ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กรกฎาคม 18, 2019
อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกรกฎาคม 2562 รอบ 2.rar
Download0
673.09 Kb
18.07.2019 15:39

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกรกฎาคม 62 รอบ 2

ก.ค.ครั้ที่ 2.pdf
Download0
187.96 Kb
18.07.2019 13:00

อำเภอแม่ลาว ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 2 เดือนกรกฎาคม 62

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.ค.62.rar
Download0
1.47 Mb
18.07.2019 11:06

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ค.62.rar
Download0
1.47 Mb
18.07.2019 11:05

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.ค. 62 .doc
Download0
3.17 Mb
18.07.2019 11:01

มฟล. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.ค.62

รายานตลาดประชารัฐ วด2 62.rar
Download0
72.16 Kb
18.07.2019 10:56

มฟล.ส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานความเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือน ก.ค. 62.rar
Download0
3.41 Mb
18.07.2019 10:40

มฟล. ส่งรายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด ก.ค.62 .rar
Download0
3.28 Mb
18.07.2019 10:32

มฟล.ส่งรายงานการปฏิบัติและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากฯ.rar
Download0
94.54 Kb
18.07.2019 10:29

อ.มฟล. ส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download0
86.33 Kb
18.07.2019 03:21

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ก.ค.2562 เชียงแสน

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก
Download0
89.48 Kb
18.07.2019 02:58

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 18 กค.2562 เชียงแสน

กรกฎาคม 15, 2019
รายานการขับเคลื่อน ศก.ฐานราก SE บร.๒ ก.ค.rar
Download1
4.45 Mb
15.07.2019 15:49

อ.เมือง รายงานการขับเคลื่อน คสป.( SE, บร.๒) ก.ค.

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 20ก.ค.62.rar
Download0
246.14 Kb
15.07.2019 12:11

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.ค.62

กรกฎาคม 12, 2019
รายานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบร.2
Download0
3.03 Mb
12.07.2019 16:20

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานยาเสพติด ก.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.99 Mb
12.07.2019 16:19

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.ค.62 อ.แม่ลาว.r
Download1
5.3 Mb
12.07.2019 16:18

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่

รายาน SE เดือนกรกฎาคม 2562.rar
Download0
3 Mb
12.07.2019 16:17

อ.แม่ลาวส่งรายงาน SE

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ 14 ก.ค.rar
Download0
1.59 Mb
12.07.2019 16:17

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 ก.ค.62.rar
Download0
2.99 Mb
12.07.2019 16:15

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 กค.2562
Download0
2.98 Mb
12.07.2019 14:15

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 กค.2562 เชียงแสน

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 12 กรกรฎาคม 2562.rar
Download0
76.08 Kb
12.07.2019 14:14

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

สรุป คร.ยากจนอำเภอเวียชัย.docx
Download2
4.5 Mb
12.07.2019 12:55

สพอ.เวียงชัยขอส่งไฟล์เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย

ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐ คนไทย 14 ก.ค.62.rar
Download0
315.57 Kb
12.07.2019 12:39

ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐ คนไทย 14 ก.ค.62

รายานผลการอุปการะเด็ก.pdf
Download3
691.71 Kb
12.07.2019 10:53

อ.เทิง // รายงานผลการอุปการะเด็ก

กรกฎาคม 11, 2019
2.ตลาดนด 14 ก.ค.62.xlsx
Download0
52.67 Kb
11.07.2019 15:14

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 14 ก.ค.62

หมู่บ้านสารสนเทศบ้านทุ่ต้อม ม.5.pdf
Download1
1.73 Mb
11.07.2019 14:53

อ.เทิง // หมู่บ้านสารสนเทศบ้านทุ่งต้อม

พญาฯส่รายานตลาดนัดฯ.rar
Download0
3.18 Mb
11.07.2019 14:39

พญาฯ ส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

Download0
1.5 Mb
11.07.2019 12:06

เทิง/ตำบลสารสนเทศ

แบบสรุป.doc
Download1
18.3 Mb
11.07.2019 11:53

อำเภอแม่ลาว ส่งแบบสรุปการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียง

รายานผลการรับทุน.pdf
Download2
972.43 Kb
11.07.2019 11:49

อ.แม่ลาว ส่งแบบรายงานผลการอุปการะเด็ก ประจำปี 2562

นส.รายผลการอุปการะเด็ก-ดอยหลว.doc
Download2
6.17 Mb
11.07.2019 11:42

ดอยหลวง รายงานการมอบทุนอุปการะเด็ก

Download0
521.37 Kb
11.07.2019 11:20

อำเภอแม่จันส่งรายงานการขับเคลื่อนฯประชารัฐ กรกฎาคม2562

ตลาดนัดเดือนกรกฎาคม2562ครั้ที่2.rar
Download0
4.99 Mb
11.07.2019 10:39

อำเภอแม่จันขอส่งรายงานตลาดประชารัฐครั้งที่ 2 กรกฏาคม2562

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ก.ค.62- วชร.rar
Download0
389.46 Kb
11.07.2019 07:30

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14ก.ค.62

กรกฎาคม 10, 2019
Download0
111.59 Kb
10.07.2019 16:51

อ.เทิง/รายงานการขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค. รอบที่ 2.rar
Download0
3.06 Mb
10.07.2019 14:53

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค.รอบ 2 14 กค.

รายานการมอบทุนอุปการะเด็กฯ อ.แม่จัน.rar
Download5
1.52 Mb
10.07.2019 14:39

อ.แม่จัน รายงานผลการมอบทุนอุปการะเด็กฯ

แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอ.ป่าแดดกรกฎาคม.xlsx
Download0
3.79 Mb
10.07.2019 10:49

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลรายได้คร.สัมมาชีพ

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download0
61.24 Kb
10.07.2019 10:46

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

อำเภอป่าแดดขอส่รายานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download0
51.09 Kb
10.07.2019 10:45

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download0
33.26 Kb
10.07.2019 10:43

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download0
70.88 Kb
10.07.2019 10:42

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือน.rar
Download1
135.12 Kb
10.07.2019 10:40

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนกรกฎาคม.rar
Download0
114.3 Kb
10.07.2019 10:39

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ

แผนเดือนกรกฎาคม 62.rar
Download0
567.39 Kb
10.07.2019 09:39

อำเภอแม่สรวย ส่งแผนกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน

กรกฎาคม 9, 2019
แบบรายานผลการอุปการะเด็ก.docx
Download9
1.27 Mb
09.07.2019 21:34

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานผลการอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็ก

รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน ก.ค. 2562.docx
Download0
4.93 Mb
09.07.2019 15:55

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค. 2562

ก.ค.62.rar
Download0
4.68 Mb
09.07.2019 14:45

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอเมือง

หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด กค.62.pdf
Download1
526.41 Kb
09.07.2019 14:26

รายงาน พ.ช.ใสสะอาดเมือง

10 ก.ค.62.pdf
Download2
114.34 Kb
09.07.2019 14:00

อำเภอแม่ลาว ส่งแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน ก.ค.62

กรกฎาคม 62 แม่ลาว.pdf
Download2
540.75 Kb
09.07.2019 13:57

อำเภอแม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค.62

หมู่บ้านสารiสนเทศต้นแบบบ้านสันมะเค็ด.docx
Download3
1.51 Mb
09.07.2019 13:11

วปป.ส่งหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชฃุมชน

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว กรกฎาคม 62.rar
Download1
36.26 Kb
09.07.2019 11:48

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.ค.62

สารสนเทศต้นแบบ ดอยหลว2562.rar
Download1
292.5 Kb
09.07.2019 10:30

ดอยหลวง ส่งหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศต้นแบบ 62

ประชาสัมพันธ์02072019044421.pdf
Download1
4.66 Mb
09.07.2019 09:20

อำเภอพานรายงานประชาสัมพันธ์

รายได้ มิถุนายน พ.ศ. 2562.xlsx
Download1
3.85 Mb
09.07.2019 08:36

อำเภอแม่ลาว ขอส่งรายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ(รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3) ปี 2562

กรกฎาคม 8, 2019
อ.ขุนตาล รายานการประชาสัมพันธ์ ก.ค.62.rar
Download0
4.43 Mb
08.07.2019 15:08

อ.ขุนตาล รายงานการประชาสัมพันธ์ ก.ค.62

รายานปชส.rar
Download1
768.5 Kb
08.07.2019 13:42

อ.พญาฯส่งรายงานประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 5, 2019
รายานการสร้าภูมิคุ้มกันฯในเยาวชน.rar
Download1
71.67 Kb
05.07.2019 15:36

รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษาฯ พญาฯ

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ค.62 อ.เชียแสน.docx
Download2
98.48 Kb
05.07.2019 12:27

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 ก.ค.62.rar
Download0
53.46 Kb
05.07.2019 12:16

อ.เชียงแสน รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานตลาดนัดชุมชน อำเภอพาน 4 ก.ค.62.pdf
Download1
386.7 Kb
05.07.2019 10:20

อ.พาน ส่งรายงานตลาดประชารัฐ 4 ก.ค.62

วปป.การรายานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษ
Download1
3.02 Mb
05.07.2019 10:06

วปป.รายงานผลการผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วปป.แบบรายานSEก.ค.62.rar
Download0
3.02 Mb
05.07.2019 10:03

วปป.รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ SE

วปป.รายานตลาดประชารัฐ ก.ค.62.rar
Download1
82.11 Kb
05.07.2019 10:00

วปป.รายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐ

วปป_ประชาสัมพันธ์ ก.ค.62.rar
Download1
2.8 Mb
05.07.2019 09:59

วปป.รายงานผลการประชาสัมพันธ์

รายาน พช.ใสสะอาด02072019051728.pdf
Download1
1.95 Mb
05.07.2019 09:33

อำเภอพาน รายงาน พช.ใสสะอาด

v.ขุนตาล รายาน พช.ใสสะอาด ก.ค. 62.rar
Download2
186.1 Kb
05.07.2019 07:11

อ.ขุนตาล รายงาน พช.ใสสะอาด ก.ค.62

อ.ขุนตาลรายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
318.78 Kb
05.07.2019 07:03

อ.ขุนตาลรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.ขุนตาล รายานตลาดนัด 4ก.ค.62.rar
Download7
285.83 Kb
05.07.2019 07:00

อ.ขุนตาล รายงานตลาดนัด 4ก.ค.62

อ.ขุนตาล รายานสร้าภูมิคุ้มกัน 5 ก.ค.62.rar
Download0
158.92 Kb
05.07.2019 06:59

อ.ขุนตาล รายงานสร้างภูมิคุ้มกัน 5 ก.ค.62

กรกฎาคม 4, 2019
เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่4กค.62.rar
Download1
222.65 Kb
04.07.2019 17:30

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4กค.62.rar
Download1
42.46 Kb
04.07.2019 17:17

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4กค.62 อ.เชียขอ.rar
Download2
211.14 Kb
04.07.2019 16:57

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือ.rar
Download0
1.59 Mb
04.07.2019 16:47

รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือง

รายานโครการ พช.ใสสะอาด เดือนกรกฎาคม 62.rar
Download1
993.09 Kb
04.07.2019 11:59

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกรกฎาคม 2562 รอบ 1.rar
Download0
672.76 Kb
04.07.2019 11:58

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.99 Mb
04.07.2019 10:17

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 ก.ค.62.rar
Download8
2.99 Mb
04.07.2019 10:16

อ.แม่ลาวส่งรายตลาดคนไทยยิ้มได้

กรกฎาคม 3, 2019
ขุนตาล รายาน ศก.พพ.มั่นคมั่คั่ยั่ยืน.rar
Download1
2.39 Mb
03.07.2019 16:33

ขต.รายงาน ม.ศก.พพ.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันปัญหายาเสพติดฯ.pdf
Download2
298.47 Kb
03.07.2019 15:05

อ.วชร.ของส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่

1. 5 ก.ค. 62.xlsx
Download0
22.91 Kb
03.07.2019 13:57

อ.ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.ค.62

1.ตลาดนด 4 ก.ค. 62.xlsx
Download0
52.92 Kb
03.07.2019 13:55

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ก.ค.62

10. ก.ค.62.xlsx
Download1
20.24 Kb
03.07.2019 13:50

อ.ขุนตาล ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา 4 ก.ค.62

วก.รายานสร้าภูมิคุ้มกัน ก.ค.๖๐.rar
Download0
41.48 Kb
03.07.2019 12:25

WK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันนใเยาวชน ก.ค. ๖๒

ป้อกันยาเสพติดในเยาวชนเดือนกค.62.rar
Download0
108.58 Kb
03.07.2019 10:28

อ.ป่าแดดรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนกค.62

3 กค. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถา
Download0
148.5 Kb
03.07.2019 10:26

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 5ก.ค.62.rar
Download2
246.21 Kb
03.07.2019 09:06

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5ก.ค.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ก.ค.62- วชร.rar
Download11
388.5 Kb
03.07.2019 09:04

เวียงเชียงรุ้ง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4ก.ค.62

กรกฎาคม 2, 2019
รายาน000ผลสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา
Download0
73.86 Kb
02.07.2019 17:12

วปป.รายงานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน0ผล พรบ.อำนวยความสะดวก 520 ขอเดือน.rar
Download0
89.96 Kb
02.07.2019 17:11

วปป.พรบ.อำนวยความสะดวก

แบบรายานความก้าวหน้าการดำเนินานโครการครั้ที่ 3.docx
Download6
30.3 Kb
02.07.2019 16:04

รายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.พญาเม็งราย

รายานความก้าวหน้า มพพ.มั่นค มั่คั่ ยั่ยืน เชียแสน.xlsx
Download8
26.3 Kb
02.07.2019 16:00

เชียงแสน รายงานผล บ้านมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รายานก้าวหน้ามั่นค มั่คั่ เดือน ก.ค.62.xlsx
Download4
743.67 Kb
02.07.2019 15:55

อ.แม่ลาว ส่งรายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ก.ค. 62.rar
Download2
4.57 Mb
02.07.2019 15:48

อ.เทิง/รายงานประชาสัมพันธ์ฯ

กรกฎาคม 2562.pdf
Download1
126.18 Kb
02.07.2019 15:27

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะุอาด เดือนกรกฎาคม 62

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน.rar
Download1
80.36 Kb
02.07.2019 15:26

อ.เชียงแสน รายงานภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา

ก.ค.ครั้ที่ 1.pdf
Download1
188.08 Kb
02.07.2019 15:13

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวด 1/ก.ค.

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่5.doc
Download2
3.26 Mb
02.07.2019 15:11

อ.เทิง // รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.ป่าแดดขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2.rar
Download0
86.69 Kb
02.07.2019 15:03

อ.ป่าแดดส่งรายงานข้อมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)

มั่นค มั่คั่ ยั่ยืนแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียรอบที่ 2 -
Download7
14.32 Kb
02.07.2019 14:49

วปป.รายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือนกรกฎ
Download0
70.89 Kb
02.07.2019 14:33

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนกรกฎาคม.rar
Download0
52.64 Kb
02.07.2019 14:32

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานโครงการตลาดประชารัฐฯ

พช.ใสสะอาดอ.ป่าแดด02072019142353.pdf
Download1
1.55 Mb
02.07.2019 14:30

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพช.ใสสะอาด

การประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนอ.ป่าแดด02072019142653.pdf
Download0
3.87 Mb
02.07.2019 14:29

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดขอสนับสนุนคณะอนุฯ ปี 2562.doc
Download8
151 Kb
02.07.2019 13:24

อำเภอแม่ลาว ขอส่งรายละเอียดแบบของบประมาณของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ(กทบ.)

พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.ค. 62 .rar
Download0
3.03 Mb
02.07.2019 11:44

มฟล. ส่งรายงานผล พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานตลาดประชารัฐ ก.ค. 62.rar
Download0
72.09 Kb
02.07.2019 11:40

มฟล. รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค.รอบที่ 1

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 ก.ค.. 62.docx
Download0
1016.36 Kb
02.07.2019 11:37

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กค.62

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 2 ก.ค.62.rar
Download1
75.71 Kb
02.07.2019 11:35

ดอยหลวง ส่งรายงาตผล พรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 2 กรกำาคม 2562.rar
Download0
39.15 Kb
02.07.2019 11:33

ดอยหลวง ส่งรายงานผลตลาดประชารัฐ

รายานโครการสร้าภูมิคุ้มกัน.rar
Download0
73.85 Kb
02.07.2019 11:28

อ.มฟล รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค.รอบที่ 1.rar
Download0
3.11 Mb
02.07.2019 11:17

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค.รอบที่ 1

รายานประชาสัมพันธ์ ก.ค. 62.rar
Download0
758.46 Kb
02.07.2019 11:13

มฟล. ขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กค.2562
Download0
2.98 Mb
02.07.2019 11:10

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กค.2562 เชียงแสน

2ก.ค .62 วช.rar
Download0
6.13 Mb
02.07.2019 08:30

อ.เวียงชัย รายงานตลาดนัดชุมชน คนไทยฯ

กรกฎาคม 1, 2019
รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด 5 ก.ค.2562.rar
Download1
443.79 Kb
01.07.2019 15:52

อ.แม่จัน รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

5 ก.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
133 Kb
01.07.2019 15:27

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.ค. 2562

อ.เวียชัย รายานผลการปฏิบัติการ พช.ใสสะอาด ก.ค. 62.docx
Download1
1.29 Mb
01.07.2019 15:26

อ.เวียงชัย รายงาน พช.ใสสะอาด ก.ค. 2562

Download0
28.42 Mb
01.07.2019 15:15

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนกค.2562

Download0
6.82 Mb
01.07.2019 13:30

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พช.ใสสะอาดเดือนกรกฎาคม 2562

Download0
2.03 Mb
01.07.2019 10:58

รายงานตลาดนัดอำเภอแม่จันครั้งที่ 1

มิถุนายน 28, 2019
สรุปปผลการดำเนินานโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด.docx
Download10
6.16 Mb
28.06.2019 14:20

วปป.รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด (ปรับปรุงใหม่)

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล มิ.ย. 2562.docx
Download3
103.74 Kb
28.06.2019 12:29

อ.แม่สาย ส่งรายงานนดยบายรัฐบาล มิ.ย.62

มิถุนายน 27, 2019
อ.เมือ รายานนโยบายรัฐ มิ.ย.62.rar
Download1
4.55 Mb
27.06.2019 16:14

รายงานนโยบายรัฐบาล มิ.ย. อ.เมือง

มิถุนายน 2562.pdf
Download2
227.98 Kb
27.06.2019 15:47

อ.แม่ลาว ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล เดือนมิถุนายน 62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก มิ.ย. ๖๒ วก..rar
Download1
92.33 Kb
27.06.2019 14:16

WK ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๐ มิ.ย. ๖๒

แผน-ผล การปฏิบัติาน อสพ. มิ.ย. 62.rar
Download4
171.39 Kb
27.06.2019 12:17

มฟล.ขอส่งรายงานแผน-ผล อสพ.

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด มิ.ย.62 .rar
Download1
3.28 Mb
27.06.2019 11:47

มฟล.ส่งรายงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด มิ.ย.62

รายานความเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือน มิ.ย. 62.rar
Download1
3.41 Mb
27.06.2019 11:40

มฟล.รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมิย.62

สานพลัประชารัฐ มิ.ย.rar
Download0
100.54 Kb
27.06.2019 11:13

มฟล. ส่งรายงานการขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ จว.ชร. ระดับอำเภอ 25 มิ.ย.62

รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 62.rar
Download8
182.28 Kb
27.06.2019 10:40

อ.มฟล.รายงานพช.ใสสะอาด

รายานแผน-ผล สพอ.มฟล.มิ.ย. 62.rar
Download1
295.85 Kb
27.06.2019 10:19

มฟล.รายงานแผน ผล สนง. มิ.ย

รายานนโยบายรัฐบาล มิ.ย. 62.rar
Download1
129.78 Kb
27.06.2019 10:11

มฟล.ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือนมิถุนายน.
Download1
135.09 Kb
27.06.2019 09:16

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ

Download3
245.27 Kb
27.06.2019 08:12

รายงานนโยบายรัฐบาลเดือนมิย.2562

มิถุนายน 26, 2019
สรุปผลการดำเนินา พช.ใสสะอาด 2562.rar
Download5
3.74 Mb
26.06.2019 18:19

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

บันทึกกกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562.xlsx
Download3
3.77 Mb
26.06.2019 18:08

วปป.รายงานรายได้สัมมาชีพชุมชน

แบบรายานชุมชนใสสะอาด-ดอยหลว.pdf
Download4
66.16 Kb
26.06.2019 14:14

ดอยหลวง ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พช.ใสสะอาดเมือ_26062562.rar
Download6
11.8 Mb
26.06.2019 12:01

อำเภอเมืองรายงานพช.ใสสะอาด

มิถุนายน 25, 2019
MS-พช.ใสสะอาด แม่สาย.rar
Download7
6.99 Kb
25.06.2019 16:54

พช.ใสสะอาด แม่สาย

รายานผล คสป.อ.พาน25062019164818.pdf
Download0
430.42 Kb
25.06.2019 16:51

รายงานผลการดำเนินงาน คสป.ระดับอำเภอ อ.พาน

รายานผล ศก.ฐานราก อ.พาน25062019164708.pdf
Download2
830.03 Kb
25.06.2019 16:50

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.พาน

รายานนโยบายขอรัฐ มิ.ย. 2562.docx
Download1
144.06 Kb
25.06.2019 16:21

อ.เวียงชัย ส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

พช.ใสสะอาด 5 มิ.ย. 62.rar
Download15
43.41 Kb
25.06.2019 16:16

WK ส่ง พช.ใสสะอาด มิ.ย. 62

พช. ใสสะอาด 5 พ.ค. 62.rar
Download11
42.94 Kb
25.06.2019 16:15

WK ส่งพช.ใสสะอาด พ.ค.62

รายานประชารัฐ.rar
Download1
66.08 Kb
25.06.2019 15:26

พญาฯส่งรง.SEให้พี่ทิพย์

รายานยาเสพติด.rar
Download1
187.49 Kb
25.06.2019 15:26

พญาฯส่งรง.ยาเสพติด

สรุปผลการดำเนินานโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด.docx
Download15
5.63 Mb
25.06.2019 13:53

วปป.รายงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด"ท้าทาย"

3แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ62 เวียแก่นupdateรายได
Download3
21.64 Mb
25.06.2019 13:00

wkเวียงแก่นส่งบันทึกรายได้สัมมาชีพ

รายานผลคณะขับเคลื่อนSEเวียแก่น.rar
Download0
3.05 Mb
25.06.2019 12:30

wkเวียงแก่นส่งรายงานคณะขับเคลื่อนSE

รายาน เศรษฐกิจฐานราก บร2.rar
Download2
3.01 Mb
25.06.2019 12:10

wkเวียงแก่นส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.2

อ.แม่สรวย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนมิถุนายน 25
Download2
3.3 Mb
25.06.2019 11:22

อ.แม่สรวย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อ.แม่สรวย รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ 2562 SE.rar
Download1
3.56 Mb
25.06.2019 10:33

อ.แม่สรวย รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เดือนมิถุนายน 2562 (SE)

อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนมิถุนายน 2562.rar
Download3
540.21 Kb
25.06.2019 09:38

อ.แม่สรวย รายงาน OTOP เดือนมิถุนายน 2562

มิถุนายน 24, 2019
รายานแผน ก.ค. - ผล มิ.ย. 62.rar
Download2
175.35 Kb
24.06.2019 21:19

อ.เวียงชัย รายงานแผน ผล มิ.ย 2562

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย.62.rar
Download0
5.93 Mb
24.06.2019 20:42

รายงานยอดจำหน่าย OTOP อ.เมือง

รายานการขับเคลื่อน ศก.ฐานราก SE มิ.ย.rar
Download4
4.41 Mb
24.06.2019 20:03

อ.เมือง รายงานการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา ศก.ฐานราก (SE) มิ.ย

รายานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบร.2
Download2
3.03 Mb
24.06.2019 20:01

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบ บร.2

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือน มิ.ย. 62 อ.แม่ลาว.rar
Download1
3.02 Mb
24.06.2019 19:59

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานยอดการจำหน่าย otop

แผน ผล สน.เมือ มิ.ย 62.rar
Download1
1.65 Mb
24.06.2019 17:04

อ.เมือง รายงานแผน ผล สนง. มิ.ย

รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ SE มิ.ย62.rar
Download4
4.41 Mb
24.06.2019 17:02

อ.เมือง รายงานคณะขับเคลื่อน คสป. มิ.ย.

OPC2562 ส่ตรวจ.xlsx
Download0
1.43 Mb
24.06.2019 16:44

ตรวจสอบข้อมูลการคัดสรร OTOP ปี 2562

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน มิ.ย. 62.rar
Download0
3.45 Mb
24.06.2019 14:00

อ.แม่สาย ส่งรายงานแผนฯ-ผลการปฏิบัติงานฯ มิ.ย.62

อ.แม่สาย ส่รายานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มิ.ย.62.r
Download3
655.14 Kb
24.06.2019 13:59

อ.แม่สาย ส่งรายงานบันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มิ.ย.62

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย.62.rar
Download1
71.69 Kb
24.06.2019 13:58

อ.แม่สาย ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย.62

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน ฯ บร.2 มิ.ย62.rar
Download0
89.07 Kb
24.06.2019 13:57

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ SE ( บร.2) มิ.ย.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มิ.ย. 62.rar
Download0
55.58 Kb
24.06.2019 13:56

อ.แม่สาย ส่งรายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE มิย.62

แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอ.ป่าแดด.xlsx
Download2
3.8 Mb
24.06.2019 13:36

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานข้อมูลรายได้คร.สัมมาชีพชุมชน

รายานสรุปผลคุณภาพชีวิตคนเชียราย.pdf
Download12
481.9 Kb
24.06.2019 12:41

ขุนตาล ส่งรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีแห่งความสุข

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download2
61.23 Kb
24.06.2019 12:27

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนฯ

1. มิ.ย. 62.xlsx
Download2
21.01 Kb
24.06.2019 10:55

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ จว.ชร. ระดับอำเภอ 25 มิ.ย.62

รายานแผน-ผลประจำเดือน อ.ป่าแดด.pdf
Download0
7.39 Mb
24.06.2019 10:41

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแผน-ผล ปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download4
87.2 Kb
24.06.2019 10:13

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) มิ.ย.2562 เชียงแสน

9. มิ.ย. 62.rar
Download0
35.73 Kb
24.06.2019 10:05

อ.ขุนตาล รายงาน แผน/ผล มิ.ย.62

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download4
130.56 Kb
24.06.2019 10:03

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25มิย.2562)เชียงแสน

ขุนตาล รายานนโยบายขอรัฐบาล มิ.ย.62.rar
Download1
188 Kb
24.06.2019 09:57

ขุนตาล รายงานนโยบายของรัฐบาล มิ.ย.62

ขุนตาล รายานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย. 62.rar
Download2
202.43 Kb
24.06.2019 09:54

ขุนตาล รายงานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย. 62

ขุนตาล รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 มิ.ย.62.rar
Download0
318.65 Kb
24.06.2019 09:47

ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 มิ.ย.62

ขุนตาล รายานแผน - ผล มิ.ย. 62.rar
Download0
210.96 Kb
24.06.2019 09:44

ขุนตาล รายงานแผน - ผล มิ.ย. 62

อ.เทิ แผน-ผล อสพ.rar
Download2
20 b
24.06.2019 09:28

อ.เทิง // รายงานแผน-ผล อสพ.

วชร.รายานผล มิ.ย.62-แผน ก.ค.62.rar
Download0
324.02 Kb
24.06.2019 09:03

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานแผน-ผล ประจำเดือน

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ25-วชร.rar
Download1
97.47 Kb
24.06.2019 08:51

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

มิ.ย 62 SEระดับอำเภอ -.rar
Download2
101.99 Kb
24.06.2019 08:50

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อนประชารัฐฯ ระดับอำเภอ

มิถุนายน 23, 2019
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2562.pdf
Download12
6.21 Mb
23.06.2019 21:10

อ.แม่ลาว ส่งพัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิถุนายน 21, 2019
แบบรายานการดำเนินานฯ. มิ.ย. วด 20.docx
Download2
42.41 Kb
21.06.2019 17:00

นโยบายอำนวยความสะดวก อ.พาน

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล มิ.ย. 62.pdf
Download1
88.18 Kb
21.06.2019 15:33

อ.เทิง/รายงานนโยบายรัฐบาล

การดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download2
187.28 Kb
21.06.2019 15:32

อ.เทิง // การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download1
264.22 Kb
21.06.2019 15:28

อ.เทิง // เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯ

Download1
758.24 Kb
21.06.2019 15:01

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย มิย.2562

Download2
450.75 Kb
21.06.2019 14:29

รายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ มิย.2562 อำเภอแม่จัน

Download0
1.3 Mb
21.06.2019 14:27

อ.แม่จัน ส่งรายงานแผน ผล เดือนมิ.ย. 62

แผน ก.ค ผล มิ.ย.62.rar
Download3
116.35 Kb
21.06.2019 12:19

อ.แม่ลาว่ส่งแผน-ผล ประจำเดือน

ยาเสพติดมิย.62.rar
Download2
6.15 Mb
21.06.2019 11:58

อ.ป่าแดดรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมิย.62

มิถุนายน 20, 2019
วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ มิ.ย.62.rar
Download1
91.6 Kb
20.06.2019 11:30

วปป.ส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

วปป.รายานยอดจำหน่ายOTOPมิ.ย.62.rar
Download1
54.21 Kb
20.06.2019 11:30

วปป.ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี2562

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ มิ.ย.62.rar
Download3
96.7 Kb
20.06.2019 11:29

วปป.ส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภาระกิจสานพลังประชารัฐ

วปป.แผน-ผล มิ.ย.-ก.ค.62.rar
Download2
3.02 Mb
20.06.2019 11:28

วปป.ส่งรายงานแผน-ผล มิ.ย.-ก.ค.62

รายานการปฏิบัติการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download4
127.72 Kb
20.06.2019 10:51

WK ส่งรายงานผลปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. ๖๒

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็ กอทุนแม่เวียแก่น.rar
Download1
142.51 Kb
20.06.2019 10:49

WK ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ มิ.ย.๖๒

มิถุนายน 19, 2019
แบบรายานผลการขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน.docx
Download2
3.09 Mb
19.06.2019 15:08

เชียงแสน รายนงานการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมิถุนายน 2562 รอบ 2.rar
Download1
673 Kb
19.06.2019 14:42

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานประชาสัมพันธ์62.rar
Download4
4.86 Mb
19.06.2019 14:24

wk รายงานปชส.

รายานSE.rar
Download6
3.01 Mb
19.06.2019 14:05

wk .เวียงแก่นส่งรายงานSE

อ.แม่สรวย รายานโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนมิถุนายน 2562.do
Download17
988 Kb
19.06.2019 10:58

อ.แม่สรวย รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนมิถุนายน 2562

รายาน000ผล พรบ.อำนวยความสะดวก 520 ขอเดือน.rar
Download0
90.09 Kb
19.06.2019 09:48

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายาน0000การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
78.15 Kb
19.06.2019 09:48

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน0000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเด
Download0
94.87 Kb
19.06.2019 09:47

วปป.รายงานกองทุนแม่

มิถุนายน 18, 2019
รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย.62 อ.แม่ลาว.
Download0
5.3 Mb
18.06.2019 17:32

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด มิ.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.99 Mb
18.06.2019 17:31

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายาน SE เดือนมิถุนายน 2562.rar
Download4
3 Mb
18.06.2019 17:30

อ.แม่ลาวส่งรายงาน SE

20 มิ.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
133 Kb
18.06.2019 17:26

อ.เวียงชัย รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 มิ.ย. 62

9 มิ.ย. 62 รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download1
92.19 Kb
18.06.2019 17:25

อ.เวียงชัย รายงานผลการปฏิบัติงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. 62

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันปัญหายาเสพติด.pdf
Download2
610.05 Kb
18.06.2019 15:28

อ.วชร.ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการสร้าเสริมความเข้มแข็ขอหมู่บ้าน.pdf
Download0
981.21 Kb
18.06.2019 15:28

อ.วชร.ขอส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มิ.ย.ครั้ที่ 2.pdf
Download0
188.39 Kb
18.06.2019 11:06

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก (งวด วันที่ 20 มิ.ย.62)

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย..62.rar
Download0
553.09 Kb
18.06.2019 10:50

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ มิ.ย.62.rar
Download1
559.98 Kb
18.06.2019 10:49

อ.แม่จัน รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือน.rar
Download0
70.87 Kb
18.06.2019 08:40

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

มิถุนายน 17, 2019
ตลาดนัดชุมชน14มิ.ย.62 อ.พาน.pdf
Download2
394.96 Kb
17.06.2019 16:28

รายงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 14 มิ.ย.62 อำเภอพาน

รายานอาชีพ สัมมาชีพ.xlsx
Download2
45.26 Kb
17.06.2019 15:06

อ.แม่ลาว ส่งรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน17มิย.62.rar
Download9
62.14 Kb
17.06.2019 12:49

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

รายาน SE 17 มิ.ย. 62 ดอยหลว.rar
Download4
76.86 Kb
17.06.2019 11:18

ดอยหลวงส่งรายงาน ศ.ฐานรากและประชารัฐ SE

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download7
98.25 Kb
17.06.2019 11:13

มฟล.ส่งรายงานการจัดเก็บข้อมูลการขับเคลื่อน ศก.ฐานรากและประชารัฐ 18 มิ.ย.62

พรบ.อำนวยความสะดวก 20 มิ.ย. 62.rar
Download2
3.03 Mb
17.06.2019 11:04

มฟล.ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก มิ.ย.62

ตลาดนัดชุมชน มิ.ย. 62.rar
Download3
74.47 Kb
17.06.2019 11:00

มฟล.รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มิ.ย.62

Download1
111.89 Kb
17.06.2019 10:37

อ.เทิง/รายงานการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ SE

ข้อมูลกลุ่มอาชีพอ.พาน.xlsx
Download3
45.71 Kb
17.06.2019 10:32

อ.พานส่งรายงานการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

อ.แม่สาย ส่รายานจัดเก็บข้อมูลฯ SE กลุ่มเดิม เดือน มิ.ย. 2562
Download4
100.3 Kb
17.06.2019 10:03

อ.แม่สาย รายงานจัดเก็บข้อมูลฯSE มิ.ย.62

2. 25 มิ.ย.62.xlsx
Download1
30.49 Kb
17.06.2019 10:02

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน การพัฒนา ศก.ฐานรากและประชารัฐ (บร.2) 25 มิ.ย.62

2.ตลาดนด 15 พ.ค.62.xlsx
Download1
52.75 Kb
17.06.2019 09:52

อ.ขุนตาล รายงาน ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มิ.ย.62

7. 20 มิ.ย.62.rar
Download1
13.64 Kb
17.06.2019 09:42

อ.ขุนตาล ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 มิ.ย.62

6. มิ.ย.62.rar
Download2
23.38 Kb
17.06.2019 09:39

อ.ขุนตาล รายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 มิ.ย.62

3. 18 มิ.ย.62.xls
Download5
108.5 Kb
17.06.2019 09:33

อ.ขุนตาล ส่งรายงานการจัดเก็บข้อมูลการขับเคลื่อน ศก.ฐานรากและประชารัฐ 18 มิ.ย.62

มิถุนายน 14, 2019
รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก
Download3
91.37 Kb
14.06.2019 15:37

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 18 มิย.2562 เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มิย.256
Download3
2.99 Mb
14.06.2019 15:02

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มิย.2562 เชียงแสน

รายานการขับเคลื่อน ศก.ฐานรากฯ มิ.ย.rar
Download3
4.42 Mb
14.06.2019 14:42

อ.เมือง รายงานเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ (SE)

Download6
521.36 Kb
14.06.2019 10:11

อำเภอแม่จันส่งรายประชารัฐ(พี่ทิพ)

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ 14 มิ.ย.rar
Download1
1.59 Mb
14.06.2019 09:49

อ.เมือง รายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

Download1
5.02 Mb
14.06.2019 09:33

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ มิย.62

รายได้ พฤษภาคม พ.ศ. 2562.xlsx
Download6
3.84 Mb
14.06.2019 08:27

อำเภอแม่ลาว ขอส่งรายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เดือน พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 13, 2019
อ.แม่ลาวรายานศูนย์จัดการฯ มิย.62.rar
Download3
109 b
13.06.2019 16:05

อ.แม่ลาวรายงานศูนย์จัดการฯ มิย.62

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน มิ.ย.62.rar
Download1
2.99 Mb
13.06.2019 10:39

อำเภอแม่ลาว ขอส่งรายงานตลาดยิ้มได้ งวดที่ 2 เดือน มิถุนายน 2562

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนมิถุุนายน.rar
Download2
114.37 Kb
13.06.2019 09:34

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ

มิถุนายน 12, 2019
อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย. รอบที่ 2.rar
Download2
3.06 Mb
12.06.2019 14:39

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย. รอบ 2

รายานแผนจิตอาสา ดอยหลว.rar
Download2
49.14 Kb
12.06.2019 14:02

ดอยหลวง ส่งรายงานแผนจิตอาสา

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว มิถุนายน.62.rar
Download0
36.25 Kb
12.06.2019 13:59

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 12 มิถุนายน 2562.rar
Download2
39.07 Kb
12.06.2019 13:57

ดอยหลวง สงรายงานตลาดประชารัฐ

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มิ.ย.62- วชร.rar
Download2
388.6 Kb
12.06.2019 08:19

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มิ.ย.62

มิถุนายน 11, 2019
รายานจัดทำแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน.pdf
Download10
348.7 Kb
11.06.2019 14:59

อ.วชร.ส่งรายงานการจัดทำแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน

รายานการดำเนินานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย ปี2562.pdf
Download9
458.64 Kb
11.06.2019 14:58

อ.วชร.ส่งรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี2562

3.แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ขุนตาล 2562.rar
Download13
651.18 Kb
11.06.2019 10:11

อ.ขุนตาลส่งรายงานบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนปี62

มิถุนายน 10, 2019
รายานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 62.docx
Download4
223.09 Kb
10.06.2019 23:47

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 62

ประชาสัมพันธ์.rar
Download12
3.02 Mb
10.06.2019 16:44

พญาฯส่งรายงานประชาสัมพันธ์

10 มิ.ย.62.pdf
Download3
113.95 Kb
10.06.2019 16:27

อ.แม่ลาว ส่งแผนจิตอาสา

สตรีดีเด่น คกส.rar
Download2
111.46 Kb
10.06.2019 16:17

อ.แม่สาย ส่งแบบตอบรับสตรีดีเด่น คกส.

1.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ.xlsx
Download2
44.18 Kb
10.06.2019 15:50

วปป.รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ส่รายานข่าว มิย.62.pdf
Download2
1 Mb
10.06.2019 15:48

เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

แผนเดือนมิถุนายน.rar
Download3
567.3 Kb
10.06.2019 15:39

อำเภอแม่สรวย ส่งแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาเดือนมิถุนายน 62

รายานแผนจิตอาสา.rar
Download8
865.86 Kb
10.06.2019 14:01

อ.แม่จัน รายงานแผนจิตอาสา มิ.ย.62

จัดทำแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน มิถุนายน2562 อ
Download6
56.93 Kb
10.06.2019 12:05

จัดทำแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน มิถุนายน2562 อ.เชียงแสน

รายานทุกวันที่ 15 ปี 62.rar
Download3
6.79 Kb
10.06.2019 10:47

อ.เมืองรายงานความก้าวหน้า 1 คร. 1 สัญญา มิ.ย.62

มิถุนายน 7, 2019
สมุดาน1.xlsx
Download5
10.24 Kb
07.06.2019 15:44

วปป.รายงานแผนจัดกิจกรรมจิตอาสา

วปป.แบบรายานSEมิ.ย.62.rar
Download3
3.02 Mb
07.06.2019 14:30

วปป.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ SE มิ.ย.62

วปป.รายานตลาดประชารัฐ 14 มิ.ย.62.rar
Download3
82.25 Kb
07.06.2019 14:29

วปป.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ มิ.ย.62

วปป_ประชาสัมพันธ์ มิ.ย.62.rar
Download4
2.33 Mb
07.06.2019 14:29

วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.62

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มิย.2562
Download5
2.99 Mb
07.06.2019 11:12

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มิย.2562 เชียงแสน

รายานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 62.rar
Download1
609.18 Kb
07.06.2019 10:26

มฟล. ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน62

พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มิ.ย. 62 .rar
Download3
3.03 Mb
07.06.2019 10:11

มฟล. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก มิ.ย.62

ตลาดประชารัฐ 4มิ.ย. 62.rar
Download4
72.11 Kb
07.06.2019 09:59

มฟล. รายงานผลตลาดประชารัฐ มิ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินโครการสร้าภูมิคุ้มกัน.rar
Download3
73.85 Kb
07.06.2019 09:50

มฟล. ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย. 62 อ.เชียแสน.docx
Download2
98.44 Kb
07.06.2019 09:28

อ.เชียงแสน รายงาน พช.ใสสะอาด

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 มิ.ย.62.rar
Download2
53.29 Kb
07.06.2019 09:27

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

มิ.ย.62.rar
Download1
2.26 Mb
07.06.2019 09:22

รายงานประชาสัมพัน อ.เมือง เดือนมิถุนายน62

รายานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.62- วชร.rar
Download1
127.58 Kb
07.06.2019 08:56

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.62

มิถุนายน 6, 2019
อ.เทิ..บัญชีกลุ่มเป้าหมาย 62 - ประกวด.xls
Download3
48.5 Kb
06.06.2019 20:21

อ.เทิง//ส่งรายชื่อประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 62

เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่6มิย.62.rar
Download2
253 Kb
06.06.2019 18:51

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด6มิย.62.rar
Download5
42.47 Kb
06.06.2019 18:43

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด6มิย.62 อ.เชียขอ.rar
Download2
241.31 Kb
06.06.2019 18:39

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

มิถุนายน.62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download1
420.56 Kb
06.06.2019 17:45

อ.แม่ลาว ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 62 (แก้ไข)

มิถุนายน 62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download1
420.57 Kb
06.06.2019 17:41

อ.แม่ลาว รานงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 62

บันทึกกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562.xlsx
Download2
3.76 Mb
06.06.2019 17:05

วปป.ส่งบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพ

รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2.rar
Download3
222.57 Kb
06.06.2019 16:31

อ.พญาฯส่งรายงาน

ส่รายานอำนวยความสะดวก.rar
Download1
214.53 Kb
06.06.2019 16:30

อ.พญาฯส่งรายงาน

รายานตลาดนัดฯคนไทยยิ้มได้.rar
Download1
3.18 Mb
06.06.2019 16:29

พญาฯส่งรายงาน

การสร้าภูมิคุ้มกันฯ.rar
Download1
71.69 Kb
06.06.2019 16:28

พญาฯส่งรายงาน

มิถุนายน 5, 2019
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านสันมะเค็ด.docx
Download5
1.51 Mb
05.06.2019 17:20

วปป.หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน ปี ๒๕๖๒

รายานพช.ใสสะอาดอ.ป่าแดด05062019160005.pdf
Download9
2.35 Mb
05.06.2019 16:01

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานพช.ใสสะอาด

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมิถุนายน 2562 รอบ 1.rar
Download1
672.89 Kb
05.06.2019 14:35

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานโครการ พช.ใสสะอาด เดือนมิถุนายน 62.rar
Download3
340.72 Kb
05.06.2019 14:34

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

ยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 5 ขอเดือน.rar
Download1
28.79 Kb
05.06.2019 14:30

ดอยหลวง ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 5 มิ.ย.62.rar
Download1
75.8 Kb
05.06.2019 14:21

ดอยหลวง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5 มิถุนายน 2562.rar
Download3
39.09 Kb
05.06.2019 14:00

ดอยหลวงรายงานผลตลาดประชารัฐ

รายานผลชุมชนใสสะอาด-ดอยหลว.docx
Download4
97.73 Kb
05.06.2019 13:34

ดอยหลวง ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน.pdf
Download2
88.49 Kb
05.06.2019 12:03

สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ

3. มิถุนายน 62.xlsx
Download1
146.63 Kb
05.06.2019 08:52

อ.ขุนตาล ส่ง พช.ใสสะอาด 5 มิ.ย.62

Download1
11.46 Mb
05.06.2019 08:40

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มิย.2562

1. 5 มิ.ย. 62.xlsx
Download2
22.96 Kb
05.06.2019 08:34

อ.ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มิ.ย.62

1.ตลาดนด 4 มิ.ย. 62.xlsx
Download2
53 Kb
05.06.2019 08:30

อ. ขุนตาล ส่งรายงานตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ 4 มิ.ย.62

9. มิ.ย.62.xlsx
Download1
20.22 Kb
05.06.2019 08:25

อ.ขุนตาล รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา 5 มิ.ย.62

มิถุนายน 4, 2019
รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย. 62.docx
Download4
1.3 Mb
04.06.2019 22:47

อ.เวียงชัย รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย. 62

5 มิ.ย. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกส
Download3
310 Kb
04.06.2019 22:46

อ.เวียงชัย รายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

5 มิ.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
301 Kb
04.06.2019 22:43

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มิ.ย.62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 มิ.ย.... 62.docx
Download0
1016.35 Kb
04.06.2019 17:46

อำเภอแม่จัน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 1

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย.62.rar
Download2
1.59 Mb
04.06.2019 16:45

อ.เมือง รายงานตลาดคนไทยยิ้มได้ มิ.ย

แบบรายานการดำเนินานฯ. มิ.ย. วด 5.docx
Download3
42.3 Kb
04.06.2019 16:34

อำนวยความสะดวก อ.พาน

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกเดือนมิถุนายน.
Download1
70.83 Kb
04.06.2019 15:08

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนมิถุนายน.rar
Download1
52.53 Kb
04.06.2019 15:08

อ.ป่าแดดขอสุงรายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ

รายชื่อผู้สมัครปี62เทิ.pdf
Download0
35.39 Kb
04.06.2019 15:04

อ.เทิง//รายชื่อผู้สมัคร มชช.ปี 62

รายานตัวชี้วัดผลสำเร็จขอการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย เดือน
Download14
2.99 Mb
04.06.2019 14:52

อ.แม่ลาวส่งรายงานตัวชี้วัดผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 มิ.ย.62.rar
Download1
2.99 Mb
04.06.2019 14:51

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มิ.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download1
2.99 Mb
04.06.2019 14:49

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

มิ.ย. 62.rar
Download1
4.21 Mb
04.06.2019 13:56

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย.รอบที่ 1.rar
Download2
3.11 Mb
04.06.2019 13:53

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มิ.ย.

รายานตลาดนัดไทยช่วยไทย อำเภอพาน.pdf
Download1
395.89 Kb
04.06.2019 12:50

อำเภอพานส่ง รายงานตลาดประชารัฐ 4 มิ.ย.62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก 62.doc
Download0
498 Kb
04.06.2019 11:29

อำเภอเมืองรายงานการดำเนินตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2556

ยาเสพติดในเยาวชนมิย..62.rar
Download1
108.7 Kb
04.06.2019 11:14

อ.ป่าแดดรายงายเสริมสร้างความเข้มแข็งและการป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนมิย.

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่5.pdf
Download0
126.28 Kb
04.06.2019 10:44

อ.เทิง // รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

พช.ใสสะอาด-วชร 5มิ.ย62.pdf
Download1
132.93 Kb
04.06.2019 07:25

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด 5 มิ.ย.62

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 4มิ.ย.62.rar
Download0
246.6 Kb
04.06.2019 07:15

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 5มิ.ย.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มิ.ย.62- วชร.rar
Download2
388.71 Kb
04.06.2019 07:14

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4มิ.ย.62

มิถุนายน 3, 2019
Download1
1.96 Mb
03.06.2019 13:25

อำเภอแม่จันส่งรายงานพช.ใสสะอาด มิย.62

Download2
3.69 Mb
03.06.2019 07:50

รายงานตลาดประชารัฐอำเภอแม่จัน มิย.62

พฤษภาคม 31, 2019
แบบสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก สอ.pdf
Download10
160.48 Kb
31.05.2019 16:23

อ.แม่สายส่งแบบสำรวจสมาชิก สอพช.

อ.เมือฯรายานโครการจิตอาสาฯ.doc
Download5
6.81 Mb
31.05.2019 16:18

อ.เมืองฯ รายงานโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

มิถุนายน 2562.pdf
Download1
126.41 Kb
31.05.2019 14:03

อ.แม่ลาว รายงานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำเดือน มิ.ย.62

มิ.ย.ครั้ที่ 1.pdf
Download3
187.9 Kb
31.05.2019 12:40

อำเภอแม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก มิถุนายน ครั้งที่ 1

นำส่แบบสำรวจบุตร สมาชิก สอ.พช..doc
Download8
4.92 Mb
31.05.2019 11:45

อ.เมือง ส่งแบบสำรวจบุตรสมาชิก สอ.พช.

3.แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ เทิ 2562.xlsx
Download7
3.71 Mb
31.05.2019 11:17

อ.เทิง // บันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ

บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562ขุนตาล.xlsx
Download4
8.66 Mb
31.05.2019 11:05

อ.ขุนตาลส่งรายงานบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพฯปี2562(แก้ไข)

บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ62สมเกียรติขุนตาล.rar
Download4
2.46 Mb
31.05.2019 09:33

อ.ขุนตาลรายงานแบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนปี62

พฤษภาคม 30, 2019
Download4
14.68 Mb
30.05.2019 16:32

อำเภอแม่จันส่งรายงานสารสนเทศปี2562

บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562.xlsx
Download2
3.76 Mb
30.05.2019 16:10

วปป.รายงานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

นำส่จัหวัด.rar
Download20
3.78 Mb
30.05.2019 15:22

อ.แม่ลาว ส่งเอกสารการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาดพ.ค.62.pdf
Download7
513.41 Kb
30.05.2019 13:22

รายงาน พช.ใสสะอาดเดือนพ.ค.62 เมืองเชียงราย

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือนพฤษภาคม.r
Download1
135 Kb
30.05.2019 10:39

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ

รายานนโยบายขอรัฐ พ.ค. 2562.docx
Download1
144.1 Kb
30.05.2019 10:37

อ.เวียงชัย รายงานนโยบายรัฐฯ พ.ค. 2562

พฤษภาคม 2562.pdf
Download2
228.2 Kb
30.05.2019 10:35

อ.แม่ลาว ขอส่งรายงานนโยบายรัฐบาล เดือน พ.ค.62

พฤษภาคม 29, 2019
อ.เมือ รายานนโยบายรัฐ พ.ค.๖๒.rar
Download1
4.55 Mb
29.05.2019 15:45

อ.เมือง รายงานนโยบายรัฐฯ พ.ค.

Download1
204.3 Kb
29.05.2019 12:48

อ.เทิง // แผน-ผล อสพ.

พฤษภาคม 28, 2019
อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนพฤษภาคม 62.rar
Download1
546.45 Kb
28.05.2019 15:19

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงายยอดจำหน่าย OTOP เดือนพฤษภาคม 62

พฤษภาคม 27, 2019
Download3
245.18 Kb
27.05.2019 16:22

อำเภอแม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาลพค.2562

รายานยาเสพติดพค.62.rar
Download6
6.15 Mb
27.05.2019 13:41

อ.ป่าแดดรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนพค.62

จัดประเภทชุมชนท่อเที่ยว อ.แม่ฟ้าหลว.pdf
Download10
848.33 Kb
27.05.2019 12:35

มฟล.ส่งแบบประเมินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

แผน-ผล อสพ. 62.rar
Download6
171.35 Kb
27.05.2019 10:16

มฟล.ส่งรายงานแผน-ผล อสพ.ประจำวันที่ 25พ.ค.62

รายานนโยบายรัฐบาล พ.ค. 62.rar
Download1
129.75 Kb
27.05.2019 09:44

มฟล. ส่งรายงานผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล 30พ.ค.62

พฤษภาคม 26, 2019
รายานผลดำเนินานนโยบายรัฐบาล พ.ค.62.rar
Download2
129.03 Kb
26.05.2019 11:53

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล 30พ.ค.62

วชร.รายานผล พ.ค.62-แผน มิ.ย.62.rar
Download4
323.76 Kb
26.05.2019 11:46

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานแผน-ผล ประจำวันที่ 25พ.ค.62

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร. 20พ.ค.62.rar
Download1
246.49 Kb
26.05.2019 11:32

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรา
Download2
87.56 Kb
26.05.2019 11:27

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานเศรษฐกิจฐานราก แบบจัดเก็บ ประจำวันที่ 18 พ.ค.62

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ25.rar
Download1
98.24 Kb
26.05.2019 11:25

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานการขับเคลื่อนคณะทำงานประชารัฐ ประจำวันที่ 25 พ.ค.62

พฤษภาคม 24, 2019
รายานแผน มิ.ย. - ผล พ.ค. 62.rar
Download2
175.23 Kb
24.05.2019 23:21

อ.เวียงชัย รายงานแผน มิ.ย. - ผล พ.ค. 2562

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP พ.ค.62.rar
Download2
5.93 Mb
24.05.2019 17:09

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP

รายานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบร.2
Download2
3.02 Mb
24.05.2019 16:24

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนพฤษภาคม 2562 อ.แม่ลาว.rar
Download2
6.03 Mb
24.05.2019 16:23

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP

แผน ผล สน.เมือ พ.ค.rar
Download2
1.65 Mb
24.05.2019 14:32

อ.เมือง รายงานแผนผล สนง. พ.ค.

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ พ.ค.62.rar
Download1
91.58 Kb
24.05.2019 13:46

วปป.ส่งรายงานตามนโยบายรัฐบาล

วปป.รายานยอดจำหน่ายOTOPพ.ค.62.rar
Download2
62.6 Kb
24.05.2019 13:46

วปป.รายงานผลการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ พ.ค.62.rar
Download1
96.63 Kb
24.05.2019 13:45

วปป.รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ

วปป.แผน-ผล พ.ค-เม.ย.62.rar
Download1
3.02 Mb
24.05.2019 13:44

วปป.รายงานแผนผล เม.ย.-พ.ค.62

รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ SE พ.ค.62.rar
Download1
4.41 Mb
24.05.2019 13:41

อ.เมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อน SE พ.ค.62

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP พค.62.rar
Download2
88.52 Kb
24.05.2019 13:06

รายงานยอดจำหน่าย OTOP พค.62 อ.แม่สาย

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล พค. 2562.docx
Download3
106.55 Kb
24.05.2019 12:56

อ.แม่สาย รายงานนโยบายรัฐบาลฯ พค.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน พค. 62.rar
Download3
3.46 Mb
24.05.2019 12:55

อ.แม่สาย รายงานแผนฯ-ผลฯ สพอ. พค.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE พค. 62.rar
Download1
68.9 Kb
24.05.2019 12:54

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE พค.62

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน24พค.62.rar
Download2
62.15 Kb
24.05.2019 12:25

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

พฤษภาคม 23, 2019
รายานผลการดำเนินานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เช
Download1
56.64 Kb
23.05.2019 10:35

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เชียงแสน

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download4
61.23 Kb
23.05.2019 10:28

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download4
33.27 Kb
23.05.2019 10:26

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายฯ

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกเดือน.rar
Download1
70.78 Kb
23.05.2019 10:26

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนพฤษภาคม.rar
Download2
114.35 Kb
23.05.2019 10:25

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานตลาดประชารัฐฯ

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download1
130.62 Kb
23.05.2019 10:24

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25พค.2562)เชียงแสน

พฤษภาคม 22, 2019
รายานยาเสพติดทุก 20 ขอเดือน อ.เชียแสน.rar
Download1
3.03 Mb
22.05.2019 16:42

อ.เชียงแสน ส่งรายงานยาเสพติด เดือน พค. 62

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดินทุก 20 ขอเดือน อ.เชียแสน.rar
Download1
3.02 Mb
22.05.2019 16:41

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แผน มิ.ย ผล พ.ค.62.rar
Download1
116.29 Kb
22.05.2019 14:14

อ.แม่ลาวส่งแผน มิ.ย-ผล พ.ค.62

8. พฤษภาคม 62.xlsx
Download2
34.48 Kb
22.05.2019 14:13

อ.ขุนตาล รายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 30 พ.ค.62

Download3
464.07 Kb
22.05.2019 14:11

อำเภอแม่จันส่งรายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ เดือนพค.2562

1. 25 พ.ค.62.xlsx
Download3
30.41 Kb
22.05.2019 14:09

อ.ขุนตาล รายงาน การดำเนินการพัฒนา ศ.ก.ฐานรากฯ (บร.2) 25 พ.ค.62

แผน-ผลประจำเดือนอำเภอป่าแดด22052019134024.pdf
Download2
6.68 Mb
22.05.2019 13:48

อ.ป่าแดดส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

8. พ.ค.62.rar
Download3
35.37 Kb
22.05.2019 13:39

อ.ขุนตาล รายงาน แผน-ผล 25 พ.ค.62

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล พ.ค. 62.pdf
Download2
88.13 Kb
22.05.2019 13:26

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

รายานฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานร
Download1
66.88 Kb
22.05.2019 12:52

รายงานฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.1,2 ,3)เชียงแสน

ยอด พ.ค. 62 วช.rar
Download2
130.24 Kb
22.05.2019 12:12

อ.เวียงชัย ส่งรายงานยอด OTOP พ.ค.62

รายานยาเสพติดพญาฯ.rar
Download1
187.34 Kb
22.05.2019 11:27

พญาฯส่งรายงานยาเสพติดงวด 20

อ.พญาฯรายาน คสป.rar
Download1
58.33 Kb
22.05.2019 11:21

รายงานส่งพี่พิพย์จากพญาฯ คสป.

รับรอ จปฐ. กชช.2ค.pdf
Download10
4.26 Mb
22.05.2019 10:30

อ.แม่ลาว ส่งรายงานการตรวจสอบและรับของข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น อำเภอพาน.pdf
Download5
662.27 Kb
22.05.2019 09:44

อำเภอพาน ส่งรายชื่อกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562

แบบรายานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จหมู่บ้าน ศก.พอเพีย อ.ขุนตาล.xl
Download3
22.91 Kb
22.05.2019 09:18

อ.ขุนตาลส่งรางงานตัวชี้วัดหมู่บ้านเสรษฐกิจพอเพียง ปี62

พฤษภาคม 21, 2019
Download1
758.64 Kb
21.05.2019 16:12

รายงานยอดจำหน่ายเดือนพฤษภาคม2562 อำเภอแม่จัน

ส่ พช.6 เดือน พค.62.pdf
Download1
733.82 Kb
21.05.2019 14:55

อำเภอพาน ส่ง พช.6 เดือน พค.62

พ.ค. 62 SEระดับอำเภอ.rar
Download2
102.23 Kb
21.05.2019 14:31

อ.เวียงชัยรายงาน SE ระดับอำเภอ พ.ค.62

รายานแผน-ผล สพอ. 62.rar
Download3
303.21 Kb
21.05.2019 13:56

มฟล. ส่งรายงานแผน ผลประจำเดือนพฤษภาคม 62

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download6
87.25 Kb
21.05.2019 11:29

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) พ.ค.2562 เชียงแสน

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 605.86 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย