021 11:34

อำเภอพาน ขอส่ง พช.ใสสะอาด

อำเภอเทิรายานผลการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนพฤษภาคม
Download2
482.54 Kb
02.06.2021 11:05

อำเภอเทิงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประจำเดือนพฤษภาคม2564วินัยแก้วเทพ

แบบรายานวัดประชา รัฐ สร้าสุข อ.ขุนตาล มิ.ย. 64.xlsx
Download1
1.05 Mb
02.06.2021 11:04

แบบรายงานวัดประชา รัฐ สร้างสุข อ.ขุนตาล มิ.ย. 64

อำเภอเทิรายานผลการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนมิถุนาย
Download2
482.72 Kb
02.06.2021 11:02

อำเภอเทิงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประจำเดือนพฤษภาคม2564วินัยแก้วเทพ

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile มิ.ย. 64.rar
Download0
95.51 Kb
02.06.2021 10:49

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile มิ.ย. 64

ขุนตาล รายานการประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 64.doc
Download1
8.37 Mb
02.06.2021 10:32

ขุนตาล รายงานการประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 64

อ.ป่าแดด แบบรายานวัดประชา รัฐ สร้าสุข มิ.ย.64.xlsx
Download4
487.82 Kb
02.06.2021 10:21

อ.ป่าแดด รายงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

ขุนตาล ส่ รด.2 5 มิ.ย.64.rar
Download2
132.38 Kb
02.06.2021 09:48

ขุนตาล ส่ง รด.2 5 มิ.ย.64

มิถุนายน 1, 2021
ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย.64.rar
Download3
956.29 Kb
01.06.2021 15:31

อ.ขุนตาล รายงาน พช.ใสสะอาด

Download3
106.07 Kb
01.06.2021 14:25

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02 มิถุนายน2564

รายานยอดจำหน่ายผลิตภัณท์OTOPรด21มิย64001.pdf
Download2
1.18 Mb
01.06.2021 13:00

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานยอดจำหน่ายโอท็อป รด2.(1มิย64)

พัฒนาชุมชนใสสะอาด1มิย64001.pdf
Download2
1.36 Mb
01.06.2021 12:59

อ.ป่าแดดขอส่งพัฒนาชุมชนใสสะอาด1มิย64

ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน1มิย64001.pdf
Download2
2.21 Mb
01.06.2021 12:59

อ.ป่าแดดขอส่งการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน1มิย64

ชร1219-2652 พัฒนาชุมชนใสสะอาด อ.พญาเม็ราย - มิ.ย.2564.pdf
Download3
6.41 Mb
01.06.2021 12:42

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้จังหวัดทราบ

อ.ชส.รายาน รด. 2 พค.64 รายาน 5 มิย.64.rar
Download2
232.4 Kb
01.06.2021 12:14

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายโอทอป รด.2 เดือน พค.64 (รายงาน 5 มิย.64)

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download4
435.64 Kb
01.06.2021 09:14

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

อ.แม่สรวยรายานประชาสัมพันธ์.rar
Download2
871.16 Kb
01.06.2021 09:13

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพช.

พฤษภาคม 31, 2021
รายานผลกาดดำเนินานกอทุนแม่ฯ พค 64.rar
Download1
381.71 Kb
31.05.2021 12:01

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พฤษภาคม 64.rar
Download2
132.51 Kb
31.05.2021 10:55

อ.เวียงแก่นส่งรายงานกองทุนแม่ฯพ.ค.64

พฤษภาคม 28, 2021
5 พ.ค.rar
Download1
189.82 Kb
28.05.2021 16:42

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (รด.2) พ.ค.64

Download0
56.07 Kb
28.05.2021 10:31

อ.เมืองรายงาน กข.คจ. พค. 64

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พฤษภาคม 2564.docx
Download2
101.18 Kb
28.05.2021 10:16

อ.เมืองรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พค. 64

พฤษภาคม 25, 2021
AA-รายานประชุม คสป.SE ระดับอำเภอ ทุกวันที่ 20.xlsx
Download1
11.49 Kb
25.05.2021 14:58

ดอยหลวง รายงานการประชุม SE

รายาน กข.คจ. พ.ค.64.rar
Download0
56.05 Kb
25.05.2021 11:53

เวียงแก่น ส่งรายงาน กข.คจ.(พ.ค.64)

พฤษภาคม 24, 2021
เมือ_รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯพ.ค.64รด.2มิ.ย.64.rar
Download1
96.47 Kb
24.05.2021 18:11

เมือง_รายงานข้อมูล รด.2 (5มิ.ย.64)

เมือ_รายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOPพ.ค.64.rar
Download1
418.18 Kb
24.05.2021 17:37

เมือง_รายงานยอดจำหน่ายOTOPพ.ค.64

อ.พาน ส่ กข.คจ - พ.ค.64.rar
Download3
60.53 Kb
24.05.2021 17:07

อ.พาน ส่ง รายงาน กข.คจ.

รายานติดตาม กข.คจ. พ.ค. 64 อ.ขุนตาล.rar
Download2
785.06 Kb
24.05.2021 15:53

อ.ขุนตาล ส่งรายงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

รายานยอดจำหน่าย โอทอป พ.ค.64 5 แบบ.rar
Download1
255.71 Kb
24.05.2021 15:51

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายโอทอป 5 แบบ (พค.64ฉ

64-พ.ค.rar
Download1
158.7 Kb
24.05.2021 14:24

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (รด.2) พ.ค.64

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP พค. 64.rar
Download1
64.18 Kb
24.05.2021 12:06

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ปี 2564

ขุนตาล รายาน ยอด OTOP พ.ค.64.rar
Download1
95.21 Kb
24.05.2021 10:11

พฤษภาคม 21, 2021
รายาน0ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก30 ขอเดือน.rar
Download1
80.74 Kb
21.05.2021 14:29

วปป.รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน0กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุก 25 ขอเดือน.rar
Download2
79.21 Kb
21.05.2021 14:28

วปป.รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายาน0กข.คจ. ทุกวันที่ 25 ขอเดือน.rar
Download1
50.17 Kb
21.05.2021 14:28

วปป.รายงาน กข.คจ.

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน พ.ค.64.rar
Download2
49.3 Kb
21.05.2021 12:55

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน พ.ค.64

เวียแก่น รายาน รด2 พค 64.pdf
Download1
97.78 Kb
21.05.2021 11:35

เวียงแก่น รายงาน รด2 พค

แบบรายานการประชุม SE เวียแก่น.xlsx
Download4
12.39 Kb
21.05.2021 11:12

คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

พฤษภาคม 20, 2021
รายานประเด็นตรวจราชการ พค.64.rar
Download5
29.71 Mb
20.05.2021 16:54

อ.เชียงแสน รายงานประเด็นติดตาม พค.64 (แก้ไข)

สิ่ที่ส่มาด้วย 2 แบบสรุปผลการดำเนินาน พ.pptx
Download1
30.02 Mb
20.05.2021 16:48

อ.เชียงแสน รายงานประเด็นติดตาม พค.64

อ.เวียแก่น รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ พ.ค.64.xls
Download3
56 Kb
20.05.2021 14:27

สพอ.เวียงแก่นรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ พ.ค.64

พฤษภาคม 19, 2021
8 พฤษภาคม 64.doc
Download6
820.5 Kb
19.05.2021 18:21

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พ.ค.64.xls
Download3
636 Kb
19.05.2021 18:21

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 พ.ค.64.xls
Download3
640 Kb
19.05.2021 18:19

อ.ขุนตาล ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

พ.ค. 64.xls
Download3
653.5 Kb
19.05.2021 18:18

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค.64 อ.แม่ลาว.r
Download5
6.71 Mb
19.05.2021 16:27

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พ.ค.rar
Download2
13.1 Mb
19.05.2021 16:16

อ.แม่สรวย รายงานผลการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พ.ค..docx
Download3
180.6 Kb
19.05.2021 16:13

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ทุกวันที่30)

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค..rar
Download2
285.53 Kb
19.05.2021 16:11

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ (ทุกวันที่ 20 )

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน พ.ค
Download2
380.5 Kb
19.05.2021 16:10

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (ทุกวันที่20)

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน พ.ค..rar
Download2
8.33 Mb
19.05.2021 16:07

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ทุกวันที่20)

20 พ.ค.. 64 -.rar
Download1
201.46 Kb
19.05.2021 16:04

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (ทุกวันที่ 20)

แบบสรุปผลการดำเนินาน พ.ค.64.pptx
Download8
20.48 Mb
19.05.2021 15:19

อ.ดอยหลวง รายงานประเด็นติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานฯประจำเดือน พ.ค.64

Desktop.lnk
Download3
432 b
19.05.2021 15:14

รายานประเด็นติดตามเดือนพฤษภาคม 2564.rar
Download3
19.48 Mb
19.05.2021 14:55

อ.เมืองส่งรายงานประเด็นติดตาม เดือน พค.64

Download1
266.07 Kb
19.05.2021 14:10

อ.เทิง / ส่งรายงานผลการดำเนินตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20 พ.ค. 64)

แบบรายานผ้าไทย อ.เทิ_พ.ค. 64.pdf
Download1
99.28 Kb
19.05.2021 13:48

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานผลการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ขุนตาล รายานคณะทำานขับเคลื่อนประชารัฐ พ.ค.64.rar
Download1
76.36 Kb
19.05.2021 10:00

ขุนตาล รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ พ.ค.64

ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐ 20 พ.ค.64.rar
Download1
124.73 Kb
19.05.2021 09:54

ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐ 20 พ.ค.64

ดอยหลวแบบรายานผ้าไทย ประจำเดือนพฤษภาคม.xls
Download2
254 Kb
19.05.2021 09:17

อ.ดอยหลวงส่งแบบรายงานผ้าไทยประจำเดือนพฤษภาคม

คณะทำานสานพลัประชารัฐ พ.ค. 64.rar
Download4
86.59 Kb
19.05.2021 08:34

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

พฤษภาคม 18, 2021
รายานตลาดประชารัฐ 20 พ.ค. 2564.rar
Download4
107.65 Kb
18.05.2021 23:57

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐ พ.ค. 2564

อ.เวียชัย-แบบสรุปผลการดำเนินาน พ.ค. 2564.pptx
Download4
14.5 Mb
18.05.2021 23:44

อ.เวียงชัย รายงานประเด็นติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานฯประจำเดือน พ.ค.64

รายานติดตาม กข.คจ.อ.เวียเชียรุ้25พ.ค.64.rar
Download5
93.58 Kb
18.05.2021 16:36

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานติดตามและแก้ไขปัญหา กข.คจ.(25พ.ค.64)

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20พ.ค.64-วชร.rar
Download3
120.52 Kb
18.05.2021 16:30

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ(20พ.ค.64)

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤษภาคม 64.xlsx
Download1
35 Kb
18.05.2021 16:21

อ.เมืองรายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พค.64

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา พฤษภาคม 64.d
Download1
375.5 Kb
18.05.2021 16:19

อ.เมืองรายโครงการสร้างภูมิคุมกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา พค. 64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download1
415 Kb
18.05.2021 16:16

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน พค.64

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา พ.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
51.19 Kb
18.05.2021 16:15

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานยาเสพติด พ.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
42.13 Kb
18.05.2021 16:14

อ.แม่ลาวขอส่งรางานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ

รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download1
45.36 Kb
18.05.2021 16:13

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

รายานผ้าไทย พ.ค.64.rar
Download1
999.32 Kb
18.05.2021 14:49

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" พ.ค.64

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค.64.rar
Download1
705.47 Kb
18.05.2021 14:44

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ พ.ค.2564.rar
Download1
95.68 Kb
18.05.2021 14:43

อ.แม่จันรายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานใส่ผ้าและทอผ้า พ.ค.64.rar
Download1
275.13 Kb
18.05.2021 14:16

เชียงของ รายงานใส่ผ้าไทย

เชียขอ รายาน OTOP Mobile พ.ค.64.rar
Download0
277.41 Kb
18.05.2021 13:45

OTOP Mobile

รายานการดำเนินาน กข.คจ. พ.ค. 2564 .rar
Download1
117.34 Kb
18.05.2021 13:43

แม่ฟ้าหลวง รายงานติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระคืนเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ค. 2564

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค. 64.pdf
Download3
291.99 Kb
18.05.2021 13:39

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค. 2564

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค. 2564 .rar
Download1
103.61 Kb
18.05.2021 13:38

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค. 2564

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.pdf
Download2
204.05 Kb
18.05.2021 13:35

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา พ.ค. 2564

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.
Download1
6.83 Mb
18.05.2021 13:34

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค. 2564

รายานประเด็นการติดตาม พฤษภาคม 2564.rar
Download1
25.61 Mb
18.05.2021 13:31

แม่ฟ้าหลวง รายงานประเด็นติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน พ.ค. 2564

แบบรายานผ้าไทย พ.ค.64 ขุนตาล.rar
Download3
2.06 Mb
18.05.2021 11:03

แบบรายงานผ้าไทย พ.ค.64 ขุนตาล

Download32
3.08 Mb
18.05.2021 10:50

อ.พญาฯรายงานตลาดประชารัฐฯ

Download2
240.78 Kb
18.05.2021 10:49

พญาเม็งรายส่งรายงานยาเสพติด

Download6
11.05 Mb
18.05.2021 08:52

อ.แม่ลาว รายงานประเด็นติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานฯประจำเดือน พ.ค.64

อ.เวียชัย รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก.rar
Download3
1.73 Mb
18.05.2021 07:13

อ.เวียงชัย รายงานผ้าไทย (20 พ.ค. 2564)

พฤษภาคม 17, 2021
อ.เมือ รายานผลคณะทำานขับเคลื่อนอำเภอ.rar
Download4
507.95 Kb
17.05.2021 22:49

อ.เมือง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐอำเภอ

นโยบายเน้นหนัก พค.64.docx
Download0
2.94 Mb
17.05.2021 22:25

อ.เมือง รายงานผลงานเด่นและกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก

รายาน บร.2 พค.64.rar
Download4
309 b
17.05.2021 22:19

อ.เมืองส่งรายงาน บร.2

รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ. พ.ค.64.rar
Download2
273.11 Kb
17.05.2021 17:58

อ.แม่สรวย รายงานติดตามสนับสนุน กข.คจ.เดือนพ.ค.64

รายานการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ฯ พ.ค.64.rar
Download1
183.24 Kb
17.05.2021 17:58

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือนพ.ค.64

พ.ค.64.rar
Download1
246.84 Kb
17.05.2021 17:45

สพอ.เวียงแก่น รายงานกองทุนแม่ฯ พ.ค.64

พค.64 รายานขับเคลื่อน ศกฐ.บร.2 ชร.0019.2ว7645 ลว.23 มีนา64.r
Download5
68.43 Kb
17.05.2021 16:58

อ.เชียงแสน รายงานศก.ฐานรากและ บร.2(20 พค.64)

รายานเด่น เน้นหนัก พค.64.rar
Download0
1.4 Mb
17.05.2021 16:46

อ.เชียงแสน รายงานผลงานเด่น เน้นหนัก (20 พค.64)

รายานผ้าไทย พค64.rar
Download2
7.17 Mb
17.05.2021 16:43

อ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย (20 พค.64)

รายาน พค.64 บร.1 บร.2.rar
Download1
69.09 Kb
17.05.2021 16:30

อ.เชียงแสน รายงาน บร.1 บร.2 (20 พค.64)

ทุกวันที่ 20 ขอเดือน รายานผ้าไทย พ.ค..rar
Download1
4.26 Mb
17.05.2021 15:38

อ.พาน รายงานผ้าไทย พ.ค.

รายานผลานเด่น พ.ค..rar
Download0
286.92 Kb
17.05.2021 15:12

อ.พานรายงานผลงานเด่น เดือน พ.ค.

อ.เทิ รายาน คณะขับเคลื่อน คสป. พ.ค.64.rar
Download3
81.13 Kb
17.05.2021 15:05

เทิง//รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

อ.พานรายานประชุมคณะทำานขับเคลื่อน พ.ค..rar
Download1
197.02 Kb
17.05.2021 15:00

อ.พาน ส่ง รายงาน SEระดับอำเภอ พ.ค.

Download1
100.89 Kb
17.05.2021 14:56

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนพค.2564

อ.พานรายาน คสป.บร.1.2 พ.ค..rar
Download2
160.28 Kb
17.05.2021 14:49

อ.พานรายงาน การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คสป. บร.1.2 พ.ค.

รายาน ร.ร.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ค.64 พาน.rar
Download3
122.37 Kb
17.05.2021 14:05

อ.พาน ส่งรายงานการจัดตั้ง รร.กลุ่มออมทรัพย์

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ อ.พาน พ.ค.64.rar
Download2
136.01 Kb
17.05.2021 13:45

อ.พาน ขอส่งรายงานการดำเนินงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.
Download1
51.87 Kb
17.05.2021 13:28

ดอยหลวง ส่งการสร้างความเข้มแข้งด้วยกองทุนแม่

ยาเสพติดสร้าภุมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก ขอเดือน.rar
Download1
28.81 Kb
17.05.2021 13:27

ดอยหลวง ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ยาเสพติด ป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
34.82 Kb
17.05.2021 13:26

ดอยหลวง ส่งรายงานป้องกันยาเสพติด

อ.แม่สายรายาน กขคจ. เดือน พค.64.rar
Download3
491.8 Kb
17.05.2021 13:16

อ.แม่สายรายงานการติดตาม กข.คจ.เดือน พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว พฤษภาคม 64.rar
Download0
36.69 Kb
17.05.2021 13:16

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

รายานผลปฏิบัติการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๗ พ.ค.๖๔.rar
Download2
36.48 Kb
17.05.2021 12:47

ชข.ส่งรายงานผลการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๗ พ.ค.๖๔

รายาน0การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน
Download2
95.69 Kb
17.05.2021 12:34

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน0สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก
Download2
72.31 Kb
17.05.2021 12:34

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน0การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
75.43 Kb
17.05.2021 12:33

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานผลการดำเนินานส่เสริม กข.คจ. ๑๗พ.ค.๖๔.rar
Download2
60.1 Kb
17.05.2021 12:30

ชข.ส่งรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม กข.คจ.๑๗ พ.ค.๖๔

รายานผลการดำเนินาน กอทุนแม่ฯ ทุก ๓๐ ขอเืดน ๑๗ พ.ค.๖๔.rar
Download1
92.39 Kb
17.05.2021 12:18

ชข.รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ เดือน พ.ค.๖๔

OTOP MOBILE เวียป่าเป้า พฤษภาคม 2564.pdf
Download0
93.68 Kb
17.05.2021 12:15

สพอ. เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เดือนพฤษภาคม 2564

อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนพฤษภาคม2564.pdf
Download2
276.31 Kb
17.05.2021 12:02

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ประจำเดือนพฤษภาคม2564วินัยแก้วเทพ

รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ๑๗ พ.ค. ๖๔
Download1
50.18 Kb
17.05.2021 11:36

ชข.ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ ๑๗ พ.ค. ๖๔

รายาน สร้าภูมิคุ้มกันในเยาวชน ๑๗ พ.ค.๖๔.rar
Download2
59.46 Kb
17.05.2021 11:18

ชข.ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดในเยาวชน ๑๗ พ.ค.๖๔

รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม04 2564.rar
Download1
591.56 Kb
17.05.2021 11:10

รายงานกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม04 2564

เทิ พ.ค.64 แบบรายานผ้าไทย.xls
Download1
5 Mb
17.05.2021 10:51

อ.เทิง รายผ้าไทยใส่สนุก ประจำเดือน พ.ค.64

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป.พค. 64.docx
Download2
778.12 Kb
17.05.2021 10:51

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่น คสป. พค.64

อ.แม่สาย รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก พค.64.rar
Download1
637.74 Kb
17.05.2021 10:50

อ.แม่สาย รายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก พค.64

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 พค.64.rar
Download0
53.79 Kb
17.05.2021 10:50

อ.แม่สาย รายงาน คสป.(บร.2) พค.64

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE พค. 64.rar
Download2
54.47 Kb
17.05.2021 10:49

อ.แม่สาย รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อน คสป. พค.64

อ.ป่าแดดพค64รายานติดตามสนับสนุนโครการกข.คจ..pdf
Download1
429.52 Kb
17.05.2021 10:13

อ.ป่าแดดรายงานติดตามโครงการกข.ตจ.

อ.ป่าแดดพค 64รายานผลการจัดตั้รรกลุ่มออมทรัพย์.pdf
Download3
491.14 Kb
17.05.2021 10:13

อ.ป่าแดดรายงานผลการจัดตั้งรรกลุ่มออมทรัพย์

ป่าแดดแบบรายานผ้าไทยพ.ค.64.xls
Download3
414 Kb
17.05.2021 10:11

รายงานผ้าไทยใสาสนุกอ.ป่าแดด

พฤษภาคม 16, 2021
หนัสือส่และแบบรายานดำเนินาน คสป. พ.ค.64.pdf
Download4
67.63 Kb
16.05.2021 22:10

อ.เชียงแสน รายงานการขับเคลื่อน คสป.อำเภอ (20 พค.64)

พฤษภาคม 15, 2021
อ.พาน แบบสรุปผลการดำเนินาน พ.ค.rar
Download7
46.46 Mb
15.05.2021 11:23

อ.พาน รายงานประเด็นตรวจราชการ พ.ค.64

พฤษภาคม 14, 2021
พ.ค. 64 แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลานเด่น.docx
Download5
1.16 Mb
14.05.2021 23:16

อ.เวียงชัย รายงานผลงานเด่นฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

อ.เวียชัย-รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประ
Download4
75.33 Kb
14.05.2021 23:11

อ.เวียงชัย ส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ พค. 2564

Download2
2.88 Mb
14.05.2021 14:56

อำเภอแม่จันส่งรายงานผ้าไทย พค.2564

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภาร.พ.ค.64.pdf
Download1
172.76 Kb
14.05.2021 13:12

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (พ.ค.64)

รายาน พ.ค.64.rar
Download0
74.24 Kb
14.05.2021 12:56

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานการดำเนินงาน OTOP Mobile (รอบ พ.ค.64)

Download6
86.77 Kb
14.05.2021 11:57

อำเภอแม่จันส่งรายงาน บร.1,2 เดือนพค.2564

Download4
1002.89 Kb
14.05.2021 11:57

อำเภอแม่จันส่งรายงานขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก พค.2564

Download5
92.09 Kb
14.05.2021 11:55

อำเภอแม่จันส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ พค. 2564

พฤษภาคม 13, 2021
อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile พค. 2564.docx
Download1
99.23 Kb
13.05.2021 15:21

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile พค.64

รายาน OTOP Mobile พค.64 อ.เชียแสน.pdf
Download1
100.39 Kb
13.05.2021 10:39

อ.เชียงแสน รายงานOTOP Mobile 15 พค.64

พฤษภาคม 12, 2021
ที่ ชร1219-2346 รายานผลโครการฟื้นฟู 2564.pdf
Download0
947.79 Kb
12.05.2021 15:52

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งแบบรายงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ให้จังหวัดทราบ

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 พ.ค.64-วชร.rar
Download1
113.64 Kb
12.05.2021 15:14

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน OTOP Mobile (15พ.ค.64)

เวียแก่น รายาน OTOP Mobile พ.ค.64.pdf
Download0
58.95 Kb
12.05.2021 13:48

วก.รายงาน OTOP Mobile พ.ค.64

OTOP Mobile ทุกวันที่ 15 พ.ค..rar
Download0
91.81 Kb
12.05.2021 10:17

อ.พาน รายงาน OTOP Mobile ทุกวันที่ 15 เดือน พ.ค.64

พฤษภาคม 11, 2021
รายาน 15 พ.ค. OTOP Mobile -.docx
Download0
180.86 Kb
11.05.2021 16:44

อ.แม่สรวย รายงาน OTOP Mobile (15 พ.ค.64)

รายานติดตาม สนับสนุนฯ พ.ค.64.rar
Download4
9.54 Mb
11.05.2021 16:42

อ.แม่สรวย ส่งรายงานประเด็นติดตาม สนับสนุนฯ พ.ค.64 (แก้ไข)

ที่ ชร1219-2339 ตรวจสุขภาพ อ.พญาเม็ราย 2564.pdf
Download4
813.45 Kb
11.05.2021 16:25

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งบัญชีรายชื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ให้จังหวัดทราบ

ที่ ชร1219-2338 เลื่อนเินเดือน อ.พญาเม็ราย 2564.pdf
Download1
831.85 Kb
11.05.2021 16:22

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งแบบตอบรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564 ให้จังหวัดทราบ

รายานติดตาม สนับสนุนฯ เดือนพ.ค.64.rar
Download2
9.57 Mb
11.05.2021 13:40

อ.แม่สรวย ส่งสรุปรายงานประเด็นติดตาม สนับสนุนฯ เดือนพ.ค.64

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน พค.64.doc
Download2
209.5 Kb
11.05.2021 10:18

เชียงแสน รายงานผลแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน พค.64.docx
Download1
68.83 Kb
11.05.2021 10:17

เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน พค.64.docx
Download1
73.51 Kb
11.05.2021 10:17

เชียงแสน รายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน พค.64.rar
Download2
84.18 Kb
11.05.2021 10:16

เชียงแสน รายงานผลการป้องกันยาเสพติด

รายาน กข.คจ. เชียแสน พค.64.rar
Download1
184.64 Kb
11.05.2021 10:16

เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงาน กข.คจ.

รายานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม อ.เวียแก่น.pdf
Download4
686.53 Kb
11.05.2021 09:37

รายงานผลการประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม อ.เวียงแก่น

แผนดำเนินาน พช-ใสสะอาด แม่สาย - พ.ค 64.rar
Download2
16.43 Kb
11.05.2021 08:56

แผนดำเนินงาน พช-ใสสะอาด แม่สาย - พ.ค 64

พฤษภาคม 10, 2021
อ.เวียชัย รายาน OTOP Mobile พ.ค.2564.docx
Download1
158.27 Kb
10.05.2021 00:01

อ.เวียงชัย รายงานOTOPเคลื่อนที่ OTOP Mobile

พฤษภาคม 9, 2021
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ พ.ค.2564.docx
Download1
752.78 Kb
09.05.2021 23:40

อ.เวียง=yp ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ (10 พ.ค. 2564)

ปชส. วด 10 พ.ค. 64.rar
Download10
2.98 Mb
09.05.2021 13:04

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 10 พ.ค.

พฤษภาคม 7, 2021
เมือ_แก้ไขรายานประชาสัมพันธ์.rar
Download0
1.09 Mb
07.05.2021 15:59

เมือง_แก้ไขรายงานประชาสัมพันธ์

เมือ_รายาน OTOP Mobile พ.ค.64.rar
Download0
250.85 Kb
07.05.2021 13:30

เมือง_รายงานOTOPเคลื่อนที่ OTOP Mobile

เมือ_รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download3
525.05 Kb
07.05.2021 13:12

เมือง_รายงานประชาสัมพันธ์

ขุนตาล ส่รายานโครการบฟื้นฟู2564.rar
Download2
169.46 Kb
07.05.2021 12:16

ขุนตาล ส่งรายงานโครงการงบฟื้นฟู2564

รายานประชาสัมพันธ์ 10 พ.ค.64- วชร.rar
Download4
2.8 Mb
07.05.2021 10:12

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ (10พ.ค.64)

พฤษภาคม 6, 2021
เชียขอ ส่รายานประชาสัมพันธ์ เม.ย. -พ.ค.64.rar
Download1
933.99 Kb
06.05.2021 23:00

ประชาสัมพันธ์เชียงของ

แบบรายาน ประชาสัมพันธ์ อ.แม่ฟ้าหลว พ.ค.64.pdf
Download1
689.27 Kb
06.05.2021 16:08

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ (พ.ค.64)

รายานผลการป้อกันแก้ไขยาเสพติด พ.ค.64.rar
Download3
712.63 Kb
06.05.2021 14:10

อ.แม่สายรายงานผลการดำเนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ พค.64

รายานแก้ไขยาเสพติด พ.ค.64.rar
Download1
712.63 Kb
06.05.2021 14:05

อ.แม่สาย รายงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ขุนตาล รายานการประชาสัมพันธ์ พค.64.doc
Download0
3.13 Mb
06.05.2021 12:50

ขุนตาล รายงานการประชาสัมพันธ์ พค.64

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile พ.ค.64.rar
Download0
95.39 Kb
06.05.2021 12:28

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile พ.ค.64

เสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ พค64.rar
Download1
235.8 Kb
06.05.2021 12:16

อ.แม่สาย รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ พค.64

Download0
3.04 Mb
06.05.2021 11:33

อ.พญาฯส่งรายงาน ปชส.

otop mobile พ.ค64.docx
Download2
227.96 Kb
06.05.2021 11:32

อ.พญาฯส่งรายงานโอทอปโมบาย

การประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ลาว พค.64.doc.7z
Download2
6.09 Mb
06.05.2021 10:06

อ.แม่ลาว ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.64

พฤษภาคม 5, 2021
รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ เมย 64.rar
Download1
329.97 Kb
05.05.2021 16:29

อ.แม่สาย รายงานการดำเนินการกองทุนแม่ฯ

Download0
5.95 Mb
05.05.2021 16:12

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

พช.6 พค.64.pdf
Download1
695.32 Kb
05.05.2021 16:05

อ.เมืองฯส่งรายงาน พช.6

รายานยาเสพติดนอกสถานศึกษาเดือนเมย64.rar
Download1
159.26 Kb
05.05.2021 16:05

อ.แม่สาย รายงานยาเสพติด

ส่รายานข่าว พค.64.pdf
Download0
302.19 Kb
05.05.2021 16:03

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

Download2
62.61 Kb
05.05.2021 15:40

รายงานรด.2จากอ.พญาฯ

อำเภอเทิรายานผลการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนเมษายน2
Download3
518.88 Kb
05.05.2021 15:24

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Download0
28.04 Mb
05.05.2021 15:12

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พค.2564

ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน5พค64001.pdf
Download0
2.39 Mb
05.05.2021 13:03

อ.ป่าแดดขอส่งการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน5พค64

หนัสือ ชร1219-2285 ลวันที่ 3 พ.ค.2564.pdf
Download1
5.44 Mb
05.05.2021 11:30

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้จังหวัดทราบ

รายานยอดจำหน่ายสินค้าOTOPรด25พค64001.pdf
Download1
1.16 Mb
05.05.2021 10:23

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานยอดจำหน่ายสินค้าOTOP(รด2)5พค64

Download2
107.15 Kb
05.05.2021 09:09

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02 พฤษภาคม 2564

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 64.docx
Download3
92.97 Kb
05.05.2021 08:43

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด พ.ค.64

พฤษภาคม 4, 2021
รายานใสสะอาด.pdf
Download2
238.41 Kb
04.05.2021 16:08

สพอ.ป่าแดด >>>lj'ikp'kor= .lltvkf

รด.2 อ.เชียขอ.rar
Download1
94.15 Kb
04.05.2021 14:49

รด.เชียงของ

พช.ใสสะอาด พ.ค. 64.rar
Download2
19.1 Mb
04.05.2021 14:46

พช.ใสสะอาดเชียงของ

รายาน พช.ใสสะอาด.พ.ค.64.pdf
Download1
200.56 Kb
04.05.2021 11:45

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด (รอบ 5พ.ค.64)

พฤษภาคม 3, 2021
ขุนตาลส่รายาน รด.2 วันที่ 5 พ.ค.64.rar
Download2
100.36 Kb
03.05.2021 16:41

ขุนตาลส่งรายงาน รด.2 วันที่ 5 พ.ค.64

อ.เวียชัย รายาน รด.2 5 พ.ค. 2564.rar
Download5
139.65 Kb
03.05.2021 15:01

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน รด.2 (5 พ.ค. 2564)

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค. 64.pdf
Download5
339.34 Kb
03.05.2021 15:00

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด (5 พ.ค.2564)

ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค.64.docx
Download2
999.95 Kb
03.05.2021 14:54

อำเภอขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

อำเภอพาน รายาน รด2 เดือนเม.ย..rar
Download1
305.54 Kb
03.05.2021 12:47

อ.พานส่งรายงาน รด.2 เดือน เมษายน

อ.เชียแสน รายาน รด. 2 เมษา.64 รายาน 5 พค.64.rar
Download1
227.35 Kb
03.05.2021 12:33

อ.เชียงแสน รายงาน รด.2 (5 พค.64)

รายานผล พช. ใสสะอาด เดือน พ.ค.64.doc
Download5
827 Kb
03.05.2021 12:09

อ.เวียงแก่น ส่ง พช.ใสสะอาด ประจำเดือน พ.ค.64

รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน.rar
Download1
899.49 Kb
03.05.2021 10:43

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

รายานผลพช.ใสสะอาด.rar
Download1
435.85 Kb
03.05.2021 10:42

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลพช.ใสสะอาด

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ค.64.pdf
Download2
386.04 Kb
03.05.2021 10:29

อ.เมืองฯ รายงานผล พช.ใสสะอาด(5 พค.64)

พช.ใสสะอาด แม่ลาว พ.ค.64.pdf
Download2
209.22 Kb
03.05.2021 09:59

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด (พ.ค.64)

พช.ใสสะอาด เดือนเม.ย.64ส่ 3 พ.ค.64.rar
Download1
13.02 Mb
03.05.2021 09:53

อ.แม่จัน ส่งพช.ใสสะอาด ประจำเดือน เม.ย.2564

อ.พาน รายานแผน พช.ใสสะอาด พ.ค.rar
Download2
1.31 Mb
03.05.2021 09:21

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พช.ใสสะอาด-วชร 5 พ.ค.64.pdf
Download1
171.71 Kb
03.05.2021 09:10

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน พช.ใสสะอาด (5พ.ค.64)

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25พ.ค.64.rar
Download1
161.97 Kb
03.05.2021 09:05

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5พ.ค.64)

รายาน พช.ใสสะอาด เวียป่าเป้า พฤษภาคม 2564.rar
Download1
928.12 Kb
03.05.2021 08:46

สพอ. เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมษายน 30, 2021
ที่ชร1019มอบทุนอุปการะเด็กแก้ไข.rar
Download5
2.92 Mb
30.04.2021 10:49

อ.แม่สายส่งหลักฐานมอบทุนเด็กฯ(ฉบับปรับปรุง)

ที่ชร1019มอบทุนอุปการะเด็ก.rar
Download6
2.75 Mb
30.04.2021 10:19

อ.แม่สาย ส่งหลักฐานการมอบทุนอุปการะะเด็กโครงการสานฝันปันสุขเพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

เมษายน 29, 2021
เม.ย.64 อ.เวียแก่น.rar
Download6
1.81 Mb
29.04.2021 12:04

อ.เวียงแก่นส่งรายงานกองทุนแม่ฯทุกวันที่ 30 เดือนเม.ย.64

รายานยอดจำหน่าย โอทอป เมษา 64.rar
Download1
256.31 Kb
29.04.2021 11:34

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายโอทอป เมษา 64

เมษายน 28, 2021
เม.ย.rar
Download4
189.65 Kb
28.04.2021 16:51

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2) เม.ย.64

เมษายน 26, 2021
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย. 64.rar
Download2
62.34 Kb
26.04.2021 13:53

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2) เม.ย.64

เมษายน 25, 2021
รด.2 เม.ย.64 อ.เวียแก่น.pdf
Download2
150.83 Kb
25.04.2021 14:50

อ.เวียงแก่น รายงานยอดจำหน่าย OTOP เม.ย.64

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 1006.03 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย