ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กุมภาพันธ์ 27, 2020
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP กพ.63.rar
Download0
66.78 Kb
27.02.2020 12:14

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กพ.63

อ.แม่สาย ส่แบบสำรวจข้อมูลการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ.ra
Download1
82.97 Kb
27.02.2020 11:58

อ.แม่สาย ส่งแบบสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตฯ กลไกประชารัฐ

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.พ.63.rar
Download0
102.29 Kb
27.02.2020 08:44

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

รายานยอด OTOP ก.พ.63.rar
Download0
120.35 Kb
27.02.2020 08:35

อ.แม่สรวย ส่งรายงานข้อมูลการจำหน่ายสินค้า OTOP ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 26, 2020
อ.เทิข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้าสัมมาชีพชุมชน ปี 2
Download1
279.9 Kb
26.02.2020 15:24

อ.เทิงขอส่งข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่าง ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน กพ.63.doc
Download0
209.5 Kb
26.02.2020 15:00

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ เดือน กพ.63

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน กพ.63.docx
Download0
73.37 Kb
26.02.2020 14:59

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ เดือน กพ.63

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน กพ.63.rar
Download0
83.95 Kb
26.02.2020 14:59

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานยาเสพติดเดือน กพ.63

อ.พานส่รายานโครการสร้ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชา
Download2
465.93 Kb
26.02.2020 14:52

อ.พานส่งการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ

..pdf
Download2
465.93 Kb
26.02.2020 14:49

อ.พานส่งการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้&#362

แบบสำรวจฯ.rar
Download4
3.15 Mb
26.02.2020 14:38

อ.พญาส่งแบบสำรวจกลุ่มผู้ผลิตตามโครงการสร้างรายได้ด้วยกลไกประชารัฐ

อ.เมือสร้ารายได้จากการจำหน่ายกลไกประชารัฐ.rar
Download5
221.65 Kb
26.02.2020 12:43

อ.เมืองสร้างรายได้จากการจำหน่ายด้วยกลไกประชารัฐ

อ.เทิรายานโครการร้อยใจรักษ์.rar
Download0
86.46 Kb
26.02.2020 10:41

อ.เทิงส่งรายงานโครงการร้อยใจรักษ์

โครการสร้ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐทุก2526กพ
Download7
480.52 Kb
26.02.2020 10:10

อ.ป่าแดดส่งโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากลไกประชารัฐ26กพ63

กุมภาพันธ์ 25, 2020
ขต.รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.63.xls
Download0
49.5 Kb
25.02.2020 15:22

ขต.รายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.63

ยาเสพติด ป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
71.71 Kb
25.02.2020 14:26

ดอยหลวงรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เวียชัย รายานยอดผ้า MOU.xlsx
Download0
12.29 Kb
25.02.2020 11:31

อ.เวียงชัย รายงานยอด mou ผ้าฯ

ยอดจำหน่าย ก.พ.63 -.rar
Download1
121.16 Kb
25.02.2020 11:24

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน รด.2 สิ้นค้าขานดีฯ

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ก.พ.63.pdf
Download0
172.85 Kb
25.02.2020 08:35

อ.เทิงขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

กุมภาพันธ์ 24, 2020
อ.เทิขอส่แบบรับทราบประกาศเจตจำนสุจริต.rar
Download0
645.78 Kb
24.02.2020 16:23

อ.เทิงขอส่งแบบรับทราบเจตจำนงสุจริต

81848_รายานกอทุนแม่.pdf
Download1
5.06 Mb
24.02.2020 13:42

เมืองพานมีดี_รายงานผลกองทุนแม่

81849_รายานผลยาเสพติด.pdf
Download1
761.5 Kb
24.02.2020 13:41

เมืองพานมีดี_รายงานผลยาเสพติด

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 25ก.พ.63.rar
Download0
187.57 Kb
24.02.2020 07:36

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญOTOPเทศกาลปีใหม่25ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 21, 2020
อ.เมือฯ ข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้า.docx
Download4
1.05 Mb
21.02.2020 15:29

อ.เมืองฯ ส่งข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่างฯ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้าสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๐.d
Download1
496.92 Kb
21.02.2020 13:47

วปป.ส่งข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่างตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ยาเสพติด กพ.63.rar
Download2
6.25 Mb
21.02.2020 13:04

อ.ป่าแดดรายงานยาเสพติดเดือนกพ.63

อ.แม่สาย ส่กลุ่มอาชีพตัวอย่า โครการสร้าสัมมาชีพชุมชน.docx
Download3
589.05 Kb
21.02.2020 11:07

อ.แม่สาย ส่งกลุ่มอาชีพตัวอย่างตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ

หนัสือส่ พช 6 เดือนกุมภาพันธ์ 63.pdf
Download0
567.42 Kb
21.02.2020 09:27

อำเภอเมืองส่งรายงาน พช 6

กุมภาพันธ์ 20, 2020
เมือเชียราย ก.พ.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download1
729 Kb
20.02.2020 20:22

อ.เมืองเชียงรายรายงานการแ้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข็มเข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 63.xls
Download2
361 Kb
20.02.2020 20:14

อ.เมืองรายการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานโครการสร้าภูมิคุมกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download1
317.19 Kb
20.02.2020 20:11

อ.เมืองเชียงราย รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

อ.เทิส่รายานการปฏิบัติาน อสพ. มี.ค63.rar
Download2
3.16 Mb
20.02.2020 16:38

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงานประจำเดือนอสพ.

อ.เทิรายานการขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ.rar
Download1
87.41 Kb
20.02.2020 16:06

อ.เทิงขอส่งรายงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

วด 20 ก.พ.63แบบรายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download0
61.83 Kb
20.02.2020 15:56

อ.เทิงขอส่งแบบรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

อ.เทิ วด20 ก.พ.63 รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเส
Download0
235.5 Kb
20.02.2020 15:49

อ.เทิงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เทิ วด20 ก.พ.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download0
240 Kb
20.02.2020 15:49

อ.เทิงขอส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้าสัมมาชีพชุมชน ปี63.docx
Download1
449.59 Kb
20.02.2020 13:53

สพอ.เวียงชัย ส่งข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งและพัฒนาตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนที่มีผลการดำเนินงานสามารถเป็นตัวอย่างได้ ปี 2560-2562

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสัมมาชีพปี60-6220022020120658.pdf
Download5
1.09 Mb
20.02.2020 12:08

อ.ป่าแดดขอส่งการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งและพัฒนาตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนปี60-62

กุมภาพันธ์ 19, 2020
รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.xlsx
Download6
11.1 Kb
19.02.2020 15:09

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน00000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเ
Download3
101.99 Kb
19.02.2020 14:55

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.พ.63 อ.แม่ลาว.r
Download2
9.66 Mb
19.02.2020 14:04

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ก.พ.63 อ.แม่ลาว.rar
Download4
2.99 Mb
19.02.2020 14:03

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.พ.63 อ.แม่ลาว.rar
Download1
50.35 Kb
19.02.2020 14:02

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์OTOPขอขวัญขอฝากปีใหม่18กพ6319022020094635.pdf
Download0
406.91 Kb
19.02.2020 09:53

อ.ป่าแดดส่งประชาสัมพันธ์ของขวัญของฝากเทศกาลปีใหม่18กพ63

รายานแผน-ผลการปฏิบัติานขออาสาพัฒนารุ่นที่7118กพ6319022020095
Download0
1.66 Mb
19.02.2020 09:52

อ.ป่าแดดส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนารุ่น71

14 ก.พ. .63 วช - -.rar
Download2
3.18 Mb
19.02.2020 09:25

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทย ฯ

กุมภาพันธ์ 18, 2020
รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.พ.63.rar
Download0
760.61 Kb
18.02.2020 16:33

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ก.พ.2563.rar
Download0
477.41 Kb
18.02.2020 16:32

อ.แม่จันรายงานการป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ.63.rar
Download2
723.48 Kb
18.02.2020 16:30

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานยาเสพติดวดวันที่ 20.rar
Download1
205.09 Kb
18.02.2020 15:40

พญาฯรายงานกองทุนแม่ฯทุกวันที่ 20

กอทุนแม่ ก.พ.63.rar
Download2
185.65 Kb
18.02.2020 13:13

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเด็กนอกสถานศึกษา (กองทุนแม่ ก.พ.63)

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download2
130.75 Kb
18.02.2020 11:01

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (15กพ.2563)เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download1
87.58 Kb
18.02.2020 10:55

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ก.พ.2563 เชียงแสน

แบบรายานความก้าวหน้าโครการพัฒนาหมู่บ้.xlsx
Download3
14.4 Kb
18.02.2020 09:38

อ.ป่าแดดส่งรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 17, 2020
รายาน 14 ก.พ.63.rar
Download0
123.59 Kb
17.02.2020 11:08

อ.แม่สรวย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ก.พ. 63.rar
Download1
49.31 Kb
17.02.2020 10:33

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 ก.พ. 63.rar
Download2
82.22 Kb
17.02.2020 10:31

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย

ตลาดประชารัฐ 14 ก.พ. 63.rar
Download1
113.72 Kb
17.02.2020 10:27

สพอ. เวียงป่าเป้า ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

กุมภาพันธ์ 14, 2020
รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 ก.พ.
Download1
64.3 Kb
14.02.2020 15:33

อ.แม่ลาวส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ก.พ.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
48.83 Kb
14.02.2020 15:31

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 14 ก.พ..63.rar
Download0
3.09 Mb
14.02.2020 14:18

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ รอบ 2

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download2
182.54 Kb
14.02.2020 09:15

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิฐานรากและประชารัฐ ปี 2562(บร.2)15ก.พ.63

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15ก.พ.63-วชร.rar
Download3
128.52 Kb
14.02.2020 09:04

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐอำเภอ 15ก.พ.63

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ก.พ.63-วชร.rar
Download1
127.67 Kb
14.02.2020 08:58

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15ก.พ.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ก.พ.63- วชร.rar
Download0
130.35 Kb
14.02.2020 08:57

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 13, 2020
อ.พานรายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ ระดับอำเภอ130220
Download2
474.88 Kb
13.02.2020 16:56

อ.พานส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ

อ.พานรายานผลการดำเนินานศก.ฐานรากและประชารัฐ13022020165313.pd
Download2
1.69 Mb
13.02.2020 16:55

อ.พานส่งรายงานผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อ.พานรายานผลการดำเนินตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้1302
Download1
427.76 Kb
13.02.2020 16:54

อ.พานส่งรายงาน ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 กพ.2563
Download1
2.98 Mb
13.02.2020 15:52

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 กพ.2563 เชียงแสน

รายานการดำเนินานคณะขับเคลื่อนฯ ก.พ.63.rar
Download2
88.69 Kb
13.02.2020 13:32

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนฯ

รายาน ก.พ.63.rar
Download1
84.68 Kb
13.02.2020 13:25

อ.แม่สรวย รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ บร.2

รายาน OTOP Mobile ก.พ.63.rar
Download2
101.45 Kb
13.02.2020 13:19

อ.แม่สรวย ส่งรายงาน OTOP Mobile เดือนก.พ.63

กุมภาพันธ์ 12, 2020
ขุนตาล รายานข้อมูล บร.2 15 ก.พ.63.rar
Download3
337.07 Kb
12.02.2020 14:53

ขุนตาล รายงานข้อมูล บร.2 15 ก.พ.63

ขุนตาล รายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ 15 ก.พ.63.rar
Download2
253.72 Kb
12.02.2020 14:40

ขุนตาล รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ 15 ก.พ.63

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile 15 ก.พ.63.rar
Download0
954.26 Kb
12.02.2020 14:33

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile 15 ก.พ.63

ขุนตาล รายานตลาดนัด 14 ก.พ.63.rar
Download0
329.89 Kb
12.02.2020 14:30

ขุนตาล รายงานตลาดนัด 14 ก.พ.63

OTOP Mobile.docx
Download0
153.59 Kb
12.02.2020 13:59

รายงานโอทอป โมบาย จาก อ.พญาฯ

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้.rar
Download0
3.04 Mb
12.02.2020 13:56

คนไทยยิ้มได้ จากอ.พญาเม็งราย

บร 2.rar
Download1
92.62 Kb
12.02.2020 13:55

อ.พญาฯส่งรายงานบร.2

กุมภาพันธ์ 11, 2020
Download2
555.16 Kb
11.02.2020 15:52

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ (บร.2) กพ.2563 (พี่ทิพ)

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile กพ. 2563.docx
Download1
122.27 Kb
11.02.2020 15:47

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile กพ.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ. รอบที่ 2.rar
Download1
135.25 Kb
11.02.2020 15:46

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ. รอบ 2

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม กพ. 63.
Download2
131.26 Kb
11.02.2020 15:44

อ.แม่สาย ส่งรายงาน ผลการดำเนินงาน SE (บร.2 /กลุ่มเดิม) กพ.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กพ. 63.rar
Download2
65.08 Kb
11.02.2020 15:43

อ.แม่สาย ส่งรายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE กพ.63

รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 10 กพ.rar
Download1
98.38 Kb
11.02.2020 15:42

อ.แม่สาย ส่งรายงานยอดจำหน่ายของขวัญปีใหม่ รอบ 10 กพ.

Download1
2.07 Mb
11.02.2020 15:32

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ งวดที่ 2 กพ.2563

Download2
467.49 Kb
11.02.2020 15:18

อ.แม่จันส่งรายงานคณะทำงานSE ระดับอำเภอ กพ.63 (พี่ทิพ)

พัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค. 63.rar
Download6
95.3 Kb
11.02.2020 15:06

สพอ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก.พ. 63 SEระดับอำเภอ.rar
Download2
116.13 Kb
11.02.2020 11:47

อ.เวียงชัย รายงานผลการประชุม SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. ก.พ.63 - -.rar
Download2
91.67 Kb
11.02.2020 11:46

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อน SE ก.พ.63

รายานประชาสัมพันธ์ แม่ฟ้าหลว.rar
Download4
505.26 Kb
11.02.2020 10:51

แม่ฟ้าหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รายาน OTOP Mobile 15 ก.พ.63 อ.เชียแสน.docx
Download1
100.08 Kb
11.02.2020 09:58

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน OTOP Mobile

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญฯ 10 ก.พ. 63.rar
Download1
86.44 Kb
11.02.2020 09:58

อ.เชียงแสนส่ง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ

กุมภาพันธ์ 10, 2020
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ. 2563.docx
Download2
122.89 Kb
10.02.2020 23:58

อ.เวียงชัย ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 8, 2020
รายานประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.63.rar
Download1
4.82 Mb
08.02.2020 20:44

อ.แม่สรวย ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 7, 2020
ส่รายานข่าว กพ.63.pdf
Download1
2.19 Mb
07.02.2020 15:28

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กพ.63

รายานปชส ก.พ63.rar
Download0
3.02 Mb
07.02.2020 14:03

อ.พญาฯรายงานปชส.

แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนอำเภอเวียแก่น จ
Download2
581.28 Kb
07.02.2020 10:36

ส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่นประจำเดือนมกราคม2563

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.63- วชร.rar
Download1
399.26 Kb
07.02.2020 10:28

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.63

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 10ก.พ.63.rar
Download0
187.39 Kb
07.02.2020 10:22

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ OTOP เทศกาลปีใหม่10ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 6, 2020
หนัสือส่ชื่อจนท.ปชส..doc
Download2
106 Kb
06.02.2020 11:39

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

รายาน พช.ใสสะอาด กุมภาพันธ์2563.doc
Download7
1.62 Mb
06.02.2020 11:00

อ.พญาเม็งราย รายงาน พช.ใสสะอาด

กุมภาพันธ์ 5, 2020
รายานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า แม่ฟ้าหลว.rar
Download0
117.98 Kb
05.02.2020 17:12

แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่เพิ่มขึ้น

รายานความก้าวหน้าการพัฒนาหมูบ้าน .rar
Download4
1.97 Mb
05.02.2020 16:51

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม

ส่รายาน พช.ใสสะอาด5ก.พ.63.rar
Download4
55.12 Kb
05.02.2020 16:08

CK ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ก.พ.63

Download3
182 b
05.02.2020 16:00

อ.แม่จัน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือน กพ.63

วปป.รายานยอดจำหน่าย OTOP ม.ค. 62.rar
Download2
397.01 Kb
05.02.2020 15:43

สพอ.เวียงป้าเป้า รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก5
Download1
78.93 Kb
05.02.2020 15:33

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

พญาฯรายานรด.2.rar
Download0
1.74 Mb
05.02.2020 14:57

ส่งรายงานรด.2อ.พญาฯ

Download1
5.32 Mb
05.02.2020 14:19

รายงานประชาสัมพันธ์ เมือง

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก กุมภาพันธ์ 63.doc
Download2
498 Kb
05.02.2020 13:06

อ.เมืองรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.เทิแบบรายานความก้าวหน้าโครการพัฒนาหมู่บ้าน ศกพ.xlsx
Download4
150.41 Kb
05.02.2020 10:35

อ.เทิงขอส่งรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 4, 2020
5 ก.พ. 63 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download1
72.77 Kb
04.02.2020 21:26

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ. 2563

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ. 63.docx
Download5
336.94 Kb
04.02.2020 21:25

อเวียงชัย รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ.2563

กุมภาพันธ์ 2563.pdf
Download1
133.63 Kb
04.02.2020 15:14

อำเภอแม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ก.พ.63.pdf
Download0
435.39 Kb
04.02.2020 15:09

อำเภอแม่ลาวส่งรายงานการประชาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 63

อ.ป่าแดด แบบรายานความก้าวหน้าโครการพัฒนาหมู่บ้าน ศกพ.xlsx
Download3
28.34 Kb
04.02.2020 14:40

อ.ป่าแดดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ศกพ

พช ใสสะอาด เดือนกุมภาพันธ์.pdf
Download4
111.08 Kb
04.02.2020 09:20

แม่ฟ้าหลวง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

กุมภาพันธ์ 3, 2020
4 ก.พ. .63วช - -.rar
Download4
3.18 Mb
03.02.2020 16:21

อ.เวียงชัย รายงานตลาด คนไทยยิ้มได้

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ แม่ฟ้าหลว.rar
Download1
104.77 Kb
03.02.2020 15:39

แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ.พานรายานการดำเนินานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้03022020152905
Download1
412.9 Kb
03.02.2020 15:30

อ.พานส่งรายงานตลาดนัด4ก.พ.63

ขุนตาล รายาน รด.2 ก.พ.63.rar
Download2
328.85 Kb
03.02.2020 15:20

ขุนตาล รายงาน รด.2 ก.พ.63

Download1
3.74 Mb
03.02.2020 15:09

อ.แม่จัน ส่งรายงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ขุนตาล รายานตลาดนัด 4 ก.พ. 63.rar
Download1
329.93 Kb
03.02.2020 15:06

ขุนตาล รายงานตลาดนัด 4 ก.พ. 63

รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ.63.rar
Download2
7.26 Mb
03.02.2020 14:45

อ.เทิง///รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด.pdf
Download2
537.04 Kb
03.02.2020 14:36

รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดเดือน กพ.63 เมือง

ชุมชนใสสะอาดดอยหลว 3 ก.พ.63.rar
Download4
165.81 Kb
03.02.2020 14:14

ดอยหลวง ส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 3 ก.พ..63.rar
Download1
3.09 Mb
03.02.2020 14:01

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

Download4
28.29 Mb
03.02.2020 13:58

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กพ.63

ยอดจำหน่าย ม.ค..63.rar
Download1
121.59 Kb
03.02.2020 13:54

อ.เวียงชัย ส่งรายงานยอดจำหน่าย รด.2

อ.เทิ รายานผลการดำเนินาน 51ปี โครการผู้นำ อช..pdf
Download2
657.7 Kb
03.02.2020 11:53

อ.เทิง ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 51 ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ปชส.วปป.ม.ค.63.rar
Download2
2.51 Mb
03.02.2020 11:42

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 5 ม.ค.63

รายาน ตลาดประชารัฐ 4 ก.พ.63.rar
Download1
123.56 Kb
03.02.2020 11:14

อ.แม่สรวย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ 4 ก.พ.63

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ.63.rar
Download1
102.31 Kb
03.02.2020 11:02

อ.ส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ.63

รายาน รด.2 วันที่ 5 ก.พ.63.rar
Download1
79.44 Kb
03.02.2020 10:59

อ.เชียงแสนส่งรายงาน รด.2

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download5
113.25 Kb
03.02.2020 10:59

อ.แม่สรวย รายงานพช.ใสสะอาด 5 ก.พ.63

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ.63 อ.เชียแสน.docx
Download2
96.1 Kb
03.02.2020 10:42

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดทุก5ขอเดือน03022020103606.pdf
Download2
1.1 Mb
03.02.2020 10:37

อ.ป่าแดดส่งพัฒนาชุมชนใสสะอาดทุกวันที่5ของเดือน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กพ.2563
Download1
2.98 Mb
03.02.2020 10:31

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กพ.2563 เชียงแสน

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ.รอบที่ 1.rar
Download5
3.11 Mb
03.02.2020 10:13

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐฯ รอบที่ 1 กพ.63

แนวทาการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่เสริมการท่อเที่ยวและกระตุ้
Download2
1.13 Mb
03.02.2020 10:12

อ.ป่าแดดส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรีทุกวันที่1

การดำเนินานโครการ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 3กพ6303022020100729.pd
Download2
1.24 Mb
03.02.2020 10:10

อ.ป่าแดดส่งรายงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้(4กพ63)

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ก.พ.63.pdf
Download2
162.32 Kb
03.02.2020 10:10

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ก.พ.63

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ก.พ.63.rar
Download3
192.92 Kb
03.02.2020 10:09

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)5ก.พ.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ก.พ.63- วชร.rar
Download1
130.98 Kb
03.02.2020 10:08

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5 ก.พ.63

Download4
729.77 Kb
03.02.2020 09:53

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ กพ.63 งวดที่ 1

มกราคม 30, 2020
รายานการจัดกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี.pdf
Download3
3.73 Mb
30.01.2020 14:53

รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อ.พาน

แบบรายานกลุ่มเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 อ.เทิ.xlsx
Download2
13.25 Kb
30.01.2020 11:27

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.0

Download1
398.83 Kb
30.01.2020 11:27

อ.เทิง / ส่งแบบสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา OTOP ไทย

รายานกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี โครการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมช
Download4
2.68 Mb
30.01.2020 10:15

อ.เชียงแสนส่งรายงานกิจกรรม อช

วปป.ส่คำสั่ ก.บ.ต..pdf
Download2
2.01 Mb
30.01.2020 09:46

อ.เวียงป่าเป้า ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)

มกราคม 29, 2020
อ.แม่สรวย รายานกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี โครการพัฒนาอาส
Download8
1.56 Mb
29.01.2020 15:47

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

รายานผลการดำเนินกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี 63.docx
Download5
1.95 Mb
29.01.2020 13:27

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ปี 63

มกราคม 28, 2020
โครการผู้ประกอบการยุค 4.0.pdf
Download6
2.56 Mb
28.01.2020 14:53

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งเป้าหมายโครงการผู้ประกอบการยุค 4.0

หนัสืออบรม OTOPออนไลน์.rar
Download2
1.38 Mb
28.01.2020 14:44

เชียงของ อบรม OTOP 4.0

โครการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค4.028012020131828.pdf
Download6
1.77 Mb
28.01.2020 13:19

อ.ป่าแดดส่งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการยุค4.0

สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาotopไทย28012020131018.pdf
Download4
1.21 Mb
28.01.2020 13:13

อ.ป่าแดดส่งสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาOTOPไทย

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญขอฝาก.rar
Download5
596.99 Kb
28.01.2020 09:15

อ.มฟล.ขอส่งรายงานยอดจำหน่ายของขวัญ ของฝาก

มกราคม 27, 2020
แผน-ผล ดอยหลว 27 ม.ค..63.rar
Download9
120.57 Kb
27.01.2020 13:26

ดอยหลวง ส่งรายงานแผนผลประจำเดือน

รายานจัดกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โคการพัฒนาผู้นำอาสาพั
Download8
1000.51 Kb
27.01.2020 10:43

วปป.รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

มกราคม 24, 2020
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOPตค. 62 - มค.63.rar
Download4
80.67 Kb
24.01.2020 15:41

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ตค.-มค. 63

รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 25 มค.rar
Download5
98.36 Kb
24.01.2020 13:07

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญปีใหม่ รอบ 25 มค.

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 25ม.ค.63.rar
Download5
191.65 Kb
24.01.2020 11:45

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญเทศกาลปีใหม่ 25ม.ค.63

อ.เทิขอส่รายานแผน-ผลอสพ.rar
Download5
285.06 Kb
24.01.2020 11:20

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงานอสพ.

มกราคม 23, 2020
Download2
754.58 Kb
23.01.2020 15:40

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐครั้งที่ 2

Download2
766.75 Kb
23.01.2020 15:32

อ.แม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย มค.2563

รายาน 14 ม.ค.63.rar
Download3
123.54 Kb
23.01.2020 14:31

อ.แม่สรวย ขอส่งรายงานตลาดประชารัฐ

รายานยอด OTOP ม.ค.63.rar
Download3
135.45 Kb
23.01.2020 12:21

อ.แม่สรวย รายงานยอด OTOP ม.ค.63

มกราคม 22, 2020
รายานยอดจำหน่ายขอขวัญ ขอฝาก 25 ม.ค.63.rar
Download1
98.98 Kb
22.01.2020 16:36

อ.แม่สรวย ของส่งรายงานยอดจำหน่ายของขวัญ ของฝาก

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 ม.ค.63.rar
Download1
102.26 Kb
22.01.2020 16:12

อ.แม่สรวย ขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค.63.rar
Download3
690.12 Kb
22.01.2020 11:55

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ม.ค.63.rar
Download3
1.3 Mb
22.01.2020 11:53

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ม.ค.2563.rar
Download2
444.08 Kb
22.01.2020 11:52

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ขุนตาล รายาน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 25 ม.ค.63.rar
Download2
330.59 Kb
22.01.2020 10:16

ขุนตาล รายงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ 25 ม.ค.63

มกราคม 21, 2020
แม่ฟ้าหลว รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download4
73.11 Kb
21.01.2020 20:59

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานโครการสร้าภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา แม่ฟ้าหลว.pdf
Download4
157.25 Kb
21.01.2020 09:12

แม่ฟ้าหลวง//รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

มฟล. รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download2
6.71 Mb
21.01.2020 09:09

แม่ฟ้าลวง/รายงานเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มกราคม 20, 2020
ขุนตาล รายาน ยอด OTOP ม.ค.63.rar
Download3
339.01 Kb
20.01.2020 15:49

ขุนตาล รายงาน ยอด OTOP ม.ค.63

รายานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ.rar
Download3
551.83 Kb
20.01.2020 15:26

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากประชารัฐฯ

รายานคณะทำานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ.rar
Download6
89.25 Kb
20.01.2020 14:59

รายงานคณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ อ.แม่สรวย

กอทุนแม่ ม.ค.63.rar
Download10
185.55 Kb
20.01.2020 13:44

สพอ.เวียงชัยส่งรายงานกองทุนแม่

รายาน OTOP Mobile 15 ม.ค.63 อ.เชียแสน.docx
Download4
129.92 Kb
20.01.2020 13:34

อ.เชียงแสนส่งรายงาน OTOP Mobile

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน มค.63.docx
Download5
73.27 Kb
20.01.2020 09:41

อ.เชียงแสน ส่งรายงานผลการสร้างความเข้มแข็งบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มค.63

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน มค.63.doc
Download3
209.5 Kb
20.01.2020 09:40

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา มค.63

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน มค.63.rar
Download2
83.9 Kb
20.01.2020 09:40

อ.เชียงแสน ส่งรายงานยาเสพติด เดือน มค. 63

ยาเสพติดมค.63.rar
Download3
6.25 Mb
20.01.2020 09:38

อ.ป่าแดดรายงานยาเสพติดเดือนมค.63

ม.ค.63.rar
Download3
87.75 Kb
20.01.2020 09:35

อ.เทิง//รายงานภารกิจสานพลังประชารัฐ

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ม.ค.63.pdf
Download4
172.27 Kb
20.01.2020 09:33

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

มกราคม 17, 2020
เมือเชียราย ม.ค.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download6
728.5 Kb
17.01.2020 19:45

อ.เมืองเชียงรายรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ม.ค.63 อ.แม่ลาว.r
Download7
9.66 Mb
17.01.2020 16:43

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download6
2.99 Mb
17.01.2020 16:42

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download5
50.31 Kb
17.01.2020 16:41

อ.แม่ลาวส่งรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

หนัสือส่ พช 6 เดือนมกราคม 62.pdf
Download2
517.38 Kb
17.01.2020 16:36

อำเภอเมืองฯส่งรายงาน พช.6

อ.เทิ วด20 ม.ค.63 รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเส
Download2
235.5 Kb
17.01.2020 16:01

อ.เทิง งวด20 ม.ค.63 รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เทิ วด20 ม.ค.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download4
240 Kb
17.01.2020 16:00

อ.เทิง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

อ.เทิ วด 20 ม.ค.63รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่.rar
Download7
195.17 Kb
17.01.2020 15:58

อ.เทิง รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ งวด 20 ม.ค.63

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile ทุกวันที่ 15.rar
Download2
954.16 Kb
17.01.2020 15:00

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile ทุกวันที่ 15

ขุนตาล รายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ.rar
Download4
253.7 Kb
17.01.2020 14:36

ขุนตาล รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

ขุนตาล รายาน บร.2 ม.ค.63.rar
Download3
336.98 Kb
17.01.2020 14:30

ขุนตาล รายงาน บร.2 ม.ค.63

3. ม.ค.63.xls
Download2
322.5 Kb
17.01.2020 14:25

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมกราคม 63

4.ม.ค.63.xls
Download2
326.5 Kb
17.01.2020 14:24

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือนมกราคม 63

3. ม.ค. 63.xls
Download4
339.5 Kb
17.01.2020 14:22

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ เดือนมกราคม 63

รายานแผน-ผลการปฏิบัติานขออาสาพัฒนา อสพทุก2517มค6317012020134
Download4
1.56 Mb
17.01.2020 13:47

อ.ป่าแดดรายงานแผน-ผลของอาสาพัฒนา (อสพ)17 มค63

รายานประชาสัมพันธ์otopทุก2517มค6317012020133649.pdf
Download2
616.94 Kb
17.01.2020 13:46

อ.ป่าแดดรายงานประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่ทุก25(17มค63)

รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ม.ค.63.rar
Download2
49.25 Kb
17.01.2020 13:41

CK ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ 17 ม.ค.63

รายานการป้อกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ม.ค.63.rar
Download2
1.62 Mb
17.01.2020 13:38

CK ส่งรายงานผลกาปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาฯ 17 ม.ค.63

รายาน สร้าภูมิคุ้มกัน 17 ม.ค.63.rar
Download2
58.06 Kb
17.01.2020 13:35

CK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน 17 ม.ค.63

71252_17Jan2563กอทุนแม่.pdf
Download7
695.26 Kb
17.01.2020 12:50

พาน​ รายงานกองทุนแม่

71251_17Jan2563รายานยาเสพติด.pdf
Download3
6.25 Mb
17.01.2020 12:49

พาน​รายงานป้องกันยาเสพติด​

ม.ค.62.rar
Download2
205.43 Kb
17.01.2020 11:58

อ.พญาเม็งรายส่งรายงานยาเสพติดงวดวันที่ 20

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ม.ค.63.rar
Download1
102.25 Kb
17.01.2020 10:27

รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ม.ค.63 อ.แม่สรวย

Download3
1.65 Mb
17.01.2020 10:20

รายงานประชาสัมพันธ์ 10 ม.ค.63 อ.แม่สรวย

Download3
126.18 Kb
17.01.2020 10:16

รายงานพช.ใสสะอาด เดือนม.ค.63 อ.แม่สรวย

ยาเสพติดlร้าภุมิคุ้มนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download2
66.21 Kb
17.01.2020 10:13

ดอยหลวงรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download6
89.2 Kb
17.01.2020 10:12

ดอยหลวงรายงนการสร้างความเข็มแข็งกองทุนแม่ ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 17 ม.ค.63.rar
Download2
3.09 Mb
17.01.2020 10:04

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ รอบ 2 ม.ค.63

มกราคม 15, 2020
ขุนตาล รายาน ตลาดนัด 14 ม.ค.63.xls
Download4
173 Kb
15.01.2020 19:27

ขุนตาลรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

มกราคม 14, 2020
รายาน0000การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download3
83 Kb
14.01.2020 16:09

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน0การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน
Download1
100.87 Kb
14.01.2020 16:09

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ม.ค. 63.rar
Download1
49.32 Kb
14.01.2020 15:41

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 ม.ค.63.rar
Download3
82.19 Kb
14.01.2020 15:39

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย

ตลาดประชารัฐ 14 ม.ค. 63.rar
Download5
113.49 Kb
14.01.2020 15:32

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มกราคม 2563

บร.2.rar
Download2
49.24 Kb
14.01.2020 13:57

อ.พญาฯรายงาน บร.2

ตลาดประชารัฐอ.พญาฯ.rar
Download3
3.18 Mb
14.01.2020 13:55

รายงานตลาดประชารัฐ อ.พญาฯ

รายาน OTOP Mobile.docx
Download5
181.05 Kb
14.01.2020 13:53

รายงานโอทอปโมบาย อ.พญาเม็งราย

รายานโครการสร้าภูมิคุมกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download3
317.18 Kb
14.01.2020 11:14

อ.เมืองรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ธ.ค. 62 1.xls
Download4
361 Kb
14.01.2020 11:11

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มกราคม63

มกราคม 13, 2020
รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download2
130.68 Kb
13.01.2020 15:24

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (15มค.2563)เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download2
87.58 Kb
13.01.2020 15:13

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ม.ค.2563 เชียงแสน

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 อ.แม
Download2
101.24 Kb
13.01.2020 15:01

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download2
48.85 Kb
13.01.2020 14:59

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14มค.2563
Download2
2.98 Mb
13.01.2020 14:55

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14มค.2563 เชียงแสน

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มค. รอบที่ 2.rar
Download4
135.18 Kb
13.01.2020 12:24

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 2 มค.63

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile มค. 2563.docx
Download3
225.2 Kb
13.01.2020 12:23

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile มค.63

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม มค. 63.
Download4
131.19 Kb
13.01.2020 12:22

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงาน SEฯ(บร.2 และกลุ่มเดิม) มค.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มค. 63.rar
Download2
65.12 Kb
13.01.2020 12:21

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE มค.63

อ.เทิแบบสำรวจความต้อการใช้บริการอินเตอร์เน็ต.pdf
Download4
2.91 Mb
13.01.2020 12:17

อ.เทิงส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายฯ โคก หนอ นา โมเดล อ.เทิ.xlsx
Download0
17.53 Kb
13.01.2020 11:22

อ.เทิง / ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2564 อ.เทิ.xlsx
Download0
12.47 Kb
13.01.2020 11:20

อ.เทิง /ส่งทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2564

อ.เทิขอส่แบบรายานแผนโครการร้อยใจรักษ์.pdf
Download4
172.03 Kb
13.01.2020 11:12

อ.เทิงส่งรายงานแบบรายงานแผนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์

ม.ค. 63 SEระดับอำเภอ -.rar
Download1
116.11 Kb
13.01.2020 10:51

อ.เวียงชัยรายงาน SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. ม.ค.63 -.rar
Download1
17.34 Kb
13.01.2020 10:50

อ.เวียงชัย รายงาน SE เดือน ม.ค.63

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download1
182.64 Kb
13.01.2020 10:01

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี2562 15 ม.ค.63

14 ม.ค. .63วช - -.rar
Download2
3.18 Mb
13.01.2020 09:58

อ.เวียงชัย รายงานตลาดคนไทยฯ

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15ม.ค63-วชร.rar
Download1
128.26 Kb
13.01.2020 09:56

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ 15ม.ค.63

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ม.ค.63.rar
Download1
127.39 Kb
13.01.2020 09:51

อ.เวียงเชียงรุ้ง ราบงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ม.ค.63- วชร.rar
Download1
130.31 Kb
13.01.2020 09:46

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14ม.ค.63

มกราคม 10, 2020
อ.พานรายานผลการดำเนินานเศรษฐกิจฐานราก 15ม.ค.pdf
Download1
1.65 Mb
10.01.2020 15:55

อ.พาน รายงานผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานราก

อ.พานรายานผลการดำเนินาน คสป ระดับอำเภอ 15ม.ค.631001202015442
Download1
371.11 Kb
10.01.2020 15:54

อ.พานรายงานผลการดำเนิน คสป ระดับอำเภอ

อ.พานรายานตลาดประชารัฐ 14ม.ค.63.pdf
Download2
421.23 Kb
10.01.2020 15:06

อ.พานรายงานตลาดประชารัฐ 14 ม.ค.63

หนัสือส่รายานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม2562วินัย.do
Download2
69.26 Kb
10.01.2020 13:56

รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น

แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนอำเภอเวียแก่น จ
Download8
3.95 Mb
10.01.2020 13:54

รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น

แม่ฟ้าหลว รายานยอดจำหน่ายขอขวัญขอฝาก.xlsx
Download3
44.64 Kb
10.01.2020 12:44

แม่ฟ้าหลวง/รายงานยอดจำหน่ายของขวัญของฝาก

อ.แม่สาย รายานส่เสริมการท่อเที่ยวฯ เดิน กิน ชิม เที่ยว.docx
Download3
673.28 Kb
10.01.2020 12:33

อ.แม่สาย รายงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ("เดิน กิน ชิม เที่ยว")

อ.เวียแก่น รายานยอดจำหน่ายขอขวัญขอฝาก ม.ค.63.pdf
Download4
63.04 Kb
10.01.2020 11:18

เวียงแก่น รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ รอบ1/มค.63

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว มกราคม 63.rar
Download2
74.03 Kb
10.01.2020 10:10

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ม.ค.63

มกราคม 9, 2020
อ.พานรายานตลาดประชารัฐ 4ม.ค.63.pdf
Download1
416.79 Kb
09.01.2020 16:12

อ.พาน รายงานตลาดประชารัฐ 4ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ ธ.ค. 62.rar
Download1
2.52 Mb
09.01.2020 14:36

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ของเดือนธันวาคม 2562

อ.พญาเม็ราย านยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ฯ รอบวันที่ 25.do
Download0
89.7 Kb
09.01.2020 14:11

พญาฯรายงานยอดจำหน่ายกระเช้า

รายานปชสวด มค.rar
Download0
3.02 Mb
09.01.2020 14:05

พญาฯส่งรายงานปชส.เดือนม.ค63

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 10ม.ค.63.rar
Download1
191.66 Kb
09.01.2020 11:31

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญ OTOP เทศกาลปีใหม่ 10 ม.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ม.ค.63- วชร.rar
Download2
420.37 Kb
09.01.2020 11:02

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน 10ม.ค.63

มกราคม 8, 2020
ส่รายานข่าว มค.63.pdf
Download1
1.86 Mb
08.01.2020 16:55

อ.เชียงแสน ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ มค.63

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4มค.2563 เ
Download3
2.98 Mb
08.01.2020 14:46

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4มค.2563 เชียงแสน

ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์ ม.ค.63.rar
Download2
346.07 Kb
08.01.2020 13:23

ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.63

การดำเนินโครการOTOP MOBLIEเคลื่อนที่ปี63 8มค63080120201309
Download5
1.77 Mb
08.01.2020 13:13

อ.ป่าแดดส่งการดำเนินงานOTOP MOBLIEเคลื่อนที่ทุกวันที่15(8มค63)

ขุนตาล รายาน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 10 ม.ค.63.rar
Download2
330.73 Kb
08.01.2020 13:03

ขุนตาล รายงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ 10 ม.ค.63

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญฯ มค.63.rar
Download1
86.19 Kb
08.01.2020 12:35

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายกระเช้า

รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 10 มค.rar
Download1
98.3 Kb
08.01.2020 10:20

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญปีใหม่ วันที่ 10 มค.

มกราคม 7, 2020
มกราคม 2563.pdf
Download0
133.09 Kb
07.01.2020 16:14

อ.แม่ลาว รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เดือนมกราคม 63

ม.ค.63.pdf
Download2
434.53 Kb
07.01.2020 16:11

อำเภอแม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนม.ค.63

การประเมินการปฏิบัติานอาสาพัฒนาอสพรอบที่1 7มค630701202013452
Download5
1.35 Mb
07.01.2020 13:54

อ.ป่าแดดส่งการประเมินอาสาพัฒนา( อสพ )รอบที่1

ประชาสัมพันธ์otopกระเช้าขอขวัญ ขอฝากปีใหม่7มค630701202013401
Download1
592.08 Kb
07.01.2020 13:53

อ.ป่าแดดส่งประชาสัมพันธ์otopของขวัญปีใหม่

รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษบกิจฐานรากประชารัฐปี637มค63070120
Download3
751.08 Kb
07.01.2020 13:51

อ.ป่าแดดส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนาเศรษบกิจฐานรากและประชารัฐปี63

รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้7มค6307012020133609.pdf
Download1
665.64 Kb
07.01.2020 13:50

อ.ป่าแดดส่งตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ทุกวันที่14

รายานคณะทำานพลัประชารัฐระดับอำเภอ7มค6307012020133435.pdf
Download3
624.42 Kb
07.01.2020 13:49

อ.ป่าแดดส่งรายงานคณะทำงานพลังประชารัฐระดับอำเภอ

รายาน รด.2 วันที่ 5 มค.63.rar
Download2
79.84 Kb
07.01.2020 09:08

อ.เชียงแสนส่งรายงาน รด.2

มกราคม 6, 2020
Download1
5.43 Mb
06.01.2020 18:28

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์งาน พช

รายานรด.2.rar
Download3
144.08 Kb
06.01.2020 14:29

พญาฯส่งรายงานรด.2

รายานตลาดนัดชุมชน.rar
Download2
3.18 Mb
06.01.2020 14:26

พญาฯรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ตลาดประชารัฐ 4 ม.ค. 63.rar
Download3
113.5 Kb
06.01.2020 13:51

สพอ.วปป ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2563

ส่รายาน พช.ใสสะอาด 3 ม.ค.63.rar
Download2
28.73 Kb
06.01.2020 11:47

CK.ส่งรายงาน พ.ช. ใสสะอาด ม.ค.63

Download3
450.74 Kb
06.01.2020 11:45

อ.แม่จันส่งรายงานการดำเนินงานคณะทำงานฯประชารัฐ มค.2563 (พี่ทิพ)

Download4
520.99 Kb
06.01.2020 11:39

อ.แม่จันส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มค.2563

Download5
13.83 Mb
06.01.2020 11:14

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์มค.2563

อำเภอพาน รายานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2562.pdf
Download5
5.95 Mb
06.01.2020 10:45

อำเภอพาน รางานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2562

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค.63 อ.เชียแสน.docx
Download5
96.41 Kb
06.01.2020 10:16

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด มค.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มค.รอบที่ 1.rar
Download3
3.11 Mb
06.01.2020 10:06

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 1

Download9
274.16 Kb
06.01.2020 09:52

อ.แม่จันส่งรายงานของขวัญฯ มค.2563

มกราคม 5, 2020
รายาน0 พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download2
88.75 Kb
05.01.2020 16:42

วปป.รายงาน พรบ.ความสะดวก

รายาน00สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุ
Download2
78.75 Kb
05.01.2020 16:41

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

มกราคม 4, 2020
5 ม.ค. 63 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download3
72.77 Kb
04.01.2020 22:23

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มค.63

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค. 63.docx
Download11
844.83 Kb
04.01.2020 22:23

อ.เวียงชัย รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ม.ค.63

มกราคม 3, 2020
อ.เมือตลาดประชารัฐ4ม.ค.63.rar
Download6
1.59 Mb
03.01.2020 16:36

อ.เมืองตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้4ม.ค.63

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 เดือน ม.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download3
49.66 Kb
03.01.2020 16:21

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

Download2
3.17 Mb
03.01.2020 14:46

รายงาน พช.ใสสะอาดเมือง

2. มกราคม 63.xls
Download3
338.5 Kb
03.01.2020 11:40

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด 5 มกราคม 63

รายาน พช.ใสสะอาด ธ.ค.6303012020113343.pdf
Download4
4.06 Mb
03.01.2020 11:36

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

1.ตลาดนด 4 ม.ค.63.xlsx
Download4
53.1 Kb
03.01.2020 11:35

อ.ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 ม.ค.63

ผลิตภัณท์ รด2เดือน มค63.pdf
Download13
1.81 Mb
03.01.2020 11:11

อ.ป่าแดดส่งรายงานยอดจำหน่ายผลิคภัณท์ รด.2

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้3มค6303012020110256.pdf
Download4
1.23 Mb
03.01.2020 11:09

อ.ป่าแดดส่งตลาดนัดคนไทยยิ้มได้3มค63

Download3
3.9 Mb
03.01.2020 10:42

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมกราคม 63

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี6303012020103020.pdf
Download8
865.14 Kb
03.01.2020 10:33

อ.ป่าแดดส่งการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี63

Download4
729.52 Kb
03.01.2020 09:27

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัดประชารัฐเดือนมกราคม2563

มกราคม 2, 2020
4 ม.ค. .63วช -.rar
Download3
3.18 Mb
02.01.2020 15:41

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐฯ

ยอดจำหน่าย ธ.ค.62.rar
Download7
121.38 Kb
02.01.2020 15:21

อ.เวียงชัย ส่งรายงานยอดจำหน่าย otop รด.2

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก มกราคม 63.doc
Download3
497.5 Kb
02.01.2020 13:36

อ.เมืองส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.ขุนตาล รายาน รด.2 วันที่ 5 ม.ค.63.rar
Download7
329.06 Kb
02.01.2020 11:17

อ.ขุนตาล รายงาน รด.2 วันที่ 5 ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 2 ม.ค.63.rar
Download2
3.09 Mb
02.01.2020 11:02

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ

อ.ขุนตาล รายาตลาดประชารัฐ 4 ม.ค.63.rar
Download3
329.76 Kb
02.01.2020 11:00

อ.ขุนตาล รายงาตลาดประชารัฐ 4 ม.ค.63

รายานผลชุมชนใสสะอาด ดอยหลว ม.ค.63.docx
Download4
134.92 Kb
02.01.2020 10:58

ดอยหลวง ส่งรายงานชุมชนใสสะอาด

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2มกราคม 2563.r
Download7
147.32 Kb
02.01.2020 09:28

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)5ม.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ม.ค.63- วชร.rar
Download4
128.59 Kb
02.01.2020 09:23

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ธ.ค.63

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ม.ค.63.pdf
Download2
162.03 Kb
02.01.2020 09:14

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2 ธ.ค.63

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 330.91 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย